Preskoči na vsebino


Dekanija Grosuplje

 


DEKANIJA GROSUPLJE Dekanijski urad, Hribska pot 6 , 1290 Grosuplje

Povezave:

Župnija KOPANJ: Kopanjski zvon

Župnija Št. Jurij

Župnija Višnja Gora

Župnija Stična

Župnija Šentvid pri Stični

Župnija Ivančna Gorica

http://www.skofljica.info/zupnija

 

ŽUPNIJE V DEKANIJI  Grosuplje:   
Grosuplje,   Ivančna Gorica,   Kopanj,   Lipoglav,  
Polica,    Stična,    Št. Jurij,    Šentvid pri Stični,  
Škofljica,    Šmarje - Sap,    Višnja Gora,    Žalna
.

 


DUHOVNIKI:


 1. Grosuplje: Janez Šket, žpk. in dekan
  Aljaž Krašovec, kpl
 2. Ivančna Gorica: Jurij Zadnik
 3. Kopanj: Janez Kebe
 4. Lipoglav: Klemen Loboda
 5. Polica: Slavko Judež
 6. Stična: P. Maksimiljan File
   p. Branko Petauer, kaplan
  Jože Kastelic, Stična 39
 7. Št. Jurij: Milan Grden
 8. Šentvid pri Stični: Izidor Grošelj, žpk

           Branko Setnikar, kaplan

 1. Janez Petek, dhp
 2. Škofljica: Jože Tominc, prodekan
  Imre Jerebic, diakon
 3. Šmarje - Sap: dr. Bojan Korošak
 4. Višnja Gora: Janez Mihelčič
 5. Žalna: Andrej Šink

 

SPOVEDOVANJE V DEKANIJI pred božičem v svetem letu 2015-16:

1. ŠKOFLJICA:Petek, 18.12., ob 18.00 uri

                 1. a.  Grosuplje – mladi:    Petek, 18.12., ob 20.00 uri.

2. ŠMARJE – SAP:  Sobota, 19.12., ob 17.00 uri 

          3. STIČNA:             Nedelja, 20.12.,   ob 6.00,  8.00 in 10.00 uri

4. LIPOGLAV:         Nedelja, 20.12.,  ob 8.30 uri (spovedovanje od 8.15 naprej)

 5. POLICA:              Nedelja 20.12., ob 14. uri

 

            6. ŽALNA:                Nedelja, 20.12.,  ob 14. uri

 

            7. VIŠNJA GORA:  Nedelja, 20.12.,  ob 15.30 uri

             8. KOPANJ:   Nedelja, 20.12., ob 16. uri

9. GROSUPLJE:      Nedelja, 20.12.,  ob 18.00 uri

         10. IVANČNA GORICA:     Torek, 22.12.,ob 18.00 uri
          11. ŠENTJURIJ:   Sreda: 23.12.,  ob 18. uri

12. ŠENTVID:    - v nedeljo, 20. 12. dopoldne!

Na 2. seji dekanijskega pastoralnega sveta, 23. januarja 2011 smo med drugim govorili in se dogovorili:

Prisotni člani: g. Janez Šket, g. Anton Hostnik, Imre Jerebic, David Kastelec, Peter Kolenc, Darinka Okorn, Andrej Sekirnik, Tina Starec, Andreja Šircelj, Franc Šmalc, Jože Trontelj, Nuša Volkar, Štefka Zaviršek

Dnevni red:

1. Molitev
2. Postni čas in leto dobrodelnosti - kako uresničujemo program,
    o katerem smo govorili na dekanijskem srečanju
3. Sodelovanje pri bogoslužju
4. Razno

