Preskoči na vsebino


Predstavitev župnije in dekanije

Dejavnosti in skupine v župniji Grosuplje

ODRASLI:

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET - enkrat mesečno

Mešani pevski zbor MAGNIFIKAT: četrtek ob 20.00

Mešani pevski zbor ZGODNJA DANICA: sreda ob 19.30

Instrumentalna skupina: po dogovoru

Zakonska skupina sv. Jožef: 1. četrtek v mesecu v župnišču

Zakonska skupina Emanuel: 1. torek v mesecu ob 20.30

Zakonska skupina sv. Ana: 3. petek v mesecu - ob 20.00

Biblična skupina:  2. torek ob 18.30 (od oktobra).

Katehumenat - priprava na prejem zakramentov za odrasle: (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo) -od oktobra, nedelja ob 19.00

Priprava na krst za starše in botre: četrtek pred 3. ned. v mesecu Neokatehumenska skupnost: sreda in sobota ob 20.00

Kateheze za odrasle in mlade: Tečaj Alfa - v pripravi

Kolpingova družina sv. Mihaela - občasna srečanja in prireditve

Molitvena skupina - sistem župnijskih celic: ponedeljek 19.30

Molitev za duhovne poklice in potrebe župnije: četrtek ob 18.00

Molitvena skupina VRTNICA - v Domu starejših občanov

Katehisti in katehistinje: po dogovoru

Pritrkovalci: po dogovoru

Bralci beril: po dogovoru

Delilci obhajila: po dogovoru

Župnijska karitas: torek od 17.00 do 18.00 v župnišču BOKSS - Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov:
    - vsak 2. petek (sv maša ob 18.00) nato srečanje ob 19.00
Kulturno društvo sv. Mihaela: dramska, literarna, folklorna, glasbena, pevska skupina, pritrkovalci...

 

MLADI:

Animatorji za pripravo na sv. birmo

Animatorji za oratorij

Mladinska veroučna skupina

Ministranti

Skavti - NOPP - Noviciat popotnikov in popotnic (1. let. srednje šole)

             - PP - Popotniki in popotnice (16 do 20 let): sobota ob 17.00
 

            OTROCI:
Verouk – od predšolskih otrok do 9. razreda OŠ

Otroški pevski zbor ZVEZDICA: sobota ob 9.00
Otroški orkester: po dogovoru

Ministranti: sobota ob 10.00 v župnišču

Skavti: -VV - Volčiči in volkuljice (8 - 10 let): petek popoldne

              -IV - Izvidniki in vodnice (11 do 14 let): sobota popoldne

 

Odrasli mladi in otroci:

Glasbena šola J. Galus Stična – oddelek Grosuplje:
Orgle, solo petje, kitara
====================================================

PRIJAVNICA za skupino, kjer  bi lahko  sodeloval-a:
 

Priimek in ime:______________________________________

Naslov: ____________________________________________

Telefon in e-naslov: __________________________________

=============================================================================================================

 

PASTORALNE DEJAVNOSTI V ŽUPNIJI GROSUPLJE -  leto 2012/2013

    Urnik verouka:

    Predšolski: sobota - ob 10.00

1. letnik: ponedeljek – 16.00, 17. 00,  sreda – 17.00

2. letnik: ponedeljek - 13.15,  16.45, sreda - 16.00

3. letnik: ponedeljek - 12.30,  16.00, torek – 16.30

4. letnik: torek – 13.15, torek 16.45, četrtek – 7.15

5. letnik: torek – 16.00, četrtek  - 13.15,  15.00

6. letnik: torek – 7.15, sreda - 13.30, četrtek – 16.00

7. letnik: torek – 15.00,  sreda - 7.15, četrtek - 14.15

8. letnik: sreda – 7.15, 16.00, 17.00

9. letnik: torek – 7.15, 14.00, 15.00

Birmanske skupine: -     branje pri bogoslužju, petje in glasba,

čiščenje in krašenje, karitas, animatorji - sodelovanje pri oratoriju, spletna stran župnije in računalništvo - začetek oktobra

 

Mladinska vokalno instrumentalna skupina – ob petkih ob 19.00

Molitev in pesem mladih: 1. marec 2013 ob 18.30

Plesni tečaj:  po dogovoru

ZSKSS – ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH

                 SKAVTINJ IN SKAVTOV

VV –        Volčiči in volkuljice (8 – 10 let): petek popoldne
IV  –         Izvidniki in vodnice (11 do 14 let): sobota popoldne

NOPP -    Noviciat popotnikov in popotnic (1. let. srednje šole)

PP -          Popotniki in popotnice (16 do 20 let): sobota ob 17.00

 

ORATORIJ - poleti

 

BOKSS – Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov:

                  vsak 2. petek v mesecu ob 18.00 im razlini podvigi po dogovoru

Zakonsko občestvo Emanuel: 2. torek v mesecu ob 20.30 v župnišču

Zakonsko občestvo sv. Ana:

Zakonsko občestvo sv. Jožef: 1. četrtek v mesecu v župnišču

Biblični in teološki krožek: začetek v postu

Katehumenat - priprava na prejem zakramentov za odrasle:

(sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo): nedelja po večerni maši

Priprava na krst za starše in botre: četrtek pred 3. ned. v mesecu ob 19.00

Neokatehumenska skupnost: sreda in sobota

Kateheze za odrasle in mlade:

Kolpingova družina sv. Mihaela - občasna srečanja in prireditve

Molitvena skupina – župnijske celice: ponedeljek po večerni sv. maši

Molitev za duhovne poklice: četrtek od 17.00 - 18.00 - v cerkvi

Molitvena skupina VRTNICA – v Domu starejših občanov

Župnijska karitas: torek od 17.00 do 18.00 (letni čas 18.00 do 19.00 v župnišču)

Ministranti: ob sobotah: 9.00 v župnišču

PEVSKI ZBORI:

Otroški pevski zbor ZVEZDICA: sobota ob 9.00

Dekliški pevski zbor STELLA: po dogovoru

Mešani pevski zbor MAGNIFIKAT: torek ob 20.00

Mešani pevski zbor ZGODNJA DANICA: sreda ob 19.30

http://portal.rkc.si/user_admin/assets/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Thumbnail&type=Images¤tFolder=2013-01%2Fvsebina-673&FileName=mepzzgodnjadanica_8ff8.jpg

Instrumentalna skupina: po dogovoru

 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET:  v tork, 29. 1. 2013, ob 19.30

Župnijski gospodarski svet: po dogovoru

Katehisti in katehistinje: po dogovoru

Pritrkovalci: po dogovoru

Bralci beril: po dogovoru

Delilci obhajila: po dogovoru

 

Kulturno društvo svetega Mihaela Grosuplje:

Gledališka sekcija

Tamburaški orkester

Komorna glasba

Zborovsko petje

Folklorna skupina

Folklorna skupina - mladi

Literarna skupina