Preskoči na vsebino


Tedenska oznanila župnije GROSUPLJE

Mihaelovo pismo št. 1   1. - 21. januar 2018     Mašni nameni --

 

2. NEDELJA med letom, 14.1.2018

Hvala vsem za darove, ki ste jih pri ofru prejšnjo nedeljo namenili za domače duhovnike, Bog povrni tudi za bero in vso ostalo pomoč.

Godovi: jutri goduje Pavel, puščavnik, v torek Marcel, papež, v sredo Anton, puščavnik v četrtek je začetek molitvene osmine za edinost kristjanov, v petek je 150-letnica smrti Friderika Barage, misijonarja in škofa, v soboto godujeta Fabjan in Sebastijan, mučenca, danes teden bo 3. nedelja med letom.

V soboto bo ob 9h srečanje za ministrante.

V nedeljo, 21. januarja, bo romanje na Brezje in molitev za duhovne poklice. Odhod avtobusa bo ob 13.30 izpred šple L. Adamiča. Ob 15h bo na Brezjah molitvena ura za duhovne poklice, ob 16h pa sveta maša. Pevce in ministrante vabimo k sodelovanju na koru in pred oltarjem Brezjah. Prijave za AVTOBUS zbiramo v župnišču.

Otroci, ki so v adventu zbirali v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE, naj prinesejo svoje darove, k verouku ali jih oddajo v cerkvi pri  jaslicah. Do sedaj se je zbralo 360 EUR.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

V petek, 2. februarja, bo srečanje vseh župnijskih sodelavcev.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – 7.1.2018

Hvala vsem za darove danes, pri ofru in tudi za bero in ostalo pomoč.

Godovi: jutri goduje Severin, opat, v četrtek Pavlin Oglejski, škof, v petek Tatjana, mučenka, danes teden bo druga nedelja med letom.

Verouk bo v tem tednu zopet za vse skupine.
Otroci lahko prinesejo tudi k verouku svoje darove, ki so jih zbrali v adventu za lačne otroke. Do sedaj je prineslo  30  otrok. Skupaj z darovi tukaj pri jaslicah se je zbralo že  240 EUR.

Včeraj pa so skupine ob trikraljevskem koledovanju zbrale  1.400  EUR za otroke v misijonih, kjer delujejo slovenski misijonarji.

Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročnik. Lahko tudi komu plačate letno naročnino in bo to lepo darilo za novo leto ali za kakšen osebni praznik.

Skupnost katoliške mladine iz Velikih Lašč bo jutri (v nedeljo), ob 18h uprizorila  ŽIVE JASLICE v Stični. Bog tudi po najmanjših dela velike reči. Vabljeni!

Po sveti maši ste lepo vabljeni na kavo in čaj v veroučne prostore.  

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 31.12.2017

Danes, na nedeljo svete Družine,  Cerkev podeljuje otrokom poseben blagoslov, ki bo sedaj po sveti maši.

Silvestrovo je drugi sveti večer: Ob prehodu v novo leto, doma zopet pokropite in pokadite domove. Tukaj v cerkvi  bomo imeli molitev pred Najsvetejšim od 23h  do  24h, svete maše pa ne bo. Zahvalili se bomo Bogu za vse darove in ga prosili za blagoslov v prihodnjem letu. Na novega leta dan bodo svete maše ob 9h in 18h ter na Sp. Slivnici ob 17h in na Gatini ob 19h.
(V ponedeljek) - jutri se bomo spomnili 75- letnice smrti blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki je mučeniško smrt zaradi vere pretrpel 1. januarja 1943 na Mirni na Dolenjskem. Tam bo v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika 1. januarja -ob 10.30 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran. Ob 12.00 bo molitev na kraju mučeništva ob potoku Vejeršca - za mirnskim gradom.

 

V torek, 2. januarja,  bo v naši župniji dan CELODNEVNEGA ČEŠČENJA.

Ta dan naša župnija - v imenu vse škofije - moli, se zahvaljuje, časti in prosi Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.

