Preskoči na vsebino


50 LET ŽUPNIJE GROSUPLJE

Predstavitev župnije Grosuplje na TV pot-i

Povezava: Zgodovina župnije Grosuplje

Triletna priprava na praznovanje 50-letnice župnije Grosuplje

Cerkev obhaja t.i. sveta leta, ki so podobno kot pri Judih jubilejna leta. Že pred približno 3200 leti je Mojzes naročil, naj se po sedem krat sedmih letih z ovnovim rogom (YOBEL od tod beseda jubilej) naznani sveto sobotno leto. To leto naj se ne seje in ne žanje, osvobodi naj se sužnje, odpusti vse dolgove, kupljena dediščina naj se vrne prvemu dediču. Leta 1300 je papež Bonifacij VIII. prvič razglasil sveto leto - ne s trobljenjem na ovnov rog ampak tako, da je  odprl t.i. "sveta vrata" bazilike sv. Petra in podelil popolni odpustek... Tudi mi danes na poseben način odpiramo vrata naše župnije najprej Sv. Duhu oz. Troedinemu Bogu, naj pride preko nas kristjanov do vseh prebivalcev Božji blagoslov.

CILJ triletne priprave in praznovanja je: Obnova župnije v duhu evangelija, sprava ter prijateljstvo z Bogom in med ljudmi.

2011 - 20-letnica ustanovitve SKAVTOV in Župnijska karitas Grosuplje ter 10-letnica križevega pota in obnove cerkve.

2012 - 40-letnica blagoslova nove cerkve in 10-letnica mozaika.

2013 - 50 let od začetka uradnega postopka za ustanovitev župnije.

2014 - jubilejno leto: 50-letnica ustanovitve župnije.


Namen triletne priprave in praznovanja je obnova župnije v duhu evangelija, prijateljstvo z Bogom in in vsemi ljudmi ter solidarnost s tistimi, ki so v stiski.

KAKO DO TEGA CILJA?

1. leto (2011-2012): LETO SOLIDARNOSTI: smo gradili odnose z bližnjimi: v izkazovanju ljubezni in dobrote - s telesnimi in duhovnimi deli usmiljenja.
- Popestrili smo delo Župnijske karitas Grosuplje, povabili nove člane in razširili dejavnosti Župnijske karitas.
V letu solidarnosti in dobrodelnosti smo odprli ŽUPNIJSKO OGLASNO DESKO na naši spletni strani:
- Kdor potrebuje kakršnokoli pomoč in kdor lahko ponudi kakšno obliko pomoči, naj nam to sporoči

2. leto (2012-2013): LETO VERE - učili smo se graditi odnos z Bogom preko oznanjevanja - imeli smo OBNOVO MISIJONA (ki je potekal v župniji  leta 2008). Poglabljati osebno vero - obnova krstnih obljub - z Marijo - Kraljico ljubezni - k Jezusu - k polnosti življenja.

OZNANJATI - PRIČEVATI:
- z besedo in življenjem: otrokom, mladim in odraslim
- ob rednih srečanjih s starši otrok, ki hodijo k verouku posebej s starši prvoobhajancev in birmancev
- ob pripravah staršev in botrov na krst, spoved, obhajilo in birmo
- v povezanosti s Kulturnim društvom sv. Mihaela in njegovimi sekcijami
- ustanovili bomo misijonske skupine - krožke, ki bodo vodili in spodbujali delo za misijone.

3. leto (2013-2014): LETO MOLITVE: odnos z Bogom preko bogoslužja:
- Bogoslužja z manjšimi skupinami (družine, otroci, mladina, ostareli in bolni),
- Spokorna bogoslužja
- Obiski bolnikov in sveta popotnica kot zakrament umirajočih, ki ga je vernik dolžan prejeti, če mu je to le mogoče.
- Bolnikom in ostarelim, ki se ne morejo udeležiti nedeljskega bogoslužja, lahko izredni delivci obhajila prinesejo obhajilo na dom.
- Urnik spovedovanja bo oznanjen in zapisan na spovednici in v Mihaelovem pismu.
- Molitev za nove duhovne poklice na veliki četrtek, vsak četrtek in prvo soboto v mesecu, duhovne vaje, duhovno vodstvo in drugo.
- Zaročni obred (lahko je približno pol leta pred poroko)...

 

V letu 2014 delamo (v skladu z navodili Cerkve v Sloveniji) PASTOLALNI NAČRT, ki naj bi nakazal smeri našega pastoralnega dela za naslednje obdobje.

  • Župnija bo morala za naprej poskrbeti tudi za ustrezne prostore, kjer se bo lahko odvijal celoten program na pastoralnem in tudi vzgojnem ter kulturnem področju.

 
Lokacija: