Preskoči na vsebino


Pravila veroučne šole

Verouk je le en del verske vzgoje. Še bolj pomembno je versko življenje doma (zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...) in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...). Kot starša bova otroka –e  spodbujala k dobremu in mu- jim s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri. Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje. Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom – i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši, da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.

 

PRAVILA
 

1.      Reden obisk verouka. Potrebna je vsaj 75-odstotna udeležba.

2.      Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Starši lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-pošti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno  pozanimati in nalogo narediti.

3.      Točnost. Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura.

4.      Sodelovanje pri veroučnih urah: imeti delovni zvezek, učbenik in pisalo!

5.      Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sv. maši in se podpišete.

6.      Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,  ne pije, ne žveči.

7.      V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. mašah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti starše.

8.      Udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.

9.      Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.

 

V primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom.

 

Ocenjevanje

Prisotnost: pričakuje se redna udeležba pri sveti maši in veroučnih urah (vsaj 75% za izdelan letnik).

Domače naloge: pričakuje se redno izpolnjevanje domačih nalog. Ocena, ki jo veroučenci dobijo v spričevalo, je tudi ocena urejenosti liturgičnega zvezka.

Sodelovanje: mišljeno je sodelovanje pri verouku s poslušanjem, spraševanjem, petjem, odgovori, molitvijo… skratka: z zavzetim izpolnjevanjem navodil, ki jih poda katehet.

Dejavnosti: dobro je, če vsak veroučenec najde vsaj eno dejavnost v župniji in se vanjo vključi (ministranti, petje igranje v orkestru, branje, priprava božičnice, miklavževanja, skavti, obisk bolnikov, Kulturno društvo sv. Mihaela…). Kje bi lahko sodeloval/a jaz? Razmisli? Kaj bom storil, da bom to uresničil/a?

Znanje: veroučno znanje in molitve ter obrazce (deset zapovedi, 7 zakramentov....) bomo preverjali z vsaj dvema testoma, spraševanjem (vsak vprašan vsaj 1-krat letno), v višjih razredih tudi z referati in spisi.

Bogoslužje: ocenjevali bomo prisotnost in sodelovanje pri sveti maši. Spodbujam Vas, da vzamete sveto mašo zares in ne pozabite, da je prvi del verouka skupno z Vašimi starši pri sveti maši. Povabljeni. Liturgični zvezek bo ogledalo Vašega odnosa do svete maše, še lepše pa Vaše srce.

Vedenje: poskrbi, da bo Tvoje vedenje všeč Jezusu in drugim...

 

Starši, če boste želeli, da se srečamo in pogovorimo o delu Vašega otroka, lahko to storimo po predhodni najavi vedno. Lepo povabljeni, saj skupaj iščemo blagor Vaših otrok.
Print Friendly and PDF