Preskoči na vsebino


TEDENSKA OZNANILA ŽUPNIJE GROSUPLJE

Mihaelovo pismo št. 13        - od 6. do 27. okt. 2019   Mašni nameni

Urnik veroučne šole Grosuplje  - za leto  2019-20

28. nedelja med letom – 13. 10. 2019

Godovi: v torek goduje Terezija Avilska, redovnica in cerk. učiteljica, v četrtek Ignacij Antiohijski, škof in mučenec, v petek Luka, evangelist, danes teden bo 29. navadna – misijonska nedelja. Nabirka bo namenjena za misijone.

V torek (15. 10.) bo Župnijska karitas Grosuplje zbirala OZIMNICO.
Od 15h do 18h lahko za ljudi v stiski prinesete v prostore župnijske karitas – v župnišču - poljske pridelke in prehrambene izdelke z daljšim rokom uporabe.

V četrtek (17. 10.) bo zvečer po sveti maši (ob 19.15) sestanek za starše otrok 8. razreda, to je - bodočih birmancev!

V petek (18. 10.) bo odhod romarjev v Medjugorje ob 7.30 izpred stare šole Luisa Adamiča – na Ljubljanski cesti – pred »Foto Rozman«.

V soboto (19. 10.) bo srečanje slovenskih in hrvaških vernikov v rojstni župniji bl. Alojzija Stepinca v Krašiću, pri Zagrebu. Potekalo bo v duhu gesla »Pošlji delavce na svojo žetev!«

                Ob smrti Eme Godec so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev:
družine: Okorn in Suhadolc z Ljubljanske ceste,  družina Virant iz Pnove vasi in Marjan Zaviršek.   7. dan bo v petek ob 18.30.

                 Ob smrti Brankota Suhadolca so  darovali: Franc Skubic z družino  iz Grosuplja ter Jože in Marija Škrjanc z Murnove ceste
ter vaščani Male Stare vasi: Srečo in Majda Škrjanc, Marija in Anton Žitnik, Igor Žitnik z družino, Rado Keršmanc z družino, Milan Zupančič z družino,
Andrej Boc, Marjan Finc z družino, Marjan Vidic z družino, Joži in Andrej Steklačič, Marija in Dušan Žitnik, Dragica Elikan in Tone Fink.  
 7. dan bo v sredo ob 17h v Mali Stari vasi.
                                          

      27. nedelja med letom – 6. 10. 2019

Godovi: V ponedeljek bo god rožnovenske Matere Božje, v soboto goduje Maksimiljan Celjski, mučenec, danes teden bo 28 nedelja med letom.

HVALA za darove pri današnjem »ofru« pa tudi vsem, ki ste pomagali pri pripravi in sodelovali pri  slovesnosti svete birme!

Danes se začenja Teden za življenje.

Večerne sv. maše so ob nedeljah ob 18. uri!
Med tednom – tudi ob sobotah - pa se začnejo po rožnem vencu – ob 18.30.             
Oktobra molimo rožni venec med tednom ob 18h (sveta maša se prične ob 18.30). Ob nedeljah molimo v župnijski cerkvi ob 15h,  na Gatini in na Sp. Slivnici pa ob 14-ih. Vsi ste k tej skupni molitvi lepo vabljeni, posebej posebej birmanci. Sicer pa molite doma sami ali skupaj z drugimi. Kandidati za birmo imajo nalogo, da se vsaj 3-krat v tem mesecu udeležijo in  naprej molijo rožni venec v cerkvi!

Od 18. do 20. oktobra vabimo na romanje v MEDJUGORJE,
od 16. do 18. novembra pa na romanje v RIM. Zadnji dan tega romanja bo srečanje s papežem. Prijave (za obe romanji) zbiramo do 10. oktobra.

V soboto, 12.10. 2019, bo pri sv. Jožefu v Ljubljani (Ul. Janeza Pavla II. 13) celodnevno SREČANJE ZA LOČENE. Pričetek ob 9.30, zaključek ob 18.00.

                   Ob smrti Stanislave Trontelj so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev: nečak Igor Kastelic z družino, nečakinja Majda Kadunc z družino, nečaka Andrej in Matjaž Kastelic z družinama, Tina, Petra, Mateja, David nika in Sara Blaž Kastelic z družino, družina Boc iz Male St. vasi, družina Pečjak iz Grosuolja, družina Viršek, družina Boc iz Vel. Loke,  Francka Ahlin, Rezkas Hočevar, družina Burger Trontelj iz Brinja, družine Jernejc, Trilar in Potočar, Toni Hren in Mojca Petek z družino, Ivan in Fani Hrener Marija in Anton Ulčnik.  7. dan bo v torek ob 18.30.

 

---    26. nedelja med letom –- 29. 9. 2019

            Godovi:  Danes godujejo nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael, jutri Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj, v torek sv. Terezija Deteta Jezusa.
Ta dan je začetek meseca rožnega venca. V sredo se spominjamo angelov  varuhov, v petek goduje  Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, v soboto Faustina, redovnica,
danes teden bo 27. nedelja med letom, ki je tudi »rožnovenska«.

Oktobra bomo molili rožni venec med tednom ob 18h, sveta maša se bo pričela ob 18.30, ob nedeljah - v župnijski cerkvi ob 15h,  na Gatini in na Sp. Slivnici pa ob 14-ih.
Vsi ste k tej pobožnosti lepo vabljeni, posebej posebej birmanci.

            V četrtek bo srečanje zakonske skupine sv. Jožef – ob 20.00 v župnišču.

Ta teden bo prvi četrtek, petek in sobota. Lepo vabljeni k molitvi in zakramentom.
             V petek
bo obisk bolnikov, kot običajno.
             Ob 17h bo pred cerkvijo - ob godu sv. Frančiška - blagoslov malih živali.
              Ob 17.30 pa bo spoved za bodoče birmance.

V naši župniji bomo imeli skupno pripravo odraslih za sprejem zakramentov in poglobitev v veri. To bo za vso dekanijo. Prvo srečanje bo v nedeljo, 6. oktobra ob 19.00 uri v župnišču. Povabite tiste, ki bi se radi pripravili na prejem sv. krsta, sv. spovedi, obhajila in birme.

        Od 18. do 20. oktobra vabimo na romanje v Medjugorje. To je lahko tudi lepo darilo in spomin na sveto birmo, posebej, če gre z birmancem ali birmanko boter ali kdo od staršev!

Od 16. do 18. novembra pa bo romanje v RIM. Zadnji dan bo srečanje s papežem. Cena bo okoli 270 EUR (odvisno od števila prijav).
Prijave (za obe romanji) zbiramo osebno in po telefonu - do 10. oktobra.

OKLIC št.  16/19

       Ženin: Klemen  GOLOBIČ, dipl. filmski in TV montažer, sin Aleksandra in Marjete, rojene Butala, rojen: 7. 7. 1994 v Ljubljani,  biva v Grosupljem

in   nevesta: Petra ZAVIRŠEK, študentka, hči Marjana in Štefke, rojene Božnar, rojena: 29. 6. 1993 v Ljubljani,  biva v župniji Grosuplje.


                   Ob smrti Pepce ZRNEC so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev: nečak Janez Kozlevčar z družino, Romana Viršek z družino, Angelca in Andrej Kraljič s Škofljice, Nataša Černe z družino, Minka Perme, Ivanka Zupančič, Jožica Križman, Mihatovi iz Praproč, Kuharjevi, Stanka Gruden z družino – iz Grosuplja, France Potokar z družino, Ciril in Vida Sever, družina Radoš

Vera Šeme z družino iz Hamburga, Milena in Ivan z Ilove Gore, Iva Zupančič z družino iz Višnje Gore, Olga Jaketič z družino in Rok Jaketič z družino iz Žalne, Tončka Viršek s Pec, Tone Adamič z družino, Lampretovi, Rutarjevi, Franc in Marija Kozlevčar, Jernej Kozlevčar z družino, Ana Jamnik z Lobčka ter sosedje: družine Čakš, Škulj, Boben, Ribič in Erjavec, Rezka in Alenka Omahen, Milena Omahen, Simona Rus z družino ter Sandi in Marija Jurglič.7. dan bo v sredo ob 19h na Gatini.

Ob smrti Alojza Vidica, pokopanega v Ljubljani, pa so darovali: sestra Joži ter družina Štrubelj iz Brinja ter MePZ Zgodnja danica.

 

 25. nedelja med letom – Slomškova - 22. 9. 2019 

Danes je  nabirka namenjena za Zavod svetega Stanislava.

Danes je žegnanje v MALI STARI VASI. Sv. maša je ob 10.30.

Godovi:  V ponedeljek goduje p. Pij, redovnik, v torek A. M. Slomšek, škof,  v četrtek Kozma in Damijan, mučenca, v petek Vincencij Pavelski, duhovnik, danes teden pa nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael.  Danes teden bo žegnanje v naši župnijski cerkvi in ob 10.30 sveta birma. Birmovalec bo dr. Franc Šuštar.

 

Te dni poteka devetdnevnica pred sveto birmo.
– V torek bo ob 18h srečanje birmancev s škofom. Vabljeni tudi starši in botri ter drugi, zlasti otroci 8. in 7. razreda, ki bodo birmanci čez eno ali dve leti… ob 20.00 bo srečanje škofa s člani ŽPS, ključarji, pevci in organisti, mežnarji, krasilkami, z animatorji, bralci, izrednimi delilci obhajila, s člani Župnijske karitas, skavti.

Spoved za starše in botre: med devetdnevnico in posebej v torek, 24.9.

Čiščenje cerkve in okolice bo v četrtek, 26.9. od 16h do 18h. Vabljeni starši in tudi
birmanci.

Prihodnjo soboto bo v naši župniji dekanijsko srečanje ministranotov in kviz. Začetek bo ob 9. uri.
Prihodnjo nedeljo pridite na hrib k 9. in pol enajsti sv. maši – kolikor je mogoče – PEŠ!

V naši župniji bomo imeli skupno pripravo odraslih za sprejem zakramentov in poglobitev v veri. To bo za vso dekanijo. Prvo srečanje bo v nedeljo, 6. oktobra, ob 19.00 uri v župnišču. Povabite tiste, ki bi se radi pripravili na prejem sv. krsta, sv. spovedi, obhajila in – ali birme.
           

VEROUK: Če kateri od otrok še ni vpisan k verouku, to še lahko storite. Če kdo ne more priti v svojo skupino, se lahko še dogovorimo, kdaj bi lahko hodil. Ob sobotah je sedaj še »družinski verouk« - hkrati za vse otroke ene družine.

Od 18. do 20. oktobra se vabimo na romanje v Medjugorje. To je lahko tudi lepo darilo in spomin na sveto birmo, posebej, če gre z birmancem ali birmanko boter ali kdo od staršev! Prijavite se lahko v župnišču.

  • Ob smrti Marjana VIDICA so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev: žena Marija, sin Igior in hči Sonja, Vnukinji Sabina Kastelic in  Jasmina Ferjan z družinama, Janez Ferjan z družinoAlojz Kastelic in Dušan Kastelic z družino, Španovi s Troščin, Alojz Zupančič s Kozinove, Jože in Marija Škrjanc z Murnove, Francka Glavič s Panc, Drobničevi z Jurčičeve in Drobničevi iz Velike St. vasi, Tatjana Bambič z družino in sosedje: Anica Kastelic, Anica Molk, Jožica Boh, Alojzija Hrast, Mara Perme, Majda Ratko, Marta Ljubič, Ana Novak, Pepca Krevs, družine:  Matjaž Kastelec, Nataša Kastelec, Frenk Krevs, Jože Radež, Moni Malovrh, Matjaž Omahen, Tjaša Mamlič, Martina Cvitkovič, Brane Cotman, Zmago Perme, Maruša Lampret, Helena Frbežar z družinami in družina Landis.   7. dan bo v torek ob 19h.

Ob smrti Alojza Kranjca so  darovali: žena Marija, hčeri Nataša in Damjana, sin Slavko, Jože Vovk, družina Perovšek, Roman, Simin in Marko Virant z družinami, Milena in Jernej Virant, Janez Štangar z družino in Pavel Štangar z družino, MePZ Zgodnja danica, Malči Kadunc z družino s Police, Janez Križman z družino iz Šmarja, Olga Adamič z družino, Mira Vovk z družino in Alojz Kastelic z Veselove. 7. dan bo v torek ob 19h.

Ob smrti Terezija Habjan so  darovali: Ana, Tone in Meta, družine: Laknar, Burger, Predalič, Štrubelj, ter Jernejc z Brinja prav tako pa Potočarjevi, družina Škerlj, Ana, Nataša in Matjaž z družinama, ter družina Trilar iz Brezja.             7. dan bo v četrtek 26.9.2019 ob 19.00ih.

Ob smrti Alojza Miklavčiča z Muljave pa so  darovali: brat Jože Miklavčič z družino in pevski zbor Zgodnja danica.

 

24. nedelja med letom – 15. 9. 2019

Danes praznujemo 24. nedeljo med letom, ki je tudi nedelja naših svetniških kandidatov. Osrednja prireditev bo ob 15h v Ljubljani, v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Godovi: jutri goduje Kornelij, papež v torek Robert Belarmin, škof in cerkveni učitelj,
prihodnja nedelja bo 25. nedelja med letom – tudi Slomškova in žegnanje v Mali Stari vasi s sveto mašo ob 10.30.

Danes teden bo  nabirka pri mašah v Grosupljem namenjena za Zavod svetega Stanislava.

V petek se začne devetdnevnica pred sveto birmo. Lepo vabljeni tudi starši in ostali farani!

V soboto bo vseslovensko srečanje mladih v Stični. Iz Grosupljega bo peljal vlak ob 8. uri. Vsi mladi, lepo vabljeni.

Kulturno društvo sv. Mihaela vabi v petek zvečer ob 19h na mednarodni folklorni večer,
ki bo v avli OŠ Louisa Adamiča na Tovarniški. Nastopile bodo folklorne skupine
iz Ukrajine, Srbije, Moldavije in folklorna skupina sv. Mihaela Grosuplje.
Vstopnice v predprodaji lahko dobite že sedaj pred cerkvijo in med tednom v župnišču.

 

 

23. nedelja med letom – 8. 9. 2019

Godovi: Danes je praznik Marijinega rojstva, v četrtek je Marijino ime, v petek goduje Janez Zlatousti, v soboto je povišanje sv. Križa, danes teden bo 24. nedelja med letom in god Žalostne Matere Božje.

Ta teden začnemo z rednim veroukom. Če kdo od otrok še ni vpisan, naj se oglasi eden od staršev ali skrbnikov pred veroukom ali enkrat po večerni sv. maši.

Danes je »Župnijski dan«.
Sv. maše bodo ob 7h, 10h in ob 19h. Po 10. sv. maši bodo zakonci spregovorili o SOŽITJU V DRUŽINI.

Za otroke pa bo posebej »oratorijski« program! – Ob 12h bo skupno kosilo, ter krajši kulturni in družabni program.
Ta dan bo tudi praznovanje zakonskih jubilejev. ŽUPNIJSKI DAN je DAN ODPRTIH VRAT –
zato povabite svoje sosede, znance in  prijatelje, da se srečamo in skupaj proslavimo tudi MARIJIN – rojstni dan!   
- Zadaj so letaki kot vabilo. Vzemite in še komu dajte!

Po jutranji maši se bo prihodnjo nedeljo zaprl zgornji parkirni prostor!

V četrtek bo ob 19.45 srečanje za strše birmancev – 9. razreda!

V soboto, 14. septembra, bo birmanski dan (od 8. do 17. ure) - kot priprava na sveto birmo, ki bo 29. septembra ob 10.30.

V soboto, 14. septembra, bo tudi praznik povišanja svetega Križa in bo v naši župniji potekala molitev od 10h dopoldne do polnoči (24h).

Prihodnjo nedeljo (15. 9.) bo po pol enajsti sv. maši srečanje za starše, ki bi želeli, da bi se organizirali  družinski verouk.

Ob smrti Anice Lampret, pokopane v Šentvidu pri Stični so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev:

Jože in Fani Miklavčič ter družini Zmagota in Mare Perme.

OKLIC št.  15/19

Ženin: Primož  KASTELIC, rojen: 1996,  stanujoč v župniji Grosuplje  in

nevesta: Nika HRIBAR,  rojena Pirnat, rojena: 1997,  stanujoča v župniji Grosuplje.

 

22. navadna nedelja – 1.9.2019

Najprej hvala za darove pri ofru.

Godovi: Jutri goduje Marjeta, devica in mučenka, v torek Gregor Veliki, papež, v četrtek Mati Terezija, redovnica, v petek Zaharija, prerok. Danes teden bo 23. nedelja med letom in Mali šmaren – Praznik Marijinega rojstva.

Ta teden bodo: prva sreda, ko bomo počastili sv. Jožefa, prvi  četrtek in  petek, ko častimo Jezusa v evharistiji in Njegovo Srce ter prva sobota, ko bomo počastili in se priporočili Mariji. Vabljeni ste k zakramentom.

V četrtek, 5. septembra, ob 12. uri vas vabimo v župnijsko cerkev v Grosupljem
k SKUPNI OPOLDANSKI MOLITVI, ki jo bodo slišali vsi poslušalci Radia Ognjišče,
ker bo prenos v živo iz naše cerkve!

V četrtek bo molitvena ura ob 18h, ob 20h pa srečanje zakonske skupine sv. Jožef.

Na prvi petek bo dopoldne obisk bolnikov po domovih, popoldne pa v DSO.
Ob 18h vabljeni birmanci k sv. spovedi in k molitvi pred Najsvetejšim.

 

Vpis v veroučno šolo in razpored v skupine bo še v soboto, 7. septembra,  od 9h do 11h.  Verouk bomo pričeli v ponedeljek, 9. septembra. Verouk za predšolske otroke  – od 4. do 6. leta starosti bo samo v adventu in postu – kot priprava na božič in veliko noč.  Letos začenjamo tudi z »družinskim veroukom«, ki bo za vse otroke ene družine potekal hkrati – ob istem času. Kdaj in kako bodo potekala srečanja, se bomo z vsemi, ki se za to zanimate pogovorili v nedeljo, 15. septembra po pol enajsti sveti maši.

V nedeljo, 8. septembra, bo pri nas »Župnijski dan«. Sv. maše bodo ob 7h, 10h in ob 19h. Po 10. sv. maši bodo zakonci spregovorili o SOŽITJU V DRUŽINI za otroke pa bo posebej »oratorijski« program! – Ob 12h bo skupno kosilo, ter krajši kulturni in družabni program. Ta dan bo tudi praznovanje zakonskih jubilejev, zato vabimo vse, ki letos obhajate okroglo obletnico poroke k sv. maši ob 10h. Do petka pa nam sporočite vašo prisotnost osebno ali po telefonu! ŽUPNIJSKI DAN je DAN ODPRTIH VRAT – zato povabite svoje sosede, znance in  prijatelje, da se srečamo in skupaj proslavimo tudi MARIJIN – rojstni dan!   Zadaj so letaki kot vabilo. Vzemite in še komu dajte!
Gospodinje naprošamo za pecivo, ki ga bomo sprejemali v soboto, 7. septembra, od 17h do 19h v veroučnih prostorih.
Po jutranji maši se bo prihodnjo nedeljo zaprl zgornji parkirni prostor!

V soboto, 14. septembra, bo birmanski dan (od 8. do 17. ure) - kot priprava na sveto birmo, ki bo 29. septembra ob 10.30.
Ta dan bo od 12h nasprej potekala tudi molitev ob prazniku povišanja svetega križa.

OKLIC št.  14/19

Ženin: Matej  SEVER, rojen 1988,  stanujoč v župniji Grosuplje

in 

nevesta: Tina MURN, rojena 1989  stanujoča v župniji Škofljica.

 

 

21. navadna nedelja – 25.8.2019

Godovi: v torek goduje Monika, mati sv. Avguština, v sredo Avguštin, škof in cerkveni učitelj. V četrtek obhajamo mučeništvo Janeza Krstnika; v petek pa goduje Feliks – Srečko, mučenec. Danes teden bo 22. nedelja med letom - imenovana Angelska. Ta dan je tudi obletnica kronanja podobe Marije pomagaj z Brezij.

Vpis v veroučno šolo in razpored v skupine bo v petek, 30. in v soboto, 31. avgusta, od 17h do 19h ter v soboto, 7. septembra, od 9h do 11h.
Urnik je objavljen v Mihaelovem pismu in na spletu.
Verouk bomo pričeli v ponedeljek, 9. septembra.

Od prihodnje nedelje naprej bodo svete maše zopet ob 10.30, razen 8. septembra, ko bo Župnijski dan in bodo sv. maše le ob 7h, 10h in ob 19h! Geslo je:  SOŽITJE V DRUŽINI – Ta dan bo tudi praznovanje zakonskih jubilantov, zato vabimo vse, ki letos obhajate okroglo obletnico poroke! ŽUPNIJSKI DAN je tudi DAN ODPRTIH VRAT – zato povabite svoje sosede, prijatelje… da skupaj proslavimo tudi MARIJIN – rojstni dan!

V soboto, 14. septembra, bo birmanski dan (od 8. do 17. ure) - kot priprava na praznovanje in podelitev zakramenta svete birme, ki bo 29. septembra ob 10.30.

 

OKLIC št.  13/19,  25.08. 2019

           Ženin: Dejan  JAVORNIK, rojen 1989,  biva: v župniji Grosuplje   in

           nevesta: Tjaša TRČEK, rojena 1993,  iz župnije Borovnica.

                       Novoporočencema čestitamo in želimo obilje blagoslova na skupni poti.

 

20. navadna nedelja – 18.8.2019

Godovi: Jutri goduje Janez Eudes, duhovnik; v torek Bernard, opat; v sredo pa Pij X. V četrtek obhajamo god Device Marije Kraljice; v petek pa goduje sv. Roza iz Lime, devica. V soboto je god sv. apostola Jerneja; naslednja nedelja pa bo 21. nedelja med letom.

Danes, 18. avgusta, bo popoldne ob 15h v Stični umestitev novega opata, p. Maksimiljana.

V torek, 20. 8., bo ob 19h 7. dan za pokojno Ano Štefe.

V torek, 20. 8., bo ob 20h pa srečanje članov ŽPS.

Prihodnjo nedeljo, 24. avgusta, bo na Kureščku letni praznik Marije Kraljice miru in zaobljubljeno romanje za mir. Glavna slovesnost bo popoldne ob 16. uri.

Vpis v veroučno šolo in razpored v skupine bo v petek, 30. in v soboto, 31. avgusta od 17h do 19h ter v soboto, 7. septembra, od 9h do 11h. Urnik bo objavljen prihodnjo nedeljo v novem Mihaelovem pismu. Verouk bomo pričeli v ponedeljek, 9. septembra.

V nedeljo, 8. septembra, bo ŽUPNIJSKI  DAN!  Svete maše bodo ob 7. in 10. uri.

 

     Ob smrti Karla Vozliča so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev:   

žena Terezija, sinova Vili in Drago z družinama, Marija Sedevčič, Darinka Vozlič in vaščani Zg. Slivnice. 7. dan bo v soboto ob 19h.

OKLIC št.  11/19,  18.08. 2019

Ženin: Tim OVEN, dipl. zdravstveni tehnik,
sin Dragota in Milene Oven
rojen 1994, biva v župniji Žalna
in
Nevesta: Anja MEHLE,
dipl. učiteljica razrednega pouka,
hči Alojza in Vere Mehle
rojena 1992, v župniji Šmarje Sap.

OKLIC št.  12/19,  18.08. 2019

Ženin: Goran  BUČAR, tesar,    
sin +Ivana  in Marije Bučar,
rojen: 1985, biva v župniji Grosuplje

in

nevesta: Tanja Bobek, dipl. poslovna administratorka,   
hči Cirila in Angele Bobek,
rojena: 1985  v Ljubljani,  

biva v župniji Velike Lašče

                       Novoporočencem čestitamo in želimo obilje blagoslova na skupni poti.

 

19. nedelja med letom – 11. 8. 2019

       Godovi: v sredo goduje Maksimiljan Kolbe, mučenec, v četrtek je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja. Sv. maše bodo ob 7h, 9h in ob 19h, v petek je god sv. Roka, spokornika, danes teden bo 20. nedelja med letom.

Hvala za darove prejšnjo nedeljo pri ofru in vsem, ki ste včeraj pomagali pri urejanju okolice cerkve!

        Te dni poteka devetdnevnica pred praznikom Marijinega vnebovzetja, ko bomo zopet obnovili izročitev Mariji.

Papežev Frančišek vabi, da ta mesec molimo za družine, ki so delavnice človeškosti . Kakšen svet želimo izročiti prihodnosti? Poskrbimo za družine, ker so resnične šole za jutri, prostor svobode, središča človeškosti. Molimo, da bi družine po molitvi in ljubezni postale vedno bolj »delavnice človeškosti«.

 

18. nedelja med letom – 4.8.2019

Godovi: Jutri bo god Marije Snežne, v torek liturgični praznik Jezusove spremenitve na gori,  v sredo goduje Kajetan, duhovnik, v četrtek Dominik, ustanovitelj dominikancev, v petek Terezija Benedikta od Križa – Edith Stain – redovnica, mučenka – sozavetnica Evrope, v soboto Lovrenc, diakon, danes teden bo 19. nedelja med letom, goduje pa Klara, redovnica.

V našo župnijo je prišel novi diakon, to je g. Janko Potisek, rojen leta 1995, doma iz župnije Dol pri Ljubljani. Pomagal bo tudi na Lipoglavu.

V torek bo ob 20h 7. dan za Marijo Rozman in tudi obletna sv. maša za +Ivanko Grandovec.

V četrtek bo ob 19h obletna sv. maša tudi za +Veroniko Kordiš.

V soboto zjutraj bo zopet urejanje okolice cerkve. Tokrat vabimo bralce Božje besede.

Romanje v baziliko Srca Jezusovega v Hall na Tirolskem bo od 23. do 25. avgusta. Prispevek za avtobus in dvakrat prenočitev z zajtrkom je 100 EUR.

 

OKLIC 10/19, 4.8. 2019 

           Ženin: Ivo  PEVEC, sin +Antona  in Ivanke, rojen:  1983 v Ljubljani,   biva v župniji Ivančna Gorica

 in nevesta: Helena SEČKO, hči Danilo -ta in Marije, rojena: 1984  v Ljubljani,   biva v župniji Grosuplje

 

Papežev namen molitve za avgust 2019:  Družine so delavnice človeškosti

 

Kakšen svet želimo prepustiti prihodnosti? Prepustimo svet z družinami. Poskrbimo za družine, ker so resnične šole za jutri, prostor svobode, središča človeškosti. Njim namenimo dolžni čas tako osebne kot skupnostne molitve. Molimo, da bi družine po zaslugi molitvenega življenja in ljubezni postale vedno bolj »delavnice človeškosti«.

 

17. navadna nedelja – 28. 7. 2019

Godovi: Jutri goduje sv. Marta, svetopisemska žena, v sredo Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov, v četrtek Alfonz Ligvoprij, škof,  danes teden bo 18. nedelja med letom ter god Janeza Vianeya, arškega župnika.

Ta teden je prvi četrtek, petek in sobota v avgustu.

Hvala za darove na »Krištofovo nedeljo«. Za MIVO (misijonska vozila) smo letos zbrali 2.200,00 EUR. Bog povrni in srečno vožnjo vsem.

ČIŠČENJE: Hvala zakonski skupini sv. Jožef, odraslim skavtom in ostalim prostovoljcem, ki ste včeraj dopoldne čistili in urejali okolice cerkve in župnišča.

1. avgusta pride v našo župnijo novi diakon: Janez Potisek, rojen leta 1995, doma iz župnije Dol pri Ljubljani. V naši župniji bo ob koncu tedna, sicer pa bo še v semenišču in bo v tem letu zaključil na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prihodnje leto junija pa je predvideno, da bo prejel še mašniško posvečenje. Pomagal bo tudi na Lipoglavu.

Romanje v baziliko Srca Jezusovega v Hall na Tirolskem pa bo od 23. do 25. avgusta. Prispevek za avtobus in dvakrat prenočitev z zajtrkom je 100 EUR.

 

   16. navadna nedelja – 21. 7. 2019

Godovi: Jutri goduje Marija Magdalena, svetopisemska žena, v torek Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope,  v sredo Krištof, mučenec,  v četrtek Jakob - apostol, v petek Joahim in Ana, starša Device Marije, v soboto Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, danes teden bo 17. nedelja med letom.

                  Danes je »Krištofova nedelja«. Po maši bomo molili za srečno vožnjo ter blagoslovili vaša vozila.  Podobice z molitvijo za srečno vožnjo ter nalepke sv. Krištofa so zunaj na mizici, kjer je tudi nabiralnik, kjer lahko v zahvalo in prošnjo za srečno vožnjo darujete prostovoljne prispevke za misijonska vozila - MIVA.

                  V župnišču se lahko prijavite za romanje v Medžugorje, ki bo od 1. julija do 6. avgusta, ko bo tam potekal Mednarodni festival mladih in v Hall na Tirolskem, ki bo od 23. do 25. avgusta.

Od 1.  do 6. avgusta, bo v Medžugorju potekal Mednarodni festival mladih. Vabimo mlade – tudi bodoče birmance, da se udeležite tega dogodka. Prijavite se lahko v župnišču.

                 Julija in avgusta ob pol enajstih ni svete maše! V času počitnic tudi jutranjih svetih maš med tednom (ob petkih in sobotah) ne bo!

V pisarni se lahko oglasite vedno po večerni sveti maši ali po dogovoru.  

 

OKLIC 9/19, 21.7. 2019 
           Ženin: Vid REPAR, spletni razvijalec,  sin Stankota in Brigite , rojen: 1988 v Ljubljani,  biva v župniji Grosuplje in  

           nevesta: Rossalin ROBIČ, absolventka, hči Stankota in Dragice, rojena: 1993 v Ljubljani, biva: v župniji Ljublana – Sv. Križ.

 

   15. navadna nedelja – 14. 7. 2019

Godovi: Jutri goduje Bonaventura, škof in c. učitelj, v torek Karmelska M.B., v sredo Aleš, spokornik, v soboto Marjeta Antiohijska, mučenka, danes teden bo 16. nedelja med letom – in Krištofova nedelja.

Po vseh treh svetih mašah bo prihodnjo nedeljo tudi blagoslov vozil. Prispevek za MIVO boste lahko oddali v nabiralnik pri vhodu v cerkev ali pri blagoslovu vašega avtomobila.

Danes bo imel dosedanji diakoni g. Vito Urbanija ob 9h v Grosupljem PONOVITEV NOVE MAŠE. 

Od 1. avgusta naprej bo pomočnik v naši župniji novi diakon Janez Potisek iz Dola pri Ljubljani.

                       Od 1.  do 6. avgusta, bo v Medžugorju potekal Mednarodni festival mladih. Vabimo mlade – tudi bodoče birmance, da se udeležite tega dogodka. Prijavite se lahko v župnišču.

Julija in avgusta ob pol enajstih ni svete maše! V času počitnic tudi jutranjih svetih maš med tednom (ob petkih in sobotah) ne bo!

V pisarni se lahko oglasite vedno po večerni sveti maši ali po dogovoru.  

 

OKLIC 8/19, 14.7. 2019 
           Ženin: Jernej LIPOVEC, rojen: 1989, biva v župniji Ljubljana - Vič in  

           nevesta: Manca ZAVIRŠEK, rojena: 1989, biva v župniji Grosuplje.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. navadna nedelja – 7. 7. 2019

Godovi: v četrtek goduje Benedikt, opat, zavetnik Evrope, v petek Mohor in Fortunat, mučenca, v soboto Henrik, kralj, danes teden bo 15. nedelja med letom.

