Preskoči na vsebino


Župnijska statistika

                       ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2017:

KRSTI: V letu 2017 je bilo v naši župniji krščenih 55 otrok, (leto prej 43). 2 otroka iz naše župnije sta bila krščena drugje, iz drugih župnij pa so bili pri nas krščeni 3 otroci. V 1. letu življenja je bilo krščenih 50 otrok, od 2. do 6.leta pa 5 otrok. Iz cerkvenega zakona je 28 otrok, iz izvenzakonskih skupnosti 26, 1 otrok pa je nezakonski.

POROKE: V letu 2017 je bilo v naši župniji  9 cerkvenih porok (leto prej prav tako 9). – 4 pari so bili od drugod Vendar so se letos 4  pari iz naše župnije  poročili drugje. Ena poroka je bila med katoličanko in nekrščenim.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2017 je bilo cerkveno pokopanh  42  faranov, (leto prej pa 39); od tega 22 moških in 20 žensk. Med umrlimi jih je bilo 24 previdenih (ki so  prejeli vse tri zakramenteza umirajoče:  sveto spoved, obhajilo in maziljenje ali vsaj sveto odvezo in maziljenje. Najstarejši moški je umrl v 87 letu,  ženska pa v 103. letu starosti. Najmlajši moški v 26. letu, najmlajša ženska pa v 47. letu starosti.
Bil je tudi en pravoslavni in  12 civilnih pogrebov.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 71.200  svetih obhajil.
Med prvoobhajanci je bilo  61 otrok, leto prej pa 55 otrok.


SVETO BIRMO je prejelo 41 mladih iz devetega razreda. Leto prej pa 48.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 55 izvodov Družine ter 60 izvodov Ognjišča. Nekateri imate te in druge verske časopise ter revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH (in ob sobotah zvečer)  obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1377 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov.

VEROUK obiskuje 475 otrok, kar je približno 55 % vseh osnovnošolskih otrok.

Hvala vsem sodelavcem: članom ŽPS, ključarjem in gospodarski komisiji, mežnarjem in sodelavcem pri bogoslužju: pevcem, ministrantom, bralcem, izrednim delilcem obhajila, pritrkovalcem, postavljalcem jaslic in božjega groba, sodelavkam Župnijske karitas Grosuplje, krasilkam in pritrkovalcem, mladim in odraslim skavtom, članom KD svetega Mihaela, zakonskih skupin in Kolpingove družine, Marijine legije in sodelavcem  Večerov življenja... Pri nas se zbirata tudi skupini Ala-non in AA – to so tisti ki si pomagajo in se borijo proti odvisnosti. Nekateri se učijo tudi igrati na diatonično harmoniko...

 

 

                 ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2016:

KRSTI: V letu 2016 je bilo v naši župniji krščenih 43 otrok, (leto prej 52). 2 otroka iz naše župnije sta bila krščena drugje, iz drugih župnij pa so bili pri nas krščeni 3 otroci. Skupaj je bilo 45 novokrščenih iz naše župnije.

POROKE: V letu 2016 je bilo v naši župniji  9 cerkvenih porok (leto prej pa 11). 1 par iz naše župnije pa se je poročil drugje.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2016 je bilo cerkveno pokopanh  39 faranov, (leto prej prav tako 39); od tega 23 moških in 16 žensk. Med umrlimi jih je 6 prejelo zakramente svete spovedi, obhajila in maziljenja, 11 je bilo samo maziljenih, 5 jih je  redno prejemalo zakramente, neprevidenih pa je bilo 16 pokojnih. En otrok je bil mrtvorojen  in cerkveno pokopan – ker se upošteva krst želja.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 70.000 svetih obhajil (leto prej 73.500).
Med prvoobhajanci je bilo  55 otrok, leto prej pa 54 otrok in 3 odrasli.
SVETO BIRMO je prejelo 48 mladih iz devetega razreda. Leto prej pa 54.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 55 izvodov Družine ter 60 izvodov Ognjišča. Nekateri imate te in druge verske časopise ter revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1330 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov.

VEROUK obiskuje skoraj 500 otrok, kar je približno 60 % vseh osnovnošolskih otrok.

