Preskoči na vsebino


 

 

VABILO NA SEJO ŽUPNIJSKEGA SVETA

Spoštovani člani, 

vabim vas na  37. redno sejo, ki bo v TOREK, 13.10.2014 ob 19.30  v župnišču.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Molitev
 2. Pregled zapisnika zadnje seje
 3. Pregled in ovrednotenje pastoralnega načrta (vprašalnik)
 4. Dogodki za člane ŽPS načrtovani s strani škofije v prihodnjem pastor. letu in poročilo s pastor. tečaja
 5. Dogodki v župniji prihodnjih tednih:
 • 1. do 31.10. rožni venec
 • svetopisemski maraton
 • 18.oktober romanje na Zasavsko sveto goro
 • 26.oktober srečanje častilcev Svetih treh src v Grosupljem
 • 1.november večerni rožni venci ob 17h
 • 8.november srečanje za bralce
 • 9.november zahvalna nedelja
 • 15.november srečanje za ŽPS 4. arhidiakonata v Stični
 • 22.november srečanje za delilce obhajila
 • 22.november koncert dekanijskih pevskih zborov v Grosupljem
 • srečanje pevskih zborov
 • priprava jaslic, miklavževanja, trikraljevske akcije
 1. Razno
 • Učenje solopetja

                                     »Učite se od mene« Mt 11,29    /geslo svetopisemskega maratona/

Grosuplje,  9.oktober 2014      

Za tajništvo                                                        

Štefka Zaviršek                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spoštovani člani ŽPS,

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Molitev
 2. Pregled zapisnika
 3. Tema: Naše šibkosti (dobre prakse v naši župniji) – Naše poslanstvo str.17
 4. Poročilo s seminarja za tajnike ŽPS
 5. Priprava na izročitev Mariji - Kraljici ljubezni
 6. Dogodki v prihodnjih tednih
 7. Vprašanja, mnenja

»Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah.«.  APD 2, 42

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISNIK  23. REDNE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA  DNE 20.11.2012 0B 19,30 URI

PRISOTNI ČLANI:  Adamič Marjana, Cunder Tomaž, Gorc Jože, Gorenc Gregor, kpl, Grum Primož, Kutnar Danica, Kastelic Mojca, Kozlevčar Franc, Lampret Maruša, Mrzel Miša,  Potokar Zala,  Starc Dare, Š.-Oblak Kristina, Šket Janez, žpk, Zaviršek Štefka.

OPRAVIČILI ODSOTNOST: Nagelj Vesna.

OSTALI ODSOTNI: Kadunc Boštjan, Šparovec Vera, Vrhovec Iztok, Ana Griz.

 

 DNEVNI RED je razviden iz vabila.

Ad 1. Molitev je izvedel Tomaž Cunder, nadalje je sejo vodil Dare Starc.

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje- usposabljanja za ŽPS v LJ sta se udeležila Starc in Zaviršek, udeležba na škofijski misijonski dan pri sv. Maši popoldne je bila slaba.

Ad3/ Tema - Naše poslanstvo str. 15 – naše prednosti – delo je potekalo v treh skupinah – skupni zaključek je bil, da so se obdržali običaji – blagoslov doma  za vse tri božične večere, blagoslov konj, avtomobilov, velikonočni ogenj in raznos po domovih, božičnice na sv. večer, dan bolnikov, obiski bolnikov, križev pot na Koščakov hrib.

 

V župniji imamo ljudske pobožnosti: šmarnice, rožni venec, križev pot v postnem času, pobožnost 1. petkov, molitvena ura ob četrtkih in na prvi petek.

Prostovoljstvo še živi pri dejavnosti Karitas, izdelavi jaslic, delo krasilk, animatorjev, pevcev, pritrkovalcev, kulturno društvo, instrumentalne skupine, birmanske skupine.

Na vprašanje: Kaj storiti, da se bosta solidarnost in prostovoljstvo poživila? Pritegniti mlade družine, boljše obveščati, pohvaliti dobre zglede. Glede prednosti župnije pred civilnimi ustanovami pa so člani videli v več čuta zaradi krščanske vere, ki jo vodijo druge vrednote, ki se zrcalijo v verski kulturi, že obstaja strukturiranost in programi dela, na voljo so prostori, vzdrževanje.  Glede sodelovanja med župnijami v dekaniji pa so člani navedli pevske zbore, Karitas, ŽPS, obhajalci.