Hvala članom ŽPS, MePZ Magnificat in ostalim, ki ste včeraj prišli urejat okolico cerkve.
Danes ni bilo običajnega ofra, ker bo posebna nabirka prihodnjo nedeljo za novomašnika, dosedanjega diakona g. Vita Urbanija, ki bo imel ob 9h v Grosupljem PONOVITEV NOVE MAŠE.

Gospodinje naprošamo, da pripravite kaj za pogostitev in to prinesete v soboto (13.7.), med 18. in 19. uro v veroučne prostore. Za postrežbo vabimo skavte in animatorje. HVALA!

Julija in avgusta ob pol enajstih ne bo svete maše! V času počitnic tudi jutranjih svetih maš med tednom (ob petkih in sobotah) ne bo! 

Med počitnicami so uradne ure v pisarni vsak dan po večerni sveti maši.

Ob smrti Alojza Predaliča so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše in za cerkev:

žena Anica, hči Silva, hči Tatjana Škrjanec z možem, Tomaž Škrjanec z družino,  družina Katarine in Andreja Mohar, Tomaž Mohar z družino, Marina Rački, Slavko Zupančič, Žan Janša z družino, Nika Janša z družino, Janez Janša z družino ter družine: Godec, Potočar in Jernejc, družini Trilar iz Brezja in Kramar s Perovega, Zupančič Alojz - s Kozinove ter družina Škrjanc, z Murnove.   7. dan bo v četrtek, 11. julija, ob 19h.

Ob smrti Ivana - Janeza Tomažina so darovali:
sinova Davorin in Jani z družinama, družina Gruden – Pod hribom,  Perovškovi Marjan Pajk z družino,  družina Kadunc – Hribska pot, ter sosedje.    7. dan bo v petek, 12. julija, ob 19h.

Ob smrti Dragota Mahovlića so darovali:
mama Bernarda, sosedje: družine Planinšek, Slak, Cuper, Duša, Gramc, Mahovlić, Darja Berčan, Jereb Lavš, Rupnik, Janežič, Rejec, Papić, Brčan Boh, Škulj in Ema Boh, Majda Ratko, Milena Vidic ter Anica in Marijan Lukan.    7. dan bo v torek, 9. julija, ob 19h.

                OKLIC 7/19, 7.7. 2019 
           Ženin: Lucas Somoza Osterc, operni pevec, rojen leta 1984 v Buenos Airesu, Argentina,  biva v župniji Ljubljana – Sv. Peter in  

           nevesta: Lea Lukan, rojena  leta 1987 v Ljubljani, biva v župniji Grosuplje.    

 

13. NEDELJA MED LETOM, 30. 6. 2019

Godovi: v sredo goduje Tomaž, apostol, v četrtek Urh, škof, v petek Ciril in Metod, slovanska apostola, v soboto Marija Goreti – mučenka. Danes teden bo 14. nedelja med letom, to bo tudi nedelja Slovencev po svetu, ko bomo še posebej povezani z našimi rojaki, ki živijo izven naše domovine.

V nedeljo bo tudi spominski dan smrti Božjega služabnika škofa Antona Vovka.

Na prvi četrtek vabljeni k molitvi pred sveto mašo ob 18h, v petek pa po sveti maši.

Julija in avgusta ob pol enajstih ne bo svete maše!

V času počitnic tudi ne bo jutranjih svetih maš ob petkih in sobotah!

V pisarni se lahko oglasite vedno po večerni sveti maši ali po dogovoru.   

Na zadnji seji članov ŽPS smo se dogovorili, da za urejanje okolice cerkve in župnišča povabimo v soboto (6. julija) dopoldne - člane ŽPS in MePZ Magnificat.

Vabimo tudi, da se kdo pridruži za pomoč v zakristiji (predvsem med tednom in ob sobotah zvečer).

V nedeljo, 7. julija, bo imel Vito Urbanija novo mašo v Moravčah, ponovitev pa bo 14. julija v Grosupljem. Gospodinje naprošamo, da za takrat pripravite nekaj peciva, narezka, sadja…  za pogostitev in to prinesete v soboto (13.7.), med 18. in 19. uro v veroučne prostore. Za postrežbo vabimo skavte, animatorje in bodoče birmance.

 

Ta teden smo izvedli letošnji oratorij z geslom IMAM MOČ.

Udeležilo se ga je 120 otrok, pri programu pa je sodelovalo še okoli 40 animatorjev in voditeljev različnih delavnic.

Vsem se iskreno zahvaljujemo za vso skrb, zavzetost in odgovornost pri vodenju oratorija in varstvu otrok. Hvala tudi sponzorjem oz. donatorjem. Tudi z njihovo pomočjo smo preživeli teden poln božje bližine, veselja in lepih doživetij. Nekaj utrinkov je v »Oratorijskem cajtung-u«, ki je zadaj na policah za tisk.

   

12. NEDELJA MED LETOM, 23. 6. 2019

Godovi: Jutri je praznik rojstva Janeza Krstnika, v torek Dan državnosti, v sredo goduje Jožef Marija Escriva, ustanovitelj Opus Dei, v četrtek Ema Krška, kneginja, v petek Irinej, mučenec, v soboto sv. Peter in Pavel, apostola - mučenca, danes teden bo 13. nedelja med letom. Ob 10.30 bo žegnanje na Sp. Slivnici.

Danes je ob 10. 30  žegnanje na Gatini.

V torek bo Dan državnosti.   Ob 10h bo v Šentvidu pri Stični posvetitev novih diakonov.  

V petek bo praznik Srca Jezusovega.  

V soboto bo praznik apostolov Petra in Pavla in Srce Marijino.  Sveta maša bo ob 9h in ob 19h, na Sp. Slivnici pa ob 18h

V ljubljanski stolnici bo na ta praznik ob 9h posvetitev letošnjih novomašnikov, med katerimi bo tudi diakon Vito Urbanija.   

Kdor ima kaj cvetja za okrasitev cerkve, se priporočamo. Prinesete ga v soboto zjutraj! Ta teden pa zaradi praznika že v petek. Ali pa nam sporočite in ga pridemo iskat.

 Novomašna številka DRUŽINE prinaša poleg predstavitve novomašnikov še jubilante in marsikaj zanimivega. Tokrat je več izvodov, tako, da lahko dobite družino tudi tisti, ki ne jemljete redno.

 

Nedelja Svete Trojice, 16. 6. 2019

Godovi: v petek goduje Alojzij Gomzaga, redovnik,  v soboto Janez Fisher, škof  in Tomaž More, mučenca, danes teden bo 12. nedelja med letom in žegnanje na Gatini.

V torek bo ob 19.30 srečanje članov ŽPS in vseh ključarjev. Lepo vabljeni.

V sredo bo ob 18.30 v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani ljubljanski nadškof metropolit in msgr. Stanislav Zore daroval sv. mašo za domovino ob prazniku dneva.

V četrtek, na slovesni in zapovedan  praznik Sv. Reš. Telesa in Krvi, bodo svete maše dopoldne ob 9h in zvečer ob 19.h, - zvečer bo tudi procesija s štirimi evangeliji in blagoslovi. Lepo vabljeni vsi, tudi otroci, ki naj ta večer prinesejo s seboj cvetje za posipanje. Vsi, ki sodelujete pri procesiji, pa ste naprošeni, da se že prej dogovorite in pripravite vse potrebno, da bo lepo potekalo.

 

ORATORIJ 2019 – z geslom »IMAŠ MOČ« bo potekal od 25. do 30. junija

Prijave še sprejemamo. Prosimo, da se prijavite čim prej, da bodo animatorji lahko naročili majice in pripravili vse ostalo. Prijavnice lahko oddate v cerkvi ali v župnišču.

Kdor se bo prijavil prepozno, bo ostal brez oratorijske majice!

 

Ob smrti Fani Janežič so namesto cvetja na grob darovali za svete maše:  sestrični Minka Škufca in Slavka Šinkovec, družine: Hren, Boh, Pečjak, Kentrič, Omahen, Ule in Glušac, Darinka Vozlič,  Lojzka Potrpin, Alojz Zupančič - Kozinova, Roman Zupančič, Leon Zupančič,Vera Turšič, Aleksander Šircelj, držina Rakar, Joži in Janez Javornik, Janja in Janko Žitnik, Minka Koprivec, Fani Hren - Brinje, Nežka Fink - Čušperk, Marija Ahlin. 7. dan bo v četrtek, ob 19h.

Ob smrti Veronike Dragar so darovali: sosedje, Marta Ljubič, Nada Mihalič, Majda Ratko, ter družini Perme in Lampret.    7. dan v ponedeljek ob 19h.

Ob smrti Darinke Omahen pa so darovali:  sin Matjaž z družino, hči Maja, vnuka Borut in Nejc, sin Vinko z družino, sin Slavko, vnuka Jure in Tjaša z družinama, sestra Marija, vnukinja Barbara z družino, vnuk Tomažm z družino, sestrična Ani, sosedje: Angela Virant iz Udja,  Vera Omahen iz Št. Jurija, Zajčevi iz Jurčičeve, starši od Sonje, Srečo Tomšič z družino.     7. dan v petek, 21.6. ob 19h.

 

POROČILI  SO SE:

Luka RUTAR in Petra ČOŽ,

Miha DROBNIČ in  Eva TEHOVNIK,

Žan RUS in  Anamarija  FINK,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BINKOŠTNA  nedelja, 9. 6. 2019

Godovi: Jutri je binkoštni ponedeljek, praznik Marije, Matere Cerkve. Sv. maše bodo v Grosupljem ob 9. in 19. uri, na Gatini pa ob 20.uri.

V torek goduje Barnaba, apostol, v četrtek Anton Padovanski, redovnik, v soboto Vid, mučenec, prihodnjo nedeljo bo praznik Sv. Trojice.

 

V petek 14. junija, vabimo prostovoljce za čiščenje, košnjo in urejanje okolice nove ter stare cerkve - od 16h do 18.30. 

V soboto, 15. junija, bo tradicionalno romanje bolnikov na Brezje.

V nedeljo, 16. junija, bo ob 9h slovesnost svete birme na Lipoglavu.

V nedeljo, 23. junija, bo ob 10.30 žegnanje na Gatini.

V nedeljo, 30. junija, bo ob 10.30 žegnanje na Sp. Slivnici.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORATORIJ 2019 – z geslom »IMAŠ MOČ« bo potekal od 25. do 30. junijaPrijavnice  so na razpolago (v cerkvi, v župnišču in na župnijski spletni strani). Prijavnice sprejemajo (danes) animatorji -  do zapolnitve mest. Naslednje dni jih lahko oddate tudi v župnišču.

Tudi letos bo ROMANJE K SRCU JEZUSOVEMU V HALL NA TIROLSKEM - od 23. do 25. avgusta.

Informacije in prijave sprejema g. Drago Stanovnik 051 344 688.  Program in tel. štev. je v  v Mihaelovem pismu.

 

---------------------------------------------------------------------------

V soboto, 15. junija, bo praznovanje 110-letnice PGD Grosuplje. Na slovesnosti, ki se bo pričela ob 17h, bo nadškof mons. Stanislav Zore blagoslovil novo vozilo.

7. velikonočna  nedelja, 2. 6. 2019

Godovi: Jutri goduje Karl Lwanga in drugi ugandski mučenci, v sredo Bonifacij, škof in mučenec, v četrtek Norbert, škof. Danes teden bo binkoštna nedelja in god Primoža in Felicijana, mučencev.

         Danes popoldne je romanje v Škocjan, rojstni kraj misijonarja Ignacija Knobleharja in v Šentjernej. Odhod avtobusa bo ob 14h izpred šole L. Adamiča na Tovarniški.  
Danes bo po večerni sveti maši še molitev pred Najsvetejšim.  

        Sreda, četrtek in petek so prvi v mesecu juniju. V četrtek bo srečanje zakonske skupine sv. Jožef.     

V petek, 7.6., bo od 18h naprej spoved za birmance in molitev pred Najsvetejšim.    

V soboto, 8.6. bo ob 15h blagoslov obnovljene cerkve na Magdalenski gori. Bogoslužje bo vodil upokojeni nadškof mons. Alojz Uran.    

               Ob smrti Jožeta Kocmana so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  žena Jožefa s sinovi, brat Jernej z družino, sestra Ida, Kandaretovi, Strajnarjevi in Hočevarjevi iz Jerove vasi, Primož in Nina Strajnar, družine Potočar in Jernejc, družina Triler iz Brezja, Joži in Zvone Stele, Cveta Garbas, Zinka Pešer, Bernarda Pekolj, Minka Koprivec, Tončka Lampič z družino, Zvonka Adamič in Mateja z družino ter Mari Kovačič.   

7. dan bo v torek ob 19h.  

Ob smrti Ane Sašek so darovali: hči Fani z družino, sestra Angelca Fink z družino, sestra Ivanka z družino, brat Jožef, Ciril Zupančič, sosed Brane Gruden z družino, Pavla Omahen z družino, Iztok Sinjur z družino, družina Lakner iz Brinja, Minka Švigelj z družino, Tončka Skubic, Iztok Gruden z družino, Marija Varga, Marija Rački, karolina in Anton Lavrih, Vrhovčevi iz Podgozda in Joži Zupančič iz Brinja.   

7. dan bo v sredo ob 19h.  

Ob smrti Jožefe Zupančič so darovali: sestra Angelca z družino. Nečaki Radojka z družino, Lojze z Vira pri Stični, Ani z družino iz Šentpavla, družine Zupančič, Štrubelj in Potočar, ter Zorčevi, Predaličevi in Habjanovi iz Brinja, Zorčevi z Brega, Habjanovi s Sp. Blata, Škerljevi, Vatovčevi in Čoževi, Alojz in Roman Zupančič ter Viktor Šeme.  

7. dan bo v petek ob 19h.  

 

OKLIC 2/19, 2.6. 2019 
           Ženin: Blaž FINK,
kat, samski, dipl. varnostni ing.,    
sin Antona  in Darje, roj Mirtič, rojen: 1989 v Ljubljani,  
biva: Mala St. vas, župnija Grosuplje in  

           nevesta: Katja Rupert, kat. vere, samska, fizioterapevtka,    
hči Ivana in Vere, roj. Zupančič, rojena: 1987 v Ljubljani,  

biva: Matena, župnija Ig.    

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      6. velikonočna  nedelja, 26. 5. 2019   

Godovi: Jutri goduje Alojzij Grozde, mučenec, v sredo Maksim Emonski, škof, v četrtek bo praznik Gospodovega vnebohoda, v petek Obiskanje Device Marije – in zadnji dan šmarnic, danes teden bo 7. velikonočna nedelja.

Od jutri do srede bodo »prošnji dnevi« pred praznikom Gospodovega vnebohoda. Svete maše bodo v ponedeljek na Gatini, v torek v Grosupljem – ker na Sp. Slivnici obnavljajo freske, v sredo v Mali St. vasi, v četrtek, na praznik pa dopoldne ob 9h in zvečer ob 19h.   

ORATORIJ z geslom »IMAŠ MOČ« bo potekal od 25. do 30. junija.
Prijavnice  so že na razpolago – v cerkvi zadaj – na poličkah za tisk, pa tudi na župnijski spletni strani.
Prijavnice bodo animatorji sprejemamli na binkošti, 9. junija, ko bo sveta maša ob zaključku veroučnega leta.

         V soboto (1. junija) bo na Rakovniku srečanje za otroke: »Mavrično jezero«, Odhod iz Grosuplja bo ob 8.15. Prijave pri verouku in po telefonu! 

        Prihodnjo  nedeljo (2. junija) bo popoldansko romanje v Škocjan pri Novem mestu, v rojstno župnijo misijonarja Ignacija Knobleharja.
Odhod bo ob 14. uri. Prijavite se v župnišču ali po telefonu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

KD sv. Mihaela Grosuplje vabi nocoj bo ob 19h  na KONCERT, ki v Kulturnem domu Grosuplje. Nastopili bodo TAM-BURJA-ŠI iz Vipave in Mihaelovi tamburaši iz Grosuplja.
   

5. velikonočna  nedelja, 19. 5. 2019

Godovi: jutri goduje Bernardin, duhovnik, v petek Marija Pomočnica, danes teden bo 6. velikonočna nedelja. Nabirka bo namenjena za zavarovanje duhovnikov.

   ŠMARNICE: Letos beremo pri šmarnicah o slovensem misijonarju Ignaciju Knobleharju, ki je deloval kot misijonar in znanstvenik v vzhodnem Sudanu – ob Belem in Modrem Nilu.

Prihodnji teden bomo – na željo nekaterih staršev - začeli šmarnice (za otroke - brez maše) že ob 18.00, sveta maša pa bo ob 19h. Ob nedeljah so šmarnice še naprej ob 15h, na Sp. Slivnici vsak večer ob 18h, na Gatini ob 20h, ob nedeljah pa še pri kapelici v Brezju pri Grosupljem, ob 20h. K šmarnicam ste vsi lepo povabljeni, posebej pa prvoobhajanci in birmanci ter njihove družine.

                 V soboto, 25. maja, bo srečanje bolnih in starejših. Ob 14.30 bo molitev rožnega venca, ob 15h pa sveta maša, ki jo bo vodil g. Dejan Pavlin, župnik s Krke. Med sv. mašo bo podelitev zakramenta sv. maziljenja. Pred in med sveto mašo bo tudi priložnost za sv. spoved. Po sveti maši pa vabijo člani župnijske Karitas vse na pogostitev, ki bo v veroučnih prostorih.  Domače in sosede prosimo, da ponudite prevoz in spremstvo, pa tudi ostale, da pridete in sodelujete: otroci, mladi, pevci…. Kdor potrebuje prevoz, naj sporoči v župnišče!

        V nedeljo, 26. maja, vabi KD svetega Mihaela Grosuplje na KONCERT, ki bo ob 19h  v Kulturnem domu Grosuplje. Nastopili bodo TAM-BURJA-ŠI iz Vipave in Mihaelovi tamburaši iz Grosuplja.
         V soboto, 1. junija, bo na Rakovniku srečanje za otroke: »Mavrično jezero«, Odhod iz Grosuplja bo ob 8.15. Prijave pri verouku in po telefonu! 

V nedeljo, 2. junija, bo popoldansko romanje v Škocjan pri Novem mestu, v rojstno župnijo misijonarja Ignacija Knobleharja. Odhod ob 14. uri. Prijavite se v župnišču ali po telefonu.

 

Tema letošnjega oratorija bo PETER KLEPEC!!!  Potekal bo od 25. do 30. junija.  Prijavnice  bodo na razpolago od 26 maja naprej (v zakristiji, župnišču in na župnijski spletni strani). Prijavnice pa bodo animatorji sprejemamli na binkošti, 9. junija, ko bo sveta maša ob zaključku veroučnega leta.

4. velikonočna  nedelja, 12. 5. 2019

Godovi: - nedelja - danes goduje Pankracij – mučenec  in Leopold Mandič – redovnik, jutri Servacij – mučenec in Fatimska Mati Božja, v torek Bonifacij – mučenec, v sredo Zofija - mučenka, v  četrtek Janez  Nepomuk, duhovnik – mučenec, v petek Jošt, spokornik, danes teden bo 5. velikonočna nedelja.

Danes se zaključuje TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE pod geslom OD VIDNEGA K NEVIDNEMU. Naj bo to vzpodbuda, da bomo v ta namen še naprej molili in delali.  

ŠMARNICE: v Grosupljem vsak večer ob 19h, ob nedeljah pa ob 15h, na Sp. Slivnici vsak večer ob 18h, na Gatini ob 20h, ob nedeljah pa so šmarnice tudi pri kapelici v Brezju, ob 20h.

V ponedeljek bo ob 20h srečanje članov ŽPS.

V soboto (18.5.) bo od 9h do 12h srečanje mežnarjev in zakristanov v Preski pri Medvodah.

Prihodnjo nedeljo (19.5.) bo ob 10.30 slovesnost prvega svetega obhajila. Otroci imajo pripravo vsak večer pri šmarnicah, v četrtek bo po šmarnicah »generalka« v petek popoldne pa od 16h naprej čiščenje in urejanje okolice cerkve.  

------------------------------------------------------------------------------------

3. velikonočna  nedelja, 5. 5. 2019

Godovi: Jutri goduje Dominik Savio, v torek Stanislav, škof, v sredo Bonifacij, papež, danes teden bo 4. velikonočna nedelja in god Leopolda Mandiča, redovnika.

Od 5. do 12. maja 2019 poteka TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE pod geslom OD VIDNEGA K NEVIDNEMU.

Otroci imajo zopet reden verouk vabljeni pa so tudi k šmarnicam: v Grosupljem so med tednom ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 15. uri.

Na Sp. Slivnici vsak večer ob 18.00, na Gatini ob 20. uri, ob nedeljah pa so šmarnice  tudi na Brezju pri kapelici ob 20. uri.

 

Ob smrti Jožeta Kranjca so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev:  brat Karol, Tončka Rozman in Predaličevi.

Ob smrti Albine Trontelj so darovali: hčerki Majda in Janja z družinama, Kollerjevi in Jože Zupančič, Tone Lampret z družino, Jelka Mikuž z družino¸ Lampretovi, Jože Trontelj z družino, Permetovi iz Praproč, družini Pance in Brlan,  Aleš Omahen z družino, Ivan in Alenka Omahen, Andreja Vidmar z družino, Petra in Blaž Pečnik, Albina Rus, Jernej Kozlevčar z družino, Franc in Mari Kozlevčar, Marina in Saša Podgoršek, družina Pavčič, Minka in Franc Hribar-Pavčič, Rutarjevi, Ivica in Andrej Pečnik, družina Mahajnc iz Lož, Skubičevi iz Zadobrove, Skubičevi iz Novega Polja ter Gorenčevi.  7. dan bo 13. maja ob 20h na Gatini.                                                                                                                                         
Ob smrti Janeza Varl, pokopanega v Ljubljani, pa je darovala družina Nagelj.

--------------------------------------------------------------------------------

Bela nedelja, 28. 4. 2019

Godovi: Jutri goduje Katarina Sienska, redovnica, cerkvena učiteljica in sozavetnica Evrope, v sredo je prvi maj, god sv. Jožefa – Delavca in začetek šmarnic.  V četrtek goduje Atanazij Veliki, škof in cerkv. učitelj, v petek Filip in Jakob, apostola, v soboto Florjan, mučenec – zavetnik gasilcev. 

V sredo, 1. maja, bo začetek šmarnic.  Sveta maša bo dopoldne ob 9h in zvečer ob 19h.
Večerno sv. mšo bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, ki je včeraj (27.4.) obhajal 60. rojstni dan.
Po sveti maši bo še srečanje z odraslimi skavti.

Letos bomo pri šmarnicah brali o slovensem misijonarju Ignaciju Knobleharju, čigar 150-letnico rojstva obhajamo v tem letu.
Šmarnice bodo v Grosupljem med tednom ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 15. uri,
na Sp. Slivnici vsak večer ob 18h, na Gatini ob nedeljah ob 19.30, med tednom pa ob 20h. Ob nedeljah bodo šmarnice  tudi v Brezju pri kapelici ob 20. uri.
K šmarnicam ste vsi lepo povabljeni, posebej pa prvoobhajanci in birmanci ter njihove družine.

Sreda, četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu maju.

V četrtek bo srečanje zakonske skupine sv. Jožef. 

V petek bo ob 18h spoved za birmance in molitev pred Najsvetejšim.

Vsak petek je ob 20h srečanje oratorijskih animatorjev. K sodelovanju vabimo mlade po birmi: - srednješolce in študente, pa tudi tiste, ki letos obiskujejo 9. razred.

Otroci ta teden nimajo verouka, zato pa so lepo povabljeni ka šmarnicam!

V soboto, 4. maja, bo v župnijskem domu v Stični srečanje za izredne delivce obhajila ljubljanske nadškofije. Srečanje bo potekalo od 9.00 do 12.00. Predavanju, ki ga bo imel p. dr. Nikolaj Aracki.

V nedeljo, 5. maja, bo ob godu sv. Florjana, ob 10.30 sv. maša za žive in pokojne gasilce. Sveto mašo bo vodil g. Martin Golob, župnik iz Srednje vasi v Bohinju.
Sodelovali bodo člani PGD Gatina, Grosuplje in Sp. Slivnica ter MePZ Zgodnja danica, Mihaelovi tamburaši, pa tudi Godba Stična in folklorna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje. Vabljeni!

Ob smrti Alojzija Jagodica, pokopanega v Šmarju Sap, je za cerkev darovala sestra Marija Rozman z družino.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velika noč, 21. 4. 2019

Skupaj s slovenskimi škofi želimo blagoslovljene velikonočne praznike tudi mi duhovniki in diakon Vito vsem vam, ki ste danes tukaj zbrani, pa tudi vašim domačim: otrokom in mladim, materam in očetom, bolnim, trpečim, žalostnim in osamljenim. Vstali Gospod naj vam podari veliko duhovnega veselja, milosti in moči.

Iskrena zahvala vsem, ki ste v teh dneh sodelovali pri naših bogoslužjih: pevcem, zborovodjem in organistom, bralcem in delivcem obhajila, ministrantom, mežnarjem na podružnicah, krasilkam, pritrkovalcem, molivcem in vsem ostalim sodelavcem.
Bog povrni za vaše darove ob blagoslovu velikonočnih jedil za nas duhovnike,
pri Božjem grobu za svete kraje v Jeruzalemu in danes pri ofru za župnijsko cerkev.

Popoldne ob 14h bo sveta maša v Domu starejših občanov, tukaj pa bodo ob 15h pete litanije in molitev za varstvo pred potresom in drugimi naravnimi nesrečami.

Otroci ta teden nimajo verouka, zato pa naj pridejo jutri – na velikonočni ponedeljek - k sveti maši.

Do sobote je še devetdnevnica pred nedeljo Božjega usmiljenja.

Danes teden bo 2. velikonočna - bela nedelja – to je tudi nedelja Božjega usmiljenja.

 

Postne akcije - tedensko - 2019

CVETNA NEDELJA:   14.4. 2019

                 Danes praznujemo cvetno nedeljo. S tem začenjamo veliki teden. To je čas duhovne prenove za vse, posebej za družine letošnjih birmancev in prvoobhajancev. Ta teden si tako razporedite delo v službah in doma, da se boste v miru pripravili na praznike z osebno in družinsko molitvijo, pa tudi za bogoslužja v cerkvi. Prostovoljni darovi za oljčne vejice so namenjeni za obnovo cerkva v Slovenski Istri.

                 Križev pot je še danes - ob 15h.

Večerna sveta maša bo ob 19h. Med sevto mašo bo tudi spovedovanje. Priložnost za spoved bo še med tednom, pred ali po sv. maši. Na Rakovniku pa spovedujejo vsak dan od 9. -12. in od 15. do 19. ure. Če kdo od bolnih ali starejših želi še obisk duhovnika na domu, naj nam sporoči.

                 Otroci naj v tem tednu namesto k verouku pridejo k obredom.

Na veliki četrtek bo po sveti maši še molitvena ura pred Najsvetejšim.

              Na veliki petek je dan strogega posta. Ob 15h bo križev pot, ob 19h pa obredi velikega petka in nato še molitev pri Božjem grobu.

Na veliko soboto bo zjutraj ob 7. uri blagoslov ognja, na Sp. Slivnici bo blagoslovljen ogenj pri cerkvi od 7.30 do 9. ure. Čez dan bo blagoslov velikonočnih  jedi – kot je objavljeno v Mihaelovem pismu in na spletu. Ob 16h bo blagoslov tudi v DSO.   Velikonočno vigilijo bomo začeli v soboto ob 20. uri.

             Na veliko noč bo ob 6.30 začetek  vstajenjske procesije, nato pa slovesna sveta maša. Ostale svete maše bodo kot ob nedeljah. Ob 14. uri bo sveta maša še v Domu starejših občanov; v župnijski cerkvi pa bodo ob 15. uri pete litanije Matere Božje in molitev za odvrnitev potresa. Pri vseh sv. mašah bo na Veliko noč darovanje.

Molitvena skupina vabi k molitvi »za župnijo« ob ponedeljkih zvečer ob 20h v župnišču.

           POSTNA VAJA:

Zadnji, VELIKI TEDEN naj bo teden tišine. Če umaknemo svoja ušesa od hrupa tega sveta, bo srce lažje zaslišalo Božji glas. Naj nam bodo v vzpodbudo besede svetega Vincencija, ki je rekel: »Utihnejo naj besede, spregovorijo naj dela.«

V šestem tednu si vzemimo več časa za tišino, premišljevanje in za služenje.
Naj nas pri tem podpira Jezusov blagoslov.

---------------------------------------------------------------------------------

5. POSTNA  - TIHA NEDELJA   –    7. 4. 2019

Oljčne vejice so že na razpolago pri vhodu v cerkev. Prostovoljni prispevki so namenjeni za obnovo cerkva na Primorskem.

Križev pot bo danes na Koščakovem hribu. Začetek bo ob 15. uri na parkirišču pri zdravstvenem domu.

Danes se začenja 14. radijski misijon - z geslom  "Cerkev je mlada". Zaključek bo v soboto.

Oratorijska delavnica – izdelovanja butaric bo v soboto, 13. aprila, od 10.00 do 12.00. Otroci naj se prijavijo za delavnico pri verouku. Starše in ostale pa prosimo, da pomagate pripraviti zelenje in ostali material in pridete pomagat – zlasti majhnim - otrokom pri izdelavi butaric.

POSTNA VAJA:

V petem tednu smo povabljeni k odpovedi. Mnogokrat smo v dilemi čemu naj se odpovemo, da bo odpoved smiselna. Knjiga modrosti nam daje konkreten nasvet: odpovejmo se hinavščini, maščevalnosti, opravljanju, obrekovanju – in ostalo nam bo več časa za prijaznost, naklonjenost, ljubeznivost, darežljivost …

V petem tednu se odpovedujmo praznim, manj vrednim stvarem (tudi hrana, pijača, denar, zabava…) in jih nadomestimo s konkretnimi dejanji ljubezni.

Danes teden bo Cvetna nedelja. Pri vseh sv. mašah bo blagoslov zelenja in butaric. Zvečer pa bo ob 19. uri spovedovanje. K nam pride več spovednikov iz sosednjih župnij.

Društvo podeželskih žena »Sončnica« vabi na odprtje in blagoslov tradicionalne razstave  velikonočnih jedi,  ki bo v sredo (10. 4.) ob 10. uri v prostorih Mestne knjižnice  Grosuplje.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. POSTNA NEDELJA  -  31. 3. 2019

 

Godovi: v torek goduje Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj, v četrtek Izidor, škof, v petek Vincencij Ferer, duhovnik, v soboto Viljem, opat, danes teden bo 5. postna - tiha – nedelja, ko se bo na Radiu Ognjišče začel RADIJSKI MISIJON. Na tiho nedeljo bodo na razpolago tudi oljčne vejice. Prostovoljni darovi bodo namenjeni za obnovo cerkva v Slovenski Istri.

    KRIŽEV POT molimo  ob nedeljah v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14h, ob petkih pa tukaj pol ure pred sv. mašo – ob 18.30. Danes vabljeni k sodelovanju zakonska skupina sveti Jožef. V petek zopet ena skupina birmancev – naslednjo nedeljo bo križev pot na Koščakov hrib, k sodelovanju pa vabljeni odrasli in mladi skavti in pevci.

Ta teden bodo prvi četrtek, petek in sobota v mesecu aprilu. V petek bo od 17. ure naprej spovedovanje za birmance, starše in vse ostale.

