Preskoči na vsebino


Krst otroka

           Redno krščevanje otrok do 6. leta starosti je vsako tretjo nedeljo v mesecu med ali po pol enajsti sveti maši (ob 10.30 ali 11.30).
Priprava pa v četrtek - pred tretjo nedeljo v mesecu - ob 19. uri (poleti ob 20h).

Prijava otrok vsaj en mesec pred krstom.

Kaj je potrebno storiti pred slavjem krsta?

Do 6. leta starosti se krsti otroke na željo staršev. Ko začne otrok hoditi v šolo, pa je potrebno vsaj dve leti verouka za otroka, potem pa je otrok lahko krščen ( pred prvim sv. obhajilom).
Če je otrok večji (pred birmo), se stvari ustrezno prilagodijo; polnoletna oseba pa se vključi v katehumenat za odrasle, ki traja vsaj od jeseni do velike noči.

1. Najpomembnejši pogoj je katoliška vera (staršev in botrov). To ne pomeni, da se ne da krstiti, če je eden od staršev neveren ali druge vere (pravoslavne, protestantske ali celo islamske) ali če sta oba starša oddaljena od Cerkve. Pogovoriti se je potrebno z domačim župnikom.

2. Z domačim župnikom (to je župnik kraja, kjer bivamo) se starša dogovorita za prvo srečanje; nihče drug ne more tukaj nadomeščati staršev:  npr. stara  mama ipd.
Na srečanje gresta oba starša. S seboj neseta rojstni list otroka in družinsko knjižico (tisti, ki ste cerkveno poročeni).

3. Raje prej kot pozneje starša izbereta botra ali botro, lahko pa botra in botro. Ne moreta pa biti hkrati dva botra ali dve botri za istega otroka.
Pri tem skrbno upoštevajte predpise Cerkve glede botrov, ki dobijo potrdilo o sposobnosti za botra oz. boste postavljeni v službo botra – e.  
To potrdilo lahko izda samo domači župnik oz župnik, kjer boter hodi k sv. maši in k obhajilu. To potrdilo prineseta vsaj na zadnjem srečanju pred krstom župniku oz. duhovniku, ki pripravlja krst.

4. V dogovoru z domačim župnikom se vključita v skupno pripravo staršev in botrov na krst otrok. V tako skupino se vključita starša vsaj za prvega in drugega otroka, povabljena sta pa tudi pri naslednjih otrocih.

5. Po končani pripravi se dogovorijo z domačim župnikom za duhovno in organizacijsko pripravo slavja krsta.

Krsti se navadno med nedeljsko mašo praviloma v župnijski cerkvi domače župnije; le ob ustreznih razlogih se z dovoljenjem domačega župnika krsti tudi drugod.
Na to zadnje srečanje obvezno pridejo tudi botri. Če je več družin za krst, krstijo skupaj, saj je to občestveno dejanje.

V župniji Grosuplje se krščuje vsako tretjo nedeljo v mesecu in sicer izmenoma: eno nedeljo med sv. mašo ob 10.30 naslednji mesec pa po (pol enajsti) sv. maši.
Izjemoma se krsti tudi ob drugem času.

 

KAKŠNEGA BOTRA BOSTE IZBRALI?
- Si dober boter ali botra?
- Sedem idej za dobro botrstvo

Krstni in birmanski botri pomagajo staršem pri verski vzgoji

Verjetno si krščen in si prejel sveto birmo, kar pomeni, da imaš botre ali botrice; morda pa je tudi tebe že kdo izbral, da to za nekoga postaneš.

Veliko je lepih razlogov, zakaj nekdo nekoga izbere za botra, pa naj bodo to starši, ki izbirajo za svojega dojenčka, ali odrasel katehumen, ki izbere sam. Povabilo, da postaneš boter, je vedno darilo. Toda ali nam je jasno, kaj to res pomeni?

Botri se običajno čutijo zelo počaščene, ko jih kdo prosi, da to postanejo, saj gre za izraz globokega zaupanja in naklonjenosti. Vendar je vloga botra včasih nejasna in tako krščenci, birmanci ali njihovi starši kdaj od botrov pričakujejo stvari, za katere ti v resnici niso poklicani.

Kakšne lastnosti naj bi imel boter oziroma botrica in kakšna je njuna vloga v življenju krščenca ali birmanca? Kakšen naj bo odnos med botrom in krščencem ali birmancem?