Ad4/ Dekanijsko srečanje župnijskih pastoralnih svetov 2. december ob 15,00, gost bo Slavko Reberc.

Ad5/ Poročilo bo drugič.

Ad6/ Poročilo s srečanja  Župnijskih celic za evangelizacijo  v Celju sta podala g. župnik in Kristina Š.-Oblak – naloga evangelizacije izhaja že iz karizme krsta. Gre pa tudi za poglobitev osebne vere in molitev za potrebe župnije in Cerkve.

Ad7/ Dogodki v prihodnjih tednih:

 • 24. november:  srečanje bralcev beril

 • 25. november:  nedelja Kristusa kralja

 • 01. december:  izdelovanje adventnih venčkov

 • devetdnevnica pred Brezmadežno bo

 • adventne nedelje, družinska maša – prošnje, prižiganje sveč, pesmi

 • 04. december:  literarni večer

 • 05. december:  miklavževanje po večerni maši, otroci obdarjeni do 2.razr., skupini birmancev Cundra in Nageljnove pripravijo darilca, pripraviti tudi oder in osvetlitev

 • 08. december:  sprejem novih ministrantov

 • božična devetdnevnica – »Marijo nosijo«

 • jaslice - Starc bo sklical sestanek

 • luč miru – zadnje tri dni bodo sveče in poskrbeti za rezervno škatlo!

 • otroška maša na Sveti večer ob 18,00 z blagoslovom jaslic

 • božičnici ob 20.30 in 23.30

 • božični koncert

 • praznovanje Dneva samostojnosti

 • blagoslov konj na praznik sv. Štefana – bodo sporočili

 • trikraljevska akcija – pripravljajo 3 skupine za Grosuplje

 • celodnevno češčenje bo 2. januarja, čeprav je že delovni dan.

 1. Razno

 

Seja je bila zaključena ob 21,45 uri.                                                                                                                                                                                      

Zapisala                                                                         Župnik

Kristina Šircelj-Oblak                                                    g. Janez Šket


..................................................................................................

VABILO: 17. seja bo v torek, 31. januarja ob 19.30.

ZAPISNIK 17. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V PASTORALNEM LETU 2011/12 DNE 31.1.2012 0B 19,30 URI

PRISOTNI: Adamič Marjana, Cunder Jana in Tomaž, Gorc Jože, Gorenc Gregor, kpl., Grum Primož, Jere Lučka, Kadunc Boštjan, Kozlevčar Franc, Lampret Maruša, Starc Dare, Š.-Oblak Kristina, Šket Janez, žpk, Štrubelj Marko, Vrhovec Iztok, Zaviršek Štefka. OPRAVIČILI ODSOTNOST: Potokar Zala. OSTALI ODSOTNI: Kutnar Danica, Mrzel Miša in Luka, Nagelj Vesna, Šparovec Vera .

DNEVNI RED:

Molitev Kratek pregled zapisnika pretekle seje Tema - Družina II. del Dogodki v prihodnjih tednih Predlogi, mnenja

Ad 1/ Molitev, nadalje pa je sejo vodil Dare Starc.

Ad 2/ V kratkem je bil posredovan pregled zapisnika. Srečanje za mlade je bilo izvedeno, navzoči so bili samo grosupeljski mladinci, naslednje srečanje bo 17.3., šli bodo po Grozdetovi poti. Luč miru ob koncu je zmanjkalo sveč, zato je kaplan predlagal, da se nekaj sveč prihrani za zadnji dan. Izkupiček od sveč bodo namenili za konkretno pomoč družinam v stiski, del sredstev pa za Karitas. Koncert za Božič je uspel, udeleženci so izrazili veliko zadovoljstvo, ker so prikazali običaje, povezane z Božičem in prazniki okrog Božiča. Sv. maša ob 11,00 uri na dan celodnevnega češčenja v bodoče ne bo, ker je bila udeležba zelo nizka. Za trikraljevsko akcijo so zbirali denar direktno otroci in pa namenili so nabirka pri Sv. mašah za potrebe misijonov. Mogoče bi organizirali naslednje leto birmanske skupine za trikraljevsko akcijo. Štefka Zaviršek se je udeležila usposabljanja za tajništvo ŽPS. Omenila je, da je bilo posvečeno odgovornosti in da bi bila tema primerna za srečanje župnijskih svetov v dekaniji mogoče v postu tudi pri nas.