      V soboto (6. aprila 2019) bo v Stični srečanje bralcev ljubljanske nadškofije. Srečanje se začne ob 9.00.

V soboto bo dekanijsko srečanje za ministrante – v Stični. Odhod iz Grosuplja bo ob 8.30, vrneje pa se ministranti okoli 13. ure.

           Četrti postni teden naj bo teden zahvaljevanja. Če smo hvaležni Stvarniku za vse darove, ki nam jih naklanja – potem z njimi odgovorno ravnamo.
Če smo hvaležni ljudem, ki nas dejansko nosijo na rokah, potem jim skušajmo to s hvaležnostjo vračati.   V četrtem tednu se torej potrudimo za zahvaljevanje.

Ob smrti Marije Košak so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev: hči Marjana in sin Srečo z družinama, sosedje z Jakhlove: družine Skubic, Glazerin, Stopar, Škulj, Pečavar, Kastelic, Kralj, Vrhovec, Müller in Bratanič, zakonska skupina iz župnije Šmarje Sap, Omahnovi in Tomažinovi z Velike Dobrave, Tomažinovi z Velikega Vrha pri Šmarju, Stanka in Jože Kraljič iz Vrbičja, družina Nebec z Orel ter Irena, Nina in Marija.  7. dan bo v torek ob 19h.

 

3. POSTNA NEDELJA  -  24. 3. 2019

Današnja nabirka je namenjena za semenišče – za bogoslovje!

DANES (v nedeljo, 24. marca) bo ob 19h (po večerni sv. maši) postno župnijsko srečanjez naslovom: KAKO SPREJETI KRIŽ ŽIVLJENJA?

… kako s pomočjo očiščevanja duše pridemo do novih moči, ki nam pomagajo, da se ponovno in da v trpljenju nismo sami. Srečanje bo vodil  hagio asistent mag. Miran Kelvišar.

KRIŽEV POT molimo  ob nedeljah v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14h, ob petkih pa tukaj pol ure pred sv. mašo – ob 17.30. Danes vabljeni k sodelovanju zakonska skupina Emanuel. V petek zopet ena skupina birmancev – naslednjo nedeljo pa zakonska skupina sveti Jožef.

V ponedeljek (25. marca)  bo praznik Gospodovega oznanjenja in MATERINSKI DAN! Dopoldne bo srečanje članov Marijine legije, pri večerni sv. maši pa bodo otroci pripravili kratek program za starše!

V četrtek (28. marca) bo od 17h do 20.30 srečanje za animatorje in mlade s predstavitvijo »geštaltpedagogike«.

V soboto (30. marca) bo postno srečanje za odrasle in mlade: MOLITEV –srečanje z Bogom in bližnjim. Gost srečanja bo duhovnik don Narciso Danieli iz Benetk. Program bo potekal od 10. do 16. ure, s skupnim kosilom v veroučnih prostorih in v župnišču. Poskrbljeno bo za varstvo otrok. Zaželjene so prijave. Zadaj so letaki s s kratko predstavitvijo in telefonsko številko za prijavo!

Iz sobote na nedeljo se ura zopet pomakne naprej – na letni čas in od prihodnje nedelje (31. marca) naprej bodo večerne svete maše ob 19h!

Ob smrti Jožeta Jeršina so darovali za svete maše in za cerkev:
žena Milena, sin Andrej in hči Tanja z družinama, sestra Iva, Širceljnovi z Jakhlove, sosedje, družina Virant s Podhriba, družina Sečko z Veselove in Ivo Virant. 7. dan bo v torek ob 19h.

OKLIC 1/19, 24.3.2019 
Ženin: Jurij TRATNIK 
in  nevesta: Damjana  BARBIČ

 

V tretjem tednu smo povabljeni, da prižgemo luč molitve. Molitev je pogovor z Bogom, ki je naš Oče.
Če smo kot družina povezani z Bogom v molitvi, lažje postajamo prinašalci dobrega bratom in sestram tega sveta. 
V tretjem tednu redno molimo - prižigajmo luč molitve! 

 

---------------------------------------------------------   

2. POSTNA NEDELJA  -  17. 3. 2019

Godovi: Danes je »papeška nedelja« - ko se Bogu zahvaljujemo za 6 let službe papeža Frančiška. V ponedeljek goduje Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj, v torek – sv. Jožef, v sredo Klavdija, mučenka, v četrtek Nikolaj iz Flue, spokornik, danes teden bo 3. postna nedelja.

V drugem postnem tednu se potrudimo za razumevanje in sodelovanje. Bog nam je podaril ta svet kot veliko in bogato pogrnjeno mizo, da bi ob njej – kot njegovi otroci, kot bratje in sestre – uživali dobrine tega sveta in se veselili kot srečna družina. Zato nam Jezus naroča: »Spravi se s svojim bratom in potem pridi in daruj!« Povabljeni smo k skupni mizi in prižgimo luč sprave in odpuščanja –doma in v župniji.

V torek bo praznik sv. Jožefa in »DAN OČETOV«. Sv. maša bo tukaj dopoldne ob 9h in ob 18h, na Sp. Slivnici ob 17h, na Gatini pa ob 19h. Ta dan se začne »TEDEN DRUŽINE«, ki bo trajal do 25. marca.

 

KRIŽEV POT molimo  ob nedeljah v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14h, ob petkih pa tukaj pol ure pred sv. mašo – ob 17.30. Danes vabljeni k sodelovanju člani ŽPS, v petek birmanci – naslednja skupina in starši prihodnjo nedeljo pa zakonska skupina Emanuel.


V petek, 22. marca, bo ob 19h v veroučnih prostorih občni zbor KD sv. Mihaela Grosuplje.

Literarna skupina KD Sv. Mihaela Grosuplje  vabi v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri  v dvorano  Mestne knjižnice Grosuplje, na večer poezije in glasbe  "Mati! S teboj prepevam pesmi življenja!" v počastitev  praznika materinskega dne.

Prihodnjo nedeljo (24.3.) bo ob 17. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma uprizoritev ljudske simfonične pesnitve Avgusta Ipavca: BARVE ZELENEGA SMARAGDA – spomin na trpljenje med prvo svetovno vojno in na vse milijonske žrtve, še posebej na žrtve soške fronte.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nocoj pa bo ob 18h bo v Kulturnem domu Grosuplje gledališka skupina Pod odrom  - z Iga,  uprizorila  komedijo Dohodnina. – Vabljeni !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. POSTNA NEDELJA  -  10. 3. 2019

       Godovi: ponedeljek Benedikt, škof, torek – Doroteja, mučenka, v torek je tudi »gregorjevo«, v sredo Kristin, devica in mučenka, v četrtek Matilda, kraljica, danes teden bo 2. postna – in tudi – »papeška nedelja« - obletnica izvolitve papeža Frančiška.

        KRIŽEV POT molimo  ob nedeljah v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14h, ob petkih pa tukaj pol ure pred sv. mašo – ob 17.30. V petek vabljeni k sodelovanju birmanci – ena skupina in starši, prihodnjo nedeljo pa tretja zakonska skupina: Družina in življenje.

        Danes popoldne (10. marca) bo ob 16h v Grosupljem dekanijsko srečanje za birmanske botre, ki se niso mogli udeležiti skupne priprave na birmo v Ivančni Gorici.

V soboto bo ob 18h 7. dan za pok. Jožeta Cimermana.

      V postnem času bo tudi v naši župniji program: Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Začetek bo v ponedeljek, 11. marca. Tedenska srečanja bodo po večerni sveti maši v župnišču. Zaključek duhovnih vaj pa bo po veliki noči. Več o tem si preberite v posebni zgibanki, ki je zadaj na poličkah. Prijavite se po telefonu.

     V letošnjem postu Slovenska karitas in revija Mavrice pred nas postavljata izziv, da bi se vsak teden trudili za eno dobro stvar.

V prvem tednu smo tako povabljeni, da ozdravimo svoj (žalostni – kisli…) pogled in vsak dan koga razvedrimo.  
Bog želi vliti v naša srca svoj nasmeh Ljubezni – podarjajmo ga vsem, ki jih bomo v tem tednu srečali. Nasmeh nič ne stane – pa toliko da.
Prvi teden prižigajmo luč nasmeha.

 

 8. NEDELJA  MED LETOM -  3. 3. 2019 

Godovi: v ponedeljek goduje Kazimir, kralj, v torek Hadrijan, mučenec v sredo je pepelnica, dan strogega posta. Slovenska Karitas vabi s pobudo »40 dni brez alkohola«, da se v postnem času - v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi bolezni, ki so posledica alkohola, zaradi nesreč na cestah in zaradi nasilja v družinah – odpovemo alkoholu. Konkreten sad te ali kakšne druge odpovedi (v hrani, kajenju, gledanju TV, uporabi interneta, vožnji z avtomobilom…)  pa je lahko tudi  kakšen dar za ljudi v stiski, za izobrazbo in vzgojo mladih, za misijone...   Postni projekt za mlade je tudi "40, 50 ali 100 ur brez telefona"
V četrtek godujeta Perpetua in Felicita, mučenki,  v petek Janez od Boga, redovnik, v soboto Frančiška Rimska, redovnica, danes teden bo 1. postna nedelja in god 40 mučencev iz Armenije.

Nocoj bo po večerni sveti maši daljša molitev pred Najsvetejšim!

KRIŽEV POT bomo molili  ob nedeljah v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14h, ob petkih pa tukaj pol ure pred sv. mašo – ob 17.30. V petek vabljeni k sodelovanju prvoobhajanci in starši, prihodnjonedeljo pa zakonska skupina Emanuel.

Jutri začnemo zopet z rednim veroukom.

Jutri zvečer ob 20h bo tudi srečanje članov ŽPS.

Hvala vsem, posebej animatorjem, ki ste včeraj sodelovali pri  »MALEM ZIMSKEM ORATORIJU«.

V četrtek bo 7. dan za pok. Ludvika Pepevnika.

V soboto (9. marca 2019) vabljeni na romanje na Brezje, vsi, ki sodelujete v akciji 40 dni brez alkohola - v podporo vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola. Pričetek bo ob 10. uri s sveto mašo, nato bo predavanje dr. Christiana Gostečnika: »Kako je mogoče premagati vzorec zasvojenosti v družini?«. Pričevali bodo zakonski par, duhovnik in samski moški z osebno izkušnjo odvisnosti. Prevoz organizira vsak sam.

Prihodnjo nedeljo, 10. marca, bo ob 16h v Grosupljem srečanje za birmanske botre, ki se niso mogli udeležiti skupne priprave na birmo v Ivančni Gorici.

V postnem času bomo imeli program: Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Začetek bo v ponedeljek, 11. marca, zaključek pa po veliki noči. Več o tem si preberite v posebni zgibanki, ki je zadaj na poličkah. Prijavite se po telefonu.

 

7. NEDELJA  MED LETOM -  24. 2. 2019

Jutri (danes, v nedeljo, 24. februarja) bosta po večerni sveti maši duhovnik mag. Miran Kelvišar in zdravnica dr. Terezija Prebil spregovorila o Hagioterapiji in zdravju. Hagioterapija je način, kako z duhovno pomočjo priti do dušnega in telesnega zdravja. (Več si lahko preberete tudi na spletni strani: Skupnost MiR Slovenija - http://www.mir-slo.si/zacetek-skupnosti-mir/hagioterapija/). Vabljeni!

Ta teden bodo sreda in četrtek, pred prvim petekom ter prva sobota v mesecu marcu, posvečeni sv. Jožefu, Jezusu in Mariji.
V četrtek bo molitvena ura za duhovne poklice, v petek bo obisk bolnih in starejših, ob 17h pa spoved za bodoče birmance in molitev pred Najsvetejšim.
K molitvi in k zakramentom v teh dneh povabljeni tudi drugi.

Ta teden so šolske  počitnice, zato tudi verouka ne bo!

V soboto, 2. marca, bo od 9. do 16.ure  MALI ZIMSDKI ORATORIJ: 

Prijavnice so dobili otroci že pri verouku, so pa tudi zadaj na poličkah za tisk.

Če je le mogoče ijih še danes izpolnite in oddajte.

 

Srečanje za birmanske botre, ki se niso mogli udeležiti skupne priprave na birmo prejšnjo nedeljo v Ivančno Gorico, bo v nedeljo, 10. marca, ob 16h v Grosupljem.

V ponedeljek, 4. marca, bo ob 20h srečanje članov ŽPS.

Pepelnična sreda (6. marca) je dan strogega posta, in začetek postnega časa. Pred nami bo 40 dni odpovedi, posta in bolj intenzivne molitve. Evangelist Luka je zapisal, da je Jezusa hudič v 40 dneh v puščavi kar trikrat skušal. Tudi nad nas se bo spravil. Toda … človek, ki ima pred seboj cilj, ki ohranja v srcu vero in pogum, bo premagal ovire in šel pokončno naprej.

V letošnjem postu Slovenska karitas in revija Mavrica pred nas postavljata izziv, da bi se vsak teden trudili za eno dobro stvar.

V prvem postnem tednu smo tako povabljeni, da ozdravimo svoj kisli pogled in vsak dan koga razvedrimo. Bog želi vliti v naša srca svoj nasmeh Ljubezni – da ga bomo lahko podarili ga vsem, ki jih bomo srečali.  Nasmeh nič ne stane – pa toliko da. Prvi teden torej prižigajmo luč nasmeha.

V drugem tednu smo povabljeni k trudu, da bodo vsa naša srečanja postala mize razumevanja in sodelovanja. Bog nam je podaril ta svet kot veliko in bogato pogrnjeno mizo, da bi ob njej – kot njegovi otroci, kot bratje in sestre – uživali dobrine tega sveta in se veselili kot srečna družina. Zato nam Jezus naroča: »Spravi se s svojim bratom in potem pridi in daruj!« V drugem tednu smo torej povabljeni k skupni mizi.

KRIŽEV POT bomo v postnem času molili ob petkih pol ure pred sv. mašo  (ob 17.30),  ob nedeljah pa v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14. uri. V petek, 8.3. vabljeni k sodelovanju prvoobhajanci in starši, v nedeljo, 10. 3. pa zakonska skupina sv. Jožef. V petek, 15.3. vabljeni k sodelovanju birmanci, v nedeljo, 17. 3. pa zakonska skupina Emanuel.

V soboto, 9. marca 2019, vabljeni  na romanje na Brezje, vsi, ki sodelujete v akciji 40 dni brez alkohola - v podporo vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola.
Pričetek bo ob 10. uri s sveto mašo, ki jo bo vodil dr. Christian Gostečnik.  Sledilo  bo predavanje dr. Christiana Gostečnika z naslovom »Kako je možno premagati vzorec zasvojenosti v družini?«. Pričevali bodo zakonski par, duhovnik in samski moški z osebno izkušnjo odvisnosti.

Srečanje za birmanske botre, ki se niso mogli udeležiti skupne priprave na birmo prejšnjo nedeljo v Ivančno Gorico, bo v nedeljo, 10. marca, ob 16h v Grosupljem.

 

6. NEDELJA MED LETOM – 17. 2. 2019

Godovi: v torek goduje Bonifacij, škof, v četrtek Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj, v petek je spomin na Petrovo bivanje v Antiohiji - Sedež apostola Petra, v soboto goduje Polikarp, škof in mučenec, danes teden bo 7. nedelja med letom, goduje pa Matija, apostol.

V soboto (23. februarja) bo v župnišču Šentvid pri Stični redno predavanje: Srečanje z živim Bogom in hagioterapijo, ob 18.30.

V Stični pa bo prav tako v soboto - od 17h do 19.30 - delavnica za deklice med 13. in 15. letom ter njihove mame.

Za te delavnice se je potrebno prijaviti. Tel. številka je na oglasni deski in na spletni strani:MILENA ŠTEFE, 051 809 649

Prihodnjo nedeljo (24. februarja) bo v Grosupljem po večerni sveti maši mag. Miran Kelvišar predstavil Hagioterapijo, to je način, kako z duhovno pomočjo priti do dušnega in telesnega zdravja.

Srečanje za birmanske botre, ki se niso mogli udeležiti skupne priprave na birmo prejšnjo nedeljo v Ivančno Gorico, bo v nedeljo, 10. marca, ob 16h v Grosupljem.

Ob smrti Marjana Slaka, pokopanega v Dobrniču, so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  stanovalci s Podgozda – cesta Vpet:   družine: Anžlovar, Boh, Brčan, Cupar, Duša, Janežič, Jereb, Mencin, Papić, Perme, Planinšek, Podgoršek, Potokar, Rupnik, Škulj, Tomšič, ter Andrej, Branko in Nada Mahovlič, Boštjan Dinhauser in Matjaž Tomšič z družinami, Ema Boh, Marjana Gramc, Anica Lauš, Nada Rejec, Jože Škrjanc ter družina Ahlin s Kolodvorske.
Bog povrni vsem, rajnemu Marjanu Slaku pa naj da večni mir in pokoj! 

 

5. NEDELJA MED LETOM – 9. 2. 2019

GODOVI:  v ponedeljek je god Lurške Matere Božje - to je tudi svetovni dan bolnikov,  v  četrtek goduje Valentin, duhovnik, danes teden bo 6. nedelja med letom.

Danes popoldne bo ob 16h v Ivančni Gorici srečanje za vse birmanske botre naše dekanije. Če se kdo od botrov danes ne more udeležiti tega srečanja, bo še eno srečanje čez en mesec v Grosupljem.

            Od petka zvečer, 15. februarja, do nedelje opoldne, 17. februarja, bodo duhovne vaje za birmance v Stični.

V nedeljo, 24. februarja, bo po večerni sveti maši pri nas mag. Miran Kelvišar predstavil Hagioterapijo: To je način, kako z duhovno pomočjo priti tudi do dušnega in telesnega zdravja.

 

4. NEDELJA MED LETOM– 3. 2. 2019

GODOVI: V torek goduje sv. Agata devica in mučenka, v  sredo Pavel Miki in drugi japonski mučenci, v petek je slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, v soboto goduje Apolonija, mučenka, danes teden bo 5. nedelja med letom.

Po sveti maši bo blagoslov sv. Blaža zoper bolezni v grlu. Najprej bo blagoslov bombonov, ki jih boste lahko prejeli ob izhodu iz cerkve (zase in še kakšnega za domov), potem bo skupen blagoslov svetega Blaža za vse. Na koncu pa kdor bo žele, bo prejel še vsak posebej blagoslov tukaj pred oltarjem. Otroci bodo dobili listke zunja pri izhodu.

V petek, 8. 2., na slovenski kulturni dan, bo tradicionalni pohod po »Prešernovi poti« iz Grosuplja na Kopanj. Odhod bo ob 8. uri izpred kulturnega doma Grosuplje.

V soboto bo - pred godom Lurške Matere Božje - romanje v Brestanico – »Slovenski Lurd«! Odhod bo ob 9. uri izpred župnišča. Prijavite se osebno ali po telefonu.

»Družina v vsak slovenski dom« : Danes (3. februarja 2019) je izšla prenovljena izdaja tednika Družina, ki je obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo.

Po vseh svetih mašah lahko pred cerkvijo dobite posebno naročilnico, ki jo takoj izpolnite in vam bo omogočila brezplačno prejemanje treh zaporednih številk tednika DRUŽINA. Takoj pa dobite tudi darilo: kuharsko knjižico Praznične dobrote – ki je za redne naročnike priložena že današnji številki Družine. Berimo dobre zgodbe in resnične novice!

 

Ob smrti Alojza Viranta so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  žena Marija, hčerki Nada in Marinka ter sin Lojze z družinami,
vnuki: Katarina, Maja in Matjaž, Mateja in Helena ter Peter in Blaž z družinama,

brat Janez, sestra Albina z družino, nečaki: Janez, Anka z družino,  Vida, Mari z družino, Milena Mustar z družino, sosedje s Podhriba, svakinja Tončka Virant iz Škocjana, družine: Čakš, Škulj, Omahen, Ostanek iz Št. Jurija, Virant iz Ponove vasi, Omahen iz Vel. Dobrave ter Melita Gale, Ljubo in Julijana Starc,  Ivana Virant iz Podgozda in Anton Adamič.

Ob smrti Josipa Horvat so darovali sosedje »izpod Hriba«.

Ob smrti Marije Horvat – pokopane drugje – pa so darovali: svakinja Amalija in nečaki: Dare in Nada Lampret, Tone Lampret z družino, ter Jelka Mikuž z družino.

                               Po sveti maši ste vabljeni tudi na kavo in čaj – in lahko tudi spodaj izpolnite naročilnico za Družino!

 

3. NEDELJA MED LETOM– 27. 1. 2019

Danes je nedelja Svetega pisma.

Preberite danes in ta teden kaj iz Svetega pisma  in ga imejte nekje na vidnem in častnem mestu. Bodimo veseli in Bogu hvaležni za njegovo Besedo, ki je luč za naše življenje in lahko postane del naše molitve.

Godovi: v torek goduje Valerij, škof, v sredo Martina, mučenka, v četrtek sv. Janez Bosko - ustanovitelj salezijancev,  v petek Brigita Irska – opatinja, to je tudi prvi petek v mesecu februarju. Dopoldne bo obisk bolnikov po domovih. Birmanci vabljeni ob 17h k spovedi in potem k sveti maši Po večerni sv. maši bo še kratka molitev pred Najsvetejšim.


Srečanje za starše prvoobhajancev bo jutri - v ponedeljek – ob 19h

V torek bo ob 20h v župnišču seja ŽPS, gospodarske komisije in odbora za misijon.

V soboto je praznik Jezusovega darovanja v templju - SVEČNICA. Pri  vseh svetih mašah bomo blagoslovili sveče, ki jih boste prinesli s seboj ali jih boste vzeli tukaj v cerkvi.
Ta praznik je tudi dan posvečenega življenja in se Bogu zahvaljujemo za vse redovnice in redovnike. Seveda pa prosimo tudi za nove duhovne poklice..

Danes teden bo 4. nedelja med letom in god sv. Blaža –škofa in mučenca. Po vseh mašah bo blagoslova sv. Blaža, zoper bolezni v grlu.

Otroci lahko še do svečnice prinesejo svoje darove, ki so jih zbrali v adventnem in božičnem času za lačne otroke.

Priprava na zakon bo v Stični: 2. in 3.,  9. in 10. ter 16. februarja.  (ob sobotah je začetek ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 8. uri. Datumi in ure so napisani v Mihaelovem pismu in na oglasni deski pri vhodu v cerkev.

Srečanje za botre birmancev bo v nedeljo, 10. februarja, ob 17h v Ivančni Gorici.

 

2. NEDELJA MED LETOM– 20. 1. 2019

Godovi: jutri goduje Neža, devica in mučenka, v torek Vincencij, diakon in mučenec, v četrtek Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj, v petek je spomin na spreobrnenje apostola Pavla in zaključek tedna militve za edinost kristjanov, v soboto godujeta Timotej in Tit, škofa, prihodnja nedelja bo tretja med letom, hkrati bo tudi nedelja Svetega pisma.

   BIRMANCI DOBIJO (po sveti maši ob 10.30) PRIJAVNICE ZA DUHOVNE VAJE – in jih pinesejo podpisane k verouku!   BIRMANCI DOBIJO (po sveti maši) PRIJAVNICE ZA DUHOVNE VAJE – in jih pinesejo podpisane k verouku!

JUTRI - Danes bo (je bila) ob 10.30 predstavitev letošnjih birmancev.

Otroci lahko še do svečnice prinesejo svoje darove, ki so jih zbrali v adventnem in božičnem času za lačne otroke.

Priprava na zakon bo v Stični: od 2. do 16. februarja.  (ob sobotah zvečer in nedeljah dopoldne). Datumi in ure so napisani v Mihaelovem pismu.

Ob smrti Francija Hribarja so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  žena Tatjana in sin Gregor, sin Primož z družino, sestričnna Irena z družino,  družina Jereb iz Šmarja Sap, Tone in Jernej Goršič z družinama, družina Dremelj in družina Šmalc, Slavko in Milenka Hribar iz Ponove vasi, Igor Hribar z družino, Tatjana Kranjec, Peter Gobec z družino, Jerebovi iz Vel. Mlačevega, Zavirškovi s Čemetije, Miklavčičevi, Nataša Perme z družino, družina Jerajeva iz Ponove vasi, člani B prostovoljnega gasilskega društva Ponova vas in družina Marucelj iz Škofljice.

Ob smrti Marije Glavič pa so darovali: družine Permek, Veber, Pušlar, Tinka Hren in sosedje. 7 dan bo v torek ob 18h.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – 13. 1. 2019

Godovi: jutri goduje Oton iz Jurkloštra, opat, v torek Pavel, puščavnik, v četrtek Anton, puščavnik, v petek Marjeta Ogrska, devica, danes teden bo druga navadna nedelja.

Danes popoldne gremo z ministranti pogledat jaslice v Stično. Odhod je ob 15. uri izpred cerkve.

V petek bo začetek tedna molitve za edinost kristjanov.

V soboto bo ob 9h srečanje za ministrante. Vabimo tudii nove!

Priprava na zakon bo v Stični: 2. in 3.,  9. in 10. ter 16. februarja.  (ob sobotah je začetek ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 8. uri. Datumi in ure so napisani v Mihaelovem pismu in na oglasni deski pri vhodu v cerkev.

Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročnik. Lahko tudi komu plačate letno naročnino in bo to lepo darilo za novo leto ali za kakšen osebni praznik.

Otroci lahko prinesejo tudi k verouku svoje darove, ki so jih zbrali v adventnem in božičnem času za lačne otroke. Do sedaj je prineslo svoj dar 10 otrok.

Ob smrti Rozalije Mehle so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  Olga Hotko, Marina Rački in Zajčevi iz Čušperka. 

  

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – 6. 1. 2019

Godovi: v petek goduje Pavlin Oglejski, škof, danes teden bomo praznovali nedeljo Jezusovega krsta.  Ob tem se spomnimo tudi svojega krsta, zahvalimo svojim staršem in tudi svojim botrom za njihovo vlogo v našem življenju. Botri pa pomislite na svoje varovance, ki ste jim pri krstu ali pri birmi obljubili pomoč na poti njihove vere.

Danes popoldne bo ob 16.30 v Kulturnem domu Grosuplje BOŽIČNI KONCERT, ki ga pripravlja KD svetega  Mihaela Grosuplje - Mladinski pevski zbor Brevis in Mihaelovi tamburaši.
Vstop je prost. Lepo vabljeni.

            Nocoj bo po sveti maši še tretji božični koncert, ki ga tokrat pripravlja Ženska vokalna skupina BRINKE z Grosuplja z gosti – MePZ Svoboda iz Mengša.

Verouk bo v tem tednu zopet za vse skupine.
Otroci lahko prinesejo tudi k verouku svoje darove, ki so jih zbrali v adventnem in božičnem času za lačne otroke. Do sedaj je prineslo svoj dar 10 otrok.

        V petek bo ob 17.30 v ŽALNI dekanijsko srečanje mladih.
Gost bo Matevž Mehle, bivši grosupeljski kaplan, sedaj voditelj Medškofijskega odbora za mladino in Skupnosti katoliške mladine.

Kdor bi se lahko udeležil, naj nam sporoči, da bodo v Žalni vedeli, koliko mladih lahko pričakujejo.

               Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročniki. Lahko tudi komu plačate letno naročnino kot darilo za novo leto ali za kakšen osebni praznik.

 Hvala vsem za darove danes, pri ofru in tudi za bero.

         Po sveti maši ste lepo vabljeni na kavo in čaj v veroučne prostore.

Ob smrti Mirota Marjana DOVČA so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev: brat Franc, sestra Majda Ratko z družino, Zmago in Mara Perme ter Maruša Lampret z družinami.

  

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 30. 12. 2018

Hvala vsem, ki ste v teh božičnih dneh sodelovali pri naših praznovanjih, da je vse lepo potekalo, tukaj in na podružnicah. Danes bo takoj po sveti maši blagoslov otrok.

Danes bo ob 17h še zadnja ponovitev  »živih jaslic«, ki so jih pripravili mladi iz Grosuplja in iz Št. Jurija.

Godovi: jutri bo SILVESTROVO in drugi sveti večer. Ob prehodu v novo leto - bomo v farni cerkvi molili od 23.30 do 24.00. Zahvalili se bomo Bogu za vse darove in ga prosili za blagoslov v prihodnosti.

V torek bo NOVO LETO, praznik Marije, Božje Matere. Sv. maše bodo ob 9h in ob 18h, na Sp. Slivnici pa ob 17h.

1. januarja 2019 bo minilo 76 let, odkar je na Mirni mučeniške smrti končal zemeljski tek in prešel v večnost, dijak Alojzij Grozde, prvi uradno razglašen blaženi mučenec naše krajevne Cerkve. Tako kot vsako leto, se bodo tega dogodka na poseben način spomnili v župniji mučeništva na Mirni, kjer bo najprej ob 10.30 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil msgr. Franci Petrič, ob 12.00 pa bo molitev na kraju smrti ob potoku Vejeršca pod mirnskim gradom.

 

V sredo, 2. januarja, bo DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA. Ta dan je naša župnija izbrana, da v imenu vse škofije moli: časti, se zahvaljuje in prosi Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
  9.00: Sveta maša
10.00: Udeleženci te in naslednje sv. maše.

10.30: Maša za otroke veroučne šole (namesto verouka v tem tednu!)

11.30: Molitvena skupina: Marijina legija

12.00: Grosuplje

13.00: Spodnja Slivnica in Ponova vas

14.00: Gatina, Spodnje Blato, Praproče in Sp. Duplica

15.00: Brezje, Brvace, Perovo, Mala in Velika St. vas ter Jerova vas

16.00: Grosuplje

17.00: pevci, ministranti, mladi - animatorji

17.30: slovesni zaključek češčenja: pete litanije Srca Jezusovega

18.00: sveta maša , ki jo bo vodil novomašnik g. Primož Meglič.

 

Ta teden bo 1. petek, k spovedi in obhajilu vabljeni birmanci pa tudi starši in botri.

Trikraljevsko koledovanje bo v soboto, 5. januarja, od devete ure naprej. Za obisk kolednikov v Grosupljem se je potrebno prijaviti. Otroke in mlade – posebej prvoobhajance, birmance, ministrante otroški PZ vabimo, da se pridružijo. Prijavnice so v cerkvi - zadaj - na poličkah.

Prihodnjo nedeljo bo ofer za duhovnike.

 

Do nedelje zvečer pa bodo še trije BOŽIČNI KONCERTI:

Ženski pevski zbor BISER vabi na koncert božičnih pesmi, ki ga pripravlja skupaj z
APZ France Prešeren iz Kranja - v petek, 4. januarja 2019, ob 19h v naši cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem.

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje vabi na BOŽIČNI KONCERT v nedeljo, 6. januarja, ob 16.30 v Kulturnem domu Grosuplje.
Nastopili bodo Mihaelovi tamburaši in mladinski mešani pevski zbor BREVIS.  Vstop je prost.

Ženska vokalna skupina BRINKE in MePZ Svoboda iz Mengša pa vabijo na koncert, ki bo v nedeljo, 6. 1. ob 19h v naši župnijski cerkvi.

 

 

4. ADVENTNA NEDELJA – 23. 12. 2018

Danes bo med0 večerno sveto mašo bo spovedovalo več duhovnikov iz sosednjih župnij.

- Ponedeljek, 24. 12.: SVETI VEČER - ne pozabimo na  blagoslov naših domov, ko med molitvijo rožnega venca pokadimo in pokropimo naše hiše in stanovanja…

Svete maše bodo ta večer ob 16h v Mali St. vasi, ob 19h na Spodnji Slivnici, tukaj pa ob 18h,  21h in ob 24h.   
Od 20h do 20.45 bodo
»žive jaslice«, ki jih pripravljajo mladi iz Grosuplja in iz Št. Jurija. 