Ad 2)
Od 8 prisotnih župnij imajo organizirano Župnijsko Karitas v 4 (večjih) župnijah, v 4 (manjših) pa ne. V župnijah z organizirano Karitas ta pomaga z materialno pomočjo revnejšim družinam in posameznikom (paketi s hrano, po možnosti plačilo položnic), organizira letno srečanje ostarelih, obdarovanje starejših in bolnih ter otrok s posebnimi potrebami za Miklavža, obiskovanje oskrbovancev v Domu za ostarele. V manjših župnijah te dejavnosti opravljajo komisije za diakonijo okviru župnijskega pastoralnega sveta, posebno v manjših krajih pa se večino dobrodelnosti izvršuje na ravni medsosedskih odnosov. Na Škofljici in v Žalni imajo enkrat letno dobrodelni koncert, katerega prihodek namenijo Karitas oz. družinam v stiski. V Ivančni gorici so izdelali adventne venčke in namenili prispevke Karitas. Župnijska Karitas Škofljica se za reševanje večjih in nenadnih stisk povezuje tudi z drugimi organizacijami (občina, Rdeči križ, obrtniki in drugi donatorji). Enkrat letno organizirajo tudi pogovorni večer z gostom in pogostitvijo za vse občane. V Ivančni gorici otroci s pomočjo katehistinj zbirajo igrače in kakšne druge predmete , ki jih namenijo potrebnim. V Grosupljem in Ivančni gorici vključujejo mlade in otroke v dobrodelnost tako, da gredo z njimi na obisk k starejšim na dom ali v Dom za ostarele. Tudi duhovniki obiskujejo svoje župljane v grosupeljskem domu za ostarele in so jih ti zelo veseli.
Marsikdo reče, da v njegovem okolju ni pomoči potrebnih. Spregledamo pa mnoge osamljene ostarele, bolnike in invalide, družine, ki trpijo zaradi alkoholizma in tudi materialne revščine, pa se jim ne znamo ali ne upamo približati. Tudi za druge oblike dobrodelnosti, ne le materialno pomoč, moramo biti bolj pogumni. Prav je, da obvestimo Karitas, člane ŽPS ali duhovnika, če izvemo za posameznika ali družino v stiski. V župnijah, kjer imajo redna srečanja ŽPS večinoma delajo po programu Našega poslanstva. Na prihodnji seji se pogovorimo tudi o tem, kako v letošnjem postu čim bolj udejanjiti dobrodelnost. Za letošnji postni čas predlagamo, da se v vseh župnijah povabi vernike k akciji Slovenske Karitas 40 dni brez alkohola. Na soboto pred prvo postno nedeljo bo na Brezjah romanje za družine, ki imajo ali so imele težave zaradi alkoholizma in za vse, ki želijo biti s temi družinami solidarni. (12. 4. dopoldne) V Grosupljem, v župnišču, se vsak petek ob 19.30 srečuje skupina Al-anon - skupina za samopoč družinam, v katerih se srečujejo z alkoholom.
Vsakdo se lahko pridruži, spozna njihov način delovanja ali jih povabi v svojo župnijo, da vam predstavijo svoje delo.

SKLEP:
- Ponovno razmislimo, če v našem kraju ni potreb po organizirani karitativni dejavnosti (ustanovitvi župnijske Karitas).
- Na seji ŽPS se pogovorimo o konkretni dobrodelnosti v letošnjem postu €“ povabilo k akciji 40 dni brez alkohola, povabilo na romanje na Brezje.
- Vzgoja otrok k solidarnosti
- Izmenjava informacij - zaenkrat preko spletne strani župnije Grosuplje

Ad 3)
Naše bogoslužje naj bo lepo in vsebinsko bogato, naj tudi posreduje ljudem sporočilo, ki bo spodbujalo k bolj krščanskemu življenju.
Bogoslužni sodelavci:
- Pevski zbori - Imajo letna srečanja (izmenjaje revija in romanje)
- Organisti in zborovodje - povezanost, srečanja, izpopolnjevanja...
- Instrumentalisti - So organizirani v nekaterih župnijah, da občasno sodelujejo pri mašah. Prav je, da je kljub temu pri vsaki maši nekaj ljudskega petja.
- Ministranti - Letna dekanijska srečanja že potekajo. Če je možno, naj se posebej pripravi srečanje za večje ministrante. Priporočamo, da v župniji izberete laika, ki bo skrbel za ministrante (urnik, priprava na sodelovanje, organizacija srečanj, ...)
- Pritrkovalci - Poskusili bomo organizirati dekanijsko srečanje, vsaj ponekod je potrebno povabiti in naučiti nove pritrkovalce.
- Krasilke, čistilke - V večini župnij je to organizirano po vaseh ali ulicah. Nekaj več težav je v večjih krajih, kjer se ljudje med seboj manj poznajo. V Grosuplju je čiščenje plačano, za krašenje pa je pet prostovoljk.
- Izredni delivci obhajil - Bilo je že eno dekanijsko srečanje, vnaprej bo to dvakrat letno (advent in post) - obveščeni bodo tudi preko DPS.
- Bralci €“ Za branje beril so zadolženi laiki. Ponekod, redno ali ob praznikih, pripravljajo tudi uvod v mašo, uvod v Oče naš, pozdrav miru. Za bralce se svetuje pripraviti srečanje z izobraževanjem, mogoče tudi na nivoju dekanije.
- Družinske – otroške maše – Kolikor je možno, je dobro, da je pri eni maši pridiga prilagojena otrokom – ponazoritev evangelija z uprizoritvijo, s sodobnejšimi tehničnimi pripomočki (slika, film,...)

SKLEP:
Organiziranje rednih dekanijskih srečanj za predstavnike posameznih skupin

Ad 4)
Izbrali smo tajništvo: Štefka Zaviršek, Peter Kolenc, David Kastelec.

 • Pred začetkom posta naj se organizira srečanje tajnikov Župnijske Karitas oz. predstavnikov komisije za diakonijo pri ŽPS.

 • 3. aprila 2001, na 4. postno nedeljo, bo dekanijsko romanje s križevim potom za člane ŽPS in druge vernike na Tabor pri Št. Juriju.

Zapisala: Š. Z.
ŽUPNIJA KOPANJŽupnija Višnja GoraŽupnija ŠkofljicaŽupnija Ivančna GoricaŽupnija Šentvid pri StičniŽupnija StičnaPrint Friendly and PDF