Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKA KARITAS GROSUPLJE

Kratek pregled dela ŽK Grosuplje v letu 2015:

Januar

 • Udeležili smo le letnega srečanja sodelavcev karitas ljubljanske nadškofije v Antonovem  dom na Viču.

Februar

 • Udeležba na izobraževanju privi socialni stikiv

Marec

 • Udeležili smo se  dekanijske duhovne obnove za sodelavce karitas v  Ivančni Gorici
 • Udeležili smo letnega občnega zbora Škofijske karitas v Ljubljani.
 • Sodelovali  s trgovskim centrom  Hofer- zbiranje hrane
 • Pred velikonočnimi prazniki smo z darili obiskali starejše in bolne po domovih in v DSO
 • Prejem bronastega znaka - priznanja civlne zaščite za Ljubljansko regijo

April:

 • Sodelovanje pri molitvi  Križevega pota
 • Sprejem pri županu  dr. Petru Verliču in prejem zahvale za naše delo

Maj

 • Zadnjo soboto v maju smo pripravili  srečanje za starejše in bolne s sveto mašo, s priložnostjo za spoved, s podelitvijo zakramenta svetega maziljenja in s pogostitvijo v veroučnih prostorih. Obiskovalce smo obdarili s spominčkom na ta dan.

 

 •  
 • V sodelovanju s Škofijsko karitas smo zbirali družine za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Razdelitev bonov za nakup šolskih potrebščin je bila avgusta.
 • Župnijska Karitas Grosuplje  sodelovanje  na Župnijskem dnevu

 

Julija in avgusta -  pisarna Župnijske karitas Grosuplje zaprta.

 

 

September

 • Sodelovali smo tudi – s stojnico - na Kolodvorski ulici ob pranovanju Jeseni v Grosupljem
 • Udeležili smo se srečanja za žalujoče- Ljubljana  Sv.Jožef
 • Udeležili smo  se srečanja  na Škofljici

Oktober

 • Udeležili smo se seminarja, v organizaciji Škofijske karitas. To je bil »vikend seminar« v Portorožu. Tema je bila: Svetovalna pomoč-nematerialna pomoč. Seminar je vodil g. Stanko Gerjol
 • S pomočjo Škofijske karitas smo nudili smo pomoč pri nakupu kurilnega olja
 • Potekala je razdelitev jabolk

November

 • Izdelali smo adventne venčke s prilogo molitve ob venčikh  in jih ponudili nedeljo pred 1. adventno nedeljo v cerkvi, Zbrana sredstva so bila namenjena za potrebe naše župnijske karitas
 • Imeli smo dan izbiranja hrana
 • 7.11. je Rotary club Grosuplje  v cerkvi Sv.Mihaela organiziral koncert. Zbrane prostovoljne prispekvke so namenili naši  ŽK
 • Za oznanila smo pripravili prilogo o delovanju ŽK Grosuplje

December

 • Pripravili smo obdarovanje otrok s posebnim prilagojenim programom v OŠ Brinje.
 • V sodelovanju z društvom  Drevored smo se vključili v akcijo  Božiček za en dan (tako smo obdarili več kot 50 otrok)
 • Z Miklavžem smo obiskali in obdarovali  starejše in bolne  v domu starejših občanov Grosuplje.
 • Škofijska karitas se je dogovirila s Hofer centri, da je bila postavljena košara za zbiranje hrane in drugih artiklov. Zbiranje je potekalo v petek  in soboto v decembru. Hofer Grosuplje je vse zbrano – predal ŽK Grosuplje. Ob akciji smo sodelavci karitas delili pred vhodom v Hofer letake ŠK 
 • Srečanje   sodelavcev ŽK ob zaključku leta

Dejavnosti sodelavcev karitas, ki potekajo skozi vse leto:

 • v pisarni – delitev hrane ( evropske unije, Škofijske karitas, voziček Mercator, Hofer akcije
 • v pisarni –zbiramo oblačila in jih delimo
 • v domu starejših občanov (vsak teden) z branjem in obiskovanjem stanovalcev po sobah
 • pomoč pri prevozu v cerkev
 • varstvo predšolskih otrok
 • nudili smo inštrukcije slovenščine za 6. razred OŠ
 • sodelovanje pri bogoslužju
 • sodelovanje pri dogodkih v župniji

Nekaj podatkov v številkah:

V letu 2015 je bilo opravljenih preko 4915 ur prostovoljnega dela.