Žive jaslice bodo še na sv. Štefana (v sredo, 26. decembra) ob 17h in v nedeljo, 30. januarja, ob 17h.

 

- Torek, 25. 12.: BOŽIČ: svete maše bodo ob 7h, 9h, 10.30 in ob 18h.
Ob 14h bo sv. maša še v DSO.   
Po  večerni sveti maši pa bo BOŽIČNI KONCERT, ki ga pripravljajo naši pevski zbori:   
MePZ Zgodnja danica, OPZ Zvezdica, pevska skupina Grosupeljske rožce ter Ml. PZ Brevis in tamburaši KD sv. Mihaela.

- Sreda, 26. 12.: Sv. ŠTEFAN in  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – dopoldne bo po sv. maši ob 9h bo še kratka kulturna prireditev.
Ob 17h pa bo ponovitev živih jaslic in ob 18h sveta maša.

- Otroci naj prinesejo v teh dneh svoje darove, ki so jih v adventu zbirali v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE.

NAROČIKI Družine, Ognjišča in Mohorjevih knjig lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabljeni tudi novi naročniki!

Pratike, koledarje, oglje in kadilo pa lahko dobite še v župnišču.

                  Ob smrti Marjane SMRKE so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  oče in mama, sestri Darja in Janja z družinama, stara mama Marija, strica Slavc in Andrej z družino, Anica Podržaj, Zvonka Adamič z družino, družina Jernejc, družina Trilar iz Brezja  ter sosedje: družine Garbas, Njavro in Novljan, Milan, Brane in Simon Sever z družinami, Matej, Primož in Saša Sever, Marko Perčič z družino, Marjan Dizdarević z družino, Tone Skubic, Mitja Matjaž, Švigljevi in Ivan Garbas z družino.
                7. dan bo v četrtek, 27. decembra, ob 18h.

3. ADVENTNA  NEDELJA, 16. 12. 2018

V ponedeljek se začne božična devetdnevnica. Otroci nimajo verouka, ste pa vsi lepo vabljeni k devetdnevnici, otroci in starši. Vsaj enkrat naj pride vsak otrok k devetdnevnici.  Otroci bodo po cerkvi nesli Jožefa in Marijo ter po enega pastirja in ovčke do prostora za jaslice. Po sveti maši pa boste lahko odnesli Marijin kip (na razpolago jih bo pet) na svoj dom, da boste z domačimi, sosedi in prijatelji še kaj pomolili in prosili za blagoslov v družini in naši župniji. 

Nocoj bodo skavti prinesli LUČ MIRU IZ BETLEHEMA. Ta luč bo v cerkvi do božiča. Sveče pa bodo na razpolago od petka naprej. 

Sveta spoved s skupno pripravo bo v naši župniji prihodnjo nedeljo, ob 18. uri. Takrat bo na razpolago več duhovnikov, sicer pa bo priložnost za sveto spoved tudi med tednom pred ali po sveti maši. 

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. 

Skavti bodo imeli sedaj po sveti maši zunaj pred cerkvijo Pratike, koledarje, oglje in kadilo. 

Za jaslice v cerkvi potrebujemo še nekaj mahu. Kdor lahko, naj ga prinese do srede. 

Za misijone zbiramo očala. Morda vam ostajajo kakšna očala, ki jih ne potrebujete več. Oddajte jih v cerkvi - zadaj pri Mariji . v škatlo. V misijonih jih bo nekdo zelo vesel. 

Župnijska Karitas, Mestna knjižnica Grosuplje in Župnija Grosuplje vabimo na dobrodelni božični koncert, ki bo v torek (18.12. 20128), ob 19h v čitalnici Mestne knjižnice. Glasbo Mozarta, Bacha in Schuberta bo izvajal godalni ansambel izjemnih umetnikov Artes Liberales.   Lepo vabljeni! 

----------------------------------------------------------------

2. ADVENTNA  NEDELJA, 9. 12. 2018

Godovi: v četrtek goduje Lucija, mučenka, v petek Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj, danes teden bo 3. adventna nedelja.

Danes (v nedeljo, 9. decembra) bo ob 9h sv. maša v čast sv. Ambrožu za žive in pokojne čebelarje

Adventno božične duhovne vaje v vsakdanjem življenju bodo potekale od ponedeljka. 3. decembra, do 7. januarja. Geslo – »Kakor otrok jr v meni moja duša«  je iz Psalma 131,2. Skupina v Grosupljem se bo srečevala ob ponedeljkih po večerni sveti maši – ob 18:45 v »Baragovi sobi«  v spodnjem delu župnišča. Podrobnejša predtavitvev je na spletu.

Prihodnjo nedeljo bodo po vseh svetih mašah skavti ponudili oglje, kadilo, pratike, koledarje in božične voščilnice.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

ŽUPNIJA ŠENTVID pri STIČNI  in SKUPNOST MiR SLOVENIJA vabita na mesečna srečanja z naslovom: SREČANJE Z ŽIVIM BOGOM IN HAGIOTERAPIJO. Prvo srečanje bo v soboto, 15. 12. 2018 ob 18.30 v župnišču Šentvid pri Stični. Lepo vabljeni in dobrodošli!

 Ob smrti Jožeta Skubica so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  bratranca jože Vidic in Franc Vidic z družino, sosedje Starčevi, Slavka Skubic z družino, Vinko Vidic,  družina Burger in Dervarič ter Možinovi iz Grosuplja.

 

 

1. ADVENTNA  NEDELJA, 2. 12. 2018

Godovi: v četrtek goduje Miklavž, škof in dobrotnik,  v petek sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj, v soboto bo praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Danes teden bo 2. adventna nedelja.

V adventnem času bomo pri SKRIVNOST VERE odgovarjali: Reši nas Odrešenik sveta, ki si nas...

V župnišču so na razpolago knjige Mohorjeve zbirke.

      Hvala animatorjem in ostalim, ki ste včeraj sodelovali pri oratoriju, ko so otroci izdelovali adventne venčke, ki jih bomo sedaj blagoslovili in jih bodo potem vzeli vsak svojega domov.
      Hvala vsem, v imenu Župnijske karitas in tistih, ki bodo deležni vaših darov pri dobrodelnem koncertu, pre nabirki prejšnjo nedeljo in za ozimnico ter ostalo hrano.

Danes bo po večerni sveti maši predaval priznani psiholog in družinski terapevt dr. Marko Juhant o prenašanju VREDNOT na mladi rod.

           Adventno božične duhovne vaje v vsakdanjem življenju bodo potekale od ponedeljka. 3. decembra, do 7. januarja. Geslo – »Kakor otrok jr v meni moja duša«  je iz Psalma 131,2. Skupina v Grosupljem se bo srečevala ob ponedeljkih po večerni sveti maši – ob 18:45 v »Baragovi sobi«  v spodnjem delu župnišča. Zgibanke s podrobnejšo predtavitvijo in tel. št. za prijavo so v cerkvi, na oglasni deski in na spletu. Prijavite se do torka! 

      Birmanci so povabljeni, da naberejo – vsak eno vrečko ali manjšo gajbico – mahu za jaslice! 

      V torek ob 20h bo srečanje ćlanov ŽPS. 

      V sredo zvečer bo ob 17. uri kratka igrica, nato pa obisk Miklavža s spremstvom, ki bo obdaroval otroke do 2. razreda. Lahko jih še prijavite. 

     Sreda, četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu decembru. V četrtek bo srečanje zakonskega občestva sv. Jožef.  V petek je ob 17h spoved za birmance. 

      V petek bo po večerni sveti maši bo še krajša molitev pred Najsvetejšim. 

      V soboto, na praznik BREZMADEŽNE bo sveta maša dopoldne ob 9. uri, zvečer ob 18.00, na Sp. Slivnici pa ob 17h. 

     V nedeljo, 9. decembra, bo ob 9h sv. maša v čast sv. Ambrožu za žive in pokojne čebelarje
V župnišču so na razpolago knjige Mohorjeve zbirke, pratike in koledarji.  

Ob smrti Anice Knep so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:
sinova Uroš in Mitja, brat Janez, bratranci in sestrične s Krke, Lampretovi, Minka in Franc Pavčič Hribar, Franc Kozlevčar z družino, Betka Kastelic in
Zdenka Kastelic iz Višnje Gore, družina Omahen, Verbičevi iz Sel pri Dobu, Gorenčevi, Rozinovi in Tone Lampret z družino.  7. dan bo v sredo ob 19h na Gatini. 

 Po sveti maši ste danes zopet vabljeni na kavo in čaj.

      

34. NAVADNA – NEDELJA KRISTUSA KRALJA - 25. 11. 2018

Godovi: v torek godujeta Virgil in Modest, škofa, apostola Koroške, v petek Andrej, apostol, danes teden bo 1. adventna nedelja, začetek novega bogoslužnega leta.

Danes zaključujemo MISIJON – hvala misijonarjema p. Janezu in p. Petru, hvala vsem sodelavcem in gostom, ki so obogatili naša srečanja, hvala vsem gospodinjam za sladke dobrote in vse ostalo… V cerkvi so pri vratih spominske podobice zavetnikov našega misijona, da nas bodo spominjale na ta misijon.

DANES SE ZAČENJA TEDEN KARITAS. Nabirka je danes namenjena za potrebe škofijske in  župnijske Karitas.
Sodelavke ŽUPNIJSKE KARITAS so pripravile adventne venčke – ki jih lahko dobite v cerkvi spredaj za priporočen dar – 10 EUR – kar je namenjeno za ljudi v stiski.

Prav tako pa vabimo, da v tem tednu prispevate kaj za ozimnico.
Pridelke in sadje oz. hrano bodo zbirale v prostorih karitas vsak večer eno uro pred sveto mašo (od 17h do 18h) – v prostorih Župnijske karitas – v župnišču sprodaj.

Ob godu sv. Katarine bo v Mali Stari vasi sv. maša v sredo ob 17h. Ob tem bo tudi blagoslov vode in molitev za sosesko.

KD sv. Mihaela vabi na letni koncert oz. nastop FOLKLORNE SKUPINE, ki bo v petek, 30. nov. - ob 19h v Kulturnem domu Grosuplje.

V soboto, 1. 12. bo adventni oratorijski dan od 10h, do 12.30. Otroci bodo Izdelovali adventne venčke. Otroci naj že doma pripravijo material (obroček, zelenje, svečke in okraske)  in ga prinesejo s seboj.

Prihodnjo nedeljo bo po večerni sveti maši predaval priznani psiholog in družinski psihoterapevt dr. Marko Juhant o prenašanju VREDNOT na mladi rod (vrednote so: jezik, kultura, vera, poštenost, delavnost…)

Adventno božične duhovne vaje v vsakdanjem življenju bodo potekale od  3. decembra do 7. januarja. Geslo – »Kakor otrok jr v meni moja duša«  je iz Psalma 131,2. Skupina v Grosupljem se bo srečevala ob ponedeljkih po večerni sveti maši – ob 18:45 v »Baragovi sobi«  v spodnjem delu župnišča. Zgibanke s podrobnejšo predtavitvijo in tel. št. za prijavo so v cerkvi in na oglasni deski. Prijavite se do torka!  (Več glej spodaj!)

Sveti Miklavž bo prišel k nam v sredo, 5. decembra, ob 17. uri. Starši lahko prijavite predšolske otroke in otroke prvega ter drugega razreda, da jih bo obdaril, vsi otroci pa bodo lahko deležni igrice in srečanja z Miklavžem.

 

           Ob smrti Martina Babiča-a so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  žena Ana, sin Simon s Katjo, hči Mojca z družino, družina Grebenc - Hrovat,  sestra Veronika Mehle, nečakinja Joža,
                                                                      Janez Bolka z družino, Šemetova in družina Hrovat, Radeljnovi, Slavko in Magda Zupančič.  7. dan bo v torek ob 17h na Sp. Slivnici.

           Ob smrti  Veronike Končan, pokopane v Šmarju Sap, so darovali:  sosedje: družine Pečjak, Lavrih, Šiška, Tisu, Ule, Boh, Šparovec, Kutnar, Janez Zupančič in Aleš Glušac, ter Fani in Darinka Janežič.

 

 

Adventno božične duhovne vaje v vsakdanjem življenju

V sodelovanju z jezuiti ponujamo možnost opravljanja adventno božičnih duhovnih vaj v vsakdanjem življenju (ADVŽ) tudi v naši župniji Grosuplje. Te duhovne vaje so lahko čudovita priložnost za nadaljnje poglabljanje odnosa z Gospodom in priprava na božične praznike.

Letošnje duhovne vaje bodo potekale pod naslovom "...kakor otrok je v meni moja duša" (Ps 131,2)

Datum:  3. december 2018 – 7. januar 2019


Duhovne vaje obsegajo:
• vsakdanjo osebno molitev po navodilih ob predloženi Božji besedi,
• osebno molitveno spremljanje (kdor bi želel),
• tedensko sv. mašo in podelitev v skupini vsak ponedeljek po maši od 18:45 do 19:45 v prostorih župnišča.

 

Letošnje ADVŽ pripravlja p. Rok Bečan (jezuit), ki nas vabi v ta milostni čas z naslednjim razmišljanjem:

»Pričakujemo nebeško kraljestvo … ki se razodene kot otrok. Odgovor na naša vprašanja Bog zastavi tako, kot se je začelo moje in tvoje življenje. Kakšna bo odrešena podoba človekove duše? Kako Odrešenik kot otrok nagovori tebe? Skupaj doživita veselje ob rojstvu, kot ga je doživel že prerok Janez. Pritegne te k sebi, skupaj se učita hoditi, govoriti (moliti) …  Uči te klicati Boga za Očeta in v Duhu slišati njegov glas – Ti si moj ljubljeni sin (hči)!«

Če se zanimate za opravljanje ADVŽ, prosimo, da to sporočite najkasneje do 27. novembra ali gospodu župniku ali Nežici Konjedic na tel. št. 031-452-421. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. NAVADNA NEDELJA - 18. 11. 2018

Godovi: V četrtek goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in cerkvenih pevcev. Vsem zborovodkinjam, organistkam ter organistom ter pevcem se zahvaljujemo za sodelovanje pri bogoslužjih in za ves čas, ki ga darujete pri pevskih vajah. Bog naj vam povrne z darovi za dušo in telo. Hvala tudi vsem, ki sodelujete pri ljudskem petju.

Danes teden bomo praznovali nedeljo Kristusa Kralja in nedeljo KARITAS.  Sodelavke Župnijske karitas bodo pripravile nekaj adventnih venčkov, ki bodo na razpolago že danes teden.

V okviru MISIJONA vabimo:

- danes dopoldne ob 9h vse zakonce, posebej še jubilante,

- ob 10.30 noseče žene in matere z malimi otroki,

- zvečer bo po sveti maši nastopil gledališki igralec in Jezusov pričevalec Gregor Čušin z monodramo: Jona, besni prerok.

- V ponedeljek bo sv. maša na Gatini že ob 16h, ob 17h bo spokorno bogoslužje za odrasle, po sveti maši – ob 19h, pa bosta dve skupini: v cerkvi bo srečanje za starše prvoobhajancev ter 1. in 2. razreda, v veroučnih prostorih pa srečanje za vse, ki nosite oz. nosijo uniformo. Večer bodo z misijonarjem oblikovali še: Igor Jereb, policijski vikar, Silvestra Sadar, pastoralna asistentka v Vojaškem vikariatu Slovenske vojske, zdravnica dr. Štefka Zaviršek in drugi… Vabljeni »heroji v sivem,  modrem, zelenem, belem…, vojaki, policisti, varnostniki, gasilci, šoferji, lovci, čebelarji, zdravstveni delavci… pa tudi vaši oz. njihovi sorodniki, podporniki in prijatelji

- V torek ob 17h sv. maša na Sp. Slivnici, ob 19h pa bo srečanje za starše otrok od 4. razreda naprej – še posebej za starše ter botre birmancev in za botre

- V sredo za moške -poročene, samske in vdove…in za ženske, prav tako -poročene, samske in vdove.

- V četrtek ob 17h za starše ter vzgojiteljice otrok v vrtcih, po sv. maši, ob 19h za zakonske pare.

- V petek bo dobrodelni koncert priljubljenega pevca Staneta Vidmarja. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za družine v stiski, ki jim pomaga naša Župnijska karitas.  

- V soboto dopoldne bo zopet oratorij s sveto mašo ob 14h, zvečer bo gost p. Christian Gostečnik, psiholog in družinski terapevt in svetovalec.
- V nedeljo, danes teden, pa bo za zaključek misijona med nami ob 9h in ob 10.30.  še upokojeni nadškof mons. Alojz Uran.

  • Ne pozabite na molitev – ob povabilu misijonskega zvona (ob 20.30) – Predlog molitve je na listih – vzemite še vabila oz. program in koga povabite na kakšen dogodek ali k vam domov na molitveni večer ob misijonski svečki.

  • Od danes do sobote poteka Teden zaporov.  

  • Na Teološki fakulteti v Ljubljani pa bodo ta teden tradicionalni Nikodemovi večeri.

Literarna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje vas vabi na eno zadnjih prireditev v počastitev    Adamičevega leta,  v sredo, 21. 11. 2018, ob 18. uri v Mestno knjižnico Grosuplje na literarni večer za naslovom: "Vrnil se bom. Lepa je ta zemlja." Popeljali vas bodo skozi Adamičeva doživetja iz njegovega dela: "Vrnitev v rodni kraj."

- Ob smrti Ane Križman so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev:  hči Meri, sin Dušan z družino, vnukinja Simona, Luka in Monika Križman, Klara Oman z družino, Omanovi s Suhe, Angelca Fink, Vid Mehle z družino, Janez Bolka z družino, Slavko Zupančič, Barličevi, MePZ Zgodnja danica, Pepca Škulj, družina Šorm in Barber, Hostnikovi, Jože in Jožica Mehle z družino, Vida in Matija Bavdek, Jože Škrjanc z Murnove, Štefka Babič, Kerštinčevi, Boštjančičevi, Permetovi in Jurčičevi, Štrežkovi, Završčakovi, sorodniki iz Žužemberka in iz Krke.

 

32. NAVADNA NEDELJA - 11. 11. 2018

Godovi:  V torek goduje Stanislav Kostka, redovnik, v četrtek Albert Veliki, cerkveni učitelj,  v petek Marjeta Škotska, kraljica v soboto Elizabeta Ogrska, redovnica.

Danes teden bo 33. nedelja med letom.

V petek bomo začeli desetdnevni misijon z geslom »NISMO SAMI, PRIDI!«

Večerno sveto mašo bo vodil nadškof mons. Stanislav Zore, skupaj z misijonarji in domačimi duhovniki.
Po sveti maši bo srečanje župnijskih sodelavcev z g. nadškofom v veroučnih prostorih. Lepo vabljeni tudi k tej udeležbi.

 

Za otroke bo program tudi obe soboti, ko bo tukaj potekal »MISIJONSKI ORATORIJ.

Vzemite zadaj zgibanke za MISIJON in še koga povabite…

V času do misijona in med samim misijonom si vzemite tudi čas za družinski pogovor in molitev. Če nimate blizu sorodnikov po krvi, pa je veliko sorodnikov po krstu in veri.

Vsak večer bo po končanem srečanju še priložnost za medsebojna srečanja in pogovor. Pri tem pa bo na razpolago čaj in pecivo. Zato naprošamo dobre gospodinje, da kaj napečete in prinesete v veroučne prostore ali v župnišče.

V veroučni učilnici je precej knjig – knjižic - z duhovno vsebino – po simbolični ceni 1.-, 2.- ali 3.- EUR. Dobite jih lahko po vseh sv. mašah – že nocoj!


Ob smrti Stanislava Škufca so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: brat Jože, nečak Viktor Škufca in nečakinja Marjana Adamič z družinama.

Ob smrti Milana Kastelica pa so daroval: žena Ana, sin Matjaž z družino, hči Nataša z družino, sestra Frančiška Rupnik, brat Franc z družino, nečak Dušan Kastelic, sosedje, Marija Marolt, Marina Štibernik z družino, Roman Rupnik z družino, Marija Brlan, Brčanovi z Lobčka, Žitnikovi iz Luč, Habjanovi iz Brinja in Rometovi iz Grosuplja.

Ob smrti Ivanke Kastelic, pokopane v Šmarju Sap, pa je darovala družina Potokar iz Brezja.

 

 

 

31. NAVADNA - ZAHVALNA NEDELJA 4. 11. 2018

Nabirka je – bo danes namenjena za kritje stroškov ogrevanja. – Bog povrni!

Danes praznujemo 31. navadno nedeljo, ki je tudi zahvalna nedelja. Bogu se zahvaljujemo za njegove darove, hvala pa tudi vsem, ki v župniji pomagate in sodelujete: zborovodjem, organistim in pevcem, ministrantom, mežnarjem, krasilkam, ključarjem, bralcem, članom ŽPS, gospodarskemu svetu, sodelavcem Župnijske karitas, članom Kulturnega društva sv. Mihaela, skavtom, pritrkovalcem, molivcem, hvala predstavnikom občinskih in krajevnih oblasti za lepo sodelovanje, vsem številnim skritim dobrotnikom in molivcem. Hvala vsem, ki ste pomagali s finančnimi sredstvi pokriti stroške nadstreška, stopnišča in ograj pri veroučnih učilnicah in pri obnovi fresk v cerkvi na Sp. Slivnici.
Hvala za molitev s katero spremljate nas duhovnike, za bero in za druge darove, ki jih namenjate duhovnikom in mežnarjem na podružnicah. Hvala vsem, ki ste med letom darovali cvetje za cerkev. Vsem naj Gospod obilno povrne!

Še danes lahko našim rajnim namenimo popolni odpustek – pod znanimi pogoji:  sveta spoved, nenavezanost na greh, prejmem svetega obhajila, obisk pokopališča, in molitev po namenu svetega očeta.

 

Godovi: Danes goduje Karel Boromejski, škof, jutri godujeta Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika, v soboto Leon Veliki, papež,  danes teden bo 32. navadna nedelja in god sv. Martina, škofa. Pri sveti maši ob devetih bo pel mešani pevski zbor župnije Domžale. Po maši pa bo kratko druženje z njimi, našimi pevci in ostalimi v veroučnih prostorih.

 

Zakonsko občestvo sv. Jožef ima srečanje v četrtek ob 20.00 uri v župnišču.

V petek, 9. novembra, bo ob 20h v Grosupljem v cerkvi 
slavilni koncert  glasbene skupine SVETNIK.
Ta dogodek je namenjen vsem, zlasti pa mladin pred bližajočim se župnijskim misijonom, ki se bo začel v petek, 16. novembra in bo trajal 10 dni.

(NEDELJA)  Sedaj po sv. maši ste vsi lepo vabljeni na čaj, kavo in pecivov veroučne prostore.

 

  30. NAVADNA NEDELJA – 28. 10. 2018

Godovi: V četrtek je zapovedan praznik Vseh svetih. Ta dan bodo svete maše ob 7h in 9h. Ob 9h bo sv. maša tudi za pok. župnika Antona Bohinca.

Popoldne bo sv. maša ob 14h na pokopališču Resje in v Mali Stari vasi, ob 16. uri pa na Gatini in na Spodnji Slivnici. Po vseh teh svetih mašah bodo molitve za rajne in blagoslov pokopališč ter grobov.

Ob 18.00 uri bomo v župnijski cerkvi, na Gatini in na Sp. Slivnici molili tri dele rožnega venca za vse pokojne, ki ste jih priporočili v molitev. Če ne boste prišli v cerkv molite doma v svojih družinah.

V petek je dan Spomina vseh vernih rajnih. Svete maše bodo: v Grosupljem ob 8.00 in 18.00 uri, na Gatini in Mali Stari vasi ob 17.00 uri in na Sp. Slivnici ob 18.00 uri.

Petek je prvi v mesecu novembru in bomo dopoldne obiskali bolnike po domovih, popoldne pa tudi v Domu.

Prihodnja nedelja bo 31. navadna in tudi zahvalna nedelja. Pri sveti maši se bomo zahvalili Bogu za vse materialne in duhovne darove. Naj bo v nas hvaležnost tudi do naših bližnjih. Nabirka bo namenjena za kritje stroškov ogrevanja.

Danes ob 18.00 uri bo pred in med sveto mašo priložnost za spoved.

Lepo se zahvaljujemo za darove preteklo nedeljo, ki so bili namenjeni za misijone.

 

Popolni odpustek lahko rajnim nameni vsak, ki je bil pri sveti spovedi, ni navezan na noben greh, prejme sveto obhajilo, obišče pokopališče v prvih osmih dneh novembra in moli po namenu svetega očeta apostolsko vero, očenaš, zdravamarijo in slavaočetu. Ta odpustek lahko prejmemo tudi v vseh cerkvah in javnih kapelah na dan 1. in 2.11. ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo.

 

V teh dneh lahko naredimo tudi kakšno dobro delo. Zaradi varovanja okolja kupimo manj sveč in cvetja in nekaj darujemo v dobrodelne namene.

 

Ob smrti župnika Antona Bohinca ste nekateri darovali za svete maše, ki bodo v glavnem opravljene v Grosupljem. Bog povrni.

V petek, 9. novembra, bo ob 20h v Grosupljem v cerkvi slavilni koncert glasbene skupine SVETNIK.
Ta dogodek je namenjen vsem, zlasti pa mladin pred bližajočim se župnijskim misijonom.

 

Umrl je prvi grosupeljski župnik g. Anton Bohinc 1931 – 2018

Nekaj življenjskih podatkov:

14. 6. 1931 je bil rojen na Muravah, župnija Javorje nad Škofjo Loko

29. 6. 1958 je prejel v Ljubljani mašniško posvečenje

1958 – 1959 – semeniški duhovnik – nedeljski kaplan v Kranju

1959 – 1963 – kaplan  v Zagorju ob Savi

1963 – 1964 – ekspozit v Grosupljem

1964 – ustanovitev župnije Grosuplje

1964 – 1968 – župnijski upravitelj v Grosupljem

1968 – 1983 – prvi župnik v Grosupljem

1970 – 1972 –gradnja nove cerkve

1971 – 1981 – dekan dekanije Grosuplje

1983 – 1985 – župnik v Kropi

1985 – 1994 – župnik v Retečah pri Škofji Loki

1994 – 2018 – upokojen – živel je v Ljubljani – Trnovo,

  • Zadnjih šest let v domu za duhovnike »Mane nobiscum«.

 

 

Iz poslovilnega govora ob pogrebu župnika Antona Bohinca

 

Tudi v imenu faranov Grosupeljske župnije bi se rad-a zahvalil-a pokojnemu g. Antonu Bohincu za dvajset let življenja, ki jih je daroval za našo župnijo.

V Grosuplje, ki je bilo takrat še ekspozitura župnije Šmarje, je g. Bohinc prišel l. 1963. Hitremu širjenju naselja v letih po vojni je botrovala tudi rast župnijskega občestva in pokazala se je potreba po ustanovitvi župnije. G. Bohinc je takoj po prihodu začel priprave in že naslednje leto je iz delov petih župnij nastala samostojna župnija Grosuplje. V prvih letih se je zelo trudil v ljudeh zbuditi zavest pripadnosti mladi župniji.

Ker se je hitro pokazalo, da je  stara cerkev sv. Mihaela za tolikšno število vernikov premajhna, se je smelo lotil načrtov za gradnjo nove. V družbenem okolju šestdesetih letih let to vsekakor ni bila lahka naloga, vendar jo je g. Bohinc s svojimi organizacijskimi sposobnostmi in korektnim odnosom do oblasti zmogel. Do l. 1972 je poleg stare cerkve zrastla prva moderna cerkvena stavba na slovenskem.

Ob odhodu iz Grosuplja, leta 1983 je rekel, da so bila leta gradnje verjetno njegova najlepša duhovniška leta. Sam je rekel, da je ob gradnji najbolj začutil, kaj je farna družina, ko so ljudje prisluhnili, ko se je pokazala potreba po delu ali po zbiranju denarnih sredstev. 

Posebno smo mu hvaležni, ker vemo, da je moral potrkati na mnoga vrata uradov in faranov, da je zbral dokumente in finančna  sredstva, da je gradnja stekla. Tudi lastnih prihrankov mu ni bilo težko darovati, da je sproti plačeval račune.

G. Tone se je zavedal, da cerkev gradi vera in ni pozabil tudi na skrb za poglabljanje vere pri zaupanih mu faranih. Poleg gradnje zidane cerkve je v času bivanja v Grosupljem začel s popolnim osemletnim veroukom, sam in s pomočjo kaplanov je začel zbirati mlade v mladinski skupini in skrbel za duhovno rast ministrantov in pevcev.

Zato naj dobri Bog g. Antonu Bohincu res povrne z večnim veseljem za vse, kar je storil za grosupeljske farane ob gradnji cerkve iz kamna in za gradnjo žive cerkve v naših srcih in naši skupnosti.  

  29. nedelja med letom - misijonska, 21.10.2018

Godovi: Danes je misijonska nedelja.

V torek goduje  Janez Kapistran, duhovnik, v sredo Anton Marija Klaret, škof, v nedeljo bo 30. nedelja med letom.

Iz sobote na nedeljo se zopet spremeni ura, zopet preidemo na zimski čas.

Hvala vsem za današnjo nabirko, ki je namenjena za naše misijonarje.

V teh dneh lahko naročite v župnišču za molitve za vaše rajne, za katere bomo molili na praznik Vseh svetih ter potem še ves mesec november in zanje darovali tudi več svetih maš.

 

Danes teden bo zvečer ob 18. uri spovedovanje pred praznikom vseh svetih. Šest duhovnikov pride od drugod. Za pripravo na spoved vzemite zadaj zgibanke. Bliža se MISIJON, zato si je potrebno vzeti malo več časa tudi za spraševanje vesti!
Priložnost za spoved bo tudi med tednom, pred  ali po sv. maši.
Oktobra molimo rožni venec vsak večer ob 18. uri in spovedujemo, ob 18.30 pa je sv. maša. Kdor  želi obisk duhovnika na domu, naj nam sporoči.

 

Ob nedeljah je molitev rožnega venca v župnijski cerkvi ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14.00 uri.

 

Zadaj na poličkah so listki, na katere lahko napišete imena vaših rajnih, za katere bomo molili in opravili več svetih maš novembra in naslednje mesece. Listke lahko oddate po svetih mašah v zakristiji ali pa v župnišču.

V novem Mihaelovem pismu so zapisane svete maše, ki so bile dane ob pogrebih in so v glavnem opravljene drugje!

Svečko manj – je geslo ekoloških gibanj. Tudi Cerkev se jim pridružuje. Dar namesto kakšne svečke ali krizanteme – namenite v dober namen - za Karitas, za cerkev...

 

28. nedelja med letom, 14.10.2018

Godovi: Danes praznujemo 28. navadno nedeljo med letom.

Jutri goduje  Terezija Avilska, redovnica, v torek Marjeta Alakok, redovnica, v četrtek Luka, evangelist. Danes teden bo misijonska nedelja. Nabirka bo namenjena misijonom.

Danes bo molitev rožnega venca v župnijski cerkvi ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14.00 uri. Med tednom je rožni venec vsak večer ob 18h in nato je sveta maša: Vabljeni otroci in odrasli.

Nocoj bo pri večerni sv. maši sodeloval MePZ Magnifikat, po sveti maši pa bo krajši koncert naših župnijskih pevskih zborov v čest zavetnikom letošnjega misijona.