Program (je objavljen v Mihaelovem pismu in na oglasni deski):

 

  9.00 - sveta maša  - vodi upokojeni nadškof  mons. Alojz Uran

10.00 - češčenje udeležencev te svete maše
10.30 - sveta maša – vabljeni otroci (namesto verouka)
11.00 - otroci – udeleženci pri sv. maši

12.00 - farani iz Grosuplja
13.00 - Spodnja Slivnica in Ponova vas

14.00 - Gatina, Sp. Blato, Praproče, Duplica
15.00 - Brezje, Brvace, Perovo, Mala Stara vas, Jerova vas

16.00 - Grosuplje

17.00 - birmanci, mladi – animatorji in vsi, ki prej niso mogli priti

18.00 - slovesni zaključek češčenja in pete litanije Srca Jezusovega –
            vodi novomašnik, kapucin,  brat Luka Modic iz Vipavskega Križa.

Letos bomo zopet pripravili Trikraljevsko akcijo z blagoslovom domov. Otroci in mldi bodo hodili po župniji v spomin na Modre z vzhoda, pogledali jaslice, pozdravili in zapeli. Darovi bodo namenjeni otrokom v misijonih. Prijave za Grosuplje zbiramo na plakatu na oglasni deski pred župnijsko cerkvijo in v župnišču, oz. po telefonu in po spletu. Domove bomo obiskali v petek, 5. januarja popoldne in v soboto, 6. januarja – dopoldne.

Sreda, četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu in bomo počastili sv. Jožefa, Jezusa in Marijo. V petek imajo birmanci ob 17h sv. spoved in potem sodelujejo pri sv. maši, pri kateri bo prepeval Mladinski pevski zbor Dotik iz župnije Kranj-Šmartin. Po maši bodo imeli še koncert božičnih pesmi. Skupaj z ŽPZ Biser iz Grosuplja.

V soboto zvečer vabljeni k sveti maši in k sodelovanju prvoobhajanci in starši.

        Danes teden bo pri vseh svetih mašah darovanje namenjeno domačim duhovnikom. BOG  POVRNI tudi za biro in za vsevaše darove in  , ki nama jo namenite.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

V nedeljo, 21. januarja, bo romanje na Brezje. Odhod avtobusa bo ob 13.30 izpred šple L. Adamiča, ob 15h bo molitvena ura, ob 16h pa sveta maša. Za avtobus se lahko že prjavite.

Ob smrti  Franca Strmoleta so namesto cvetja na grob darovali za sv. mašo in za cerkev: sestra Štefanija, nečak Miran z družino iz Grosuplja, nečak Tomaž, Razdrehovi iz Brega in Zorčevi (s Ceste). 7. dan bo v torek, 9. januarja, ob 18h.
Ob smrti Dušana Peskarja
je: darovala hči Renata z družino.
Ob smrti Vinka Potočnika je darovala družina Vovk.

Drugje opravljene svete maše (darovane predvsem ob pogrebih):  - Nameni so objavljeni tudi v Mihaelovem pismu.

+Rozalija Janežič – 3x, +Ana Gruden – 2x, +Jože Keber – 3x, +Anton Potokar 2x, +Adam Marić – 2x, +Anica Šošterič – 6x, +Bogomir Sašek – 9x, +Andreja Marjanovič – 2x, +Štefanija Smrekar, +Marija Čož – 11x, +Olga Planinšek – 4x, +Janez Janežič – 5x, +Ana Lavrih, +Marija Ahlin – 8x, +Anton Zupančič 6x, +Ana Petrič 3x, + Danica Tomažin – 11x, +Ana Predalič – 5x, +Janez Gale – 3x, +Franc Koprivec – 19x, +Martin Knep, +Jože Perme – 4x, +Janez Kastelic, + Izidor Javornik – 19x, +Janez Zupančič – 15x, + Marija Jerič, +Jože Babič – 7x, + Vinko Šuštar – 13x, +Janez Bevc – 8x, +Alojz Suhadolc – 3x, +Rok Rajakovič – 3x, +Franc Gorenc – 4x, +Ivana Matjažič, + Rudolf Ambrož - 13x, +Anica Kastelic – 26x, +Anton Zajec – 19x, +Minka Korošec 10x, +Marija Hren – 14x, Danica Marič - 3x, pok. iz družin Vilicer in Trampuž - 3x in +starši Javornik.