 • Pomoč pri večjih nesrečah in stiskah 4
 • Obdarovanje starejših in bolnih 443
 • Srečanje starejših in bolnih v maju 105 udeležencev
 • Obdarovanje otrok s prilagojenim programom 62
 • Obdarovanje otrok s pomočjo fundacije Drevored 53
 • Delo v pisrni- priprava in delitev hrane
 • Izobraževanje
 • Sodelovanje z drugimi ŽK

Finančni viri v letu  2015

 • finančna sredstva pridobimo na razpisu občine Grosuplje
 • nabirka na nedeljo karitas
 • darovi od izdelanih adventnih venčkov
 • dobrodelni koncert – organizatorja Rotary club
 • prostovoljni prispevki posameznih dobrotnikov (fizične osebe in pravne osebe)

Poraba sredstev: za nakup hrane, plačilo položnic, pomoč v akcijah, obdarovanje pred veliko nočjo in v decembru.

Povabilo novim sodelavcem – potrebujemo Vas na različnih področjih .

Kdor čuti, da lahko s svojim delom ali nasvetom kaj pomaga in tako prispeva delček k boljšemu jutri pomoči potrebnemu – dobrodošel v krog sodelavcev ŽK Grosuplje.

NOSIMO BREMENA DRUG DRUGEMU..... ozrimo se okoli sebe in odkrivajmo, spoznavajmo ter razmišljajmo o tem,  kako lahko pomagamo. Pogosto prezremo stisko ljudi v naši okolici. Pregovor pravi: kjer sta usmiljene in ljubezen, tam je Bog. Zato smo  še toliko bolj poklicani udejanjati ljubezen v skrbi  in pozornosti do soljudi.

ZATO Z ROKO V  ROKI , DRUG ZA DRUGEGA,  DAJAJMO IN DELAJMO Z LJUBEZNIJO.

Grosuplje: januar 2016

Pripravila: tanica  ŽK Darja Sašek

 

Kratek pregled dela v letu 2014:

Januar

 • Udeležili smo le letnega srečanja sodelavcev karitas ljubljanske nadškofije v Antonov dom na Viču.
 • Člani stranke Slovenske demokratske mladine so nam predali zbrane stvari : brisače,posteljnino...

Februar

 • V mesecu februarju so potekale priprave na obisk pred veliko
 • Udeležba na srečanju 4. Arhidiakonata ni bila realizirana zaradi poplav

Marec

 • Udeležili smo se  dekanijske duhovne obnove za sodelavce karitas v  Stični
 • Udeležili smo letnega občnega zbora Škofijske karitas v Ljubljani.
 • Pred velikonočnimi prazniki smo z darili obiskali starejše in bolne po domovih in v domu starejših občanov.

Maj

 • Zadnjo soboto v maju smo pripravili  srečanje za starejše in bolne s sveto mašo, s priložnostjo za spoved, s podelitvijo zakramenta svetega maziljenja in s pogostitvijo v veroučnih prostorih. Obiskovalce smo obdarili s spominčkom na ta dan. Sveto daritev je daroval g. kaplan Maksimiljan Tušak

 

Junij

 • V sodelovanju s Škofijsko karitas smo zbirali družine za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Razdelitev bonov za nakup šolskih potrebščin je bila avgusta.

Julija in avgusta -  pisarna Župnijske karitas Grosuplje zaprta.

Avgust: Člani stranke Slovenske demokratske mladine so nam predali zbrane šolske potrebščine ( zvezke, barvice, flumastre, tempera barvice, risalne bloke, šestila , ravnila in druge potrebne šolske potrebščine). Posredovali smo jih družinam s šoloobveznimi otroki

September

 • Župnijska Karitas Grosuplje  je  predstavila na Župnijskem dnevu (s plakatom in z besedo. Člani smo pomagali tudi pri prpravi hrane in postrežbi.
 • Sodelovali smo tudi – s stojnico - na Kolodvorski ulici ob pranovanju Zlate jeseni v Grosupljem.
 • Udeležili smo  se srečanja  na Škofljici

 