Ad 3/ Temo o družini, zakonu je s pomočjo projekcije posredovala ga. Štefka Zaviršek. Opozorila je tudi na članek Štefančiča v zadnji Družini o ureditvi problematike v novem družinskem zakoniku. Bioloških zakonov ne moremo spreminjati. Oče ne more biti mati in mati ne oče. Novi zakonik postavlja otroka v ospredje otrok s starši, prej pa je bila skupnost staršev z otroci.

Dr. Trontelj, predstavnk medicinske etike, je kritičen do predlagane vzgoje, saj meni, da je dobra vzgoja kot varnostna ograja, da lažje človek funkcionira. Tako daje primerjavo, da plesni par na 20 nadstropni stolpnici bo povsem drugače plesal, če ograja bo, kakor če je ne bo. Permisivna vzgoja je enostavna za vzgojitelje. Odgovorna vzgoja je naporna za starše in za vzgojitelje. Človek s poskusi raznih vrst umetnega oplojevanja posega v biološke zakonitosti, posledice takega ravnanja so nepredvidljive tako na biološkem, genetskem, kakor tudi emocionalnem področju. Tudi dr. Vesna Godina je mnenja, da gre v zakoniku za strokovno neustrezno in zastarelo filozofijo vzgoje, ki je v praksi že preverjena kot neustrezna. Taka vzgoja otroke pomehkuži, žal pa oblikuje nasilne mladostnike z neoblikovano vestjo. Za predstavitev tematike v zvezi z referendumom je potrebno dobro vedeti, kaj prinaša in znati poudariti, kaj je narobe, sicer se ljudje v množici pavšalnih ugotovitev in nasprotujočih se informacij težko znajdejo.

Ad 4/ Dogodki pred nami: - Svečnica, predavanje dr. Molanove o poklicni izbiri za starše 7.,8. in 9. razreda, - 8.2. bo Prešernov pohod na Kopanj, - srečanje Koplpingovih družin v Brestanici na dan bolnikov 11.2., - 11.2. bo v Novem mestu spomin na 60 let od zažiga škofa Vovka, - 12.2. bo dobrodelna predstava Miklove Zale - 22.2. pepelnica, - Križev pot sodelovali bodo birmanci, za 24.2. pa so naprošeni člani ŽPS poprej jih po e- pošti opozoriti, - 24.3. materinski dan zaprositi Potokar Slavko in Brigito Škulj za program, ob 9. uri poje pri maši zbor Zvezdica.

Ad5/ Predlogi , mnenja - Jana Cunder je posredovala informacijo, da so v kurilnici krasilke zložile del materialov za krašenje, izdelovanje adventnih venčkov v omaro - Štefka Zaviršek je predlagala, da bi v tednu družine imeli pričevanje dveh zakoncev pri nedeljskih mašah, kaj jima pomeni družina, zakon - g. župnik je dodal, da bi bilo treba razmisliti, kaj vse bi za drugo leto priprave na 50-letnico župnije izvedli. Gre za leto oznanjevanja predavanja, obnova misijona, duhovne vaje, moški zajtrk povabiti managerje, povabiti zbor Oremus, za postno predavanje g. Lampret Marjana Ideje dobrodošle.

Prihodnja seja bo predvidoma 28.2.2012, molitev pripravi Adamič Marjana, Marko Štrubelj pa temo Živi preprosto.

Seja je bila zaključena ob 21,45.

Zapisala Kristina Šircelj-Oblak g. Janez Šket, Župnik

ZAPISNIK 16. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V PASTORALNEM LETU 2010/11 DNE 6.12.2011 0B 19,30 URI

DNEVNI RED:

Molitev Kratek pregled zapisnika pretekle seje Tema - Družina (zakon: ljubeč odnos med možem in ženo, ki sta odprta za posredovanje novega življenja in vzgojo otrok) Dogodki v prihodnjih tednih: Brezmadežna sprejem novih ministrantov seminar za člane ŽPS - diakonija dekanijsko srečanje mladih - sobota 10. dec. božična devetdnevnica jaslice spovedovanje luč miru božičnica božični koncert 25.dec. sv. Štefan maše, blagoslov konj, soli nedelja sv. Družine blagoslov otrok Silvestrovo molitev in maša ob 23.uri celodnevno češčenje 2. januar maše, razpored molitvenih skupin, povabilo gosta za sklep trikraljevska akcija alfa tečaj Predlogi, mnenja

Ad 1/ Molitev, nadalje pa je sejo vodil Tomaž Cunder.

