Preskoči na vsebino


Veroučna šola

Urnik veroučne šole Grosuplje 2016 - 17

  MALA ŠOLA –MARIJIN VRTEC (4-6 let)  ČET      17.00 

Rdeče obarvana polja - pomeni, da je skupina že polna!

1. RAZRED:    PON 18.00       ČET 16.00     ČET      18.00 

2. RAZRED:   TOR   17.00      ČET   16.00     ČET    17.00

3. RAZRED:   PON   17.00      TOR  14.00     TOR    17.00

4. RAZRED:   PON   15.00      PON 17.00     ČET    14.00

5. RAZRED:   PON   13.30      TOR    13.30    ČET    15.00

6. RAZRED:   PON   14.00      PON  16.00     ČET    14.00

7. RAZRED:   PON   17.00      TOR     14.00     ČET 15.00

8. RAZRED:   PON   14.00      PON  16.00     TOR    15.00

9. RAZRED:   PON   15.00      TOR   16.00    

 

Vpis, kjige in zvezki: 1. in 2. september, od 15.00 do 19.00 v veroučnih učilnicah

Prispevek za knjige, delovne in bogoslužne zveske ter za ogrevanje:

1., 2., 3. razred - 20 EUR,         4., 5., 6. , 7., 8. in 9.  razred 25 EUR   (brez knjige 20 EUR) 

Če kdo ne zmore poravnati celotnega prispevka, naj pove.
Prav pa je, da (posebej v takšnih primerih) pomgagajo tudi botri ali sorodniki.

 

PRIJAVNICA ZA VEROUK  2016/17           (lahko izpolnite doma)

 

Razred. oz letnik.......................... verouka

Otrok - priimek in ime _____________________

Rojen-a, dne:____________________________
v kraju:_________________________________

Krščen-a, dne:___________________________
v župniji:________________________________

Bivališče:_______________________________

Oče:  priimek in ime:_______________________
poklic:_______________________

Mama:ime, priimek:_______________________
dekliški priimek:_________________________

poklic:_____________________

 

Telefon:_______________________________

 

Podpis staršev: oče:________________ in (ali)

                                 mama:_________________

 

V tem šolskem letu se bo otrok vključil  med:
 x    ministrante      x   pevski zbor        x  skavte.......

Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti
oz. skupin v župniji (poglejspodaj oz.  zadaj).

 

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisem potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.
__________________________________________________

__________________________________________________

Tedensko:

Pevski zbori: MePZ Zgodnja danica, MePZMagnificat, OPZ Zvezdica

Molitvene skupine:Sistem župnijskih celic, Marijina legija, Molitev za duhovne poklice in za župnijo, skupina VRTNICA v DSO

Katehumenat -priprava na prejem zakramentov za odrasle  (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo)

Delavnice molitve in življenja (3 mesece)

 

Mesečno:

Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov

Zakonska skupina: mlajša, Emanuel oz. nova...

Biblična skupina

Večeri življenja (4. nedelja v mesecu)

 

Sodelavci – občasno:

Bralci beril

Instrumentalna skupina

Animatorji birmanskih skupin

Animatorji ali sodelavci pri oratoriju

Delivci obhajila:

Kateheze za odrasle in mlade: Tečaj Alfa: bo oznanjeno

Župnijska karitas - pomoč v pisarni, obiskovanje bolnikov...

Čiščenje in urejanje okolice cerkve

 

Kolpingova družina sv. Mihaela: občasna srečanja in prireditve

Kulturno društvo sv. Mihaela: skupine: dramska, literarna, folklorna (odrasli in mladi), glasbena -tamburaška, pevska, pritrkovalci....

 

Verouk je le en del verske vzgoje.
Še bolj pomembno je versko življenje doma (zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...)
in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...).

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši,

da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.

                   

                             PRAVILA

 1. Reden obisk verouka. Potrebna je vsaj 75-odstotna udeležba.

 2. Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Starši lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-pošti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno  pozanimati in nalogo narediti.

 3. Točnost. Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura.

 4. Sodelovanje pri veroučnih urah: imeti delovni zvezek, učbenik in pisalo!

 5. Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sv. maši in se podpišete.

 6. Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,  ne pije, ne žveči.

 7. V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. mašah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti starše.

 8. Udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.

 9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.

 10. V primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom.

 

Skupine v župniji vas vabijo in pričakujejo:

Tedensko:

Pevski zbori: MePZ Zgodnja danica, MePZMagnificat, OPZ Zvezdica

Molitvene skupine:Sistem župnijskih celic, Marijina legija, Molitev za duhovne poklice in za župnijo, skupina VRTNICA v DSO

Katehumenat -priprava na prejem zakramentov za odrasle  (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo)

Delavnice molitve in življenja (3 mesece)

 

Mesečno:

Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov

Zakonska skupina: mlajša, Emanuel oz. nova...

Biblična skupina

Večeri življenja (4. nedelja v mesecu)

 

Sodelavci – občasno:

Bralci beril

Instrumentalna skupina

Animatorji birmanskih skupin

Animatorji ali sodelavci pri oratoriju

Delivci obhajila:

Kateheze za odrasle in mlade: Tečaj Alfa: bo oznanjeno

Župnijska karitas - pomoč v pisarni, obiskovanje bolnikov...

Čiščenje in urejanje okolice cerkve

 

Kolpingova družina sv. Mihaela: občasna srečanja in prireditve

Kulturno društvo sv. Mihaela: skupine: dramska, literarna, folklorna (odrasli in mladi), glasbena -tamburaška, pevska, pritrkovalci....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Urnik 2014/2015
 

mala šola-
Marijin vrtec*

sobota 10.00-
11.00
       
1. razred torek 18.00 četrtek 16.00 četrtek 17.00
2. razred ponedeljek 17.00 torek 16.00 četrtek 14.00
3. razred ponedeljek 17.00 torek 14.00 torek 17.00
4. razred ponedeljek 13.20 ponedeljek 14.00 torek 15.00
5. razred torek 17.00 četrtek 13.20 četrtek 15.00
6. razred ponedeljek 13.20 ponedeljek 15.00 četrtek 14.00
7. razred ponedeljek 14.00 ponedeljek 16.00 četrtek 15.00
8. razred ponedeljek 15.00 ponedeljek 17.00 torek 14.00
9. razred ponedeljek 16.00 torek 16.00 torek 17.00

* v Marijin vrtec se lahko vpišejo otroci stari od 4 do 6 let

 

Dodatni izbirni program

Poleg rednega programa, imajo veroučenci možnost, da se vključijo v katerega od dodatnih izbirnih programov. Ti programi so bodisi celoletni ali izbirni. Delijo se v tri skupine:

 • duhovno (ministranti, otroški zbor, branje prošenj, sv. maše, pobožnosti šmarnice, rožni venec...),
 • karitativno (dobrodelnost, pomoč, obiski...) in
 • vzgojno (skavti, oratorij, Slomškovo bralno priznanje...).

 

 

 
VeroukPrint Friendly and PDF