Oktober

 • Udeležili smo se seminarja, v organizaciji Škofijske karitas. To je bil »vikend seminar« v Portorožu. Tema je bila: Svetovalna pomoč-nematerialna pomoč. Seminar je vodil g. Stanko Gerjol.
 • S pomočjo Škofijske karitas smo nudili smo pomoč pri nakupu kurilnega olja in drv.
 • Fundacija Drevored nam je iz sredstev kupila mleko, katerega smo namenili družinam z otroki
 • Potekala je razdelitev jabolk

November

 • Izdelali smo adventne venčke in jih ponudili nedeljo pred 1. adventno nedeljo v cerkvi, Zbrana sredstva so bila namenjena za potrebe naše župnijske karitas
 • Imeli smo dan izbiranja hrana za našo  ŽK
 • Poročilo o delu ŽK  smo v pisni obliki priložili Mihaelovm pismu

December

 • Pripravili smo obdarovanje otrok s posebnim prilagojenim programom v OŠ Brinje.
 • Z Miklavžem smo obiskali in obdarovali  starejše in bolne po domovih in v domu starejših občanov Grosuplje.
 • Škofijska karitas se je dogovirila s Hofer centri, da je bila postavljena košara za zbiranje hrane in drugih artiklov. Zbiranje je potekalo dva vikenda v decembru. Hofer Grosuplje je vse zbrano – predal ŽK Grosuplje. Ob akciji smo sodelavci karitas delili pred vhodom v Hofer letake ŠK  in ŽK
 • Srečanje   sodelavcev ŽK ob zaključku leta

Dejavnosti sodelavcev karitas, ki potekajo skozi vse leto:

 • v pisarni – delitev hrane ( evropske unije, Škofijske karitas, voziček Mercator, hofer akcije
 • v pisarni –zbiramo oblačila in jih delimo
 • v domu starejših občanov (vsak teden) z branjem in obiskovanjem stanovalcev po sobah
 • pomoč pri prevozu v cerkev
 • sodelovanje pri bogoslužju
 • sodelovanje pri dogodkih v župniji

Nekaj podatkov v številkah:

V letu 2014 je bilo opravljenih preko 4745 ur prostovoljnega dela.

 • Pomoč pri večjih nesrečah in stiskah 4
 • Obdarovanje starejših in bolnih 422
 • Srečanje starejših in bolnih v maju 105 udeležencev
 • Obdarovanje otrok s prilagojenim programom 56
 • Obdarovanje otrok s pomočjo fundacije Drevored 6
 • Delo v pisrni- priprava in delitev hrane
 • Izobraževanje
 • Sodelovanje z drugimi ŽK

Finančni viri:

 • finančna sredstva pridobimo na razpisu občinskih sredstev
 • nabirka na nedeljo karitas
 • darovi od izdelanih adventnih venčkov
 • prostovoljni prispevki posameznih dobrotnikov (fizične osebe in pravne osebe)

Poraba sredstev: za nakup hrane , plačilo položnic, pomoč v akcijah, obdarovanje pred veliko nočjo in v decembru.

Povabilo novim sodelavcem ob različnih dogodkih .

Kdor čuti, da lahko s svojim delom ali nasvetom kaj pomaga in tako prispeva delček k boljšemu jutri pomoči potrebnemu – dobrodošel v krog sodelavcev ŽK Grosuplje.

Grosuplje: januar 2015

Povzetek pripravila: Darja Sašek


Kratek pregled dela  v letu 2013:

Januar

 • Udeležili smo le letnega srečanja sodelavcev  karitas  ljubljanske nadškofije  v   Antonov dom na Viču.
 • Člani stranke Slovenske demokratske mladine  so nam predali zbrane stvari :    brisače,posteljnino...
 • Obiskali smo enostarševsko družino v Kamniku in ji predali paket prehrambenih izdelkov (mama je ostala sama z otroki).

Februar

 • Udeležili smo se srečanja tajnikov in sodelavcev karitas   IV. arhidiakonata ljubljanske nadškofije v Rovtah

Marec

 • Pripravili smo dekanijsko duhovno obnovo  za sodelavce karitas v naši dekaniji   – naš gost je bil Mirko Agerde  iz Schia.
 • Udeležili  smo letnega  občnega zbora  Škofijske karitas  v Ljubljani.
  Pred velikonočnimi prazniki smo obiskali starejše in bolne po domovih in v domu starejših občanov.