Ad 2/ V kratkem je bil posredovan pregled zapisnika. Pri srečanju dekanijskih ŽPS je bila z naše strani razmeroma majhna udeležba. Vprašanje je, kaj storiti, da bi bilo pri povabljenih predavateljih več odziva, saj je škoda, da ne izkoristimo njihovega potenciala za širjenje obzorja in poglabljanje vere. Izdelava adventnih venčkov naslednje leto je potrebno povabiti k izdelovanju in možnosti darovanja za potrebe Karitas vsaj en teden prej in to kdo od laikov. Zelenje je potrebno pripraviti prej in za to določiti osebe. Glede potrebnih materialov za venčke se prosi krasilke, da nabavijo v centralnem skladišču, kjer je najugodnejša cena. Miklavževanje je lepo potekalo. Glede praznovanja jubilejev izdelati sezname poročenih v naši župniji in jih vse povabiti v maju 2012 ter prej oznaniti, da se praznuje za 2011 in 2012. Oblakovo se zadolži, da izdela te izpiske.

Ad 3/ Temo o družini, zakonu je s pomočjo projekcije posredovala ga. Štefka Zaviršek. Poudarila je pomen zakona kot zakramenta, zakonske skupnosti brez otrok in z otroki, spregovorila o pomenu razširjene družine za rast sočutja otrok do bolezni, pomoči potrebnim. Zunajzakonske skupnosti so utemeljene na lažni svobodi posameznika. Država, ki z zakoni izenačuje zunajzakonske skupnosti in zakonske družine razbija vrednoto družine.

Ad 4/ Dogodki pred nami: - Brezmadežna sprejem novih ministrantov - seminar za člane ŽPS - diakonija - potrebne so prijave - dekanijsko srečanje mladih - sobota 10. dec. - božična devetdnevnica - običaj Marijo nosijo od hiše do hiše in družine skupaj molijo z drugimi, zelo priporočamo. Istočasno pa bomo obdržali tudi ta način, da kipe prinašajo posamezniki k večerni sv. maši in jih po sv. maši vzamejo drugi in ob njih molijo; podana je bila tudi ideja, da bi vsaj nekaj večerov odigrali kak prizorček iz potovanja in iskanja prenočišča Jožefa in Marije; - jaslice priprave potekajo - spovedovanje bo 4. adventno nedeljo in izdelan bo razpored spovedovanja pred ali po maši - luč miru v pripravi - božičnica sv. maša ob 19. uri se obdrži za predšolske otroke, prav tako ob 21. uri poje otroški zbor, ob 24,00 pa Magnifikat - božični koncert 25. dec. je v pripravi - sv. Štefan maše, blagoslov konj, soli - nedelja sv. Družine blagoslov otrok bo po sv. mašah - Silvestrovo molitev in maša ob 23.uri molitev pripravi Oblakova - celodnevno češčenje 2. januar ob 9. uri bo sv. maša, potem pa za otroke ob 11,00 ter zvečer, gost bo Blaž Gregorc - trikraljevska akcija prosijo za vodiče, da se javijo - alfa tečaj potrebnih je cca 20 oseb, lepo vabljeni k sodelovanju.

Ad5/ Predlogi , mnenja Posredovano je bilo vprašanje, ali bo uvedena sobotna večerna sv. maša kot nedeljska z evidenčnim lističem za otroke. Zaenkrat tega ne bo. Tudi župnijskega dneva zaenkrat ne bo, pač pa se bodo predstavljale posamezne delujoče skupine pri sv. mašah ob nedeljah tekom celega leta.

Seja je bila zaključena ob 21,45 uri.

Zapisala Župnik Kristina Šircelj-Oblak g. Janez Šket

............................................................................................