Sedem idej o poklicanosti botra

1. - Botrovo življenje je njegov življenjepis

Starši krščenca ali birmanec botra izberejo predvsem zaradi njegovega načina življenja, zaradi načina, kako živi svojo vero, zaradi njegovega iskrenega truda, da bi živel po načelih evangelija. Botrice in botri so osebe, ki so s svojim življenjem kot luč, ki bo krščencu ali birmancu svetila na njegovi življenjski poti.

 

2. - Boter daje najboljša darila

Botru ali botrici ni treba iskati posebnih in izjemnih daril za Miklavža ali god ali rojstni dan krščenca ali birmanca. Najboljše darilo, ki ga lahko podari, je dar vere. Da svojega krščenca ali birmanca iskreno in pozorno spremlja in skrbi za to, da bosta duhovno življenje in odnos z Jezusom vedno imela osrednje mesto v njegovem življenju.

“Dragi starši, botri, botrice, če želite, da bi bili vaši sinovi in hčere pravi kristjani, jim pomagajte, da rastejo ‘potopljeni’ v Svetega Duha, torej v toplino Božje ljubezni in v luč njegove besede. Zato ne pozabite vsak dan klicati in prositi za Svetega Duha.” (Papež Frančišek, 2015)

3 - Boter ni nadomestni starš

Včasih ljudje mislijo, da boter po morebitni smrti staršev postane otrokov skrbnik. Vendar namen botrov ni nadomestno starševstvo, ampak kvečjemu to, da staršem pomagajo in jih spodbujajo, podobno kot to počnejo s svojim krščencem oziroma birmancem.

Botri postanejo njihova duhovna družina, v kateri jih družita vera in ljubezen, ne pa zakonska odgovornost za primer, če otroci postanejo sirote. Seveda to ne pomeni, da botru ni treba skrbeti tudi za materialno blaginjo krščenca oziroma birmanca.

4. - Boter deli najboljše, kar ima

To najboljše je njegova vera, zato jo mora imeti, jo hraniti in jo gojiti. Botrova odgovornost je, da odgovarja na vprašanja in dvome, ki se krščencu oziroma birmancu porajajo v težkih trenutkih njegovega življenja. Ne gre le za dajanje gmotne opore in lepih daril, ampak za posredovanje Božje besede, krščanskega upanja in ljubezni s trdnim in iskrenim zgledom.

5. - Boter je blizu

Botrova poklicanost je prav v tem, da spremlja, da je blizu. Zato se priporoča botre iskati v krogu družine, saj je veliko laže ohranjati trdne stike s krščencem oziroma birmancem. Tudi med prijatelji je v redu, vendar naj bo ta prijatelj blizu, da se s krščencem oziroma birmancem ne vidita samo za praznike, ampak da lahko z njim preživi več časa, pozna njegovo osebno in duhovno rast.

Žalostno je, ko kdo koga vpraša po njegovem krstnem botru in ga ta že leta ni videl. Zato 874. člen kanonskega prava svetuje, naj bosta krstni in birmanski boter ena in ista oseba.

6. - Boter dela, kar govori

Pogosto prosijo za potrdilo o birmi ljudje, ki bodo postali botri, a jih v župniji nihče ne pozna in niso nikoli sodelovali v župnijskem življenju. Saj ni potrebno, da so botri najdejavnejši členi neke župnije, a je dobro, da gredo radi k maši, da so vključeni v življenje župnije in Cerkve, da lahko svojega krščenca ali birmanca spremijo k maši, mu razložijo zakramente in skupaj z njim živijo vero.

7. - Boter sprejme odgovornost za nedoločen čas

Pri krstu se krščencu odprejo nebesa, postane člen Cerkve in Božji otrok, poklican k večnemu življenju. Kdor sprejme, da bo postal boter oziroma botrica, to sprejme za nedoločen čas, kar kaže na ljubezen do krščenca oziroma birmanca in hkrati na služenje Bogu, ko novega kristjana spremlja pri njegovem razvoju in zorenju.

Ta odgovornost se torej sprejema za vedno, saj krščeni za vedno ostane Božji otrok. Botrova naloga – skrb, spremstvo in dajanje ljubezni – se zato ne konča, ko krščenec ali birmanec odraste, ampak se nadaljuje do konca življenja.

 

Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila španska izdaja AleteiePrevedla in priredila Jasmina Rihar.

 

Povezava: Služba botrov

KRST pomeni ODLOČITEV, da bomo živeli kot nas uči JEZUS KRISTUS, z besedo in zgledom!
JEZUS KRISTUS je za nas merilo, KAJ JE PRAV IN NAROBE, kaj je DOBRO in kaj je SLABO.
JEZUS je naš  UČITELJ ljubezni do Boga in do bližnjega.
JEZUS je naš voditelj do ZEMELJSKE in NEBEŠKE SREČE!