Bog povrni vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in pri slovesnosti svete birme, ki je bila prejšnjo nedeljo.

Zadaj na poličkah so listki, na katere lahko napišete imena vaših rajnih, za katere bomo molili in opravili več svetih maš novembra in naslednje mesece. Listke lahko oddate po svetih mašah v zakristiji ali pa v župnišču.

V četrtek bo ob 18h v Mestni knjižnici Grosuplje recital Janka Krištofa »Krst pri Savici«.

Če pa želite poglobiti svojo duhovnost in še na drugačen način zajemati iz bogastva živega krščanskega izročila, ste povabljeni k vpisu v program DUHOVNE AKADEMIJE na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpis poteka do konca oktobra. Vpišete se lahko s poslano vpisnico ali preko spletne prijave na naslovu www.duhovna-akademija.si. Prvo srečanje bo v četrtek, 18. oktobra, ob 18. uri, v veliki dvorani na Teološki fakulteti. 

Več si preberite na oglasni deski ali na spletni srani.

27. nedelja med letom, 7.10.2018

Danes (7.10.) je rožnovenska nedelja.  Ob 10.30 bo  slovesnost sv. birme.

(Jutri) Popoldne ob 15h bo rožni venec v župnijski cerkvi,  na Sp. Slivnici in na Gatini pa ob 14h. Med tednom molimo rožni venec vsak večer ob 18h, ob sobotah pa pol ure ped sv. mašo.Vabljeni otroci in odrasli.

 

Danes se začenja Teden za življenje: z geslom »Studencev močnih, čistih sem željan«. Od 26.septembra do 4. novembra, poteka v Ljubljani (na Šlajmerjevi 2, pred Leoniščem vsak dan od 10.30 do 12.30), 40 dnevna javna molitev za življenje – v pomoč in podporo vsem, ki želijo ohranjati življenje. V zadni številki Družine lahko preberete pogovor z dr. Tadejem Strehovcem, ki ga tožijo pred sodiščem, ker se bori za pravice nerojenih otrok – oz. ZA ŽIVLJENJE – od spočetja – do naravnega konca!
Dr. Tadeju Strehovcu zaradi zavzemanja za pravico do molitve za nerojene otroke tožilstvo grozi z dve leti zapora!

Udeležite se shoda v podporo krivično preganjanemu dr. Tadeju Strehovcu -v sredo, 10.10. ob 9 uri na Prešernovem trgu v Ljubljani!

V torek, 9. okt., bo ob 20h srečanje članov ŽPS in misijonskega odbora.
V soboto, 13. oktobra, bo ŽUPNIJSKO ROMANJE v LUDBREG in MARIJO BISTRICO. Odhod bo ob 7. uri izpred šole Louisa Adamiča na Tovarniški c.

Avtobus je že zaseden!  Nekaj prostih mest je še za romanje v MEĐUGORJE.

Prihodnjo nedeljo (14. 10.) bo pri večerni sv. maši sodeloval MePZ Magnifikat. Po maši bo še krajši koncert župnijskih pevskih zborov v počastitev sozavetnikov našega misijona, sv. Mihaela, sv. patra Pija in blaženega Alojzija Grozdeta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ob smrti Mojce Janežič so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev: domači, sestrične in bratranci, družina Perme s Trubarjeve, družina Jernejc iz Brinja, družina Trilar ziz Brezja, Kramarjevi iz Perovega  ter Marija in Jože Škrjanc. 7. dan bo v ponedeljek ob 18h. 

 

Ob smrti Frančiške Kadunc so darovali: hči Mija družino in sin Jože z ženo Dragico, vnuki Zala, Jošt in Sabina z družinami, Stanka Gruden z družino, Permetovi s Hribske poti, Janez, Majda in otroci Brodnik, Marija Koletnik z družino, družina Jernejc iz Brinja, družina Trilar iz Brezja, družini Kadunc in Koželj iz Hrastja, Marinka in Ema Zupančič, družina Kordiš, Jernej Virant in sinovi z družinami, Urbančičevi iz Leskovca, Lenka z družino, Alojz in Milan Kadunc, Ana Vesel ter Minka Črnugelj in Simona Štrus.
7. dan bo v sredo ob 18h. 

 

Ob Frančiške Brlan so darovali: sinova Drago in Viktor ter hči Štefka z družinami, sestre Marija, Joži in Pavla ter brat Anton z družinami, sestrični Marta in Mari, družina Jager, Alojz Skubic z Lipoglava, Albina Rus, družina Jagodič, Minka in Franci Pavčič Hribar, družina Lampret, Tone Lampret, Franc Kozlevčar z družino, Kolarjevi in Jože  Zupančič, Andreja z družino, Aleš Omahen z družino, Ivan Omahen, družina Bozja iz Šmarja . Sap, Jože Trontelj z družino in družina Pavčič. 7. dan bo v četrtek ob 19h na Gatini.

 

Ob smrti Jožefe Hribar so darovali družina Hribar, Oreškovič in Zupan, MePZ Zgodnja danica, družine Burger, Jernejc in Zupančič iz Brinja, družina Trilar iz Brezja ter Andreja Hostnik z družino. 7. dan bo v petek ob 18h.

Udeležite se shoda v podporo krivično preganjanemu dr. Tadeju Strehovcu -v sredo, 10.10. ob 9 uri na Prešernovem trgu v Ljubljani!

Vas in vaše prijatelje lepo vabimo na shode v podporo  krivično preganjanemu duhovniku dr. Tadeju Strehovcu. Prvi shod bo že v sredo 10. oktobra 2018 ob 9h z zborom na Prešernovem trgu v Ljubljani. Shodi bodo potekali vse dneve sodnih obravnav proti dr. Tadeju Strehovcu: - 10.10.2018: zbor ob 9h na Prešernovem trgu v Ljubljani…Vse dni se bomo zbrali na Prešernovem trgu in se nato skupaj odpravili do sodišča. S seboj prinesite dobro voljo, slovenske zastave in transparente. Oblecite se vremenu primerno. Na prvem shodu (10.10.2018) nas bo nagovoril dr. Strehovec. Vnaprej HVALA vsem pokončnim ljudem, ki se boste udeležili shoda in se s tem… Preberite       več:   http://24kul.si/

Podpišite peticijo in se pridrižite že več kot 3.000 podpornikom dr. Tadeja Strehovca in svobode izražanja!

Vabljeni, da podpišete peticijo v podporo duhovniku dr. Tadeju Strehovcu in mu na ta način stojite ob strani v krivičnem sodnem procesu. Hkrati je podpis peticije sporočilo, da spoštujemo pravico, da vsak od nas lahko svobodno pove, kaj misli in se zavzema za svoje vrednote.… Preberite več

Ekskluzivno: Dr. Boštjan M. Zupančič: Sodni proces proti dr. Tadeju Strehovcu je montiran!

Podpore dr. Tadeju Strehovcu iz vrst pravne stroke se vrstijo. Odločno v bran dr. Tadeju Strehovcu se je postavil tudi Boštjan M. Zupančič, nekdanji ustavni sodnik in sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. Na lastno pobudo je napisal tudi neodvisno pravno obrazložitev, iz katere izhaja, da je pregon dr. Strehovca pravno neutemeljen, protizakonit in protiustaven. Preberite si pravni memorandum (v prilogi), ki ga je pripravil dr. Zupančič in dovoljuje tudi njegovo javno objavo.  Preberite več

Angelca Likovič: Kdo v Sloveniji lahko govori?!   
                                     Več: http://24kul.si/kdo-v-sloveniji-lahko-govori

Radi se pohvalimo, da j v Sloveniji vlada demokracija in da ima vsakdo pravico povedati svoje mnenje, torej svoboda govora. Pa  žal še zdaleč ni tako Pravico govoriti , se lagati, napadati ima… Preberite več      http://24kul.si/

Akademsko društvo pravnik nasprotuje sodnemu pregonu dr. Tadeja Strehovca

Več:   http://24kul.si/

 

 

OZNANILA:   26. nedelja med letom, 30.9.2018

 

Godovi: Jutri goduje Terezija Deteta Jezusa,  v torek angeli varuhi,  v četrtek Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, v petek Marija Faustina, redovnica, v soboto Bruno, ustanovitelj kartuzijanov.  Danes teden bo 27. navadna nedelja in god rožnovenske Matere Božje. Ob 10.30 bo slovesnost svete birme. Kdor more, naj pride k deveti in pol enajti sv. maši na Hrib peš!

Hvala »Mihaelovim tamburašem« za nocojšnje sodelovanje pri sv. maši in tudi za vse ostalo, ko s svojimi talenti razveseljujete ljudi in predstavljate vsem tudi našo župnijo.

Hvala tudi vsem, ki ste pri ofru darovali za potrebe cerkve.

Hvala krasilkam za lepo okrašeno cerkev in pevcem za lepo petje in vsem sodelavcem pri bogoslužju, katehezi in pri gospodarskih zadevah.

OKTOBRA bomo začeli sv. mašo med tednom z ROŽNIM VENCEM ob 18h – (občasno bo izpostavljeno tudi NAJSVETEJŠE), ob nedeljah pa bomo molili rožni venec v župnijski cerkvi ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici ob 14h. Sicer pa si vzemite ta mesec malo več časa in zmolite rožni venec ali vsaj kakšno desetko doma v družini ali na poti v službo…
                 Nocoj -  (v nedeljo, 30.9.) bo večerna sveta maša že ob 18h.
V okviru priprave na MISIJON 2018, z geslom – »Nismo sami, pridi!« bo po sveti maši - torej ob 19h predaval Boštjan Hari na temo Krščanstvo in yoga ter druge tehnike vzhoda.
              V torek, 2.10., bo po sveti maši še eno kratko srečanje za starše birmancev.
              V sredo, 3. 10., bo ob 18h v Št. Juriju vodil sv. mašo dr. Karel Gržan. Po sveti maši bo spregovoril o krščanskem veselju, ki premaga vse težave in stiske v našem vsakdanjem življenju.
              V četrtek, 4. 10., bo maševal in nagovoril naše birmance, starše in farane g. Goran Kuhar, župnik iz Murske Sobote. Predstavil nam bo sadove Sv. Duha!
              
Srečanja mladih so v Grosupljem vsako soboto ob 20h!

V soboto, 06. 10. ob 19.30 vabita  župnija Šentvid pri Stični in Skupnost mir Slovenija na predavanje: Hagioterapija in zdravje. V župnišču Šentvid pri Stični bosta predavala: mag. Miran Kelvišar in dr. Terezija Prebil. 

V nedeljo, 7. 10. bo ob 10.30 slovesnost sv. birme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
V soboto, 13. oktobra, bo ŽUPNIJSKO ROMANJE v LUDBREG (blizu Varaždina), kjer častijo relikvijo Jezusove krvi. Obiskali bomo tudi najbolj znano in najbolj obiskano MARIJINO SVETIŠČE na Hrvaškem, MARIJO BISTRICO.
Odhod bo ob 7. uri izpred šole Luisa Adamiča na Tovarniški c.
Prispevek za avtobus je 15 EUR za kosilo v Ludbregu pa, kdor bo želel 10 EUR.

Ob smrti Rafaela Omahna so namesto cvetja na grob darovali: žena Pavla, sinova Andrej in Boštjan z družinama, sestra Veronika z družino, brat Lado z ženo Veroniko, nečaka Damir in Gregor z družinama, družina Zavodnik s Plešivice, Breda in Martin Javornik, družina Potočar iz Žalne, Potočarjevi iz Brinja, družina Macedoni, Brane in Pavla Gruden z družino, Iztok in Tina Fruden z družino, sosedje Sinjur, družini Gale in Mehle, družina Finc z Grosuplja, Karolina in Anton Lavrih, Ida Bedene, družina Miklavčič – Pod gozdom, Špeharjevi iz Hrastja, Janez Ferjan z družino, Alojz Zupančič, družina Tomažin in Zupan iz Litije, Franci Tomažin z družino in Ana Sašek.  7. dan bo v torek ob 18h.

25. nedelja med letom, 23.9.2018

Godovi:  
Danes goduje p. Pij, redovnik,  jutri Anton Martin Slomšek, škof zavetnik učiteljev, v  sredo Kozma in Damijan, mučenca, v četrtek Vincencij Pavelski, duhovnik - ustanovitelj lazaristov in usmiljenk, v soboto Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli. Danes teden bo 26. nedelja med letom – to je za našo župnijo tudi žegnanjska nedelja. Nabirka – ofer – bo namenjen za kritje stroškov za ograje in ostalo, povezano z nadstreškom pri veroučnih učilnicah.  

Danes je žegnanje v Mali Stari vasi. Sveta maša za vse žive in pokojne farane te soseske bo (je)  ob 10.30.

Danes je tudi "Slomškova nedelja" in nedelja svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Kandidati so: škof Friderik Baraga, nadškof Anton Vovk, škof Janez Frančišek Gnidovec, duhovnik Andrej Majcen in profesor dr. Anton Strle. Škofijska slovesnost bo danes popoldne ob 15h v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Trebnjem. V ospredju praznovanja bo lik častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Ireneja Baraga, čigar 150. obletnico smrti zaznamujemo.

V četrtek, 27.9., se začne devetdnevnica pred sveto birmo, ob 19h bo sv. maša 7. dan za +Marijo Stare.

V petek, 28.9., bo ob 18h srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem, stiškim opatom Janezom Novakom.

V soboto, na god sv. Mihaela, bo sv. maša zjutraj ob 8. uri in zvečer ob 19h. Pri tej sv. maši bodo sodelovali »Mihaelovi tamburaši« KD sv. Mihaela, po maši pa bo še krajši "koncert".  

Prihodnjo nedeljo bo večerna sveta maša že ob 18h. V okviru MISIJONA 2018 - bo ob 19h /v Mih. pismu je pomota/ predaval Boštjan Hari na temo Krščanstvo in yoga ter druge tehnike vzhoda.

Oktobra bomo pričeli s pripravo odraslih na zakramente. Prijave že sprejemamo.

Ob smrti Alojza Jeranko so namesto cvetja na grob  darovali: družina Jeranko iz Grosuplja in družina Kastelic iz Predol.

 

Predstavnik Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – je kratko predstavil njihov projekt pomoči družini, ki je ostala brez strehe nad glavo.. . 

   

OZNANILA:   24. nedelja med letom, 16.9.2018

Godovi: v ponedeljek goduje Robert Belarmin, škof, v sredo Januarij, škof in mučenec, v petek apostol in evangelist Matej.
Danes teden bo 25. nedelja med letom in žegnanje v Mali Stari vasi. Sveta maša za vse žive in pokojne iz soseske bo ob 10.30.

Danes teden bo tudi Slomškova nedelja in nedelja svetniških kandidatov. Za Ljubljansko metropolijo bo skupna slovesnost v Trebnjem.
Začetek bo ob 15.uri. V ospredju praznovanja pa bo lik častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Ireneja Baraga, Letos obhajamo 150-letnico njegove smrti.

V Grosupljem pa bo žegnanje v nedeljo 30. septembra.

V torek bo sv. mašna tudi za pok. Darkota Hočevar.

V petek, 21. septembra, bo v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018 obeležili mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti so predstavniki evropskih institucij ter Ministrstvo za kulturo RS podprli predlog, da bi po vsej Evropi istočasno - od 18h do 18.15 - zvonili zvonovi po vseh cerkvah. Simbolično je dejanje namenjeno obeležitvi 100-letnice konca 1. svetovne vojne in in začetka 30-letne vojne med katoliškimi in protestantskimi deželami, ki se je začela 1618 in končala 1648.
Že več kot 1000 let zvonovi sooblikujejo in zaznamujejo tako slovensko kot evropsko kulturno istovetnost, spodbujajo k molitvi, delu in počitku ter so znanilci veselih in žalostnih trenutkov v človeški družbi.  

Naslednjo nedeljo nas bodo obiskali člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za gradnjo hiše za družino brez doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga krasijo fotografije na temo "Marija skoz življenje",  je 10 evrov. 

Oktobra bomo pričeli s pripravo odraslih na zakramente. Prav tako z veroukom za predšolske otroke, ki bo ob sobotah ob 10. Uri. Prijave že sprejemamo.

 

Ob smrti Ljudmile Nagelj, pokopane v Novem mestu so namesto cvetja na grob  darovali za svete maše: sin  Danijel z družino ter Franc in Francka Drobnič.

Ob smrti Ilija Sirotič, pokopanega v Metliki, pa družina Nagelj.

 

OZNANILA:   23. nedelja med letom, 9.9.2018

Godovi v tem tednu: v torek goduje Bonaventura, redovnik, v sredo je Marijino ime, v četrtek goduje Janez Zlatousti, škof in cerkv.učitelj,  v petek je bogoslužni praznik Povišanja sv. Križa. V naši župniji bomo imeli celodnevno molitev, ki se bo pričela ob 9.30 in zaključila ob polnoči. Sodelovali bodo molilci tudi iz drugih župnij. V soboto je god Žalostne Matere Božje, danes teden pa bo 24. nedelja med letom. Nabirka bo namenjena za Zavod sv. Stanislava.

Nocoj bodo članice Marijine legije pol ure pred sveto mašo vodile molitev ob prazniku Marijinega rojstva ter obletnici ustanovitve tega duhovnega gibanja.

Jutri se prične verouk. Kdor še ni vpisan, starši poskrbite za to še v tem tednu, da se otroci razporedijo v skupine. Urnik verouka je na spletni strani, v Mihaelovem pismu, pa tudi na oglasni deski ter na vratih veroučne učilnice.

V torek bo ob 20h srečanje članov in sodelavcev Župnijske karitas.

V sredo je sestanek za starše  birmancev, ki so sedaj v 9. razredu. Vabljeni starši in tudi botri k sveti maši, ki je ob 19. uri,  po sveti maši pa bo na srečanju gostja, dr. Polona Mušič.

V soboto bo vseslovenski festival mladih v Stični. Srečanje se začne ob 9.30 uri.

Vabljeni mladi – tudi bivši in bodoči birmanci.

Žegnanje v Mali Stari vasi bo 23. v Grosupljem pa 30. septembra.

Oktobra bomo pričeli s pripravo odraslih na zakramente. Prijave že sprejemamo.

OKLIC št. 7/18,  19.08. 2018

Ženin:  Janez Maksimiljan ZOREC,

rojen:  1984, iz Depale vasi pri Domžalah

in nevesta: Laura SENČAR,

rojena 1988, iz Grosuplja

 

OZNANILA:   22. nedelja med letom, 2.9.2018

          Godovi: v ponedeljek goduje Gregor Veliki, papež, v torek Rozalija, v sredo Mati Terezija, redovnica,  v soboto je praznik rjstva Device Marije – Mali šmaren.   
Sv. maše bodo ob 9h in ob 19h ter v DSO ob 16h. Danes teden bo 23.nedelja med letom.

Vpis k verouku in nabava knjig in zvezkov bo še v ponedeljek, torek in petek od 18h do 18.30 in v soboto, 8. septembra, po sv. maši, ki je  ob 9h. Verouk se bo začel v ponedeljek, 10. septembra. 

Urnik verouka je na spletni strani, v Mihaelovem pismu, pa tudi na oglasni deski ter na vratih veroučne učilnice. 

V soboto dopoldne bo na Brezjah molitev in sv. maša za nove duhovne poklice. 

 

 

Prihodnjo nedeljo, 9. septembra, bo ob 10.30 začetek šolskega leta z blagoslovom knjig ter šolskih torb. 

  

          OZNANILA:   21. nedelja med letom, 26.8.2018   -

Godovi: Jutri goduje sv. Monika,  v torek Avguštin, škof, v sredo je spomin na mučeništvo Janeza Krstnika, v soboto je obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah. Danes teden bo 22. nedelja med letom, imenovana tudi angelska nedelja.

Vpis v veroučno šolo - za otroke vseh razredov ter nabava knjig, bogoslužnih in delovnih zvezkov bo v četrtek in petek (30. in 31. avgusta), od 15. do 19. ure ter v soboto, 1. sep­tembra, od 9. do 10. ure v veroučnih prostorih pod novo cerkvijo.

URNIK je objavljen v Mihaelovem pismu in na spletni strani.

Začetek šolskega leta in bo blagoslov knjig ter šolskih torb v nedeljo, 9. septembra, ob 10.30.

Delovniške svete maše bodo zopet v novi cerkvi, prihodnjo nedeljo in naprej pa bodo zopet nedeljske svete maše tudi ob 10.30!

Zaradi obnove fresk v prezbiteriju cerkve na Spodnji Slivnici, tam  do konca oktobra 2018 ne bo sv. maše.

 

OZNANILA:   20. nedelja med letom, 19.8.2018 

Godovi: jutri goduje Bernard, opat in cerkveni učitelj; v torek Pij X., papež; v sredo Devica Marija Kraljica; v četrtek Roza iz Lime, devica; petek Natanael - Jernej, apostol; sobota, Ludvik IX. kralj; danes teden bo 21. nedelja med letom.

V novem Mihaelovem pismu je že objavljen predviden urnik za verouk, in druga oznanila.

 

19. nedelja med letom, 12.8.2018

Godovi: jutri godujeta Hipolit in Poncijan, mučenca, v torek Maksimiljan Kolbe, mučenec, v sredo je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja  - VELIKI ŠMAREN. Sv. maše bodo ob 7h, 9h in ob 19h. V četrtek je god sv. Roka, spokornika, danes teden bo 20. nedelja med letom.

Na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, v torek, 14. avgusta,  bo ob 18.30 v cerkvi na Polici slovesna sveta maša, potem pa KONCERT priljubljenega pevca STANETA VIDMARJA na turistični kmetuji Gioahin – na Peči pri Grosupljem. Lepo vabljeni! 

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, vabi Kolpingova družina Grosuplje na romanje s kolesi na Brezje. Odhod bo ob 5.30 izpred cerkve v Grosupljem.  Kolesarji se prijavite v župnišču. Za nazaj bo mogoč tudi prevoz s kombijem.

Ob smrti Veronike Kordiš so namesto cvetja na grob darovali za cerkev in za svete maše: mož Stane, hči Veronika z družino, sin Stanko in hči Mateja z družino, brata Jože in Marijan, nečakinje Irena, Helena Marta in Andreja z  družinami, Jakličevi in Zupančičevi, Primož in Kristina s Spodnje Slivnice, družini Janeza in Pavla Štangar, Anica Janežič,  družina Šteger s Kovačičeve, Franci Mesojedec z družino, družina Trontelj z Jurčičeva c. III/11, sosedje iz Kovačičeve in Župančičeve, Jerovškovi, Kovačičevi, družini Oven in Bambič, Janez Zaviršek z družino, Lojze Zaviršek, Matjaž Pirc z družino, Marija in Tone Jerovšek, družini Primec in Gostiša, Zdravko Perme, družina Zupanc iz Ivančne Gorice, družina Omahen iz Dednega Dola, Darja Kokalj z družino, Anica Zupanc z družino, Marica Šircelj, Tone in Olga Žitnik, Roman Zupančič, Alojzij Zupančič,  družina Kristan s Stranske poti, Jože Zaviršek z družino, Tone Vrhovec z družino, Angela Garbas, družina Žitnik s Tovarniške ulice, Kadunčevi s Hribske poti, Tončka Kordiš, Irena Lavrič z družino, Danica Kordiš, Kogovškovi iz Velike Loke, Jože Miklavčič, Jože Škrjanc z družino ter družine Rome, Urbančič in Kužnik.  7. dan bo v petek, ob 19h.

 18.  nedelja med letom, 5. 8. 2018

Godovi: jutri bo praznik Gospodove spremenitve na gori,   v sredo goduje Dominik, redovni ustanovitelj, v četrtek Terezija Benedikta – Edith Stein, mučenka, sozavetnica Evrope, v petek Lovrenc, diakon in mučenec, v soboto Klara, redovnica, danes teden bo 19. nedelja med letom.

Svete maše med tednom bodo v stari cerkvi.

KRAJŠA MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM je:
ob četrtkih ob 18.30,
ob petkih četrt ure po sveti maši.

DALJŠA MOLITEV pa je:
prvo nedeljo po večerni sveti maši od 20h do 21.30

in tretji petek v mesecu od 12h do 16h.

Vsak torek pa je od 11h do 12.30 tudi molitev in srečanje skupine »Marijina legija«. To srečanje je v župnišču.

Na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, v torek,
14. avgusta,  bo ob 18.30 v cerkvi na Polici slovesna sveta maša, potem pa KONCERT priljubljenega pevca STANETA VIDMARJA na turistični kmetuji Gioahin – na Peči pri Grosupljem. Lepo vabljeni! 

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, vabi Kolpingova družina Grosuplje na romanje s kolesi na Brezje. Odhod bo ob 5.30 izpred cerkve v Grosupljem.  Kolesarji se prijavite v župnišču. Za nazaj bo mogoč tudi prevoz s kombijem.

17.  nedelja med letom, 29. 7. 2018 

Godovi: jutri goduje Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj, v torek Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitskega reda, v sredo Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj, v soboto Janez Vianej, arški župnik,  danes teden bo 18. nedelja med letom in god Marije Snežne.

Hvala za darove, namenjeno za MIVO ob blagoslovu avtomobilov – prejšnjo nedeljo. Zbrali smo 1840 EUR.

G. kaplan Aljaž Kraševec se zahvaljuje za vse, kar ste mu danes ali kadarkoli v treh  letih, ki ga je preživel med nami darovali, zanj molili in mu kakorkoli pomagali. V župniji Ribnica, kamor sedaj odhaja in na vsej njegovi življenjski poti mu želimo obilo blagoslova.

V sredo pride novi kaplan,  novomašnik Peter Stele (iz župnije Komenda) in g. Vito Urbanija, bogoslovec 6. letnika teologije, (iz župnije Moravče). 10. oktobra bo v Rimu posvečen v diakona , prihodnje leto pa – če Bog da – v duhovnika. Oba sta se na kratko predstavila v novem Mihaelovem pismu. 

Ta teden bo prva sreda, četrtek, petek in sobota. V petek bo obisk bolnih, kot običajno.

Ob smrti Frančiške Virant so namesto cvetja na grob darovali za cerkev in za svete maše: nečak Jani z družino, Cvetka Furlan z družino, Luka in Simona Furlan, družina Jaklič,družina Virant iz Udja in Andreja Omahen z družino. 7. dan bo v torek ob 19h.

 Ob smrti Franca Kralja, pokopanega v Ligu pri Novi Gorici so namesto cvetja na grob darovali za sveto mašo pevci MePZ Zgodnja danica.

16.  nedelja med letom, 22. 7. 2018

 Godovi: v ponedeljek goduje Brigita Švedska, redovnica,  v torek Krištof, mučenec, v sredo Jakob, apostol, v četrtek Joahim in Ana, starša Device Marije, v petek Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, v soboto Samson – Samo, škof, v nedeljo Marta, svetopisemska žena. To bo 16. nedelja med letom.

Hvala za cvetje to in tudi prejšnje nedelje – is se še naprej priporočamo.

Danes je Krištofova nedelja.
Po sveti maši bo molitev za srečno vožnjo in blagoslov vaših avtomobilov. Dobili boste podobice z molitvijo za srečno vožnjo ter nalepke sv. Krištofa.  V zahvalo in prošnjo za srečno vožnjo pa boste lahko - v nabiralnik pri vhodu v cerkev -darovali prostovoljne prispevke za misijonska vozila – MIVA oz. pomoč za nabavo prevoznih sredstev za naše misijonarje.

Prvega avgusta bodo menjave duhovnikov v nekaterih župnijah. Tudi v Grosupljem, v Št. Juriju in na Lipoglavu.

Kaplan Aljaž Kraševec bo razrešen službe kaplana v Grosuplju in bo prevzel kaplansko službo v Ribnici. Poslovil se bo v nedeljo 29. julija.
V Grosuplje pride 1. avgusta za kaplana novomašnik Peter Stele (iz župnije Komenda).
Župnik Janez Šket bo od 1. avgusta naprej razrešen souprave župnije Št. Jurij, poleg župnije Grosuplje pa bo upravljal  še  župnijo Lipoglav.

G. Boštjan Modic bo nov duhovni pomočnik za župniji Grosuplje in Št. Jurij.

Na pastoralno (diakonsko) prakso v letu 2018 – 2019 pride k nam še g. Vito Urbanija, bogoslovec 6. letnika teologije, (iz župnije Moravče). 10. oktobra bo v Rimu posvečen v diakona , prihodnje leto pa – če Bog da – v duhovnika.  
Duhovni pomočnik dr. Matjaž Celarc je bil razrešen službe duhovnega pomočnika (v Št. Juriju) in bo s 1. avgustom nastopil v službo duhovnega pomočnika v župniji Zgornji Tuhinj  ter v župnijah  Špitalič in Motnik. Poslovil se bo v nedeljo 29. julija v Št. Juriju.
Častni kanonik g. Janez Kebe s Kopanja bo novi  soupravitelj župnije Št. Jurij pri Grosupljem. Pomagal mu bo
duhovni pomočnik g. Boštjan Modic.

Arhidiakon, mons. Franci Petrič bo novega župnijskega  upravitelja in pomočnika v Št. Juriju predstavil v sredo, 1. avgusta, pri sveti maši ob 20h. 

Ob smrti Jožeta Kastelica so namesto cvetja na grob darovali: sostanovalci s Stranske poti 1A. 7. dan bo v torek ob 19h.

 

15.  nedelja med letom, 15. 7. 2018

 Godovi: jutri je god Karmelske Matere Božje, v torek goduje Aleš, spokornik,  v sredo Friderik – Miroslav, škof, v petek Marjeta, mučenka, v soboto Danijel, prerok, v nedeljo Magdalena,svetopisemska žena. To bo 16. nedelja med letom in hkrati Krištofova nedelja.  Po sveti maši bo molitev za srečno vožnjo in blagoslov vaših avtomobilov. Dobili boste podobice z molitvijo za srečno vožnjo ter nalepke sv. Krištofa.

V zahvalo in prošnjo za srečno vožnjo pa boste lahko - v nabiralnik pri vhodu v cerkev -darovali prostovoljne prispevke za misijonska vozila – MIVA oz. pomoč za nabavo prevoznih sredstev za naše misijonarje.

Svete maše bodo med tednom v stari cerkvi.

KRAJŠA MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM bo julija in avgusta ob četrtkih ob 18.30, ob petkih četrt ure po sveti maši.

Daljša molitev pred Najsvetejšim pa je tretji petek v mesecu (to bo ta petek) od 13h do 17h
in prvo nedeljo po večerni sveti maši (od 20h do 21.30).

Ob trokih pa je od 11.00 do 13.30 srečanje molitveno oznanjevalne skupine Marijina legija.

14.  nedelja med letom, 8. 7. 2018

Godovi: v sredo goduje Benedikt, opat, v četrtek Mohor in Fortunat, v petek Henrik, kralj, nedelja bo 15. med letom.

Ponedeljek, 9. 7. ob 19h: sveta maša za Stanislava Blatnika, 30. dan

              Oratorij 2018 z geslom: »LE ENO JE POTREBNO«  je potekal od ponedeljka do petka, 25. – 29. junija, za romske otroke pa od 2. do 6. julija. Hvala animatorjem (domačim za prvi in gostom iz SKAM-a ter štirim študentom iz Barcelone za drugi oratorij) in vsem sodelavcem ter sponzorjem, oz. donatorjem, ki so s svojimi prispevki in darovi pomagali pri izvedbi oratorija v Župniji Grosuplje. To so: Občina Grosuplje, Pekarna Grosuplje, Tiskarna Čakš, Tuš market Maver,  Gostišče Krpan, Vrtec Jurček, Picerija Sonček, Brodnik - slaščičarstvo in pekarstvo, Kops pro d.o.o., Buba d.o.o. Grosuplje, Lekarna Kosobrin, Hranilnica Lon, Avto center Jerovšek, MZG, PIL inženiring, ter vsi ostali.