ZAPISNIK 13. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V PASTORALNEM LETU 2010/11 DNE 30.8.2011

PRISOTNI: Adamič Marjana, Cunder Tomaž, Cunder Jana, Gorc Jože, Gorenc Gregor, kpl., Jere Lučka, Kadunc Boštjan, Kutnar Danica, Kozlevčar Franc, Nagelj Vesna, Potokar Zala, Starc Dare, Š.-Oblak Kristina, Šket Janez, žpk, Zaviršek Štefka. OPRAVIČILI ODSOTNOST: Grabljevec Miklavčič Fani, Potokar Zala, Štrubelj Marko, Šparovec Vera, Vrhovec Iztok. OSTALI ODSOTNI: Grum Primož, Lampret Maruša, Mrzel Miša.

DNEVNI RED:

Molitev Pregled zapisnika zadnje seje Tema: Pravičnost v ljubezni obrazložitev zloženke o družbenem Nauku Cerkve Podpis podpore za referendum Dogodki v prihodnosti: prihodnosti:

Vpis v veroučno šolo; birma, molitev za srečanje mladih v Stični, priprava za tečaj Alfa, župnijsko romanje 10.9., 18.9. Mala stara vas žegnanje, 25.9. blagoslov obnove župnišča, 7.-9. okt. praznovanje obletnice Župnijske karitas molitev rožnega venca ključar za župnijsko cerkev 6. Razno

Ad 1/ Molitev je pripravil Darko Starc, nadalje pa je sejo vodil Tomaž Cunder.

Ad 2/ V kratkem je bil posredovan pregled zapisnika.

Ad 3/ Temo je v kratkem predstavila Štefka Zaviršek. Lani je bil poudarek na razmišljanju o dobrodelnosti v ožjih skupinah, letos pa o življenju po veri v družbi. Gre za razmislek v pogledu Cerkve na vse, kar se dogaja v luči vere. Mi vplivamo na okolje, okolje vpliva na nas. Besedilo se spreminja, oz. dodaja, v času koncila je bilo prenovljeno. Namen je, da oblikuje vest kristjanov in ljudi dobre volje. Govori o dostojanstvu posameznika, življenje je božji dar, pred Bogom smo vsi enako vredni. Tako naj bi bilo tudi med ljudmi. Vsebina družbenega nauka zaobsega 4 glavne teme: - načelo personalnosti človek je od Boga, je božji otrok, zato mu pripada dostojanstvo, - načelo skupnega dobrega pravica do življenja in spoštovanje življenja od spočetja do smrti, - načelo vzajemnosti oz. solidarnosti gre za posameznikovo odgovornost do družbe glede na sposobnosti, položaj, odnos do narave, ki ga je treba zavestno gojiti, - načelo subsidiarnosti pristojnosti.

Ad 4/ Pozivamo, da se na pobudo odzovete in omogočite podpis tudi drugim, ki sami tega ne bi zmogli.

Ad 5/ Dogodki pred nami: - birma nagibamo se k dvem terminom, v dveh skupinah, odločitev še ni dokončna; glede verouka je ponudba od Opus Dei poskusno bodo izvajala tri dekleta v eni skupini 1. razreda; - molitev za uspeh srečanja mladih v Stični bo ob 22,00 uri, 2.9.2011, dobimo se pol ure pred pričetkom molitve pred župniščem; - predvideno župnijsko romanje bo v Prekmurje po Halasovi poti 10.septembra, prijave dobrodošle, primerno tudi za osebe, ki težje hodijo; - od 2.-4.9. bo priprava na tečaj Alfa, trije kandidati so, bi jih pa bilo treba več. V trnovem bo oktobra, kjer bo možno poslušati posamezno temo, vendar nimaš celotnega vtisa; - 18.9. Mala stara vas žegnanje, ministranti so v vasi; - za žegnanje bo blagoslov obnove župnišča, aktivirati je treba redarje, darove pobirati kar v pušco, postrežbe ne načrtujejo za vse, pač pa samo za goste; - 20-letnica Župnijske karitas bo potekala tri dni 7.10. bo glasbeni program z gosti, 8.10. bo ob 15,00 sveta maša za koristnike pomoči, nato pogostitev s programom, 9.10. pa bo ob 9. 00 uri slovesna mašna zahvala dosedanjim sodelavcem;za molitev rožnega venca v oktobru je treba pripraviti namene molitve in premisliti o načinih sodelovanja skupin, zelo dobrodošla tudi molitev po hišah s povabilom sosedov in prijateljev; - župnijski ključar dosedanji ključar je dosegel starost, ob kateri preneha funkcija, zato iščemo novega, evidentiranih je bilo nekaj imen, ki jih je potrebno povabiti k sodelovanju; - naslednja seja je predvidena za 27.9. ob 19,30 uri.

