Preskoči na vsebino


DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI ŽUPNIJE GROSUPLJE!

Grosuplje se nahaja dobrih 10 km JV od Ljubljane in je leta 2005 postalo mesto. Grosuplje se je začelo hitreje razvijati po letu 1894, ko je tukaj nastal železniški razcep proge Ljubljana – Kočevje in Novo mesto. Jedro starega, kmečkega Grosuplja z nekaj deset hišami se je razprostiralo na položni terasi  desnega brega nekdaj poplavljajočega potoka, ki se je pred vasjo imenoval Veliki potok, ko pa je pritekel na vlažno ravnico, na kateri so nekoč rasli hrastovi gozdovi vrste dob (Quercus robur), pa je dobil ime Dobravka. Najstarejši ohranjeni zapis vasi Grosuplje je star skoraj 900 let. Grosuplje, nekdaj kmečka vasica ob cesarski cesti, je živelo od kmetijstva, predvpreganja konj čez strmi Stehan, drobnih obrti za domače potrebe in krčmarstva. Leta 1919 so tukaj zgradili tovarno vrvarskih izdelkov in platna, po letu 1945 se je razvilo gradbeništvo in kovinsko-predelovalna industrija, vse večji pa je bil tudi dotok novih priseljencev, ki so si tu ustvarjali svoje domove. Tako je današnje Grosuplje eno od spremljajočih naselij slovenskega glavnega mesta.

Na južnem od dveh gričkov so si naši predniki zgradili cerkvico, za zavetnika pa izbrali nadangela Mihaela, dokumentirano leta 1305. Kraj, v katerega so se po letu 1950 zlile bližnje vasi: Stranska vas in Jerova vas ter Perovo, je vse do leta 1964 spadal v župnijo Šmarje-Sap, vendar je od leta 1919 imel stalnega nedeljskega duhovnika, od leta 1929 pa stalnega krajevnega kaplana - ekspozita. Staro cerkvico so širili, obnavljali in prenavljali, leta 1972 pa poleg nje zgradili večjo, novo, moderno cerkev. Obe povezujejo zvonovi, ki se še vedno oglašajo iz starega zvonika.

Leta 1964 je Grosuplje postalo samostojna župnija, zavetnik pa je ostal nadangel Mihael. Novi župniji so se pridružile še podružnice Gatina iz župnije Žalna, Mala Stara vas iz župnije Polica in Spodnja Slivnica iz župnije Kopanj ter del Ponove vasi iz župnije Št. Juij pri Grosupljem. Župnija upravlja tudi podružnico Lipoglav. 

Župnik v župniji Grosuplje je g. Martin Golob. 

 

AKTUALNA OBVESTILA:

ŽEGNANJE V MALI STARI VASI: 19. 9. 0B 10H DOPOLDAN. VABLJENI!

 

OD NAS JE ODŠLA:

+ ANGELA JERNEJC   r. MIKLIČ;   roj.  2. 5. 1943; kraj bivanja: BRINJE ½, GROSUPLJE

Pogreb v ponedeljek  20. 9. 2021  ob 17.00 uri na pokopališču Resje. Gospod daj ji večni pokoj!

Njo in njene domače priporočam v molitev!

 

VOLITVE ŽPS ;)

IZBIRA ČLANOV ŽPS:

S strani škofijske pastoralne službe smo dobili obvestilo za volitve predstavnikov v župnijski pastoralni svet.

Volilne lističe boste dobili v nedeljo 19. 9. in jih vrnili v nedeljo 26. 9. 

KDO JE PRIMEREN KANDIDAT?

Član župnijskega pastoralnega sveta je lahko nekdo, ki je praktičen kristjan. To pomeni, da vero tudi živi, da redno hodi k svetim mašam in da sosedje rečejo: »Ja ta je pa res človek, ki v njem prepoznaš Boga«. Član župnijskega pastoralnega sveta ni konfliktna oseba in se z ljudmi lepo razume. Ima urejene sosedske odnose in tudi druge odnose z širšo skupnostjo. Član župnijskega pastoralnega sveta rad pomaga ljudem. Mu ni težko vložiti svoj prosti čas za skupnost. Je povezovalen, nasmejan in srečna oseba.

KAKŠNO JE DELO ČLANA V ŽUPNIJSKEM PASTORALNEM SVETU:

Član se enkrat mesečno oz. po potrebi udeleži srečanja članov ŽPS. Skupaj z župnikom odkrivajo poti za pastoralno delovanje in versko življenje župnije. Pomaga odkrivat Božjo voljo in jo s svojim delovanjem tudi uresničevati. Biti član ŽPS je nekaj lepega, odgovornega, častnega.

