Preskoči na vsebino


DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI ŽUPNIJE GROSUPLJE!

Grosuplje se nahaja dobrih 10 km JV od Ljubljane in je leta 2005 postalo mesto. Grosuplje se je začelo hitreje razvijati po letu 1894, ko je tukaj nastal železniški razcep proge Ljubljana – Kočevje in Novo mesto. Jedro starega, kmečkega Grosuplja z nekaj deset hišami se je razprostiralo na položni terasi  desnega brega nekdaj poplavljajočega potoka, ki se je pred vasjo imenoval Veliki potok, ko pa je pritekel na vlažno ravnico, na kateri so nekoč rasli hrastovi gozdovi vrste dob (Quercus robur), pa je dobil ime Dobravka. Najstarejši ohranjeni zapis vasi Grosuplje je star skoraj 900 let. Grosuplje, nekdaj kmečka vasica ob cesarski cesti, je živelo od kmetijstva, predvpreganja konj čez strmi Stehan, drobnih obrti za domače potrebe in krčmarstva. Leta 1919 so tukaj zgradili tovarno vrvarskih izdelkov in platna, po letu 1945 se je razvilo gradbeništvo in kovinsko-predelovalna industrija, vse večji pa je bil tudi dotok novih priseljencev, ki so si tu ustvarjali svoje domove. Tako je današnje Grosuplje eno od spremljajočih naselij slovenskega glavnega mesta.

Na južnem od dveh gričkov so si naši predniki zgradili cerkvico, za zavetnika pa izbrali nadangela Mihaela, dokumentirano leta 1305. Kraj, v katerega so se po letu 1950 zlile bližnje vasi: Stranska vas in Jerova vas ter Perovo, je vse do leta 1964 spadal v župnijo Šmarje-Sap, vendar je od leta 1919 imel stalnega nedeljskega duhovnika, od leta 1929 pa stalnega krajevnega kaplana - ekspozita. Staro cerkvico so širili, obnavljali in prenavljali, leta 1972 pa poleg nje zgradili večjo, novo, moderno cerkev. Obe povezujejo zvonovi, ki se še vedno oglašajo iz starega zvonika.

Leta 1964 je Grosuplje postalo samostojna župnija, zavetnik pa je ostal nadangel Mihael. Novi župniji so se pridružile še podružnice Gatina iz župnije Žalna, Mala Stara vas iz župnije Polica in Spodnja Slivnica iz župnije Kopanj ter del Ponove vasi iz župnije Št. Juij pri Grosupljem. Župnija upravlja tudi podružnico Lipoglav. 

Župnik v župniji Grosuplje je g. Martin Golob. 

 

AKTUALNA OBVESTILA:

OD NAS JE ODŠLA:

+MARIJA NOVAK roj. Kramar

                    roj.  12.7.1925           

kraj bivanja: Kolodvorska 11, Grosuplje

Pogreb v četrtek  20. 1. 2022  ob 13.00 uri na pokopališču Resje.

Gospod daj ji večni pokoj!

njo in njene domače priporočam v molitev!

OD NAS JE ODŠLA:

+ TEREZIJA OMAHEN roj. Zajc

                    roj.  11. 10. 1934            

kraj bivanja: Spodnje Blato 16a; Grosuplje

Pogreb v četrtek  20. 1. 2022  ob 15.00 uri na pokopališču Gatina

Gospod daj ji večni pokoj!

njo in njene domače priporočam v molitev!

OD NAS JE ODŠLA:

+ MARIJA KOMADINA roj. Zadrovec

                    roj.  28.2.1936  

kraj bivanja: Levstikova 6; Grosuplje

Pogreb v petek  21. 1. 2022  ob 15.30 uri na pokopališču Resje

Gospod daj ji večni pokoj!

njo in njene domače priporočam v molitev!

OZNANILA ZA TEDEN, KI JE PRED NAMI

ČIŠČENJE CERKVE: : 3. skupina: Brezje in Sončni dvori.

Vzemite novo številko Družine,

Naročnina verskega tiska. Vabim Vas, da si podaljšate naročnino za verski tisk. Stara modrost pravi, da kdor ne bere, ga pobere. Hvala Bogu, da imamo dobro versko literaturo. Naročite se na tednik Družina (letna naročnina: 130 evrov), mesečnik Ognjišče (35 evrov). Lahko se naročite tudi na revijo Prijatelj, Misijonska obzorja, Prenova, Božje okolje. Letna naročnina je lahko tudi dobro darilo.

NADALJUJEMO Z REDNIM VEROUKOM IN DRUGIMI ŽUPNIJSKIMI DEJAVNOSTMI. Ministrantska srečanja in otroški pevski zbor!

Srečanje članov ŽPS bo v soboto, 22. 1., po večerni sveti maši. Nove člane priporočam v molitev.

SVETE MAŠE OD 17. 1. do 23. 1. 2022

17. 1. 2022

PONEDELJEK

7.00

19.00

 

 

18.00

Anton

V zahvalo za srečno vožnjo in priprošnjo

+ Omahen Lidija

Mariji na čast

Gatina: + Alojz Lampret in Marija Horvat, obl.

18. 1. 2022

TOREK

7.00

19.00

 

 

 

 

18.00

M. Ogrska

+ Marija Švigelj, p. n. brata France Boben

+ Marija, Anton in Alojzija Knez

+ Jožefa Potokar

+ Marija Zupančič in Alojzij, p. n. Marija

+ Stanislav Košak

Sp. Slivnica: + Peter Kruh, 30. dan

19. 1. 2022

SREDA

7.00

19.00

 

 

18.00

Makarij

Za zdravje Mateje

+ Vršič Marjan

+ Janez Kos, obl., in Ivana Kos

MSV: Majda Škrjanc

20. 1. 2022

Četrtek

7.00

9.00

19.00

 

Fabijan in Boštjan

Za zdravje

+ Marjeta, Lojze in Pepca Boh

+ Jožef Smolej

 

21. 1. 2022

PETEK

7.00

 

 

19.00

 

Neža

Za srečno zadnjo uro

+ Marjan Ahlin, p. n. družina Kramar

+ Jožica in Franc Gale

+ Roman Turk, obl.

22. 1. 2022

SOBOTA

7.00

19.00

Vincencij

+ starši Kadunc

+ Darinka Okoren, p. n. moža

+ Janez Zabukovec, obl.

23. 1. 2022

NEDELJA

7.00

8.30

10.00

19.00

3. NEDELJA MED LETOM

 

Za farane Grosuplja in Lipoglava

+ Robert Papič

+ Marija Hribar, p. n. nečak Miran Hribar

+ starši Lopatič, Jožica Petrovič in Milan Ljubič

+ Anton in Marija Omahen, obl.

+ Janko Jamnik