KAJ JE SV. KRST

Rojstvo otroka je velik dar. Bog je staršem dal možnost, da so njegovi sodelavci pri največjem čudežu začetku novega življenja. Zaupal jim je otroka, da skrbijo zanj. Zaupal jim je tudi veliko nalogo, da ga pripravijo za življenje. Naloga staršev pa ni samo v tem, da otroka pripravijo za življenje na zemlji, naloga je predvsem v tem, da ga pripravijo za večno življenje v nebesih. V zavesti te obdarovanosti in poslanstva, ki ga imajo starši, je krst postavitev otroka v odnos z Bogom, v katerem otrok postane božji otrok. S krstom se začne njegova pot skozi življenje na tem svetu v božje naročje na onem svetu. Starši niso več sami v skrbi za otroka, ampak lahko računajo na Božjo pomoč. Če gledamo na krst v tej luči, krst nikakor ne more biti le dogodek enega dneva, samo običaj, kateremu so sledili naši predniki in mu sledimo v spoštovanju njihove dediščine. Krst je izbira načina življenja, ki je neprestano prepleteno z Bogom, je izbira življenja, v katerega je vtkana misel na Boga z namenom, da Bogu služimo, hodimo za njim in spolnjujemo njegovo voljo.

OBLJUBA  PRI  KRSTU

Na začetku krstnega obreda krstitelj vpraša starše: Ali se zavedate dolžnosti da ga boste vzgajali v veri, da bo spolnjeval božje zapovedi in da bo ljubil Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus? Ne gre samo za obljubo. Gre za dolžnost, ki izhaja iz same podelitve zakramenta. Iz tega izhaja, da je verska vzgoja naloga staršev. Ne župnik, ne veroučitelj, ne šola, starši so dolžni otroka vzgajato v veri. Te naloge ne bodo opravili samo s tem, da pripeljejo otroka k verouku. Veroučna šola jim je pri tem v pomoč, vendar dolžnost staršev je, da otroka naučijo moliti, da ga seznanijo z Jezusovim življenjem in njegovim naukom, pomenom besed ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Dolžnost staršev je, da pomagajo otroku iskati odgovore na njegovih nešteto "zakaj?"! Morda bodo morali zaradi tega kaj spremeniti tudi v svojem življenju pogum, je vredno. Z vzgojo morajo začneti v otrokovi najnežnejši mladosti in ne šele takrat, ko začne otrok hoditi v šolo. Ko katehet dobi k verouku otroka, ki se ne zna niti pokrižati, ve da je že vse zamujeno.

CILJI VERSKE VZGOJE

Duhovnik bi lahko starše, ki zaprosijo za krst otroka vprašal: Hočete, da bi bil vaš otrok krščen, ali hočete, da bi vaš otrok postal kristjan? Gre za bistveno razliko: ali hočejo starši samo opraviti obred ali hočejo tudi naprej skrbeti za krščansko oblikovanje svojih otrok. Za vsako dejanje je modro vedeti, kaj bi z njim radi dosegli. Gotovo bo vsebina krsta zelo osiromašena, če je namen staršev samo opraviti obred. Krst ima pravi smisel šele takrat, ko je želja staršev, da njihov otrok postane kristjan, človek ki veruje v Boga, ki je z Bogom tudi osebno povezan. Verovati v Boga ne pomeni samo priznavati, da Bog obstaja. Verovati pomeni: častiti Boga, zaupati Bogu, služiti Bogu in bližnjemu. Zato tudi verska vzgoja navaja k tem dejavnostim in držam. Zato vzgajati v veri pomeni: Navajati na čaščenje Boga, vzgojiti zavest, da smo Bogu dolžni izkazovati čast in ljubiti bližnje, se učiti načinov kako to naredimo (molitev, bogoslužje, spoštovanje staršev in vseh ljudi, sodelovati v dobrem in deliti s potrebnimi...) Zaupati Bogu in spolnjevati božje zapovedi je resnična pot do sreče. Spoznati je treba, da je Bog dober in me ljubi, tudi ko dopušča različne preizkušnje. Navajati na služenje Bogu pomeni vedno znova pomisliti, kaj Bog pričakuje od mene, kakšno poslanstvo mi daje, in svoje življenje usmeriti v izpolnjevanje tega poslanstva. Ob spoznanju lastnih omejitev pa vera pomeni iskanje Božje pomoči, ki smo je deležni s prejemanjem zakramentov, v tesni povezanosti z njim in v izročanju Božjemu usmiljenju, ki tudi naša napačna dejanja popravi.

