Preskoči na vsebino


Veroučna šola

VEROUK SE BO PRIČEL ZOPET V PONEDELJEK, 8. januarja!

V tem času ste povabljeni k bogoslužju ob nedeljah in praznikih

ter V TOREK, 2. JANUARJA k CELODNEVNEMU ČEŠČENJU!

 

Veroučna šola Grosuplje 2017 - 18

Vpis, razdelitev po skupinah, nabava knjig, bogoslužnih in delovnih zvezkov bo:
31. avgusta in 1. septembra, od 15. do 19. ure v veroučnih prostorih pod novo cerkvijo.

Naknadni vpis - vsak dan med uradnimi urami ali  po večerni sveti maši!

Prispevek za knjige, delovne in bogoslužne zveske ter za ogrevanje je 25 EUR, za tri otroke in več pa za vse skupaj 60 EUR:

Če kdo ne zmore poravnati celotnega prispevka, naj pove.
Prav pa je, da (posebej v takšnih primerih) pomgagajo tudi botri ali sorodniki.

 

Predviden urnik:

1. RAZRED:    PON  18.00       ČET  16.00     ČET      18.00 

2. RAZRED:   PON   17.00      TOR  17.00?     ČET    16.00

3. RAZRED:   PON   17.00      TOR  14.00     TOR    17.00

4. RAZRED:   PON   15.00      PON 16.00     ČET    14.00

5. RAZRED:   PON   14.00      ČET  14.00    ČET    17.00

6. RAZRED:   PON   14.00      TOR  14.00     ČET    15.00

7. RAZRED:   PON   17.00      TOR     14.00     ČET 15.00

8. RAZRED:   PON   14.00      PON  16.00     TOR    15.00

9. RAZRED:   PON   15.00      TOR   16.00    

Rdeče obarvana polja - pomeni, da je skupina že polna!

 

Za prvo prijavo otroka prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list (oz. podatek kdaj in kje je bil otrok krščen). Če otrok še ni krščen ga lahko vpišete k verouku in se potem dogovorimo glede krsta.

 

PRIJAVNICA ZA VEROUK  2017/18
za vsakega otroka posebej - lahko izpolnite doma!

Razred. oz letnik.......................... verouka

Otrok - priimek in ime:_____________________

Rojen-a, dne:____________________________
               kraj:_____________________________

Krščen-a, dne:____________________________
                župnija:___________________________

Bivališče-naslov:_________________________

Oče:  priimek in ime:_______________________

           poklic:_______________________

Mama:ime, priimek:________________________

        dekliški priimek:_______________________

        poklic:_____________________

Telefon:_______________________________

e-pošta:________________________________


V tem šolskem letu želimo, da se otrok  vključi  med:

x   
ministrante       x   pevski zbor          x  skavte.......

Verouk je le en del verske vzgoje.
Še bolj pomembno je versko življenje doma
(zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...)
in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...).

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši,
da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.


Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.

Podpis: oče:______________

in (ali)  mama:________

Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti - oz. skupin v župniji.

_______________________________________

_______________________________________

 

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisem potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.
__________________________________________________
Verouk je le en del verske vzgoje.
Še bolj pomembno je versko življenje doma (zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...)
in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...).

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši,

da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.

                   

                             PRAVILA

 1. Reden obisk verouka. Potrebna je vsaj 75-odstotna udeležba.

 2. Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Starši lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-pošti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno  pozanimati in nalogo narediti.

 3. Točnost. Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura.

 4. Sodelovanje pri veroučnih urah: imeti delovni zvezek, učbenik in pisalo!

 5. Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sv. maši in se podpišete.

 6. Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,  ne pije, ne žveči.

 7. V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. mašah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti starše.

 8. Udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.

 9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.

 10. V primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom.

 

Skupine v župniji vas vabijo in pričakujejo:

Tedensko:

Pevski zbori: MePZ Zgodnja danica, MePZMagnificat, OPZ Zvezdica

Molitvene skupine:Sistem župnijskih celic, Marijina legija, Molitev za duhovne poklice in za župnijo, skupina VRTNICA v DSO

Katehumenat -priprava na prejem zakramentov za odrasle  (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo)

Delavnice molitve in življenja (3 mesece)

 

Mesečno:

Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov

Zakonska skupina: mlajša, Emanuel oz. nova...

Biblična skupina

Večeri življenja (4. nedelja v mesecu)

 

Sodelavci – občasno:

Bralci beril

Instrumentalna skupina

Animatorji birmanskih skupin

Animatorji ali sodelavci pri oratoriju

Delivci obhajila:

Kateheze za odrasle in mlade: Tečaj Alfa: bo oznanjeno

Župnijska karitas - pomoč v pisarni, obiskovanje bolnikov...

Čiščenje in urejanje okolice cerkve

Kolpingova družina sv. Mihaela: občasna srečanja in prireditve

Kulturno društvo sv. Mihaela: skupine: dramska, literarna, folklorna (odrasli in mladi), glasbena -tamburaška, pevska, pritrkovalci....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatni izbirni program

Poleg rednega programa, imajo veroučenci možnost, da se vključijo v katerega od dodatnih izbirnih programov. Ti programi so bodisi celoletni ali izbirni. Delijo se v tri skupine:

 • duhovno (ministranti, otroški zbor, branje prošenj, sv. maše, pobožnosti šmarnice, rožni venec...),
 • karitativno (dobrodelnost, pomoč, obiski...) in
 • vzgojno (skavti, oratorij, Slomškovo bralno priznanje...).Prijavnica za veroukPrint Friendly and PDF