ŽUPNIJSKA STATISTIKA za leto 2017:

KRSTI: V letu 2017 je bilo v naši župniji krščenih 55 otrok, (leto prej 43). 2 otroka iz naše župnije sta bila krščena drugje, iz drugih župnij pa so bili pri nas krščeni 3 otroci. V 1. letu življenja je bilo krščenih 50 otrok, od 2. do 6.leta pa 5 otrok. Iz cerkvenega zakona je 28 otrok, iz izvenzakonskih skupnosti 26, 1 otrok pa je nezakonski.

POROKE: V letu 2017 je bilo v naši župniji  9 cerkvenih porok (leto prej prav tako 9). – 4 pari so bili od drugod Vendar so se letos 4  pari iz naše župnije  poročili drugje. Ena poroka je bila med katoličanko in nekrščenim.

KRŠČANSKI POGREBI: V letu 2017 je bilo cerkveno pokopanh  42  faranov, (leto prej pa 39); od tega 22 moških in 20 žensk. Med umrlimi jih je bilo 24 previdenih (ki so  prejeli vse tri zakramenteza umirajoče:  sveto spoved, obhajilo in maziljenje ali vsaj sveto odvezo in maziljenje. Najstarejši moški je umrl v 87 letu,  ženska pa v 103. letu starosti. Najmlajši moški v 26. letu, najmlajša ženska pa v 47. letu starosti.
Bil je tudi en pravoslavni in  12 civilnih pogrebov.

SVETO OBHAJILO: V preteklem letu je bilo razdeljenih 71.200  svetih obhajil.
Med prvoobhajanci je bilo  61 otrok, leto prej pa 55 otrok.


SVETO BIRMO je prejelo 41 mladih iz devetega razreda. Leto prej pa 48.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročenih 55 izvodov Družine ter 60 izvodov Ognjišča. Nekateri imate te in druge verske časopise ter revije naročene tudi po pošti.

OB NEDELJAH (in ob sobotah zvečer)  obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1377 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov.

VEROUK obiskuje 475 otrok, kar je približno 55 % vseh osnovnošolskih otrok.

Hvala vsem sodelavcem: članom ŽPS, ključarjem in gospodarski komisiji, mežnarjem in sodelavcem pri bogoslužju: pevcem, ministrantom, bralcem, izrednim delilcem obhajila, pritrkovalcem, postavljalcem jaslic in božjega groba, sodelavkam Župnijske karitas Grosuplje, krasilkam in pritrkovalcem, mladim in odraslim skavtom, članom KD svetega Mihaela, zakonskih skupin in Kolpingove družine, Marijine legije in sodelavcem  Večerov življenja... Pri nas se zbirata tudi skupini Ala-non in AA – to so tisti ki si pomagajo in se borijo proti odvisnosti. Nekateri se učijo tudi igrati na diatonično harmoniko...

 

4. ADVENTNA NEDELJA – 24. 12. 2017

Danes praznujemo 4. adventno nedeljo in danes bo tudi že  SVETI VEČER. Med molitvijo rožnega venca bomo blagoslovili svoje domove s kadilom in z blagoslovljeno vodo. Ob 18. uri bo sv. maša za družine z majhnimi otroko, ob 19h na Spodnji Slivnici, tukaj pa zopet ob  21 h in ob 24h. Pol ure pred sv. mašo ob 21.iIn 24h bo bo božičnica, ki jo pripravljajo otroci in mladi. Ta večer naj otroci prinesejo svoje darove, ki so jih v adventu zbirali v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE in jih bodo oddali tukaj pri  jaslicah.