            Nekatere odločitve o premestitvah duhovnikov v ljubljanski nadškofiji so že znane in smo prejeli dekrete. 1. avgusta bom jaz (Janez Šket) razrešen službe soupravitelja župnije Št. Jurij in prevzemam soupravo župnije Lipoglav, dr. Matjaž Celarc bo po 1. avgustu duhovni pomočnik v župniji Zgornji Tuhinj.

            Kaplan Aljaž Kraševec bo prevzel kaplansko službo v Ribnici, v Grosuplje pride za kaplana novomašnik Peter Stele (iz župnije Komenda), na pastoralno prakso v letu 2018 – 2019 pa pride bogoslovec 6. letnika teologije, g. Vito Urbanija iz Moravč, ki bo oktobra v Rimu posvečen v diakona, prihodnje letu pa – če Bog da – v duhovnika.   Za Št. Jurij še čakamo dokončne rešitve in sporočila. Molimo v ta namen!  

             Med tednom bodo poleti svete maše zopet v stri cerkvi!
Dar za sv. mašo je od 1. julija naprej 20 EUR.

OKLIC: št. 6/18,  8.7. 2018
Ženin: Andres LENARČIČ, biva: Ul. Pohorskega bataljona, župnija Ljubljana - Bežigrad
in
  nevesta: Bojana  GAŠPERIČ, biva: Velika Loka, župnija Žalna

OKLIC: št. 5/18,  8.7. 2018

Ženin: Matjaž ŠEME, biva: Brinje II/4, župnija Grosuplje
in
nevesta: Tanja  KASTELEC, biva: Zagradec 36, župnija Žalna

 

13.  nedelja med letom, 1. 7. 2018

Hvala vsem, ki ste danes pri ofru prispevali za kritje stroškov nadstreška.

Godovi: Danes je nedelja Slovencev po svetu,  v torek goduje Tomaž, apostol, v sredo Urh, škof, v četrtek Ciril in Metod, slovanska apostola, v petek Marija Goretti - mučenka, petek je prvi v mesecu juliju, v soboto bo obletnica smrti Božjega služabnika škofa Antona Vovka,  to je prva sobota v juliju. Danes teden bo 14. nedelja med letom.

Po sveti maši ste danes zopet lepo povabljeni na krajše druženje ob kavi in soku - pred cerkvijo.

ORATORIJ:
Ta teden bo potekal drugi letošnji oratorij ki je namenjen bolj romskim otrokom in deloma poteka tudi po njihovih naseljih. Sodelovali bodo študentje iz drugih krajev Slovenije in tudi pet študentov iz Španije! Vabimo, da se pridruži še kdo od mladih iz naše župnije.

Danes  je žegnanje na Sp. Slivnici: sv. maša bo tam  ob 10.30, v župnijski cerkvi pa julija in avgusta ne bo sv. maše ob 10.30.

Novomašna številka DRUŽINE prinaša poleg predstavitve treh letošnjih novomašnikov tudi duhovnike - jubilante in še marsikaj zanimivega. Tokrat je več izvodov, tako, da lahko dobite Družino tudi tisti, ki ne jemljete redno.

Kdor ima kaj cvetja za okrasitev cerkve, se tudi letos priporočamo, da ga prinesete  ob sobotah  zjutraj v cerkev!

                                        OKLIC: št. 4/18,  1.7. 2018
Ženin: Klemen MEHLE, biva: Gradišče, župnija Želimlje
in
  nevesta: Blažka  TRONTELJ, biva: Sp. Duplice, župnija Grosuplje

 

ORATORIJ 2018:
V ponedeljek, 25. junija, se začne v Grosupljem letošnji ORATORIJ z geslom: »Le eno je potrebno«.

Pričetek je vsak dan ob 8. uri, zaključek pa s sveto mašo ob 15. uri.

Predviden PROGRAM:
V torek bodo "vodne igre". V sredo bo izlet v "neznano". V četrtek tudi "nočni oratorij" za otroke zadnje triade.

V petek - zaključek s sveto mašo ob 15h.

         Informacije:    Rok Žerdin: 030 294-117,    Izak Garbas: 051 477-565,   Janez Šket, župnik: 041 561 518

Drugi oratorij za romske in ostale otroke, bo v naši župniji potekal  2. do 7. julija.
Pri tem oratoriju bodo sodelovali tudi študentje iz drugih krajev Slovenije ter 5 študentov iz Španije.
Temu oratoriju se lahko pridruži še kdo od otrok in animatorjev!

Tudi v župniji Št. Jurij bo potekal  oratorij od 2. do 7. julija.

 

OZNANILA:   11. nedelja med letom, 17.6.2018 

Godovi: v četrtek  goduje Alojzij, redovnik, v nedeljo pa je praznik rojstva Janeza Krstnika  in žegnanje ob 10.30 na Gatini. Tukaj pa  od danes naprej do začetka septembra ne bo pol enajste svete maše.

Hvala vsem, ki ste prejšnjo nedeljo pomagali in se udeležili našega ŽUPNIJSKEGA DNE!

Do srede bo v stari cerkvi še razstava ikon očeta Mihajla Hardija. Če bi želel kdo kakšno ikono vzeti zase ali za dragoceno darilo, naj se oglasi v župnišču. Ikone si lahko po veti maši še ogledate!

Od petka zvečer do sobote zvečer bo v Sloveniji potekal program »24 ur molitve in posta za domovino«. Pridružimo se in tudi mi pokažimo ljubezen do domovine z malo več molitve in posta!

          Ob smrti Pavleta ŽAGARJA je namesto cvetja na grob darovala družina Škrjanc z Murnove 7.

 

OKLIC: št. 2/18,  3. 6. 2018
Ženin: David ZUPANČIČ, biva: C. Cankarjeve brigade, župnija Grosuplje
in
  nevesta: Anja  KRŽIČ,  biva: Zabočevo, župnija Borovnica

 

Toča je v Beli krajini povzročila veliko škode. Župnik Gregor iz Črnomlja se zahvaljuje gasilcem – tudi grosupeljskim - in vsem, ki so v teh dneh pomagali popravljati škodo.    Darove lahko oddate v nabiralnik – zadaj v cerkvi pri Mariji....

Pisma župnika Gregorja iz Črnomlja:

Drugo  pismo župnika Gregorja Kuneja iz Črnomlja:

Dragi prijatelji!

 

Vedno znova se nam dogaja, da nam prav velike nesreče dokazujejo, da je človek resnično Božja stvaritev in podoba dobrega ter ljubečega Boga, ki se sklanja k človeku, ki je slaboten, nemočen, prestrašen in na robu obupa.

Hvala vsem, ki nudite Črnomlju raznovrstne oblike  pomoči. Ne samo denarne. Tudi z ekipami ljudi, ki prihajajo na pomoč pri prekrivanju streh, v materialih, šolskih potrebščinah... Mnogi tudi z opeko.

Spoštovani duhovniki zahvalite se svojim gasilcem (verjetno ni gasilskega društva v Sloveniji, ki v teh dneh ne bi bil v Črnomlju in okolici).  Gasilci iz Pirana in Sečovelj  so nam prekrili strehe na podružnični cerkvi sv. Janeza v Dobličah in sv. Vida na Doblički gori ter sv. Miklavža na Stražnjem vrhu.

Sodelavci okoliških Župnijskih Karitas prihajajo na pomoč pri sprejemanju vlog in raznosu paketov s hrano….

Dnevno imamo koordinacije s Škofijsko Karitas Novo mesto, ki nam je v tej situaciji non stop na voljo za pomoč, nasvete, usmeritve… Hvala g. Cirilu Murnu, ravnatelju Škofijske Karitas NM in tajniku Gregorju Vidicu, ki bo kmalu več časa v Črnomlju, kot v NM.

Obisk škofa Glavana je bil za ljudi neskončnega pomena. Ne samo na terenu, tam kjer je škoda res velika, ampak tudi v operativnem štabu civilne zaščite, ki skrbi za koordinacijo vse intervencijske pomoči.

Dnevno sodelujemo s koordinacijsko ekipo vseh, ki nudijo pomoč (denarno in v materialu) znotraj občine: CSD, Rdeči križ, Gasilska zveza Črnomelj, Karitas, Občina Črnomelj, tako, da med prispelimi prošnjami za pomoč res pomagamo vsem, ki za pomoč prosijo in skupaj poiščemo tudi take, ki za pomoč sami od sebe ne bodo prosili, čeprav so v nezavidljivem položaju.

Ko pišem vse te stvari bi rad z vami podelil, izkušnjo, ki jo je težko opisat.  Je kakšen dan, ko je raznovrstnih telefonskih klicev tudi do 90 na dan, poleg vseh mailov, SMS, rednih in sprotnih stvari, ki jih je potrebno storiti na župniji.  Ampak, vse opisano dogajanje poteka v sicer hiper aktivnem tempu, a mirno in brez kakšnih večjih težav. Ob koncu dneva je vse na svojem mestu, ni klica ali maila, ki ne bi bil neodgovorjen…

Vse to pripisujem molitvenemu stroju. Mnogi ne morete pomagat z denarjem, zato bi rad, da veste kako neizmerna je pomoč v molitvi.

Zato še naprej molite za nas, za vse prizadete, za vse, ki pomagamo in nasploh za vso situacijo v Beli krajini, saj je molitev, tista, ki vodi, da so vse stvari na svojem mestu, da vse poteka v optimističnem vzdušju in v najširši obliki povezovanja in sodelovanja.

Hvala nadškofu Zoretu in škofu Glavanu, ki sta svoje duhovnike pozvala k solidarnostnim nabirkam to ali katero od prihodnjih nedelj in hvala vsem, ki se boste temu povabilu lahko odzvali. Številni duhovniki ste se odzvali tudi z osebnim darom. Hvala vsem!

Za pomoč družinam, prizadetim v neurju s točo, se je zbralo

(Slovenska, Škofijska in župnijska Karitas skupaj) že 60.000 evrov.

Hvala vsem, ki darujete.

Pomoč zbiramo na TRR Župnijske Karitas Črnomelj SI56 0243 4009 1949061.

Prostovoljci Župnijske Karitas Črnomelj so že od sobote po neurju v polnem prizadevanju za hitro pomoč družinam. Obiskali so že vasi, ki so bile najbolj prizadete v neurju in jim razdelile več kot 100 paketov s hrano. Obrazce za priglasitev škode in za pomoč delijo tudi med raznašanjem paketov. Tako dosežemo tudi ljudi, ki sicer ne bi prosili za pomoč. Ker je težko prosit za pomoč. Vsak dan prihajajo nove in nove vloge za pomoč. V ponedeljek (18.6.) bodo že izplačane prve denarne pomoči. Še enkrat hvala vsem, ki darujete, da lahko hitro pomagamo.

Teh nekaj besed je drobec v spektru vsega dogajanj, ampak tako vsaj nekaj drobtinic, tega v medijih ne bo.

Glede na to, da ste, dragi duhovniki s svoji farani naši največji dobrotniki je prav, da imate informacijo tudi o tem delu solidarnosti.

Gregor, župnik

Župnija Črnomelj

Ulica Mirana Jarca 5

8340 Črnomelj

 

Pismo nadškofa mons. Stanislava Zoreta duhovnikom:

Spoštovani bratje duhovniki, dragi župniki v naši nadškofiji!

Gospod Gregor Kunej, župnik v Črnomlju, je poslal informacije o razdejanju po toči v njegovi župniji in v okolici, kot lahko preberemo spodaj. Ljudje so utrpeli veliko škodo; mnogi pa so že in še pomagajo pri odpravljanju škode.

V ta namen vas spodbujam, da po svojih močeh pomagate ljudem v stiski (v svoji župniji s solidarnostno nabirko ali pa pomoč iz župnijske Karitas). Nabirko ali druge darove nakažite na Župnijsko Karitas Črnomelj, kot je gospod župnik Kunej zapisal poročilu.

V Gospodu vas vse lepo pozdravljam!

                                                                          Stanislav Zore, nadškof

 Prvo pismo župnika Gregorja Kuneja iz Črnomlja:

Župnija Črnomelj in posledice po toči

Verjamem, da vam informacij o dogajanju v Črnomlju po petkovi katastrofalni toči,  ne manjka. Pa kljub temu napišem še nekaj besed.

Stanje je resno. Solidarnostna pomoč gasilcev iz vse Slovenije je res fantastična in neopisljiva. Ljudje so neizmerno hvaležni za to. Jokajo od sreče, da v težavah niso sami.

Včeraj in danes sem obiskal skoraj vse vasi v obeh župnijah

Dragatuš in Črnomelj, ki so bile 'potolčene' v petkovi toči (Dragovanja vas, Blatnik, Doblička gora, Jelševnik, Talčji vrh,Rožanec, Dolnja Paka, Sela pri Goleku, Stražnji vrh, Svibnik) in se srečal z ljudmi.

Ne zavedamo se še povsem, kaj bo prišlo čez teden dni….

Zdaj so strehe za silo pokrpane, številne v celoti prekrite s folijo…

To so zgodbe ljudi:

1.       Pri  nekaterih družinah ne gre samo za eno streho. Tam kjer so kmetije gre pri eni družini tudi za 5, 6 ali celo 7 streh in še v veliki večini uničen pridelek, že pospravljene krme….

2.       Ali pa povsem nova hiša, še ne vseljena, grajena na kredit in uničena streha… - družina s petimi otroki, samo mož zaposlen.

3.       Družina, ki se ukvarja s prodajo rabljenih avtomobilov, pripeljanih iz Nemčije, 7 avtomobilov z razbitimi stekli in valovitim plehom po celi površini…

4.       Mlada prevzemnica kmetije, komaj pred mesec dni kupila traktov, zdaj ima uničene tri strehe..

5.       Družina na stari hiši pravkar dela novo fasado, velik strošek, ki še ni poplačan, ter 6 uničenih streh ..

6.       In še bi se dalo naštevat….

Dogajajo se tudi čudovite zgodbe, da poleg gasilcev prihajajo na pomoč prijatelji in sorodniki

prizadetih, ne samo kot delovna sila ampak sami od sebe prinašajo kuverte z denarnimi darovi za premostitev denarnih težav.

Vseh posledic se še nihče ne zaveda. Kaj bo storila država je veliko vprašanje,

morda bo dala kakšne kredite, posojila…. Kako bodo to ljudje odplačevali?

Skratka največje težave bodo za mnoge družine šele prišle.

Spomnite se teh ljudi v molitvi in prosimo Gospoda, da bo pomoč ljudem v teh okoliščinah

predvsem od državnih institucij, res pomoč in ne posojila, ki bodo ljudi, predvsem kmete še bolj ohromila.

Nekateri duhovniki ste me kontaktirali, da boste naslednjo nedeljo oznanili nabirke za Župnijsko Karitas Črnomelj,

da bo lahko pomagala družinam, vsaj s simboličnimi zneski, tam kjer so okoliščine res katastrofalnih razsežnosti.

Darove lahko nakažete direktno na Župnijsko Karitas Črnomelj:  SI56 0243 4009 1949061

Zgolj informacija: župniji Dragatuš in Črnomelj imata manj poškodovane strehe štirih podružničnih cerkva in eno povsem uničeno. Glede na to, da imamo v obeh župnijah 30 streh, smo jo kar dobro odnesli!

Če ima kdo v župniji dobrega krovca, ki ga priporoča, se priporočam za kontakte na mail: zupnija.crnomelj@rkc.si ali  041 741 380

 Pozdravljam in priporočam v molitev vse naše prebivalce in farane, ki so v težavah in stiskah. In molite tudi zame. 

Gregor Kunej

Župnija Črnomelj

Ulica Mirana Jarca 5

8340 Črnomelj

---------------------------------------------------------------

ŽUPNIJSKI DAN 2018 - župnije Grosuplje  -  nedelja, 10. junij 2018

10. nedelja med letom, 10. 6. 2018

Godovi: Jutri  goduje Barnaba, apostol, v sredo Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj, v petek sv. Vid, mučenec. Danes teden bo 11. nedelja med letom.

V stari cerkvi je razstava ikon očeta Mihajla Hardija, grkokatoliškega duhovnika iz Metlike.     (ob 7h)   Zdajle po sveti maši bo ogled razstave in kratek program, ki ga pripravlja KD sv. Mihaela.

Med tednom bo sveta maša v stari cerkvi.

Jutri bo    Danes je  ŽUPNIJSKI DAN!
Sveta maša bo dopoldne samo ob 10.uri (namesto ob 9. in 10.30)!  To sveto mašo bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Pred sveto mašo bo blagoslov nadstreška pri vhodu v veroučne prostore.

Po sveti maši bo program v cerkvi, za otroke pa istočasno v stari cerkvi.
Folklorna skupina in tamburaši KD sv. Mihaela nas bodo nas bodo s pesmijo, glasbo in plesom sprejeli pred cerkvijo, kjer bo malo po 12. uri tudi skupno kosilo. Po kosilu se bo nadaljeval družabni program. Lepo vabljeni k temu župnijskemu praznovanju!

Prijavnice za letošnji oratorij so zadaj na poličkah. Vzemite jih in izpolnite, oddali jih boste pa po deseti sveti maši  na stojnici pred cerkvijo.

Ob smrti Marije Vidic iz Vel. St. vasi so namesto cvetja na grob darovali za sv.maše in za cerkev:  Sinova Iztok in Ivan z družinama, sestri Anica in Jožica ter nečak Andrej z družino, nečakinja Jana z družino, Vera Kastelic, na Polici pa so darovali nečakinja Renata ter Bratunovi z Gradišča.  7. dan bo v četrtek ob 18h v Mali St. vasi.

Ob smrti Stanislava BLATNIKA so namesto cvetja na grob darovali: sestra Jožica z družino, Majda Brodnik in vaščani iz Brezja: Janez Zaviršek, Tone Štrukelj, Marija Nahtigal, Franc Kadunc, Igor Kadunc, Jože Kadunc, Milan Kadunc, Štefka Zaviršek, Alojz Potokar, Alojz Brodnik, Jože Sivec, Jože Bregar, Marjan Kralj, Ani Andročac in Janez Rozman.     7. dan bo v petek ob 19h.

MISIJON 2018

Župnija Št. Jurij organizira v okviru MISIJONA 2018  romanje na Veliko planino, ki bo to soboto  in sicer v dveh skupinah:
Prva skupina bo šla  peš iz doline, odhod z avtomobili je  iz Št. Jurija – izpred cerkve ob 5.45;
druga skupina se pelje z gondolo in krene iz Št. Jurija ob 8.uri.
Na pot naj bi se podali z lastnimi vozili. Vsi, ki ne poznajo poti ali nimajo prevoza, naj sporočijo, da se pridružijo skupini in se jim omogoči tudi prevoz.

9. nedelja med letom, 3. 6. 2018

Godovi: v torek goduje sv. Bonifacij, škof , v sredo Norbert, škof, v četrtek Robert, opat, v petek bo liturgični praznik Srca Jezusovega, goduje pa Medard, škof,  v soboto je Srce Marijino, godujeta Primož in Felicijan, mučenca, Prihodnja nedelja bo 10. med letom.

Nocoj (3.junija) bo večerna sveta mašai v stari cerkvi, kjer bo razstava ikon očeta Mihajla Hardija, grkokatoliškega duhovnika iz Metlike, avtorja ikone »Nebeški Jeruzalem«, ki krasi našo cerkev zadaj pri Mariji. Po sveti maši bo še kratka predstavitev ikon!

Prijavnice za letošnji oratorij so zadaj na poličkah. Vzemite jih in izpolnite doma, oddali jih boste pa prihodnjo nedeljo, ko bo »ŽUPNIJSKI DAN« .

ŽUPNIJSKI DAN bo prihodnjo nedeljo (10. junija)!
Ta dan bo sveta maša dopoldne samo ob 10.uri (namesto ob 9. in 10.30)!  To sveto mašo bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Pred sveto mašo bo blagoslov nadstreška pri vhodu v veroučne prostore, po sveti maši pa program v cerkvi, za otroke pa istočasno v stari cerkvi. Folklorna skupina in tamburaši KD sv. Mihaela nas bodo nas bodo s pesmijo, glasbo in plesom sprejeli pred cerkvijo, kjer bo malo po 12. uri tudi skupno kosilo. Po kosilu se bo nadaljeval družabni program. Lepo vabljeni k temu župnijskemu praznovanju!

Gospodinje naprošamo, da spečejo nekaj peciva in ga prinesejo v soboto med 17. In 19. uro v veroučne prostore.


       Ob smrti Ane Jager so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: sin Alojz, vnukinja Polona z družino in vnukinja Nataša z družino, Boštjančičevi, Šemetovi in Hrovatovi, Jože Vovk, Jožica in Milan Koželj, Andreja Hostnik z družino, Franc Drobnič z družino, Kerštinčevi, Barličevi, Tone Jager z družino in Drago Jager z družino. 7. dan bo v torek ob 18h na Sp. Slivnici.
       Ob smrti Marije Kadunc so darovali: brat Ciril z družino, nečak Ciril Kastelic z družino, sosedje – Pod hribom c. I in II, Kastelčevi iz Peči, Ana in Milan Kastelic s Trubarjeve, Matjaž Kastelic z Levstikove,   Janez in Majda Brodnik  ter družina Hostnik. 7. dan bo v sredo ob 19h.
        Ob smrti Vladinirja Kramarja pa so darovali: žena Justina, družina Kotar in družina Lesjak, družina Škrjanc z Murnove 7, Mara Perme z družino, Miro Škrjanc z družino z Murnove 5, Marinka Zaviršek z družino, Miha Ahlin, družina Hribar iz Brinja, Franc in Marta Potokar iz Brezja ter Goršičevi in Zrnčevi. 
7. dan bo prihodnji ponedeljek, 11. junija, ob 19h.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nedelja Svete Trojice, 27.5.2018

 

Današnja nabirka je namenjena za socialno zavarovanje duhovnikov!

Godovi: danes goduje Alojzij Grozde, mučenec, v torek Maksim Emonski, škof, v četrtek je zapovedan praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi, in Obiskanje Device Marije – ter zadnji dan šmarnic, danes teden bo 9. nedelja med letom.

Hvala članicam Župnijske karitas, pevcem, voznikom in vsem, ki ste včeraj sodelovali in pomagali pri srečanju bolnih in starejših.

"Literarna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje bo danes ( v nedeljo, 27.  maja)  po večerni sv. maši v Grosupljem predstavila literarno  ustvarjanje mučenca, bl. Alojzija Grozdeta. V njegovih pesmih se kaže njegova bogata mladost in globoko razmišljanje...

V torek, 29. maja, bo ob 20h sestanek članov ŽPS.

V nedeljo 3.junija, bo po večerni sveti maši v stari cerkvi odprta razstava ikon očeta Mihajla Hardija, grkokatoliškega duhovnika iz Metlike, avtorja ikone »Nebeški Jeruzalem«, ki krasi našo cerkev zadaj pri Mariji.

V četrtek, na slovesni in zapovedan  praznik Sv. Reš. Telesa in Krvi, bodo svete maše dopoldne ob 9h in zvečer ob 19.h, - zvečer bo tudi procesija s štirimi evangeliji in blagoslovi. Lepo vabljeni vsi, posebej prvoobhajanci in starši ter ostali otroci, ki naj ta večer prinesejo s seboj cvetje za posipanje. Vsi, ki sodelujete pri procesiji, pa ste naprošeni, da se že prej dogovorite in pripravite vse potrebno, da bo lepo potekalo. Običajni vrstni red pri procesiji je: Križ in ministranti, nato otroci, možje in fantje za velikim banderom, nato pevci in ostali ministranti, otroci s cvetjem za posipanje, nebo z Najsvetejšim, potem pa žene in dekleta. Procesija bo okoli stare cerkve. Oltarje pa prosimo, da letos postavijo zakonske skupine ter čalani neokatehumenske skupnosti.

V nedeljo, 10. junija, bo ŽUPNIJSKI DAN! Ta dan bo sv. maša dopoldne ob 10.uri (ob 9.00  in 10.30 ne bo svete maše!)!  Sveto mašo bo vodil pomožni škof dr. Franc Šuštar in ob tem blagoslovil nadstreška pri vhodu v veroučne prostore. Po sveti maši bo krajši program v cerkvi za otroke pa posebej v stari cerkvi... Ob 12. uri bo skupno kosilo ter kulturni program in družabni del. Lepo vabljeni!

Letošnji oratorij z geslom: Le eno je potrebno  bo potekal od 25. do 29. junija. Prijavnice so na razpolago v zakristiji, v župnišču in na spletni strani naše župnije. Prijave pa bomo sprejemali na ŽUPNIJSKEM DNEVU 10. junija.

Ob smrti Ane Meglen so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: sin Rudi z družino, hči Anica z družino, Zupančičevi iz Ponove vasi  ter Martin in Majda Duhanič z družino.   7. dan bo v petek, 1. junija, ob 19h.

BINKOŠTI,  20. 5. 2018

Godovi: Jutri bo binkoštni ponedeljek in prazni Marije Matere Cerkve, v četrtek je god Marije Pomočnice, v soboto goduje Filip Neri, v nedeljo pa Alojzij Grozde. Danes teden bo praznik sv. Trojice in prvo sveto obhajili v Št. Juriju.

 

          Jutri, na binkoštni ponedeljek, bo sveta maša dopoldne ob 9h ter zvečer ob 19h in na Gatini ob 20h!

           Prvoobhajanci, in otroci 5. razreda ki hodijo k verouku v četrtek ob 14h ter ves  6. razred, naj ta teden pridejo
vsaj en dan k šmarnicam, namesto verouka!

 

           7 dni in noči pred izpostavljenim Najsvetejšim

            V četrtek bo od 18h do 19h molitev pred Najsvetejšim, t.i. »JERIHONSKO BDENJE« Tako se tudi naša župnija  pridružuje  molitvi, ki traja 7 dni in noči, začne se danes in konča prihodnjo soboto. Molili bomo na različnih krajih Slovenije, za spoštovanje življenja od spočetja dalje: za milost prenehanja umetnega splava v Sloveniji, za rešitev družinskih stisk, za duhovna prenova slovenskega naroda: s pravičnim političnim vodstvom in za osebne namene, posebej za vse nerešene težave.
              V petek bo ob 19.30 molitev za domovino tudi v Stični. Sodeloval bo p. Leopold Grčar z Brezij.  Pred nami so volitve in kristjani smo po vesti dolžni odgovorno pri tem sodelovati. S svojim glasom je treba podpreti tiste, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo".

         V soboto (26.5.) bo peš romanje iz Grosuplja k Mariji Pomočnici na Rakovnik. Odhod izpred nove cerkve bo ob 5.30. (za vse, zlasti za birmance in mlade).

          V soboto popoldne
pa vabi Župnijska karitas Grosuplje na sečanje z bolnimi in strejšimi! Imeli bomo tudi šmarnice. Ob 15h bo slovesnost bo vodil nekdanji grosupeljski kaplan, sedaj župnik v Kisovcu pri Zagorju, g. Janez Mrak. K tej sveti maši vabljeni tudi ostali farani in otroci. Zadaj so posebna vabila, s katerimi tudi vi povabite starejše in jim ponudite prevoz. Če pa kdo še potrebuje prevoz, lahko pokliče tudi v župnišče.

         Koncert Slovenskega okteta (ki je bil napovedan za soboto) pa je odpovedan.
         
Prihodnjo nedeljo bodo pri deveti in pol enajsti sv. maši mladi predstavili počitniški projekt  »Ukrajina«

           "Literarna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje pa vas bo prihodnjo nedeljo (27.  maja)  po večerni sv. maši popeljala po poteh literarnega ustvarjanja mučenca Lojzeta Grozdeta. Iz njegovih pesmi boste lahko spoznali njegovo bogato mladost in globoko razmišljanje. 

              MPZ Samorastniki vabijo v nedeljo ob 15h na dobrodelni koncert, ki bo  v cerkvi sv. Martina pod Boštanjem,

Ob smrti Rudija Grudna, pokopanega v Kočevju, so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev: sestra Mara in nečaka Maruša ter Zmago z družinama.

            7. dan za Josipa Šela, pokopanega v petek, bo juti, v ponedeljek,  ob 9. uri!

 

Prijavnice za letošnji oratorij z geslom: »«  bodo na razpolago od prihodnje nedelje. Oddali jih boste 10. junija, na župnijskem dnevu.

 

ŽUPNIJSKI DAN bo v nedeljo, 10. junija!
Ta dan bo sveta maša dopoldne ob 10.uri (namesto ob 9. In 10.30)!  To sveto mašo bo vodil pomožni škof dr. Franc Šuštar. Pred sveto mašo bo blagoslov nadstreška pri vhodu v veroučne prostore, po sveti maši pa program v cerkvi in za otroke zunaj. Ob 12. Uri bo skupno kosilo, potem pa še kulturni in družabni program.

7. velikonočna  nedelja, 13. 5. 2018

Godovi: danes je god Fatimske MB, jutri goduje Bonifacij – mučenec, v torek Zofija - mučenka, v sredo Janez  Nepomuk, duhovnik – mučenec, prihodnjo nedeljo bo binkoštni praznik. Ob 10.30 bo slovesnost PRVEGA SV: OBHAJILA.
        Hvala vsem, ki ste VČERAJ -
danes dopoldne prišli pomagat, da smo malo uredili in počistili satro cerkev ter ureditli okolico.
Hvala tudi za darove prejšnjo nedeljo pri ofru.

Med družinami prvoobhajancev je letos že potoval »molitveni nahrbtnik« z Marijinem kipcem in svetim pismom. Ob godu fatimske Marije, lahko zopet vzamete nahrbtnik za kakšen dan - ali tudi več - in ga potem prinesete nazaj v cerkev ali ga date komu drugemu, ki ga želi sprejeti. Marijo prosimo za naše družine, za župnijo, za mlade, za duhovne poklice, pa tudi za našo domovino in za voditelje narodov!
             V ponedeljek, sredo in petek bo pred  in – ali po sveti maši - priložnost za spoved staršev ter domačih iz družin prvoobhajancev. V četrtek bo vaja – generalka - za prvo obhajilo.

            V sredo bo ob 20h srečanje staršev in botrov letošnijh birmancev. Gostja bo dr. Polona Mušič.

            V petek bo po šmarnicah ( od 20. do 22. ure ) - v okviru misijona - „VEČER USMILJENJA“ (pričevanja, molitev, petje- priložnost za pogovor in tudi za sveto spoved)

        Naslednjo nedeljo pridite k sv. maši –ob 9h in ob pol enajstih na hrib - kolikor je mogoče PEŠ!   
        Od ponedeljka do četrtka (21. - 24. maja) bo – v okviru priprave na misijon - romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo in v Loreto. Z nami bo tudi upokojeni nadškof mons. Alojz Uran. Prijave do zasedbe mest v avtobusu (za vse).
          V soboto,
26. maja pa peš romanje iz Grosuplja k Mariji Pomočnici na Rakovnik. Odhod izpred nove cerkve bo ob 5.30. (za vse, zlasti za birmance in mlade).

V soboto, 26, maja bo ob 15h srečanje z bolnimi in strejšimi! Imeli bomo tudi šmarnice. Slovesnost bo vodil nekdanji grosupeljski kaplan, sedaj župnik v Kisovcu pri Zagorju, g. Janez Mrak.

Binkoštni vikend v Št. Juriju: MOČ Z VIŠAVE

V petek ,18. maja bo ob 19.45: - SLAVILNA MOLITEV  z geslom:- ZBRANI V MOLITVI. Gost bo Marjan Bunič.