ELEMENTI VERSKE VZGOJE

Zavest odgovornosti. Izhodišče za pravo krščansko vzgojo je, da starši pridete do spoznanja: otroka moram vzgojiti za Boga. To boste dosegli z molitvojo, premišljevanjem in odnosom do Boga, ki vključuje služenje. Izročati otroka Bogu. Starši ste v skrbeh za otrokovo prihodnost. Otroka boste lažje usmerjali na pravo pot, sebe pa razbremenili, če ga boste izročali v Božje varstvo. Klicati blagoslov. Ko starši pestujete otroka, ga polagate v posteljo, ga hranite, ga obenem še blagoslavljajte, pokrižajte, molite zanj. Tako boste ustvarjali vez med Bogom in otrokom. Učiti moliti, častiti in ljubiti Boga. Že majhnega otroka učite, da so bo pogovarjal z Bogom, učite jih preprostih molitev (naučenih in osebno oblikovanih). Ko pride otrok k verouku se že mora znati pokrižati in zmoliti osnovne molitve (Očenaš, Zdrava Marija, Sveti angel) Pripeljati v cerkev. Tudi če so majhni otroci nemirni, jih pripeljite v cerkev. Naj postane domač v tem prostoru. Božja navzočnost tudi nanj pozitivno vpliva. Govoriti o Bogu. Otroku povejte čim več, kar veste o Bogu, Pri tem uporabljajte preproste predstave, primerne otrokovi starosti. Otroka neprestano opozarjajte na božjo dobroto.
Navajati na sodelovanje v občestvu. Čim je otrok dovolj star, ga vključite v primerno obliko sodelovanja v župniji. Poznati vzore življenje svetnikov, zlasti zavetnika. Otroku starši velikokrat pripovedujte življenjsko zgodbo njegovega nebeškega zavetnika in ga spodbujajte, da ga bo posnemal.

KAKO UREDITI VSE POTREBNO ZA KRST

Pravočasno. Na krst naj se starši pripravljajo že v času nosečnosti. Tudi pripravo na krst v župniji lahko opravijo že v tem času. Kmalu po rojstvu, naj predvidijo kdaj bi lahko bil krst in se pozanimajo kakšna je praksa krščevanja v njihovi župniji.
Izbira imena. Na krst naj starši razmišljajo tudi pri izbiri imena svojega otroka. Izbira imena pomeni tudi izbiro zavetnika - svetnika po katerem nosi ime in je poseben zaščitnik in vzornik otroku. Če izberejo ime, ki ni svetniško, naj poleg tega imena dodajo še krstno ime, ki je ime svetnika.
Botri. Starši otroku izberejo botra ali botro, lahko pa botra in botro. Boter naj pri župniku župnije v kateri živi pridobi mandat (potrdilo) za opravljanje botrske službe in to
potrdilo (postavitve v službo botra) prinese župniku - krstitelju. Pri izbiri botra naj upoštevajo, da mora biti boter aktiven kristjan (hodi redno k sveti maši, gre vsaj za večje praznike k sveti spovedi in prejema sveto obhajilo). To predpostavlja, da je boter prejel sv. krst, obhajilo in birmo, da je star več kot šestnajst let in če je poročen, mora biti poročen cerkveno. Ne nadlegujte župnika z izjemami, saj župnik ni pisal zakonov in jih tudi spreminjati ne more.
Bližnja priprava. Pred krstom je obvezna priprava staršev in botrov na krst otroka. Pri župniku naj se starši pozanimajo o obliki in terminih priprave. Priprava je lahko že pred rojstvom.
V župniji Grosuplje se kakšen mesec pred krstom starši oglasite v pisarni, da se vpišejo vsi potrebni podatki. Če imate družinsko knjižico (tisti, ki ste cerkveno poročeni) jo prinesite s seboj! Skupna priprava pa je na četrtek pred krstom ob 19. (poleti ob 20.) uri.

Sveča in belo oblačilo sta dva simbola, ki ju uporabljamo pri krstu. Dobite jih v specializirani trgovini ali pri župniku.

Župnijska skupnost. Načeloma naj bo krst v domači župniji, to je v župniji, kjer družina biva. Tam naj bi bila družina tudi vključena v župnijsko občestvo, ki s krstom sprejme novega člana.
služba botrovPrint Friendly and PDF