Na Božič je nedeljski red svetih maš. Po  večerni sveti maši bo BOŽIČNI KONCERT, ki ga bodo pripravili OPZ ZVEZDICA in mladinski zbor KD sv. Mihaela BREVIS.

Na god svetega Štefana in ob prazniku slovenske samostojnosti bodo svete maše tudi na Gatini in na Sp. Slivnici.

V četrtek, 28. decembra, na god nedolžnih otročičev, bo Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje.

Letos bomo zopet pripravili Trikraljevsko akcijo z blagoslovom domov. Otroci in mldi bodo hodili po župniji v spomin na Modre z vzhoda, pogledali jaslice, pozdravili in zapeli. Darovi bodo namenjeni otrokom v misijonih. Prijave za Grosuplje bomo zbirali na plakatu na oglasni deski pred župnijsko cerkvijo ali v župnišču, oz. po telefonu in spletu. Domove bomo obiskali v petek, 5. januarja popoldne in v soboto, 6. januarja – dopoldne.

V petek, 5. januarja, bo pri večerni sv. maši prepeval Mladinski pevski zbor Dotik iz župnije Kranj-Šmartin. Po maši bo imeli krajši koncert božičnih pesmi. Zboru iz Kranja se bo pridružil še ŽPZ Biser iz Grosuplja.

Naročniki DRUŽINE, OGNJIŠČA in MOHORJEVIH KNJIG lahko poravnate naročnino za prihodnje leto v župnišču. Vabimo tudi nove naročnike. Zelo lepo darilo za praznike je – če nekomu plačate naročnino za kakšen verski list, ki bo nekoga vse leto bogatil in razsvetljeval…

Hvala jasličarjem, ki so postavili jaslice tukaj v cerkvi ter postavili in okrasili smrekce in tudi birmancem, ki so skupaj z animatorji naredili in postavili jaslice zunaj pred cerkvijo.    7. dan bo v četrtek ob 18h.

 

3. ADVENTNA  NEDELJA, 17. 12. 2017

Nocoj bo pri večerni sveti maši priložnost za sveto spoved, ko bo med nami več duhovnikov iz sosednjih župnij.

Ta teden otroci NIMAJO VEROUKA! Pridejo naj k sveti maši in k pripravi na božič  z običajem: »Marijo nosijo«... - Vsak večer naj bi v petih družinah v župniji molili ob Mariji, ki jo dobite v cerkvi - pri oltarju.

V torek, 19. 12., bo pri večerni sveti maši sprejem »Luči miru iz Betlehema«

Ob četrtkih zjutraj vabimo može in fante na molitev hvalnic -  ob 6.15.

Prihodnjo nedeljo (Danes teden) bo sveti večer, pred praznikom Jezusovega rojstva .

Svete maše bodo kot ob nedeljah, poleg tega pa ob 15h še v Mali St. vasi, ob 18h bo večerna sveta maša, h kateri posebej vabimo družine, ki imajo majhne otroke! Ob 19h bo sv. maša na Spodnji Slivnici, ob 21h in 24h pa zopet v župnijski cerkvi. Pred tema dvema mašama bodo otroci in mladi pol ure prej pripravili božičnico.
Na sveti večer naj otroci prinesejo svoje darove, ki jih v adventu zbirajo v okviru misijonske akcije OTROCI ZA OTROKE.

Ta teden bova z gospodom kaplanom (župnikom) obiskala še bolnike in starejše  po domovih - za prejem zakramentov pred božičem. Kdor želi obisk, naj nam sporoči v župnišče, da se dogovorimo za dan in uro obiska.

 

2. ADVENTNA  NEDELJA, 10. 12. 2017

Danes je 2. adventna nedelja,  tudi »Ambroževa nedelja«, ko častijo svojega zavetnika sv. Ambroža čebelarji. Danes zvečer bo ob 18h maševal za ozdravljenje in notranjo osvoboditev ter molil tudi nad posamezniki - duhovnik, dr. Peter Nastran, župnik na Koroški Beli – na Jesenicah.