Hvala vsem sodelavcem: članom ŽPS, ključarjem in gospodarski komisiji, sodelavcem pri bogoslužju: pevcem, ministrantom, bralcem, izrednim delilcem obhajila, pritrkovalcem, postavljalcem jaslic in božjega groba, sodelavkam Župnijske karitas Grosuplje, mežnarjem, krasilkam in pritrkovalcem, mladim in odraslim skavtom, članom KD svetega Mihaela, zakonskih skupin in Kolpingove družine, sodelavcem  Večerov življenja...

 

 

           ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2014:

KRSTI: V letu 2014 je bilo v naši župniji krščenih 61 otrok in 3 odrasli, (leto prej 46). 7 otrok in en odrasel iz naše župnije so bili krščeni drugje, iz drugih župnij pa so bili pri nas krščeni 4 otroci. Skupaj je bilo 68 novokrščenih iz naše župnije.

POROKE: V letu 2014 je bilo v naši župniji  5 cerkvenih porok (leto prej pa 7). 5 pari iz naše župnije pa se je poročilo drugje. Med temi je bil en ženin nekrščen.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2014 je bilo cerkveno pokopanh  45 faranov, (leto prej 32); od tega 27 moških in 18 žensk. Med umrlimi jih je 8 prejelo zakramente svete spovedi, obhajila in maziljenja, 10 je bilo samo maziljenih, 2 sta redno prejemala zakramente, neprevidenih pa je bilo 25 pokojnih.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 73.500 svetih obhajil (leto prej 74.000).
Med prvoobhajanci je bilo  54 otrok in 3 odrasli, leto prej pa 42 otrok in 6 odraslih.
SVETO BIRMO je prejelo 54 mladih iz devetega razreda in 4 odrasli. Skupaj 58.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 55 izvodov Družine ter 60 izvodov Ognjišča. Nekateri imate te in druge verske časopise ter revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1380 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov.

VEROUK obiskuje skoraj 500 otrok, kar je približno 60 % vseh osnovnošolskih otrok.

Hvala vsem sodelavcem pri bogoslužju: pevcem, ministrantom, bralcem, izrednim delilcem obhajila, pritrkovalcem, postavljalcem jaslic – kot  tudi sodelavcem pri Župnijski karitas, ključarjem, članom ŽPS, gospodarske komisije, mežnarjem, krasilkam in pritrkovalcem, mladim in odraslim skavtom, članom KD svetega Mihaela zakonskih skupin in Kolpingove družine, sodelavcem Tečaja Alfa

 


                  ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2013

KRSTI: V letu 2013 je bilo v naši župniji krščenih 46  otrok in 3 odrasli. 5 otrok iz naše župnije je bilo krščenih drugje,  iz drugih župnij pa sta bila pri nas krščena dva otroka.

POROKE: V letu 2013 je bilo v naši župniji  7 cerkvenih porok (leto prej pa 12).  3 pari iz naše župnije pa so se poročili drugje.  Med temi sta bila en ženin in ena nevesta nekrščena.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2013 je umrlo 32 faranov, ki so bili cerkveno pokopani (leto prej (44)); od tega 20 moških in 12 žensk: Med umrlimi je bilo 17 previdenih,  2 sta redno prejemala zakramente,  neprevidenih pa je bilo 13 pokojnih.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 74.000 svetih obhajil (leto prej 71.800). Prvoobhajancev je bilo 48. Od teh je bilo 42 otrok iz tretjega razreda in 6 odraslih.

SVETA BIRMA: zakrament sv. birme je prejelo 50 otrok iz devetega razreda in 6 odraslih.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 55 izvodov Družine ter 60 izvodov Ognjišča. Nekateri pa imate te in druge verske časopise ter revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1350 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je že čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov.

VEROUK obiskuje okoli 500 otrok, kar je približno 60 % vseh osnovnošolskih otrok.

Hvala vsem sodelavcem pri bogoslužju: pevcem, ministrantom, bralcem, izrednim delilcem obhajila, pritrkovalcem, postavljalcem jaslic – kot  tudi sodelavcem pri Župnijski karitas, ključarjem, članom ŽPS, gospodarske komisije in zakonskih skupin, mežnarjem, krasilkam in pritrkovalcem, mladim in odraslim skavtom, članom KD svetega Mihaela in Kolpingove družine, sodelavcem Tečaja Alfa …

 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2012

KRSTI: V letu 2012 je bilo v naši župniji krščenih 55 otrok in odraslih5 otrok iz naše župnije je bilo krščenih drugje, 5 je bilo pri nas krščenih iz drugih župnij. 46 je bilo krščenih v 1. letu starosti, 7 od 2. do 6. leta, in 2 nad 18 let. Iz cerkvenih zakonov 34 krščenih, iz civilnih zakonov 2, 19 pa je bilo rojenih v izvenzakonskih skupnostih. Od teh je 24 dečkov ter 29 deklic in 2 dekleti.