V soboto, 19. maja, bo ob 19.45 dr. p. Christian Gostečnik spregovoril ali je »DRUŽINA še vedno OGNJIŠČE LJUBEZNI?«

V nedeljo, 20. maja, na binkošti, pa bo pri sveti maši ob 8.uri dr. Polona Vesel Mušič spregovorila o MOČI SV. DUHA V NAŠEM ŽIVLJENJU.


Ob smrti Rezke Ahlin so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:

domači, sestra Tinka z družino,sosedje z Jurčičeve in Trubarjeve, Tine in Minka Matjažič, družine Kramar, Kotar in Lesjak ter družini Nučič in Ratajec.
7. dan bo v petek ob 19h.

6. VELIKONOČNA NEDELJA – 6. 5. 2018

Godovi: Ponedeljek, torek in sreda so prošnji dnevi s svetimi mašami na podružnicah –v ponedeljek na Gatini, v torek na Sp. Slivnici, v sredo v Mali St. vasi - za blagoslov pri delu za primerno vreme in za dobro letino. V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Sv. maše so dopoldne ob 9h in zvečer ob 19h ter na Sp. Slivnici ob 19h. V soboto goduje p. Leopold Mandič, redovnik, danes teden bo 7. velikonočna nedelja.

Otroci in odrasli vabljeni k šmarnicam: v Grosupljem so vsak večer ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 15h!  Na Sp. Slivnici vsak večer ob 19h, razen ob torkih, ko je sveta maša, na Gatini ob 20h, ob nedeljah pa so šmarnice  tudi pri kapelici v Brezju, ob 20. uri.

Hvala članom neokatehumenske poti, odraslim skavtom in ostalim za pomoč v sredo in četrtek zjutraj, ko so prišli k nam romarji iz Ukrajine.  Nocoj se bodo vračali iz Rima in bodo pri nas zopet večerjali in potem prenočili v veroučnih učilnicah ter v župnišču - na blazinah in v spalnih vrečah, nekaj pa jih bo tudi po družinah. Če bi kdo želel koga sprejeti na prenočišče ali samo nocoj na večerjo, naj sporoči v župnišče. Jutri zjutraj se odpeljejo zopet naprej proti Ukrajini, do mesta Vinica, to je dobrih 1.400 km oz. 18 ur vožnje z avtobusom.

V soboto bo od 9h do 12h delo, urejanje in čiščenje v novi in satri cerkvi ter ureditev okolice. Vabljeni mladi in odrasli, posebej starši prvoobhajancev.

V soboto popoldne pa bo od 15h do 20h oratorij: »Jezus med nami« -Zaključek bo s šmarnicami, ob19h. Veliko bo petja, glasbe, iger, delavnic in tudi molitve. Otroci, pridite!

Kaj vse bo še ta mesec v zvezi z misijonom, si preberite na malih zgibankah, ki so na poličkah za tisk ali na naši spletni strani - Misijon Grosuplje.

 

Ob smrti Rozalije Sajko so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev: hči Jasmina z družino, sosedje in Božo Zabukovec z družino.
7. dan bo jutri ob 19h.

 

Ob smrti Marlene Javornik so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev: mož Franc ter Rudi in Eva z družino, nečak Dejan z družino, nečaka Anja in Kristjan, Strojanovi iz Žalne in Strojanovi iz Višnje Gore, sodelavke OŠ Brinje, Marija Javornik z družino, Cilka Potokar z družino, Minka in Tine Matjažič, Alenka Klemenc z družino in Župnijska karitas Grosuplje. 7. dan bo nocoj ob 19h.

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA – 29. 4. 2018

Godovi: v torek je prvi maj, god sv. Jožefa Delavca in začetek šmarnic. Otroci, posebej prvoobhajanci in birmanci vabljeni k ŠMARNICAM, ki bodo vsak večer ob 19h. Na Sp. Slivnici bodo šmarnice prav tako vsak večer ob 19h, ob torkih, ko bo sveta maša, pa ob 18h, na Gatini bodo šmarnice ob 20h, ob nedeljah pa bodo šmarnice tudi v Brezju - pri kapelici ob 20h. Starše in bralce beril vabimo, da bi brali šmarnice in berila, otroci pa bodo imeli prošnje. Zunaj je razpored po dnevih in se lahko vpišete kateri dan želite brati šmarnice, ki bodo letos posvečene misijonarju in svetniškemu kandidatu Frideriku Baragu. Letos obhajamo 150-letnico njegove smrti.

1.maja bo sveta maša tudi dopoldne ob 9h,  na Sp. Slivnici pa ob 18. uri. V četrtek godujeta Filip in Jakob, apostola, v petek sv. Florjan, mučenec. Danes teden bo 5. velikonočna nedelja, goduje pa Dominik Savio.

V soboto bo ob 19.uri sveta maša v čast sv. Florjanu za žive in pokojne gasilce.

 

V sredo zvečer pride v Grosuplje en avtobus romarjev (večina bodo mladi, nekaj pa odraslih) iz Ukrajine,
ki so namenjeni v Rim. Pri nas bodo prenočili v veroučnih učilnicah in v župnišču na blazinah in v spalnih vrečah.
Če bi lahko kdo lahko koga sprejel na prenočišče ali samo na večerjo v sredo ali pa v nedeljo zvečer, ko se bodo vračali, naj sporoči v župnišče.

V četrtek bo molitvena ura pred Najsvetejšim od 18h do 19h in tudi priložnost za sv. spoved.

Na prvi petek bo dopoldne obisk bolnikov po domovih, popoldne pa bo sveta maša in obisk v DSO! V petek bo pred večerno sveto mašo še spoved za birmance!

Na prvo soboto ste vabljeni prvoobhajanci in starši k večerni sveti maši.

Ta teden bo verouka samo v četrtek, otroci so povabljeni k šmarnicam!

Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 20. maja, ob 10.30!

 

Ob smrti Ane Zobec Gril so namesto cvetja na grob so darovali za sv. maše in za cerkev:  mož Avgust, sinova Matjaž in Peter z družino, kolektiv Gramat, Zupančičevi iz Brinja, družina Piskule, Janko Zupančič  iz Ivančne Gorice, Andrej Zupančič z Doba, družina Zobec iz Šmarja,  Fani in Ivan Hren, Alojz Petek z družino, Jože in Angelca Jamežič ter družina Virant in Devetak iz Ponove vasi.
7. dan bo v sredo ob 19h.

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje in Kulturno drurno društvo Krka  vabita na gledališko uprizoritev komedije "MUTOVKA"! Predstava bo ta petek, 4. maja, ob 20 uri v Kulturnem domu Grosuplje. 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – 22. 4. 2018

Godovi: Jutri goduje Jurij, mučenec,v sredo Marko, ap. in evangelist, , v je Marija Mati dobrega sveta. Danes teden bo 5. velikonočna nedelja.

Danes bopo večerni sveti maši -ob 20h nastopil Gregor Čušin z monodramo »Vera levega razbojnika«. Prireditev bo v veroučnih prostorih pod cerkvijo.

Jutri (v poedeljek) bo ob 19.45 sestanek za starše prvoobhajancev!

V torek bo ob 20h srečanje članov ŽPS.

V četrtek bo ob 19h 7. dan za Alojzija Zaletel.

Od
21. - 24. maja bo romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo in v Loreto. Lahko se že prijavite. Cena bo okoli 260 EUR.  Na romanju bo tudi upokojeni nadškof mons. Alojz Uran.

Umrl je Jože Premru,  namesto cvetja na grob darovali za cerkev in za svete maše:
žena Marija, hči Andreja z družino, vnuki Jože, Barbara in Miha z družinami, sosedje: Ilić, Virant, Zupančič, Kuhelj in Šeme, družine: Grgović, Omahen iz Lastovč, Kragelj, Premru – Gruča 10 in Premru – Gruča 3, Alojz Premru iz Gruče ter Kulturno športno društvo Dob pri Šentvidu.  7. dan bo v soboto ob 19h

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA – 15. 4. 2018

Godovi: Jutri goduje Bernardka Lurška, redovnica, v torek Rudolf, mučenec, , v četrtek Leon, papež. Danes teden bo 4. velikonočna nedelja in hkrati žegnanjska nedelja ter nedelja Dobrega Pastirja ter svetovni molitveni dan za duhovne poklice.

Misijon: 2018
V petek (20. aprila) bo v Grosupljem sodeloval pričevalec za mlade Benjamin Siter, ki se je kot mladostnik oddaljil od vere in Cerkve, potem pa začel raziskovati verodostojnost Svetega pisma in se zopet približal ter postal prepričljiv oznanjevalec ter pričevalec. Govoril bo o življenju v Svetem Duhu in o svoji življenjski izkušnji –Mladi vabljeni  v petek  ob 20. uri v veroučne prostore pod novo cerkvijo.

V petek (20. aprila) bo na Škofljici sodeloval P..Peter Vrabec, frančiškan iz novomeškega samostana, uradni eksorcist novomeške škofije. Zelo dejaven  je tudi pri gibanju Prenova v Duhu, kjer večkrat daruje svete maše za ozdravljenje. Je tudi pisec in avtor večih knjig. Kot predavatelj je priznan tudi po drugih državah.

Prihodno nedeljo (22. aprila) bopo večerni sveti maši  (ob 20. uri) v Grosupljem nastopil Gregor Čušin z monodramo »Vera levega razbojnika«

V soboto bo v Št. Juriju
dan celodnevnega češčenja, v nedeljo pa ŽEGNANJE – JURJEVA NEDELJA!

Kulturno društvo sv. Mihaela pa vabi v petek (20.aprila) na prireditev: Naša pesem. V Kulturnem domu Grosuplje bodo prepevali: Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze Ljubljana, Komorni zbor Ave ter Mladinski pevski zbor Brevis (KD sv. Mihaela Grosuplje. Vstop je prost.

Od 21. - 24. maja bo romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo in v Loreto. Lahko se že prijavite. Cena bo okoli 260 EUR.  Na romanju bo tudi upokojeni nadškof mons. Alojz Uran.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELA NEDELJA – 8. 4. 2018

Danes je tudi nedelja Božjega usmiljenja.

Popoldne bo romanje v Žužemberk, v Dobrnič in morda še na na Zaplaz.
Odhod bo ob 13h izpred šole Luisa Adamiča na Ljubljanski cesti, ker pride avtobus iz Škofljice.

Nocoj bo ob 19h v športni dvorani Brinje v Grosupljem Ribniški pasijon s 170 nastopajočimi. Vstopnine ni. Za kritje stroškov bodo le prostovoljni prispevki.

Otroci imajo ta teden zopet reden verouk. Dostop do veroučnih prostorov je z druge strani, ker na tej strani potekajo dela za novo stopnišče in nadstrešek.

V soboto, 21.4., bo od 10h do 12h v veroučnih prostorih potekala delavnica zdravih slanih in sladkih namazov. Vabljeni otroci, mladi in odrasli. Delavnico bosta vodili Anja Furlan in Vesna Nagelj.

 

Vsi moški ste vabljeni na prvo vseslovensko srečanje mož, sinov in očetov z naslovom »Tukaj sem, pošlji mene!« Srečanje bo v soboto, 14. aprila 2018 pri sv. Jožefu v Ljubljani. Ob 9.30 se začne s sveto mašo, sledijo predavanje, delo po skupinah, skupno kosilo in pričevanja. Zaključek je ob 16.30.  Več informacij in prijava na: moskaduhovnost.si.

 

Ob smrti Darje Boštjančič so namesto cvetja na grob so darovali za cerkev sosedje iz Škofljice in Olga Hotko.
7. dan bo v soboto, 14.7., ob 19h.

 

VELIKA NOČ – 1. 4. 2018

Skupaj s slovenskimi škofi želimo blagoslovljene velikonočne praznike tudi mi duhovniki in sodelavci v župniji. Vstali Gospod naj vam podari veliko duhovnega veselja, milosti in moči.

Hkrati pa iskrena zahvala vsem, ki ste v teh dneh sodelovali pri naših bogoslužjih: pevcem, zborovodjem in organistom, bralcem in ministrantom, krasilkam, molivcem in vsem ostalim sodelavcem pri postavljanju Božjega groba, pri procesiji... Bog povrni tudi za za vaše darove za cerkev – nadstrešek, za duhovnike in tudi za cerkve v sveti deželi.

Otroci ta teden nimajo verouka, zato pa naj pridejo jutri – na velikonočni ponedeljek - k sveti maši.

Jutri, na velikonočni ponedeljek, bo sveta maša dopoldne ob 9h in zvečer ob 19h, na Sp. Slivnici ob 18h, na Gatini pa ob 20h.

Velikonočni ponedeljek: TD Tabor vabi na obuditev prazničnih običajev – »IGRE S PIRHI« Prireditev bo na Taboru. Vabljeni obiskovalci vseh generacij. S seboj prinesite nekaj pirhov, s katerimi se boste lahko pomerili v različnih igrah.

Danes teden bo 2. velikonočna - bela nedelja – to je tudi nedelja Božjega usmiljenja.

Popoldne bo romanje v Žužemberk, v Dobrnič in morda še na na Zaplaz.Odhod bo ob 13h izpred šole Luisa Adamiča.

Zvečer ob 19h pa bo v športni dvorani Brinje v Grosupljem Ribniški pasijon.

Za romanje na Koroško (Krka, Gospa sveta in Tinje), ki bo v soboto, 14. aprila, je avtobus že poln.

Za romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo, ki bo od 21. do 24. maja pa se lahko že prijavite. Na romanju bo tudi upokojeni nadškof Alojz Uran.

 

6. POSTNA – CVETNA- NEDELJA: 18. 3. 2018

Danes praznujemo cvetno nedeljo. S tem začenjamo veliki teden. To je čas duhovne prenove za vse, posebej za družine letošnjih birmancev in prvoobhajancev. Ta teden si tako razporedite delo v službah in doma, da se boste v miru pripravili na praznike z osebno in družinsko molitvijo, pa tudi za bogoslužja v cerkvi. Prostovoljni darovi za oljčne vejice so namenjeni za obnovo cerkva v Slovenski Istri.

Križev pot je še danes  ob 15h. Veroučenci bodo pripravili igrani križev pot. Vabljeni vsi, posebej še otroci!
Večerna sveta maša bo danes že ob 19h. Med sevto mašo bo tudi spovedovanje. Priložnost za spoved bo še med tednom, pred ali po sv. maši. Na Rakovniku pa spovedujejo vsak dan od 9. -12. in od 15. do 19. ure. Če kdo od bolnih ali starejših želi še obisk duhovnika na domu, naj nam sporoči.

Otroci naj v tem tednu namesto k verouku pridejo k obredom.

Na veliki četrtek bo molitvena ura po sveti maši.

Na veliki petek je dan strogega posta. Ob 15h bo križev pot, ob 19h pa obredi velikega petka in nato še nekaj molitev pri Božjem grobu.

Na veliko soboto bo zjutraj ob 7. uri blagoslov ognja, na Sp. Slivnici bo blagoslovljen ogenj pri cerkvi od 7.30 do 9. ure. Čez dan bo blagoslov jedi – kot je objavljeno v Mihaelovem pismu.

Velikonočno vigilijo bomo začeli ob 20. uri.

Na veliko noč bo ob 6.30 začetek  vstajenjske procesije, nato pa slovesna sveta maša.

14. uri bo sveta maša tudi v Domu starejših občanov; v župnijski cerkvi pa bodo ob 14. uri pete litanije Matere Božje in molitev za odvrnitev potresa. Pri vseh sv. mašah bo na Veliko noč darovanje za nadstrešek pri veroučnih učilnicah.

Na belo nedeljo bo dekanijsko romanje v Žužemberk, v Dobrnič in na Zaplaz.

 

Ob smrti Ivana Zupančiča so namesto cvetja na grob darovali za cerkev in za svete maše: Lojze Cimerman z družino, družina Škerlj in brat Tone.

Ob smrti Matjaža Ahlina, pokopanega v Bizoviku je darovala družina Škrjanc z Murnove.

Ob smrti Janeza in Ingrid Kastelic, ki sta bila pokopana v Kanadi, pa je darovala družina Kastelic.

 

5. POSTNA – TIHA - NEDELJA: 18. 3. 2018

Godovi: Ponedeljek: sv. Jožef, torek Klavdija, mučenka, sreda  Nikolaj iz Flue, puščavnik, četrtek Lea, spokornica, petek  Rebeka, redovnica, sobota bogoslužni praznik Marijinega oznanjenja (ponoči bo prehd na letni čas), danes teden bo cvetna nedelja.
(NEDELJA) Danes je pet-letnica  posvetitve Mariji, ki smo jo opravili ob sodelovanju brata Mirca iz Schia.
Od danes do sobote bo na Radiu Ognjišče RADIJSKI MISIJON. Ob izhodu boste prejeli zgibanke, ki jih lahko še komu posredujete! To je pomoč v pripravi na veliko noč, hkrati pa je tudi del priprave na naš misijon.

Pred cerkvijo so oljčne vejice za cvetno nedeljo so zunaj pred cerkvijo. Prostovoljni darovi so namenjeni za obnovo cerkva v slovenski Istri.

Danes popoldne bo KRIŽEV POT na Tabor nad Cerovem, kamor pridejo tudi romarji iz drugih župnij. Začetek bo ob 14.30 pri kapelici sv. Antona, če bo slabo vreme pa bo križev pot kar v cerkvi na Taboru. Govor po križevem potu bo imel častni kanonik Janez Kebe, župnik na Kopanju.
Danes  zvečer bo ob 19h v veroučnih prostorih v Grosupljem srečanje za moške. Gost večera bo  dr. Viljem Lovše, prihodnjo soboto, 24. marca, pa bo srečanje za ženske. Takrat pa bo gostja večera gospa Sonja Pungartnik.

Ta teden bo pri verouku  velikonočna spoved za otroke.

V ponedeljek bo praznik sv. Jožefa. Sv. maša je dopoldne ob 9h ob 18h tukaj in na Sp. Slivnici, ob 19h pa še na Gatini.

V soboto bo liturgični praznik Gospodovega oznanjenja. Sv. maše bodo ob 9h in ob 18h. Po sveti maši bo še kratek program za materinski dan.

Srečanje ministrantov bo v soboto izjemoma ob 8.uri. Ob 9h bodo sodelovali pri sv. maši, od 10.ure naprej pa bo oratorijska delavnica za izdelovanje butaric. Otroci naj se prijavijo za delavnico pri verouku. Starše in ostale pa prosimo, da pomagate pripraviti zelenje in ostali material in tudi pomagate v soboto pri izdelavi butaric.

Danes teden bo CVETNA NEDELJA – ponoči se prestavi ura in tudi večerna sv. maša bo že ob 19h! Med to sv. mašo bo  SPOVEDOVALO več duhovnikov naše dekanije. Pri vseh sv. mašah bomo blagoslovili zelenje.

Društvo podeželskih žena »Sončnica« vabi na odprtje  tradicionalne velikonočne razstave jedi,  ki bo v sredo ob 10.00 uri v prostorih Mestne knjižnice  Grosuplje.

Ob smrti Ivana Šeme so darovali namesto cvetja na grob za cerkev in za sv. maše:
Potočarjevi, druž. Jernejc z Brinja in druž. Trilar iz Brezja.

 

4. POSTNA NEDELJA: 11. 3. 2018

Godovi: Ponedeljek: Doroteja, mučenka, torek Kristina, mučenka, sreda  Matilda, kraljica, četrtek Klemen, redovnik, petek Hilarij, škof, sobota Patrik, škof, danes teden bo 5. postna – tiha nedelja.
        Hvala za darove, ki ste jih prejšnjo nedeljo namenili za cerkev -za obnovo stopnišča k veroučnim učilnicam in za nadstrešek nad tem stopniščem. Zbralo se je 1.935 EUR. V župnišču pa je pravkar končana obnova sanitarij in manjše kuhinje v spodnjih prostorih.

 

        KRIŽEV POT bo danes ob 15h na Koščakovem hribu, v petek ob 17.30 vabljeni bralci, da boste molili vsak eno postajo, danes teden pa vabljeni na Tabor, kamor pridejo h križevemu potu tudi iz drugih župnij. Začetek bo ob 14.30 pri kapelici sv. Antona.
 

       Nocoj bo ob 19h SREČANJE ZA LOČENE oz. za vse, ki živijo v izvenzakonski skupnosti in za zakonce, ki doživljajo kakšno krizo medsebojnih odnosov...  Predavanje s pričevanji: »Ljubljen-a tudi po ločitvi« bo imel jezuit, p. dr. Viljem Lovše.
 

       Prihodnjo nedeljo bo imel p. Lovše srečanje samo za moške, v soboto, 24. marca, pa bo srečanje za ženske. Takrat bo gostja gospa Sonja Pungartnik. Vsa ta srečanja bodo v okviru »Misijona 2018 »– za vse župnije, kjer bo v jeseni potekal misijon (Škofljica, Št. Jurij, Polica Kopanj in Grosuplje.  –Srečanja bodo potekala v veroučnih prostorih pod novo cerkvijo v Grosupljem.
 

        V soboto (17.3.) bo vaja za branje pasijona:
-ob  9h za soboto zvečer  -ob 9.30 za nedeljo zvečer -ob 10.00 za branje ob 7h
-ob 10.30 za branje ob 9h –ob  11h vaja za branje ob 10.30  -ob 11.30 za branje na veliki petek.

Bralci ste dobili razpored 8.marca po e pošti.Objavljen je tudi na oglasni deski.
 

     V soboto bo od 10. ure naprej oratorij za pripravo na materinski dan!
 

       V soboto (17.3.) bo ob 15h delavnica »Velikonočna peka«. Tokrat bodo na vrsti potice, pletenice in velikomočna gnezda... Ker je število udeležencev omejeno, se je potrebno za delavnico prijaviti. Tel. štev. (041 -566-966) je na vabilu, ki je v cerkvi zadaj na poličkah za tisk.
 

       Igrani dokumentarni film MARIJINA ZEMLJA« še naprej vrtijo v Koloseju. Lahko si ga še ogledate. To je film, ki na– verne in neverne gledalce naredi močan vtis. Splača se ga videti.

 

ROMANJA:
      Popoldansko romanje v Žužemberk in v Dobrnič ( v kraje, povezane z »drinsko« mučenko Antonijo Fabjan in Božjim služabnikom Friderikom Barago, bo na belo nedeljo, 8. aprila. Odhod bo ob 13. uri iz Grosuplja.
      Župnija Št. Jurij organizira ROMANJE k sv. Emi na Krko (več TUKAJ)  (vel, h Gospe sveti in v Tinje na Koroškem in sicer v soboto, 14. aprila.  – Program in prijavnice so zadaj!
    Iz župnij Rakek in Unec bodo pred prvomajskimi prazniki romali na Bavarsko - (več TUKAJ)!
   
4-dnevno romanje k p. Piju v San Giovanni Rotondo -(več TUKAJ), k sv. Mihaelu na  Monte Sant Angelo in k Mariji v  Loreto, bo od 21.  do  24. maja.
  Več o teh romanjih je na oglasni deski in na spletni strani naše župnije.

 

3. POSTNA NEDELJA:4. 3. 2018

Godovi: Ponedeljek: Hadrijan, mučenec, torek Miroslav, opat, sreda Perpetua in Felicita, mučenki, četrtek Janez od Boga, redovnik, petek Frančiška Rimska, redovnica, sobota 40 mučencev, danes teden bo 4. postna nedelja.

Hvala za darove, ki ste jih danes namenili za cerkev. Po veliki noči se bodo pričela dela za obnovo stopnišča k veroučnim učilnicam in za nov nadstrešek nad tem stopniščem. V župnišču pa je pravkar končana obnova sanitarij in manjše kuhinje v spodnjih prostorih. V kratkem bodo nabavljeni še novi kuhinjski aparati in kuhinjsko pohištvo.

V postnem času molimo KRIŽEV POT ob petkih pol ure pred sv. mašo – ob 17.30, ob nedeljah pa v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici pa ob 14. uri.
Danes vodite molitev ministranti in mladi, v petek člani zakonskih skupin, v nedeljo bo križev pot na Koščakov hrib.

V sredo, 7. marca, bo v Grosupljem pastoralna konferenca dekanijskih duhovnikov in bo sveta maša tudi ob 9. uri dopoldne. Somaševalo bo več duhovnikov grosupeljske dekanije.

V petek zvečer bo v Šmarju Sap tečaj in srečanje za bralce beril. Tečaj bo potekal v župnišču, vodil ga bo prof. Jože Faganel. Začetek  pa bo v petek ob 19h.

V soboto, 10. marca, bo od 9h do 13h  srečanje članov župnijskih pastoralnih svetov v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

V nedeljo, 11. marca, vabljeni k pol enajsti sv. maši prvoobhajanci in starši!

V nedeljo, 11. marca, bo križev pot na Koščakov hrib, kjer so grobovi po vojni umorjenih domačinov in Dobrepoljcev. Začetek bo ob 15. uri na parkirišču pri Zdravstvenem domu, na tiho nedeljo pa bo križev pot na Tabor.

V nedeljo, 11. marca, bo ob 19h Srečanje za moške -za fante, može, očete - v veroučnih prostorih pod novo cerkvijo. Predavanje s pričevanji: »Ljubljen tudi po ločitvi« bo imel jezuit, p. dr. Viljem Lovše.

NOCOJ!

»Marijina zemlja« je film, o katerem se zadnje dni več govori in piše in na gledalce – verne in neverne naredi močan vtis. G. župnik ima nekaj kart, ki jih lahko dobite za nocojšnjo predstavo ob 18.40 v Koloseju. Skupen odhod izpred župnišča bo nocoj ob 18.uri.

Na natečaju za logotip Misijona 2018 smo se odločili za logotip, ki ga je oblikoval - Tine Likovič, sicer tudi  eden naših organistov. – Logotip lahko vidite na večji zgibanki o Misijonu 2018 in na manjši, kjer je predstavljen program za marec. Zgibanke so zadaj na policah za tisk. Vzemite jih in jih še komu dajte!

Danes je v veroučnih prostorih pod cerkvijo zopet kava in čaj. Lepo vabljeni sedaj po sveti maši na kratko druženje!

 

 

2. POSTNA NEDELJA  -  25. 2. 2018

V postnem času molimo KRIŽEV POT ob petkih pol ure pred sv. mašo – ob 17.30, ob nedeljah pa v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici pa ob 14. uri. Danes vodite molitev bodoči birmanci, prav tako v petek tisti birmanci in animatoji, ki ne greste na duhovne vaje, prihodnjo nedeljo pa ministranti in mladi.

V torek bo srečanje članov ŽPS – ob 20h.

Četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu marcu.

V četrtek bo ob 20h srečanje zakonske skupine sv. Jožef.
V četrtek bo v Koloseju premiera filma MARIJINA ZEMLJA: To je film o Mariji, Jezusu, Bogu s humorjem in globino, v jeziku, ki ga današnji svet razume!

V petek bo reden obisk starejših in bolnih.
Ob 16h odhod birmancev na duhovne vaje. Avtobus odpelje izpred šole L.A. – na Tovarniški ul. 
Zvečer ob 17h pa bo spoved za birmance, ki ne gredo na duhovne vaje.

V soboto dopoldne bo na Rakovniku srečanje za oratorijske animatorje.

V soboto zvečer vabljeni k sveti maši prvoobhajanci in starši!

-------------------------------------------------------

Ob smrti Toneta Jeršina so namesto cvetja na grob darovali za svete maše in za cerkev:  žena Tatjana, sin Boris s Tanjo in Maticem, hči Petra z Gregorjem, sestra Silva z družino, sestrične Damjana, Tina in Polona, Anica Jeršin, sosedje z Ulice Ane Galetove, Slavc Miklič, Tončka Hočevar, Renata Petan z družino, Virantovi iz Lipljen, Jernej Virant, Ivana Virant, Jože Miklič z družino, Laknarjevi iz Brinja, Družina Trilar iz Brezja, družina Jernejc, Potočarjevi iz Brinja, družina Jerovšek, Kordiševi, Alojz, Leon in Roman Zupančič, Tone Bučar z družino, družina Rome in Jeršinovi iz Jerove vasi. 7. dan bo v četrtek ob 18h.

 

1. POSTNA NEDELJA  -  18. 2. 2018

Godovi: v sredo goduje Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj, v četrtek je spomin na bivanje apostola Petra v Antiohiji  (Sedež apostola petra), v petek: Polikarp, škof in mučenec, v soboto goduje Matija, apostol, danes teden bo 2. postna nedelja.

V postnem času molimo KRIŽEV POT ob petkih pol ure pred sv. mašo – ob 17.30, ob nedeljah pa v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici pa ob 14. uri. Danes vodite molitev člani ŽPS, v petek otroci 1., 2. in 4. razreda ter starši, prihodnjo nedeljo pa bodoči birmanci – vabljeni tudi starši in botri.

Nadškof, mons. Stanislav Zore bo imel predavanje o oznanjevanju evangelija in o prenašanju vere: »Iz roda v rod«. Predavanje bo v okviru  “Misijona  2018” v petek, 23. februarja, ob 19h v Kulturnem domu na Škofljici.  Vabljeni!

Včeraj je postulator za blaženega Alojzija Grozdeta, g. Igor Luzar, prinesel v našo župnijo relikvije blaženega Alojzija Grozdeta, sozavetnika MISIJONA 2018, da ga bomo še bolj spoznali in se mu lahko še bolj priporočali v vseh naših potrebah in stiskah: osebnih, zakonskih, družinskih, župnijskih...

Ta teden so počitnice, zato ne bo rednega verouka. Pa si vzemite več časa za molitev, duhovno branje in obiske – posebej starejših in bolnih.

Ob smrti Silve Omahen sta namesto cvetja na grob darovala:  Tone Žitnik   in Alojz Zupančič s Kozinove.

 

6. NEDELJA MED LETOM – 11. 2. 2018

Godovi: Jutri bo –/   DANES - je  god Lurške M.B. in svetovni dan bolnikov, v sredo bo pepelnica, dan strogega posta. Pri sv. maši, ki bo zvečer ob 18h, bo obred pepelenja.

Danes teden bo 1. postna nedelja.

V postnem času bomo molili KRIŽEV POT ob petkih pol ure pred sv. mašo – ob 17.30, ob nedeljah pa v Grosupljem ob 15h, na Gatini in na Sp. Slivnici pa ob 14. uri. Lepo vabljeni.

V petek molijo križev pot prvoobhajanci in starši, prihodnjo nedeljo pa člani ŽPS.

26. KLARIN DAN z geslom - "Ne bojte se! Zaupajte, jaz sem svet premagal", bo v Nazarjah, pri sestrah klarisah v petek in soboto (16. in 17. februarja 2018) ob 40-letnici prihoda sester klaris v Nazarje. Začetek bo V PETEK, zaključek pa v soboto ob 12.30. Prijave zbira g. kaplan.

Ker na svečnico zaradi obilice snega in zastojev na avtocesti g. Igor Luzar, postulator za blaženega Alojzija Grozdeta, ni mogel prinesti relikvije blaženega Alojzija Grozdeta, jih bomo sperjeli v soboto (17. februarja) pri večerni sveti maši. Pol ure pred mašo bo molitvena ura, h kateri ste lepo povabljeni!

Ta teden bo reden verouk!

-----------------------------------------------------------------

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje vabi na zadnjo uprizoritev Jurčičeve satirične  humoreske  "Kozlovska sodba v Višnji Gori"! Predstava bo v nedeljo, 11.2., ob 17. uri v Kulturnem domu Grosuplje. Iskreno vabljeni!