          Hvala za darove prejšnjo nedeljo pri ofru.

Godovi: v torek goduje Marija iz Gudalupe, v sredo Lucija, devica in mučenka, v četrtek Janez od Križa, danes teden bo 3. adventna nedelja. Pri večerni sveti maši bo priložnost za sveto spoved, ko bo med nami več duhovnikov iz sosednjih župnij.

Prihodnjo nedeljo, 17. 12., bo tudi začetek bližnje priprave na božič z običajem: »Marijo nosijo«...

OKLIC: št. 17/17,   10.12. 2017
Ženin: Aleksander  KOVAČIČ, kat, samski, strojni tehnik in čebelar, 
sin +Jožeta  in Anice, roj. Papež,
rojen: 9.11. 1973 v Ljubljani,
biva, Jurčičeva pot 1, župnija Grosuplje   in

nevesta: Sabina  JORDAN, kat. vere, samska, prof. slov. jezika,
hči Tomaža in Ljubice, roj. Bregar,
rojena: 5.11. 1984 v Novem mestu,
biva: Zameško 22, župnija Škocjan

 

Ob smrti Marije Hren so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: Sin Slavko, hče+rki Anica in Milka, vnuki Boštjan in Blanka, Robert in Borut, ter vnukinja Polona z družino, Fatima in Tine, Tone Duša z družino, družini Magdalenc in Kristan, Iva Zupančič, Grosovi z Vrha pri Višnji Gori in MePZ Zgodnja danica. 7. dan bo v četrtek ob 18h.

V torek, 19. 12., bo pri večerni sveti maši sprejem »Luči miru iz Betlehema«

V nedeljo, 24. 12., bo sveti večer: ob 18h bo pmaša za družine z majhnimi otroki; ob 19h maša na Sp. Slivnici; ob 21h prva božična maša; ob 24h polnočnica in pred tema dvema mašama bodo božičnice.

Ponedeljek, 25. 12., božič; sv. maše ob 7h, 9h in 11.30, ob 14h v DSO; ob 18h; ob 19h »božični koncert« OPZ Zvezdica in MlPZ Brevis.

Torek, 26. 12., praznik sv. Štefana, praznovanje »Dneva samostojnosti in enotnosti« - ob 18h maša za domovino, po njej kratek kulturni program.

Nedelja: 31. 12., praznik Sv. Družine – blagoslov otrok in silvestrovo:  ob 23.30 molitev v cerkvi.

Ponedeljek, 1. 1., Novo leto.

Torek, 2. 1., celodnevno češčenje Najsvetejšega – maše ob 9h, 10.30, 18h;

ob 9.00: sv. maša: češčenje - udeleženci svete maše,
10.30: sv. maša: 11.30: češčenje - udeleženci svete maše
12.00: farani iz Grosuplja
13.00: Sp. Slivnica in Ponova vas
14.00: Gatina, Spodnje Blato, Praproče, Duplica – otroci veroučne šole (3, 4. in 5. raz.)
15.00: Brezje, Brvace, Perovo, Mala Stara vas, Jerova vas
16.00: Grosuplje – otroci veroučne šole (6, 7. in 8. raz.)
17.00 birmanci, mladi – animatorji in vsi ki prej niso mogli priti
17.30 pete litanije Srca Jezusovega 

18.00 slovesni zaključek češčenja.
Naj bo dan celodnevnega češčenja izraz naše hvaležnosti Gospodu, za vse milosti in prošnja za uspeh let, v katerem bo potekal tudi naš župnijski misijon.

Petek popoldne in sobota dopoldne, 5. in 6. januar, Trikraljevska akcija.

Petek, 2. 2., srečanje za vse župnijske sodelavce.