Seja je bila zaključena ob 21,45.

Zapisala Župnik Kristina Šircelj-Oblak g. Janez Šket

ZAPISNIK 10. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V PASTORALNEM LETU 2010/11 DNE 22.3.2011 0B 20,00 URI

PRISOTNI ČLANI: Adamič Marjana, Cunder Tomaž, Gorc Jože, Grum Primož, Kutnar Danica, Kozlevčar Franc, Mrzel Miša, Skok Tine, kpl., Š.-Oblak Kristina, Starc Dare, Šket Janez, žpk, Šparovec Vera, Zaviršek Štefka. OPRAVIČILI ODSOTNOST: Adamič Aleksandra, Grabljevec Miklavčič Fani, Jere Lučka, Kadunc Boštjan, Lampret Maruša, Nagelj Vesna, Potokar Zala, Štrubelj Marko, Vrhovec Iztok.

DNEVNI RED: 1. Molitev 2. Pregled zapisnika zadnje seje 3. Mladi in dobrodelnost 4. Sodelavci Karitas 5. Dogodki v prihodnosti 6. Razno

Ad 1/ Molitev je pripravil Stars Darko, izvedel pa Grum Primož.

Ad 2/ Kratek povzetek je pripravila ga. Štefka Zaviršek, ki je tudi vodila sejo.

Ad 3/ G. župnik je predlagal, da bi izvedli pričevanje pri nedeljski maši o ravnanju skavtov od Luči miru iz Betlehema, obzirnosti v skupinah glede npr. počasnosti pri hoji, posebnem režimu hranjenja, bolnim in sicer mlajši skavti pa tudi starejši. O dejavnosti starejših skavtov je ga. Marjana Adamič izpostavila njihovo dejavnost pomoči pri urejanju okolice cerkve, pomoč pri evharističnem kongresu, na vseh slov. shodih organizirajo konkretno denarno pomoč neki družini, letos bodo nudili pomoč pri romanju bolnikov na Brezje, pomoč pri organizaciji križevega pota, pomagajo pri urejanju primorskih župnišč in okolici cerkva, organizirali so zbiranje denarja in ustreznih komponent za misijon pri g. Adamiču. G. župnik je izrazil, da bi bilo potrebno te stvari zbrati za objavo na internetni strani, pa tudi pripraviti za občinsko glasilo.

Ad 4/ Trenutno najbolj potrebujejo pri Župnijski karitas tajnika, ki bi komuniciral predvsem s Škofijsko karitas in pa s strankami, kjer je potrebno z določeno mero avtoritete urediti stvari, če se kaj zatakne. Nekdo se je javil za urejanje internetne strani. Prihranjeno v času posta in darovano za Karitas bi lahko posamezniki prinesli v prostore Karitas, da bi se delilo tudi kake druge dni, če posameznik pride od daleč in ne ravno delitveni dan. Informacije o uporabnih predmetih, ki so jih posamezniki pripravljeni darovati drugim, bi bilo potrebno distribuirati med ljudi na oglasni deski, internetu. Pripraviti je potrebno obrazce za prijavo k sodelovanju z izbiro področja sodelovanja.

