Preskoči na vsebino


25-letnica ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE --- 25 let v službi človekovega dostojanstva

V nedeljo, 22. maja, bomo obhajali 25-letnico ustanovitve ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE.

Glavna slovesnost bo ob 10.30, ko bo sveto mašo vodil g. Marko Čižman, predsednik Škofijske karitas Ljubljana, Po sveti maši bo odprtje razstave v stari cerkvi, nato pa skupno kosilo s kulturnim in družabnim programom na parkirišču pri cerkvi. LEPO VABLJENI!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakaj karitas, zakaj dobrodelnost?

Dobrodelnost spada k bistvu Cerkve. To je najprej pokazal Jezus sam, ko je pomagal mnogim, ki so bili v stiski. Ob poslovilnem govoru pri zadnji večerji je naročil apostolom: »Novo zapoved vam dam: Ljubite semed seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubitemed seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj.« (Jn 13,34-35)

LJUBITI pomeni SLUŽITI!

Bogu služimo s tem, da ga častimo in slavimo - molimo, bližnjim paslužimo na duhovnem področju z oznanjevanjem evangelija, na materialnem področju pa z dobrodelnostjo. Jezus je svojim učencem naročil:»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16) V priliki o nebeškem kraljestvu pa pove, da bo ob koncu našega življenja prav odnos do ljudi v stiski odločal o naši prihodnosti: »Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)

Pri krstu smo bili maziljeni s sveto krizmo. To je mazilo, s katerim se mazili duhovnike, preroke in kralje. Biti »kralj« pomeni služiti. Zato Jezus opozarja učence naj ne gospodujejo drugim: »Med vami pa naj ne bo takó, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik.« (Lk 22,26)

Zakaj je Župnijska karitas »stara« šele 25 let?

V času komunizma je bila organizirana dobrodelnost Cerkve prepovedana! Ko pa je prišla z demokracijo tudi svoboda in se hkrati začela vojna v Sloveniji in na Hrvaškem, pa potem v Bosni, Srbiji ..., je bilo veliko ljudi v stiski,prišli so begunci ... in takoj smo se kristjani odzvali z organizirano pomočjo ter začeli ustanavljati Slovensko, škofijske in župnijske karitas ... Vendar je tudi prej Cerkev negovala dobrodelnost prek skupin za diakonijo v ŽPS, prek Revije Ognjišče s »Predalom dobrote«,veliko je bilo tudi medsosedske pomoči ...

Kdo podpira delo Župnijske karitas?

V letu 2015 je bilo opravljenih preko 4.915 ur prostovoljnega dela. Prostovoljci posredujejo sredstva, ki jih organizacija da tistim, ki pomoč potrebujejo. Mnogi posamezniki in družine so skozi vse leto ali občasno deležni pomoči v obliki paketov hrane, šolskih potrebščin, oblačil, svetovanja, obiskov, prireditev ... Sredstva dobi Župnijska karitas od različnih dobrotnikov: nekaj hrane od evropskih institucij, nekaj iz »košaric« vtrgovskih centrih Hofer, Mercator ... Pomoč pride tudi od Župnije Grosuplje, od Škofijske karitas Ljublajna, preko javnega razpisa pa tudi od Občine Grosuplje ...

Vetrolov in večnamenski prostor:

Ker se v župniji že dalj časa srečujemo s prostorsko stisko za vse naše pastoralne, vzgojne, kulturne in dobrodelne dejavnosti in v doglednem času ni mogoče računati na trajnejšo rešitev, smo se odločili za zasilno rešitev. Gre za dva montažna objekta: nadstrešek nad stopnicami (16,71 m2) in vetrolov kot »čakalnica« za prostore Karitas (23,96m2) (stopnice so sedaj nepokrite, ob dežju mokre, pozimi pa zasnežene in pogosto poledenele), vetrolov pred vhodom v prostore Župnijske karitas bo hkrati tudi vhod v večnamenski prostor(40,30 m2). Cena v kompletu je po predračunu 39.284,00 EUR z 22% DDV-jem.

 

Izvedba projekta je predvidena junija in julija letos, tako da bi z novim pastoralnim letom prostore lahko že uporabljali. To bo lepa pridobitev ob 25-letnici Župnijske karitas Grosuplje in 25-letnici skavtov v Grosupljem, ki jim bo ta večnamenski prostor prav tako na razpolago!

Vse nabirke bodo sedaj namenjena za kritje teh stroškov, priporočamo se tudi za posebne darove!

 

--------------------------------------

V soboto, 9.marca 2013, bo v župniji Grosuplje

duhovna obnova karitativnih delavcev dekanije Grosuplje

Program:

 8.00  sprejem v učilnicah - čaj, kava

 8.30 – 9,00  češčenje v cerkvi pred najsvetejšim

 9.00  sveta maša in nagovor Mirco Agerde iz Schia

10.00 - 10.30  čaj, kava  in pecivo

10.30 -  11.30 pogovor g. Mircom

12.00  sklep – agape

Sodelovanje pri maši (uvod-pozdrav, berilo, prošnje, uvod v očenaš)

 

V Grosupljem poteka priprava na posvetitev Mariji, ki jo vodi g. Mirco Agerde iz Schia, iz province Vicenza, v Italiji,  kjer se je Marija skoraj 20 let prikazovala ponižnemu možu Renatu Baronu z imenom »KRALJICA LJUBEZNI.« Ta prikazovanja so se pričela 25. marca 1985 in so trajala do 15. avgusta 2004. Iz teh prikazovanj se je rodilo Marijansko gibanje Kraljice ljubezni, ki ga je sprejela tudi Cerkev in ki sledi trem ciljem:

  1. Širjenje pobožnosti  do Marije preko posvetitve njenemu brezmadežnemu Srcu,
  2. Obrambi življenja od spočetja do naravne smrti in
  3. Delom bratske ljubezni (karitas)

 

Seminar: SOCIALNI POGOVOR

Škofijska karitas Ljubljana organizira seminar za  prostovoljce Karitas, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi  ter preko njih  z različnimi problemi in potrebami.

Nekaj  informacij:

Srečanja so 1- krat tedensko, dogovoriti se je možno tudi za uro pričetka,
                 ponavadi je v popoldanskih oz. večernih urah,
                 izvede se v prostorih, ki so najbližje udeležencem, možno tudi v Grosupljem ,
                 število udeležencev pa je od 6 naprej,
                 pričetek se dogovori s predavateljico.

 

Kdor se zanima, naj se javi do konca februarja na naslov: 

                                   sasek.darinka@siol.net

 
Print Friendly and PDF