 

5. NEDELJA med letom, 4.2.2018

Godovi: V torek goduje Pavel Miki mučenec, v četrtek bo slovenski kulturni praznik oz. Prešernov dan. Molimo za naš narod, za pravo kulturo, tisto, ki jo navdihuje Sveti Duh. V petek  je god sv. Apolonije, mučenke, v nedeljo bo god Lurške Matere Božje, to je tudi  svetovni dan bolnikov.

V torek, 6. februarja, bo v okviru kulturnega praznika Gregor Čušin predstavil Vero levega razbojnika. Predstava bo ob 19h v župnijski dvorani v Št. Juriju.

V četrtek, na slovenski kulturni praznik oz. Prešernov dan vabi župnija Št. Jurij pri Grosupljem na romanje na Šmarno Goro, kjer bo sv. maša ob 11. uri.
Odhod iz Št. Jurija bo ob 8.30. Do Tacna se bomo peljali z avtomobili.

V soboto, 10. februarja, ob godu Lurške Matere Božje, vabi Kolpingova družina Grosuplje na romanje v »slovenski Lurd«, v baziliko Matere Božje v Brestanici ob Savi.
Odhod bo ob 9. uri izpred župnišča v Grosupljem. Prijave zbiramo v župnišču.

Kulturno društvo sv. Mihaela Grosuplje vabi na zadnjo uprizoritev Jurčičeve satirične  humoreske  "Kozlovska sodba v Višnji Gori"! Predstava bo v nedeljo, 11.2., ob 17. uri v Kulturnem domu Grosuplje. Iskreno vabljeni!

Ob smrti Marije Prelovšek, pokopane v Čatežu pod Zaplazom, so namesto cvetja na grob darovali za sv. mašo pevci MePZ Zgodnja danica.

 

4. NEDELJA med letom, 28.1.2018

Danes praznujemo 4. navadno nedeljo, ki je tudi nedelja Svetega pisma. Bogu se zahvaljujemo za njegovo Božjo besedo, ki je del naše molitve in jo lahko vsak dan  slišimo pri sveti maši ali beremo doma. Vsi smo povabljeni, da bi spoznavali in vedno bolj spoštovali sveto pismo, se iz njega učili in po njem živeli.

Godovi: v torek goduje Martina, mučenka, v sredo Janez Bosko - ustanovitelj salezijancev,  v četrtek Brigita Irska – opatinja, v petek je praznik Jezusovega darovanja - SVEČNICA. Pri  vseh svetih mašah bomo blagoslovili sveče, ki jih boste lahko vzeli tudi s seboj. Ta praznik je tudi dan posvečenega življenja in se Bogu zahvaljujemo za vse redovnice in redovnike. Seveda pa prosimo tudi za nove duhovne poklice. V soboto goduje sv. Blaž –škof in mučenec. Pri svetih mašah zjutraj in zvečer bo blagoslov sv. Blaža, zoper bolezni v grlu. Prihodnja nedelja bo 5. med letom.

V sredo bo ob 19h srečanje za starše birmancev in za birmance. Na srečanju bo s. Rebeka, ki bo vodila duhovne vaje za birmance v Kanjem Dolu.

Ta teden bo četrtek pred prvim petkom in prva sobota v mesecu februarju. Vabljeni k molitvi in prejemu zakramentov. V petek bo obisk bolnikov.

V petek, 2. februarja, na svečnico, bo sveta maša dopoldne ob 9h in zvečer ob 18h. To sv. mašo bo vodil g. Igor Luzar, postulator za blaženega Alojzija Grozdeta, ki bo prinesel tudi relikvije blaženega Alojzija Grozdeta in blagoslovil slike bl. Alojzija Grozdeta in sv. patra Pija – delo g. Mitja Gerzina. Ob 17h bo molitvena ura pred relikvijami in priložnost za sveto spoved, posebej za birmance in starše. Po sveti maši pa bo srečanje za vse sodelavce v veroučnih prostorih. Vabljeni člani ŽPS in Župnijske karitas, ključarji, mežnarji, pevci, bralci beril in ministranti, izredni delilci obhajila, mladi in odrasli skavti, animatorji, pritrkovalci, krasilke, nosilci neba in bander...

V soboto bo srečanje za ministrante ob 9. uri.

Priprava na zakon bo v Stični: 3. in 4., 10. in 11. ter 17. februarja  (ob sobotah ob 18.00, ob nedeljah ob 8.00). V Ljubljani je priprava na zakon vsake 14. dni – med tednom zvečer. Stična:  (Info: 01 787 71 00)

V soboto, 10. februarja, vabi Kolpingova družina Grosuplje na romanje k Lurški Mariji v Brestanico. Odhod bo ob 9. uri izpred župnišča v Grosupljem.

Otroci, ki so v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE zbirali, lahko še ta teden prinesejo svoje darove, k verouku.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko še do četrtka poravnate naročnino za prihodnje leto po nekoliko znižani ceni. Vabimo tudi nove naročnike. Za nove naročnike je do konca marca posebna ponudba. Plačaš 5 številk, prejmeš pa jih 10!

Ob smrti Alojza Lampreta so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: žena Amalija, sin Dare, hči Nada, hči Jelka z družino, sin Tone z družino, Vida Kurnik iz Šentvida, Albina Trontelj, Majda Trontelj z družino, družini Omahen in Vidmar, Marica Omahen iz Sela nad Višnjo Goro, Jože Trontelj z družino, Borut Koller z družino, Joži Koller, Jože Zupančič, Jamnikovi z Lobčka, Gorenčeva, Minka in Franci Pavčič – Hribar, Ana Pavčič z družino, Aleš Omahen z družino, Kančevi iz Radomelj, družina Jagodič, Albina Rus, Malči Erčulj z družino iz Čušperka, Goričkovi iz Stične, družina Rutar, Drago Brlan z družino, Tone Adamič z družino, družina Radoš, Bratovščina odraslih skavtov, Kraševčevi iz Šentvida pri Stični, Veronika Špacapan iz Šmarja Sap, Kozlevčarjevi, Milan Rus z družino, Gomilarjevi, Murgljevi, Škuljevi, Čakševi, Rezka Omahen, Pepca Zrnec, Janez Kozlevčar z družino, Romana Viršek z družino, Zvonka in Mateja Adamič z družino, Nageljnovi in Miklavčičevi ter prijatelji. 7. dan bo v sredo, ob 18h na Gatini.

Ob smrti Katarine Sečko so darovali:
sin Danilo z družino, vnukinji Mateja in Helena, družina Boben s Sp. Blata, Alojz Virant, Pod hribom in sosedje z Veselove III. 7. dan bo v ponedeljek, ob 18h.

Ob smrti Angele Jerše iz Biča, pokopane v Velikem Gabru je daroval družina Miklavčič.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. NEDELJA med letom, 21.1.2018

Godovi:   -danes goduje Neža, devica in mučenka, jutri Vincencij, diakon in mučenec, v sredo Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj, v četrtek je spomin na spreobrnenje apostola Pavla in zaključek tedna militve za edinost kristjanov, v petek godujeta Timotej in Tit, škofa, v soboto Angela Merici, redovnica,  prihodnja nedelja bo četrta med letom, hkrati bo tudi nedelja Svetega pisma.

DANES bo dekanijsko romanje na Brezje in molitev za duhovne poklice. Odhod avtobusa bo ob 13.30 izpred šple L. Adamiča v Grosupljem na Tovarniški ulici. Ob 15h bo na Brezjah molitvena ura za duhovne poklice, ob 16h pa sveta maša. Pevce in ministrante vabimo k sodelovanju na koru in pred oltarjem Brezjah. Prijave za AVTOBUS zbiramo v župnišču in po telefonu.

V nedeljo, 28. januarja, bo pri  sv. maši ob 7h in ob 9h med nami p. Peter Lavrih, voditelj letošnjega misijona. Spregovoril nam bo o namenu, potrebi in obliki misijona, za katerega smo izbrali geslo: »NISMO SAMI, PRIDI!«

V petek, 2. februarja, ba svečnico, bo srečanje vseh župnijskih sodelavcev.Ob 18h bo sveta maša, ki jo bo vodil g. Igor Luzar, postulator za blaženega Alojzija Grozdeta, ki bo prinesel tudi relikvije blaženega Alojzija Grozdeta in bo tudi blagoslovil sliko tega sozavetnika misijona 2018. Po sveti maši bo srečanje za vse sodelavce v veroučnih prostorih.
Vabljeni člani ŽPS in Župnijske karitas, ključarji, mežnarji, pevci, bralci beril in ministranti, izredni delilci obhajila, mladi in odrasli skavti, animatorji, pritrkovalci, krasilke...

V soboto, 10. februarja, vabi Kolpingova družina Grosuplje na romanje k Lurški Mariji v Brestanico. Odhod bo ob 9. uri izpred župnišča v Grosupljem.

Otroci, ki so v adventu zbirali v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE, naj prinesejo svoje darove, k verouku ali jih oddajo v cerkvi pri  jaslicah. Do sedaj se je zbralo 360 EUR.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval. Za nove naročnike je do konca marca posebna ponudba. Plačaš pet številk, prejmeš pa jih 10!

Ob smrti  Marija Koželj so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev:
sin Jože z družino, hči Veri z družino, nečak Stojan Predalič, družina Antončič z Vidma, Vida in Barbara, Andreja Hostnik z družino, Jože Drobnič in Štefka Babič.  7. dan bo v torek, 23. januarja, ob 18h na Sp. Slivnici.

 

Mihaelovo pismo št. 1   1. - 21. januar 2018     Mašni nameni --

 

2. NEDELJA med letom, 14.1.2018

Hvala vsem za darove, ki ste jih pri ofru prejšnjo nedeljo namenili za domače duhovnike, Bog povrni tudi za bero in vso ostalo pomoč.

Godovi: jutri goduje Pavel, puščavnik, v torek Marcel, papež, v sredo Anton, puščavnik v četrtek je začetek molitvene osmine za edinost kristjanov, v petek je 150-letnica smrti Friderika Barage, misijonarja in škofa, v soboto godujeta Fabjan in Sebastijan, mučenca, danes teden bo 3. nedelja med letom.

V soboto bo ob 9h srečanje za ministrante.

V nedeljo, 21. januarja, bo romanje na Brezje in molitev za duhovne poklice. Odhod avtobusa bo ob 13.30 izpred šple L. Adamiča. Ob 15h bo na Brezjah molitvena ura za duhovne poklice, ob 16h pa sveta maša. Pevce in ministrante vabimo k sodelovanju na koru in pred oltarjem Brezjah. Prijave za AVTOBUS zbiramo v župnišču.

Otroci, ki so v adventu zbirali v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE, naj prinesejo svoje darove, k verouku ali jih oddajo v cerkvi pri  jaslicah. Do sedaj se je zbralo 360 EUR.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

V petek, 2. februarja, bo srečanje vseh župnijskih sodelavcev.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – 7.1.2018

Hvala vsem za darove danes, pri ofru in tudi za bero in ostalo pomoč.

Godovi: jutri goduje Severin, opat, v četrtek Pavlin Oglejski, škof, v petek Tatjana, mučenka, danes teden bo druga nedelja med letom.

Verouk bo v tem tednu zopet za vse skupine.
Otroci lahko prinesejo tudi k verouku svoje darove, ki so jih zbrali v adventu za lačne otroke. Do sedaj je prineslo  30  otrok. Skupaj z darovi tukaj pri jaslicah se je zbralo že  240 EUR.

Včeraj pa so skupine ob trikraljevskem koledovanju zbrale  1.400  EUR za otroke v misijonih, kjer delujejo slovenski misijonarji.

Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročnik. Lahko tudi komu plačate letno naročnino in bo to lepo darilo za novo leto ali za kakšen osebni praznik.

Skupnost katoliške mladine iz Velikih Lašč bo jutri (v nedeljo), ob 18h uprizorila  ŽIVE JASLICE v Stični. Bog tudi po najmanjših dela velike reči. Vabljeni!

Po sveti maši ste lepo vabljeni na kavo in čaj v veroučne prostore.  

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 31.12.2017

Danes, na nedeljo svete Družine,  Cerkev podeljuje otrokom poseben blagoslov, ki bo sedaj po sveti maši.

Silvestrovo je drugi sveti večer: Ob prehodu v novo leto, doma zopet pokropite in pokadite domove. Tukaj v cerkvi  bomo imeli molitev pred Najsvetejšim od 23h  do  24h, svete maše pa ne bo. Zahvalili se bomo Bogu za vse darove in ga prosili za blagoslov v prihodnjem letu. Na novega leta dan bodo svete maše ob 9h in 18h ter na Sp. Slivnici ob 17h in na Gatini ob 19h.
(V ponedeljek) - jutri se bomo spomnili 75- letnice smrti blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki je mučeniško smrt zaradi vere pretrpel 1. januarja 1943 na Mirni na Dolenjskem. Tam bo v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika 1. januarja -ob 10.30 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. Ob 12.00 bo molitev na kraju mučeništva ob potoku Vejeršca - za mirnskim gradom.

 

V torek, 2. januarja,  bo v naši župniji dan CELODNEVNEGA ČEŠČENJA.

Ta dan naša župnija - v imenu vse škofije - moli, se zahvaljuje, časti in prosi Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.

Program (je objavljen v Mihaelovem pismu in na oglasni deski):

 

  9.00 - sveta maša  - vodi upokojeni nadškof  mons. Alojz Uran

10.00 - češčenje udeležencev te svete maše
10.30 - sveta maša – vabljeni otroci (namesto verouka)
11.00 - otroci – udeleženci pri sv. maši

12.00 - farani iz Grosuplja
13.00 - Spodnja Slivnica in Ponova vas

14.00 - Gatina, Sp. Blato, Praproče, Duplica
15.00 - Brezje, Brvace, Perovo, Mala Stara vas, Jerova vas

16.00 - Grosuplje

17.00 - birmanci, mladi – animatorji in vsi, ki prej niso mogli priti

18.00 - slovesni zaključek češčenja in pete litanije Srca Jezusovega –
            vodi novomašnik, kapucin,  brat Luka Modic iz Vipavskega Križa.

Letos bomo zopet pripravili Trikraljevsko akcijo z blagoslovom domov. Otroci in mldi bodo hodili po župniji v spomin na Modre z vzhoda, pogledali jaslice, pozdravili in zapeli. Darovi bodo namenjeni otrokom v misijonih. Prijave za Grosuplje zbiramo na plakatu na oglasni deski pred župnijsko cerkvijo in v župnišču, oz. po telefonu in po spletu. Domove bomo obiskali v petek, 5. januarja popoldne in v soboto, 6. januarja – dopoldne.

Sreda, četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu in bomo počastili sv. Jožefa, Jezusa in Marijo. V petek imajo birmanci ob 17h sv. spoved in potem sodelujejo pri sv. maši, pri kateri bo prepeval Mladinski pevski zbor Dotik iz župnije Kranj-Šmartin. Po maši bodo imeli še koncert božičnih pesmi. Skupaj z ŽPZ Biser iz Grosuplja.

V soboto zvečer vabljeni k sveti maši in k sodelovanju prvoobhajanci in starši.

        Danes teden bo pri vseh svetih mašah darovanje namenjeno domačim duhovnikom. BOG  POVRNI tudi za biro in za vsevaše darove in  , ki nama jo namenite.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

V nedeljo, 21. januarja, bo romanje na Brezje. Odhod avtobusa bo ob 13.30 izpred šple L. Adamiča, ob 15h bo molitvena ura, ob 16h pa sveta maša. Za avtobus se lahko že prjavite.

Ob smrti  Franca Strmoleta so namesto cvetja na grob darovali za sv. mašo in za cerkev: sestra Štefanija, nečak Miran z družino iz Grosuplja, nečak Tomaž, Razdrehovi iz Brega in Zorčevi (s Ceste). 7. dan bo v torek, 9. januarja, ob 18h.
Ob smrti Dušana Peskarja
je: darovala hči Renata z družino.
Ob smrti Vinka Potočnika je darovala družina Vovk.

Drugje opravljene svete maše (darovane predvsem ob pogrebih):  - Nameni so objavljeni tudi v Mihaelovem pismu.

+Rozalija Janežič – 3x, +Ana Gruden – 2x, +Jože Keber – 3x, +Anton Potokar 2x, +Adam Marić – 2x, +Anica Šošterič – 6x, +Bogomir Sašek – 9x, +Andreja Marjanovič – 2x, +Štefanija Smrekar, +Marija Čož – 11x, +Olga Planinšek – 4x, +Janez Janežič – 5x, +Ana Lavrih, +Marija Ahlin – 8x, +Anton Zupančič 6x, +Ana Petrič 3x, + Danica Tomažin – 11x, +Ana Predalič – 5x, +Janez Gale – 3x, +Franc Koprivec – 19x, +Martin Knep, +Jože Perme – 4x, +Janez Kastelic, + Izidor Javornik – 19x, +Janez Zupančič – 15x, + Marija Jerič, +Jože Babič – 7x, + Vinko Šuštar – 13x, +Janez Bevc – 8x, +Alojz Suhadolc – 3x, +Rok Rajakovič – 3x, +Franc Gorenc – 4x, +Ivana Matjažič, + Rudolf Ambrož - 13x, +Anica Kastelic – 26x, +Anton Zajec – 19x, +Minka Korošec 10x, +Marija Hren – 14x, Danica Marič - 3x, pok. iz družin Vilicer in Trampuž - 3x in +starši Javornik.

ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2017:

KRSTI: V letu 2017 je bilo v naši župniji krščenih 55 otrok, (leto prej 43). 2 otroka iz naše župnije sta bila krščena drugje, iz drugih župnij pa so bili pri nas krščeni 3 otroci. V 1. letu življenja je bilo krščenih 50 otrok, od 2. do 6.leta pa 5 otrok. Iz cerkvenega zakona je 28 otrok, iz izvenzakonskih skupnosti 26, 1 otrok pa je nezakonski.

POROKE: V letu 2017 je bilo v naši župniji  9 cerkvenih porok (leto prej prav tako 9). – 4 pari so bili od drugod Vendar so se letos 4  pari iz naše župnije  poročili drugje. Ena poroka je bila med katoličanko in nekrščenim.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2017 je bilo cerkveno pokopanh  42  faranov, (leto prej pa 39); od tega 22 moških in 20 žensk. Med umrlimi jih je bilo 24 previdenih (ki so  prejeli vse tri zakramenteza umirajoče:  sveto spoved, obhajilo in maziljenje ali vsaj sveto odvezo in maziljenje. Najstarejši moški je umrl v 87 letu,  ženska pa v 103. letu starosti. Najmlajši moški v 26. letu, najmlajša ženska pa v 47. letu starosti.
Bil je tudi en pravoslavni in  12 civilnih pogrebov.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 71.200  svetih obhajil.
Med prvoobhajanci je bilo  61 otrok, leto prej pa 55 otrok.


SVETO BIRMO je prejelo 41 mladih iz devetega razreda. Leto prej pa 48.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 55 izvodov Družine ter 60 izvodov Ognjišča. Nekateri imate te in druge verske časopise ter revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH (in ob sobotah zvečer)  obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1377 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov.

VEROUK obiskuje 475 otrok, kar je približno 55 % vseh osnovnošolskih otrok.

Hvala vsem sodelavcem: članom ŽPS, ključarjem in gospodarski komisiji, mežnarjem in sodelavcem pri bogoslužju: pevcem, ministrantom, bralcem, izrednim delilcem obhajila, pritrkovalcem, postavljalcem jaslic in božjega groba, sodelavkam Župnijske karitas Grosuplje, krasilkam in pritrkovalcem, mladim in odraslim skavtom, članom KD svetega Mihaela, zakonskih skupin in Kolpingove družine, Marijine legije in sodelavcem  Večerov življenja... Pri nas se zbirata tudi skupini Ala-non in AA – to so tisti ki si pomagajo in se borijo proti odvisnosti. Nekateri se učijo tudi igrati na diatonično harmoniko...

 

4. ADVENTNA NEDELJA – 24. 12. 2017

Danes praznujemo 4. adventno nedeljo in danes bo tudi že  SVETI VEČER. Med molitvijo rožnega venca bomo blagoslovili svoje domove s kadilom in z blagoslovljeno vodo. Ob 18. uri bo sv. maša za družine z majhnimi otroko, ob 19h na Spodnji Slivnici, tukaj pa zopet ob  21 h in ob 24h. Pol ure pred sv. mašo ob 21.iIn 24h bo bo božičnica, ki jo pripravljajo otroci in mladi. Ta večer naj otroci prinesejo svoje darove, ki so jih v adventu zbirali v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE in jih bodo oddali tukaj pri  jaslicah.

Na Božič je nedeljski red svetih maš. Po  večerni sveti maši bo BOŽIČNI KONCERT, ki ga bodo pripravili OPZ ZVEZDICA in mladinski zbor KD sv. Mihaela BREVIS.

Na god svetega Štefana in ob prazniku slovenske samostojnosti bodo svete maše tudi na Gatini in na Sp. Slivnici.

V četrtek, 28. decembra, na god nedolžnih otročičev, bo Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje.

Letos bomo zopet pripravili Trikraljevsko akcijo z blagoslovom domov. Otroci in mldi bodo hodili po župniji v spomin na Modre z vzhoda, pogledali jaslice, pozdravili in zapeli. Darovi bodo namenjeni otrokom v misijonih. Prijave za Grosuplje bomo zbirali na plakatu na oglasni deski pred župnijsko cerkvijo ali v župnišču, oz. po telefonu in spletu. Domove bomo obiskali v petek, 5. januarja popoldne in v soboto, 6. januarja – dopoldne.

V petek, 5. januarja, bo pri večerni sv. maši prepeval Mladinski pevski zbor Dotik iz župnije Kranj-Šmartin. Po maši bo imeli krajši koncert božičnih pesmi. Zboru iz Kranja se bo pridružil še ŽPZ Biser iz Grosuplja.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

Hvala jasličarjem, ki so postavili jaslice tukaj v cerkvi ter postavili in okrasili smrekce in tudi birmancem, ki so skupaj z animatorji naredili in postavili jaslice zunaj pred cerkvijo.    7. dan bo v četrtek ob 18h.

 

3. ADVENTNA  NEDELJA, 17. 12. 2017

Nocoj bo pri večerni sveti maši priložnost za sveto spoved, ko bo med nami več duhovnikov iz sosednjih župnij.

Ta teden otroci NIMAJO VEROUKA! Pridejo naj k sveti maši in k pripravi na božič  z običajem: »Marijo nosijo«... - Vsak večer naj bi v petih družinah v župniji molili ob Mariji, ki jo dobite v cerkvi - pri oltarju.

V torek, 19. 12., bo pri večerni sveti maši sprejem »Luči miru iz Betlehema«

Ob četrtkih zjutraj vabimo može in fante na molitev hvalnic -  ob 6.15.

Prihodnjo nedeljo (Danes teden) bo sveti večer, pred praznikom Jezusovega rojstva .

Svete maše bodo kot ob nedeljah, poleg tega pa ob 15h še v Mali St. vasi, ob 18h bo večerna sveta maša, h kateri posebej vabimo družine, ki imajo majhne otroke! Ob 19h bo sv. maša na Spodnji Slivnici, ob 21h in 24h pa zopet v župnijski cerkvi. Pred tema dvema mašama bodo otroci in mladi pol ure prej pripravili božičnico.
Na sveti večer naj otroci prinesejo svoje darove, ki jih v adventu zbirajo v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE.

Ta teden bova z gospodom kaplanom (župnikom) obiskala še bolnike in starejše  po domovih - za prejem zakramentov pred božičem. Kdor želi obisk, naj nam sporoči v župnišče, da se dogovorimo za dan in uro obiska.

 

2. ADVENTNA  NEDELJA, 10. 12. 2017

Danes je 2. adventna nedelja,  tudi »Ambroževa nedelja«, ko častijo svojega zavetnika sv. Ambroža čebelarji. Danes zvečer bo ob 18h maševal za ozdravljenje in notranjo osvoboditev ter molil tudi nad posamezniki - duhovnik, dr. Peter Nastran, župnik na Koroški Beli – na Jesenicah.

          Hvala za darove prejšnjo nedeljo pri ofru.

Godovi: v torek goduje Marija iz Gudalupe, v sredo Lucija, devica in mučenka, v četrtek Janez od Križa, danes teden bo 3. adventna nedelja. Pri večerni sveti maši bo priložnost za sveto spoved, ko bo med nami več duhovnikov iz sosednjih župnij.

Prihodnjo nedeljo, 17. 12., bo tudi začetek bližnje priprave na božič z običajem: »Marijo nosijo«...

OKLIC: št. 17/17,   10.12. 2017
Ženin: Aleksander  KOVAČIČ, kat, samski, strojni tehnik in čebelar, 
sin +Jožeta  in Anice, roj. Papež,
rojen: 9.11. 1973 v Ljubljani,
biva, Jurčičeva pot 1, župnija Grosuplje   in

nevesta: Sabina  JORDAN, kat. vere, samska, prof. slov. jezika,
hči Tomaža in Ljubice, roj. Bregar,
rojena: 5.11. 1984 v Novem mestu,
biva: Zameško 22, župnija Škocjan

 

Ob smrti Marije Hren so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: Sin Slavko, hče+rki Anica in Milka, vnuki Boštjan in Blanka, Robert in Borut, ter vnukinja Polona z družino, Fatima in Tine, Tone Duša z družino, družini Magdalenc in Kristan, Iva Zupančič, Grosovi z Vrha pri Višnji Gori in MePZ Zgodnja danica. 7. dan bo v četrtek ob 18h.

V torek, 19. 12., bo pri večerni sveti maši sprejem »Luči miru iz Betlehema«

V nedeljo, 24. 12., bo sveti večer: ob 18h bo pmaša za družine z majhnimi otroki; ob 19h maša na Sp. Slivnici; ob 21h prva božična maša; ob 24h polnočnica in pred tema dvema mašama bodo božičnice.

Ponedeljek, 25. 12., božič; sv. maše ob 7h, 9h in 11.30, ob 14h v DSO; ob 18h; ob 19h »božični koncert« OPZ Zvezdica in MlPZ Brevis.

Torek, 26. 12., praznik sv. Štefana, praznovanje »Dneva samostojnosti in enotnosti« - ob 18h maša za domovino, po njej kratek kulturni program.

Nedelja: 31. 12., praznik Sv. Družine – blagoslov otrok in silvestrovo:  ob 23.30 molitev v cerkvi.

Ponedeljek, 1. 1., Novo leto.

Torek, 2. 1., celodnevno češčenje Najsvetejšega – maše ob 9h, 10.30, 18h;

ob 9.00: sv. maša: češčenje - udeleženci svete maše,
10.30: sv. maša: 11.30: češčenje - udeleženci svete maše
12.00: farani iz Grosuplja
13.00: Sp. Slivnica in Ponova vas
14.00: Gatina, Spodnje Blato, Praproče, Duplica – otroci veroučne šole (3, 4. in 5. raz.)
15.00: Brezje, Brvace, Perovo, Mala Stara vas, Jerova vas
16.00: Grosuplje – otroci veroučne šole (6, 7. in 8. raz.)
17.00 birmanci, mladi – animatorji in vsi ki prej niso mogli priti
17.30 pete litanije Srca Jezusovega 

18.00 slovesni zaključek češčenja.
Naj bo dan celodnevnega češčenja izraz naše hvaležnosti Gospodu, za vse milosti in prošnja za uspeh let, v katerem bo potekal tudi naš župnijski misijon.

Petek popoldne in sobota dopoldne, 5. in 6. januar, Trikraljevska akcija.

Petek, 2. 2., srečanje za vse župnijske sodelavce.

1. ADVENTNA  NEDELJA, 3. 12. 2012

Godovi: jutri goduje Janez Damaščan, duhovnik, v sredo Miklavž, škof in dobrotnik,  v četrtek sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj, zavetnik čebelarjev, v petek je praznik berezmadežnega spočetja Device Marije, v nedeljo bo 2. adventna nedelja.  Hvala animatorjem in ostalim, ki ste včeraj sodelovali pri oratoriju – delavnici adventnih venčkov. Sedaj po sveti maši jih bomo še blagoslovili.

Danes se bodo med sv. mašo ob 9h predstavili bodoči birmanci, popoldne ob 16h pa bo med nami zopet Miklavž.

V adventnem času bomo pri SKRIVNOST VERE odgovarjali: Reši nas…

V župnišču so že na razpolago knjige Mohorjeve zbirke.

Duhovne vaje v vsakdanjem življenju v adventnem času  potekajo tudi v Grosupljem. Tedenska srečanja so ob sredah po večerni sv. maši v župnišču. Predstavitev teh duhovnih vaj in način dela je na zgibankah, ki so zadaj na poličkah za tisk. Informacije: Nežica: 031 452 421.

V četrtek bo ob 20h srečanje zakonskee skupine  sv. Jožef.

V petek bo praznik BREZMADEŽNE, svete maše bodo tukaj ob 9h in 18h, na Sp. Slivnici pa ob 18h. Tukaj bo pri večerni sv. maši sprejem novih ministrantov. Na praznik se pripravljamo z devetdnevnico. Lepo vabljeni k bogoslužju v cerkvi in k osebni ter družinski molitvi doma.
Od  danes naprej poteka v naši župniji običaj  »Marijo nosijo« v nekoliko prilagojeni obliki. Nekaj družin prvoobhajancev je že vzelo s seboj »MOLITVENI NAHRBTNIK«, kjer je Sveto pismo, Marijin kipec, molitvenik, rožni venec in zvezek. Izmenjava teh nahrbtnikov bo vsak večer tukaj v cerkvi ali pa med družinami.

 

Prihodnjo nedeljo, 10. decembra, bo ob 9h sveta maša za čebelarje, zvečer ob 18h pa bo maševal ozdravljenje in osvoboditev ter molil za - tudi nad posamezniki - duhovnik, dr. Peter Nastran, župnik na Koroški Beli – na Jesenicah.

 

Ob smrti Minke Korošec so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: sin Bogdan z družno in sin Slavko, sestra Angelca z družino, bratranec in sestrična iz Brezovice , Marinka in Ema Zupančič, Andreja in Dare Starc, družina Premrov, Nada Mihalič,  Vinko in Malči Kadunc s Police, Kadunčevi s Hribske poti, Jože Trontelj z družino, Omahnovi iz Velike Dobrave, Zajčevi iz Podboršta, Medvedovi iz Velike Loke, družine: Šubelj, Lipič, Koletnik in Ferdin.

Po sveti maši ste vabljeni v veroučne prostore na kavo!

V soboto popoldne (9. 12.), bo DELAVNICA »BOŽIČNA PEKA«

S prvo adventno nedeljo se začnemo pripravljati na božične praznike. Da nam je lepo, tudi svoje domove ovijemo v praznično obleko. O tem še posebej razmišljajo naše gospodinje. Da bi jim pri tem malo pomagali in hkrati obudili nekaj slovenske tradicije, vas v soboto, 9.12., popoldne ob 15h, vabimo na delavnico, kjer bomo pod strokovnim vodstvom ustvarjali praznične dobrote iz kvašenega testa.

Naučili se bomo speči poprtnik, to je praznični obredni kruh, eno najstarejših znamenj božične peke, značilen predvsem za Dolenjsko; pekli bomo tudi božične ptičke in rogljičke, ter izvedeli še mnogo uporabnega in zanimivega.

Vse toplo povabim na delavnico, hkrati pa vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 8.12.2017. Zadaj na poličkah so listki »BOŽIČNA PEKA« s tel. številko za prijavo na delavnico. Ti podatki so tudi zunaj na oglasni deski in na spletni strani naše župnije.
Print Friendly and PDF