POROKE: V letu 2012 je bilo v naši župniji  12 cerkvenih porok. 4 pari pa so se poročili drugje.  En ženin in ena nevesta sta bila nekrščena.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2012 je bilo 44 cerkvenih pogrebov (leto prej 40); od tega 20 moških in 24 ženskna pokopališču v Grosupljem 34, na Gatini 4, na Spodnji Slivnici 1, v Mali St. vasi 2 in 3 na Žalah v Ljubljani. Najstarejša ženska med umrlimi je bila stara 100 let, najmlajša pa je umrla v 2. letu starosti (sicer 67 let). Najstarejši moški je imel 88 let, najmlajši pa 46 let. Povprečna starost je bila 76 letmoški 70,5 let, ženske pa 80 let, brez otroka celo 83,5 letMed umrlimi je bilo 21 previdenih, 2 sta redno prejemala zakramente,  neprevidenih pa je bilo 17 pokojnih. 5 jih je umrlo nenadne smrti, za 12 pa sami ali domači niso poskrbeli, da bi prejeli zakramente za umirajoče. En pogreb je bil s pravoslavnim obredom in 11 civilnih pogrebov.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 71.500 (leto prej 73.200) svetih obhajil. Vsak petek prejme sveto obhajilo okoli 100 ljudi v Domu starejših občanov. Ob prvih petkih pa obhajava približno 20 starejših in bolnih po domovih. Prvo sv. obhajilo je v letu 2012 prejelo 49 prvoobhajancev iz tretjega razreda in 5 odraslih.

SVETA BIRMA: spomladi 37 otrok iz devetega razreda in 7 odraslih, jeseni pa 43 otrok iz devetega razreda. V letu 2012 je prejelo zakrament sv. birme skupaj 87 otrok in odraslih.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 60 izvodov Družine ter 80 izvodov Ognjišča. Nekateri pa imate te časopise in revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1400 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je že čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov

VEROUK obiskuje 480 otrok, kar je približno 60 % vseh osnovnošolskih otrok.

 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2011

KRSTI: V letu 2011 je bilo v naši župniji krščenih 55 otrok (lani 47). 48 €“ v prvem letu starosti, pet v starosti od 2 - 6 let, in dva od 7 do 14 let. Iz cerkvenih zakonov je 35 krščenih, iz izvenzakonskih skupnosti pa 20 otrok. Od teh je 31 dečkov ter 34 deklic.

POROKE: Zakrament svetega zakona je v letu 2011 v naši župniji sprejelo 8 parov, lani 14.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2011 se je od nas poslovilo 40 vernikov (lani 33); od tega 20 moških in 20 žensk: na pokopališču v Grosupljem 32, na Gatini 2, na Spodnji Slivnici 4 in v Ljubljani na Žalah 2. Najstarejša med umrlimi je bila stara 99 let, najmlajši pa je 20 let. Med njimi je bilo previdenih 7, pet samo maziljenih, trije so redno prejemali zakramente. Neprevidenih je bilo 14, od tega 6 zaradi nagle smrti, 8 pa, ker svojci niso za to poskrbeli.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 73.200 svetih obhajil. Ob nedeljah in praznikih povprečno 750, ob delavnikih 70, ob prvih petkih prejme obhajilo v cerkvi, po domovih in v DSO približno 170 vernikov. Prvoobhajancev je bilo lani 54, leto prej pa 56.

SVETO BIRMO je prejelo 62 mladih iz 9. razreda in ena odrasla oseba.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 60 izvodov Družine ter 80 izvodov Ognjišča. Nekateri pa imate te časopise in revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1425 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je preko 8000; torej nedeljnikov je okoli 20 % od vseh prebivalcev.

VEROUK obiskuje 480 otrok, kar je približno 60 % vseh osnovnošolskih otrok.
Print Friendly and PDF