1. ADVENTNA  NEDELJA, 3. 12. 2012

Godovi: jutri goduje Janez Damaščan, duhovnik, v sredo Miklavž, škof in dobrotnik,  v četrtek sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj, zavetnik čebelarjev, v petek je praznik berezmadežnega spočetja Device Marije, v nedeljo bo 2. adventna nedelja.  Hvala animatorjem in ostalim, ki ste včeraj sodelovali pri oratoriju – delavnici adventnih venčkov. Sedaj po sveti maši jih bomo še blagoslovili.

Danes se bodo med sv. mašo ob 9h predstavili bodoči birmanci, popoldne ob 16h pa bo med nami zopet Miklavž.

V adventnem času bomo pri SKRIVNOST VERE odgovarjali: Reši nas…

V župnišču so že na razpolago knjige Mohorjeve zbirke.

Duhovne vaje v vsakdanjem življenju v adventnem času  potekajo tudi v Grosupljem. Tedenska srečanja so ob sredah po večerni sv. maši v župnišču. Predstavitev teh duhovnih vaj in način dela je na zgibankah, ki so zadaj na poličkah za tisk. Informacije: Nežica: 031 452 421.

V četrtek bo ob 20h srečanje zakonskee skupine  sv. Jožef.

V petek bo praznik BREZMADEŽNE, svete maše bodo tukaj ob 9h in 18h, na Sp. Slivnici pa ob 18h. Tukaj bo pri večerni sv. maši sprejem novih ministrantov. Na praznik se pripravljamo z devetdnevnico. Lepo vabljeni k bogoslužju v cerkvi in k osebni ter družinski molitvi doma.
Od  danes naprej poteka v naši župniji običaj  »Marijo nosijo« v nekoliko prilagojeni obliki. Nekaj družin prvoobhajancev je že vzelo s seboj »MOLITVENI NAHRBTNIK«, kjer je Sveto pismo, Marijin kipec, molitvenik, rožni venec in zvezek. Izmenjava teh nahrbtnikov bo vsak večer tukaj v cerkvi ali pa med družinami.

 

Prihodnjo nedeljo, 10. decembra, bo ob 9h sveta maša za čebelarje, zvečer ob 18h pa bo maševal ozdravljenje in osvoboditev ter molil za - tudi nad posamezniki - duhovnik, dr. Peter Nastran, župnik na Koroški Beli – na Jesenicah.

 

Ob smrti Minke Korošec so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše in za cerkev: sin Bogdan z družno in sin Slavko, sestra Angelca z družino, bratranec in sestrična iz Brezovice , Marinka in Ema Zupančič, Andreja in Dare Starc, družina Premrov, Nada Mihalič,  Vinko in Malči Kadunc s Police, Kadunčevi s Hribske poti, Jože Trontelj z družino, Omahnovi iz Velike Dobrave, Zajčevi iz Podboršta, Medvedovi iz Velike Loke, družine: Šubelj, Lipič, Koletnik in Ferdin.

Po sveti maši ste vabljeni v veroučne prostore na kavo!

V soboto popoldne (9. 12.), bo DELAVNICA »BOŽIČNA PEKA«

S prvo adventno nedeljo se začnemo pripravljati na božične praznike. Da nam je lepo, tudi svoje domove ovijemo v praznično obleko. O tem še posebej razmišljajo naše gospodinje. Da bi jim pri tem malo pomagali in hkrati obudili nekaj slovenske tradicije, vas v soboto, 9.12., popoldne ob 15h, vabimo na delavnico, kjer bomo pod strokovnim vodstvom ustvarjali praznične dobrote iz kvašenega testa.

Naučili se bomo speči poprtnik, to je praznični obredni kruh, eno najstarejših znamenj božične peke, značilen predvsem za Dolenjsko; pekli bomo tudi božične ptičke in rogljičke, ter izvedeli še mnogo uporabnega in zanimivega.

Vse toplo povabim na delavnico, hkrati pa vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 8.12.2017. Zadaj na poličkah so listki »BOŽIČNA PEKA« s tel. številko za prijavo na delavnico. Ti podatki so tudi zunaj na oglasni deski in na spletni strani naše župnije.
Print Friendly and PDF