Maj

-     Pripravili smo srečanje za starejše in bolne s sveto mašo, s priložnostjo za spoved, s podelitvijo zakramenta svetega maziljenja  in s pogostitvijo v veroučnih prostorih. Obiskovalce smo obdarili  s spominčkom na ta dan. Sveto daritev je daroval g. Janez Kebe, župnik s Kopanja.

Junij

 • V sodelovanju s Škofijsko karitas  smo  zbirali družine za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Razdelitev bonov za nakup šolskih potrebščin je bila avgusta.

Julija in avgusta -   Avgusta je bila pisarna Župnijske karitas Grosuplje zaprta.

AvgustČlani stranke Slovenske demokratske mladine  so nam predali zbrane šolske potrebščine ( zvezke, barvice, flumastre, tempera barvice, risalne bloke,  šestila , ravnila  in druge potrebne šolske potrebščine). Posredovali  smo jih družinam s šoloobveznimi otroki

 

 

September

 • Župnijska Karitas Grosuplje se je zopet predstavila na Župnijskem dnevu (s plakatom in z besedo. Člani smo pomagali tudi pri prpravi hrane in postrežbi. Sodelovali smo tudi – s stojnico - na Kolodvorski ulici ob pranovanju Zlate jeseni v Grosupljem.

Oktober

 • Udeležili smo se seminarja, v organizaciji Škofijske karitas. To je bil »vikend seminar« (od 25 - 27.10.) v Portorožu. Tema je bila: Svetovalna pomoč-nematerialna pomoč.  Seminar je vodil g. Stanko Gerjol.
 • S pomočjo Škofijske karitas smo nudili  smo pomoč pri nakupu kurilnega olja in drv.

 

November

 • Izdelali smo adventne venčke in jih ponudili na 1. adventno nedeljo v cerkvi, Zbrana sredstva so bila namenjena za potrebe naše župnijske karitas

December

 • Na pobudo Fundacije Drevored smo pristopili k skupnemu reševanju bivalnega problema  našega občana. Skupaj smo zanj nabavili bivalni kontejner.
 • Pripravili smo obdarovanje otrok s posebnim prilagojenim programom v OŠ Brinje.
 • Obiskali in obdarovali smo starejše in bolne po domovih in v domu starejših občanov Grosuplje.
 • Škofijska karitas se je dogovirila s  Hofer centri, da je bila  postavljena košara za zbiranje hrane in drugih artiklov. Hofer Grosuplje je vse zbrano – predal ŽK Grosuplje.
 • S pomočjo Fundacije Drevored smo s paketi obdarovali nekaj otrok  iz naše evidence prejemnikov pomoči.

 

Dejavnosti sodelavcev karitas, ki potekajo skozi vse leto:

 • v pisarni – delitev hrane ( evropske unije, Škofijske karitas,  voziček Mercator
 • v pisarni –zbiramo oblačila in jih delimo
 • v domu starejših občanov (vsak teden) z branjem in obiskovanjem stanovalcev po sobah
 • pomoč pri prevozu v cerkev
 • sodelovanje pri bogoslužju

Nekaj podatkov v številkah:

V letu 2013 je bilo opravljenih preko 3390 ur prostovoljnega dela

 • Finančna pomoč pri nakupu kontejnerja 1
 • Pomoč pri večjih nesrečah in stiskah 4
 • Obdarovanje starejših in bolnih 422
 • Srečanje starejših in bolnih v maju 105 udeležencev
 • Obdarovanje otrok s prilagojenim programom 56
 • Obdarovanje otrok s pomočjo fundacije Drevored  6

Finančni viri:

 • finančna sredstva pridobimo na   razpisu občinskih sredstev
 • nabirka na nedeljo karitas
 • darovi od izdelanih adventnih venčkov
 • prostovoljni prispevki  posameznih dobrotnikov (fizične osebe in pravne osebe)

Poraba sredstev: za nakup  hrane , plačilo položnic, pomoč v akcijah, obdarovanje pred veliko nočjo in v decembru.

Še vedno velja povabilo   novim   sodelavcem. Kdor čuti, da lahko s svojim delom ali nasvetom kaj pomaga in tako prispeva delček k boljšemu jutri pomoči potrebnemu – dobrodošel  v krog sodelavcev ŽK Grosuplje.