Predstavitev teh novih članov bo v nedeljo Kristusa kralja, 21. 11. 2021.

Molimo k svetemu Duhu, da nam pošlje prave ljudi. Bogu hvala za vse!

PISMO ŠKOFA GLAVANA ZA ŽPS

Dragi bratje in sestre! Po naših župnijah bomo imeli izbiro novih župnijskih pastoralnih svetov, ki naj bi dali možnost za novo rast razgibanega pastoralnega življenja v naših župnijskih občestvih. Hvala vsem, ki ste doslej sodelovali in hvala vsem, ki boste sprejeli članstvo za naprej. Svetniki v ŽPS pomagate s svojimi darovi graditi župnijo, da bi postala vsem dostopen vodnjak – studenec žive vode. Pri njem, kot smo slišali v današnjem evangeliju, Kristus s svojo živo vodo, z besedo in kruhom življenja krepi vse, ki so duhovno 

žejni in lačni. Sveti Pavel poudarja, da smo po krstu vsi kristjani udje Kristusovega telesa Cerkve. Pri krstu smo bili včlenjeni v Kristusa in pri birmi potrjeni z darovi Svetega Duha. Upodobljeni po Njem, ki je »prvorojenec med mnogimi brati,« (Rim 8,29) smo poklicani in poslani, da bi živo vodo evangelija na različne načine prinašali ljudem, s katerimi se srečujemo. Vsak ima v skladu z darovi, ki jih je prejel, edinstveno in posebno vlogo v odrešenjskem načrtu in je namesto njega ne more izpolniti nihče drug. Sveti John Henry Newman, ki je bil pred kratkim prištet med svetnike, poudarja, da si moramo prizadevati za to, da bi temu Božjemu klicu prisluhnili in se mu odzvali. Vsak izmed nas ima nalogo, da Božjo voljo spozna, jo sprejme in živi. Tako osebno odgovori na klic k svetosti. Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo, kako bi sodelovali pri poslanstvu Cerkve, ki je občestvo verujočih. Poslanstvo, ki nam ga je zaupal Bog, je v tem, da bi župnije postale kraji, kjer bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnosti in življenje v občestvu spodbujajo župljane vseh starosti, da bi si prizadevali prepoznati svojo poklicanost. Člani ŽPS imajo v župniji še posebno nalogo. Z župnikom delijo soodgovornost, kakšna bo njihova župnija v prihodnosti. Ta soodgovornost bo še večja v župnijah, ki se že in se še bodo zaradi pomanjkanja duhovnikov združevale ali pridruževale večjim župnijam. Pri izbiri novih članov ŽPS moramo biti zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in bo težila k temu, da bi bila eno srce in ena duša.

Za življenje župnije in uspešno delo v ŽPS, ki naj bi župniku pomagal pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela, ni vseeno, koga predlagamo ali izberemo.

Ob predlaganju novih članov v ŽPS je treba razumeti, ali ima oseba, ki jo nameravate predlagati določene pogoje. Poleg trdne vere, nravnega življenja, prejetih zakramentov uvajanja (krst in birma), neke splošne razgledanosti in starosti vsaj 16 let, so potrebne tudi druge kvalitete. Potrebne se primerne socialne in krščanske kreposti, na primer priljudnost in prijaznost, odkritost, da ima pogum povedati svoje mnenje dobronamerno in z ljubeznijo, širokosrčnost, da ne ostaja pri malenkostih in zna razločevati, kaj je važno, glavno in kaj manj pomembno. Ljudi z vsemi temi kvalitetami je ponekod težjo najti. Računajmo tudi na vzgojo in duhovno rast, če dobro izkoristimo gradiva, ki so nam na voljo za seje in so oblikovana tako, da imajo duhovni, študijski in pastoralni del. Tudi duhovne obnove in celo duhovne vaje so zelo koristne in so se ponekod že lepo uveljavile. Dragi verniki! Potrudimo se za dobro izbiro po enem od predloženih načinov izbire, ki sta bila predstavljena v posebni brošuri. V ta namen zlasti v tem tedni, ki je pred nami, veliko molimo. Naj Sveti Duh kot nekoč pri izbiri prvih diakonov pomaga izbrati osebe, može, žene in mlade, ki bodo znotraj župnijskega občestva znale graditi občestvo različnih generacij, karizem in služb, ki bo živelo svoje poslanstvo in pomagalo zgraditi iz župnije dom in zgledno živo občestvo občestev. msgr. Andrej Glavan predsednik Koordinacije pastoralnih služb pri SŠK