Preskoči na vsebino


Gatina - Sv. Janez Krstnik

Podružnična cerkev na Gatini je v listinah omenjena prvič šele leta 1662, vendar je bila domnevno zgrajena že okoli leta 1200.

Cerkve posvečene Janezu Krstniku so po sicer sporni domnevi Janeza HĂśflerja namreč označevale meje pražupnij: na JV meji naj bi bila sprva taka cerkev v Lanišču pri Škofljici, pozneje pa cerkev na Gatini, tu morda za podložnike stiškega samostana. Meje sosednje šentviške prafare naj bi označeval Sv. Janez Krstnik v Leščevju (Kravjaku), mejo pražupnije Lož pa cerkev sv. Janeza Krstnika na Gori pri Turjaku. Po zmagi nad Turki na dan sv. Ahaca 1493 je postala to cerkev sv. Ahaca. Najstarejši del cerkve je ladja, freske na slavoloku so nastale okoli leta 1500, prezbiterij okoli leta 1600, zvonik in zakristija sta bila prizidana še pozneje. Cerkev je pravilno orientirana (zahod-vzhod). Umetnostno najkvalitetnejši so kipi glavnega oltarja: Janez Krstnik krščuje Jezusa, levo je sv. Anton Padovanski, frančiškan z Jezusčkom v naročju, "kladivo krivovercev" in priprošnjik za najdenje izgubljenih stvari, desno je sv. Bernard s knjigo in opatovo palico, prenovitelj reda cistercijanov, ki imajo samostan tudi v Stični. V atriju je Obglavljenje Janeza Krstnika. Pod glavno votlino je napis z letnico 1670, ko je bil v Šmarju župnik Janez Pavel Pregel. Zlati baročni oltar je leta 1989 restavriral Hinko Podkrižnik. V severnem levem stranskem oltarju je slika sv. Ane z možem Joahimom in hčerjo Marijo, bodočo Materjo Božjo. Ob sliki desno sv. Ožbalt, kralj, priprošnjik za dobro letino, zdravje živine in lepo vreme, levo svetnik vojščak s kroglo v desnici. V južnem desnem oltarju slika Matere Božje, levo sv. Pavel, desno svetnik s knjigo. Del nekdanje prižnice je preurejen v novo oltarno mizo, obrnjeno k ljudstvu. Ob vhodu na desni strani cerkvenega zidu je ob tleh vzidan rimski nagrobnik s težko čitljivim latinskim napisom, ki se v prevodu glasi: "Božanskem dobrim duhovom Marka Voltilija Firma, ki je umrl star 65 let, in Marka Voltilija Maksimiljana, starega 25 let, in Voltilija Urbana, ki je umrl 20 let, postavila Voltilijeva dediča Voltognas in Firmina. "Priimka Voltilija in Voltognas, sorodna onim z nagrobnikov na Igu, sta keltskega izvora.

Žegnanje na Gatini je na nedeljo 24. junija ali na temu datumu najbližjo nedeljo.
Blagoslov konj

Print Friendly and PDF