Na koncu pa samo tole čudovito SMS sporočilo mamice, katere sinova sta prejela darilo v decembru  preko  naših rok s pomočjo Fundacije Drevored:

»KO BI VI VIDELI ISKRICE V ALEXSOVIH IN MATEVŽEVIH OČEH, KO STA ODPRLA ŠKATLI. ŠE ENKRAT NAJLEPŠA HVALA, KER NAM POMAGATE.«

Grosuplje: januar.2014

Povzetek  pripravila: Darja Sašek

 

Delo v letu 2012:

V letu 2012 smo pomagali pri plačilu položnic - v spomladanskem in jesenskem času do 60,00€ (plačilo položnic elektrike,komunale in plačilu položnice za šolo v naravi).

Preko leta smo denarna sredstva na TRR ŽK prejeli iz naslova lokalnih skupnosti, prispevkov podjetij, prispevkov posameznikov, nabirke nedelje Karitas, darovi zbrani od adventnih venčkov.

Potekala  je akcija na nivoju ŠK :

 • pomoč pri nakupu šolskih potrebščin (23 družin);
 • pomoč pri  nakupu kurjave ( 3 družine)

Kulturno društvo  Sv. Mihaela je namenilo namensko za družino denarna sredstva zbrana od gledališke predstave. (plačali smo nakup šolskih potrebščin in plačilo položnic)

Finančno poročilo je v arhivu pisarne ŽK Grosuplje.

V letu 2012 se je povečalo število prosilcev pomoči za 109 posameznikov. (razlog -  nova politika na področju sociale: otroškega dodatka, štipendije, varstvenega dodatka)

Dejavnosti  ŽK v letu 2012:

- Pisarna ŽK je odprta vsak torek v popoldanskem času od septembra do konca junija oziroma tudi po predhodni najavi  drug dan v tednu. Objavljen  urnik je  v Mihaelovem pismu in na internetni strani Župnije Grosuplje.

- vsak teden v DSO prostovoljke obiskujejo stanovalce doma (četrtek ena ura)začetek ob 17.00 uri

- 1 x tedensko v DSOju pripravijo bralno urico

- obisk starejših po domovih in v DSOju pred praznikom Velike noči

- tradicionalno srečanje bolnih in ostarelih zadnjo nedeljo v maju

- predstavitev delovanja ŽK G na stojnici – Grosuplje v jeseni

- izdelovanje adventnih venčkov

- decembrski obiski in obdaritev po domovih, v DSOju, učence s prilagojenim poukom v OŠ Brinje, obisk stanovalcev v hiši CDUV- Bivalna enota Grosuplje (Obrtniška ulica), varovance Varstveno delavnega centra (delujejo v OŠ Louis Adamič Grosuplje)

- letos prvič smo za vse naše prejemnike pomoči pripravili darilo za božične praznike

 

 • v stranki SDM Grosuplje so zbirali posteljnino in brisače in jih v mesecu januarju predali naši ŽK
 • obiskali smo brezposelno mamico z otroki, ter ji podarili oblačila, posteljnino in prehrambene artikle
 • zvišamo pomoč pri plačilu položnic v spomladanskem času 2013  do 70,00 €
 • obiskali bomo ga. Stanke Ahlin dolgoletno  pevko v cerkvenem zboru
 • Karitativni sodelavci ŽK Grosuplje moramo sami  videti ljudi, ki potrebujejo  pomoč in pomoč ponuditi
 • Povabiti je potrebno mlade-birmance k sodelovanju, možno  sodelovanje v DSOju
 • Prehrambeni paketi se  delijo na 8 tednov
 • Idejo predati  SDM Grosuplje - zbiranje šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto -barvice (suhe, vodene tempera),   flumastre, voščenke, peresnice…..
 • Predvideno naslednje srečanje v tednu pred dekanijsko duhovno obnovo (termin takoj po večerni maši) natančnejši dogovor o poteku dneva

 

Izobraževanje:

Kristina Oblak Š. se je udeležila seminarja STRAH IN VERA.

S strani ŠK so predlagana tri izobraževanja (supervizija, prvi socialni pogovor in domača nega)  Zanimanje je bilo za seminar Prvi socialni pogovor. Prijave do konec februarja. Za termin in lokacijo bomo poizvedeli.