Ad 5/ Dogodki pred nami:

23.3. bo srečanje z birmovalcem 27.3. bo sv. birma 3.4. bo dekanijski križev pot k cerkvi sv. Nikolaja na Tabor 9.4. bo dekanijsko srečanje delivcev obhajil 10.4. križev pot na Koščakov hrib, zvečer pa sestanek članov Karitas 11.4. srečanje skupine za bogoslužje. Za nošenje bandera bodo dogovori še posebej

Seja je bila zaključena ob 21,15. Zapisala: Kristina Šircelj-Oblak Župnik: g. Janez Šket

ZAPISNIK 9. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V PASTORALNEM LETU 2010/11 DNE 22.2.2011 0B 19,30 PRISOTNI ČLANI: Adamič Marjana, Cunder Tomaž, Gorc Jože, Grum Primož, Kadunc Boštjan, Kutnar Danica, Lampret Maruša, Kozlevčar Franc, Nagelj Vesna, Potokar Zala, Skok Tine, kpl., Š.-Oblak Kristina, Šket Janez, žpk, Šparovec Vera, Štrubelj Marko, Zaviršek Štefka. OPRAVIČILI ODSOTNOST: Grabljevec Miklavčič Fani, Mrzel Miša, Starc Dare, Vrhovec Iztok, Adamič Aleksandra, Jere Lučka.

DNEVNI RED:

Molitev Predstavitev dela RK Delo in potrebe župnijske Karitas Grosuplje Tema 44 - Naše poslanstvo, str. 39 Dogodki v prihodnosti Razno

Ad 1/ Molitev je pripravil Dare Starc, vodil pa Tomaž Cunder

Ad 2/ G. župnik je predstavil gostjo večera go. Anico Smrekar, strokovno delavko na RK. Tam dela 2 leti. V kratkem je predstavila nastanek in zgodovino razvoja RK z namenom mirodobnega delovanja za potrebe pomoči ob nesrečah. Imajo veliko področij delovanja od tečajev prve pomoči, transfuzijskih akcij... Delujejo v 23 krajevnih organizacijah...

Ad 3/ Članice Župnijske karitas so podale podatke o redni dejavnosti Župnijske karitas Grosuplje, ki jo opravljajo od vsega začetka od ustanovitve dalje. G. župnik je predstavil svoje *videnje razvoja in razširitev dejavnosti Župnijske karitas** gre za potrebo po dopolnitvi dejavnosti in sicer med drugim: - prevozi z avtom k zdravniku, k sv. maši, v trgovino,... - učna pomoč otrokom in dijakom - svetovanje zakoncem, ki imajo krizo - pomoč za samopomoč - predavanja, seminarji - izobraževanje za sodelavce - pridobivanje novih sodelavcev občasnih pri akcijah in strokovnih za svetovanje - ojačitev skupin posameznikov, ki v Domu starejših že delujejo. G. župnik je še poudaril, da je ta trenutek najbolj potrebno dobiti tajnika za sodelovanje s škofijsko Karitas, ki naj bi obvladal računalnik.

Ad 4/ Tema o različnih oblikah revščine postni program je v kratkem predstavila Kristina Š.- Oblak. V bistvu je prav, da postavimo svoj osebni načrt preživljanja posta na področju odpovedi, dobrodelnosti in molitve. Prav pa je, da sestavimo načrt glede posta tudi kot skupnost verujočih.

Predlagan je bil dan ob skodelici riža in vode, nadalje odpoved kavi. Post naj bo tisto, kar nam resnično pomeni odpoved.

Ad 5/ Dogodki pred nami:

V času 9-dnevnice kot priprave na birmo bo sv. maša ob 19,00. Za petje so dogovori opravljeni, instrumenti bodo neozvočeni. Z izvedenim birmanskim dnem so refleksije s strani staršev in otrok ugodne. - 26.2. bo gled. skupina sv. Mihaela izvedla v turnčku v Šmarju literarni večer - 5.3. bo dopoldne dan odprtih vrat za duhovne poklice, zvečer pa molitev pred Najsvetejšim - od 19.-25.3 bo teden družine - za materinski dan bodo naprosili otroški zbor - 23.3. bo srečanje z birmovalcem - 27.3. bo sv. Birma - 3.4. bo dekanijski križev pot k cerkvi sv. Nikolaja na Tabor, skupina Viva Vox bo imela koncert po večerni sv. maši - 8.4. bo srečanje mladih - 9.4. bo dekanijsko srečanje delivcev obhajila - V Podutiku je pričetek tečaja Alfa, namenjen verskemu poglabljanju - 12 srečanj, v jeseni naj bi bil tudi v Grosupljem.

Naslednja seja bo predvidoma 22.3. ob 19,30.

Seja je bila zaključena ob 21,45. Zapisala: Kristina Šircelj-Oblak

Župnik: Janez Šket
Print Friendly and PDF