Preskoči na vsebino


PRIJAVNICA za verouk

Beseda je lahko most, ki združuje; ključ, ki odpre; balzam, ki blaži;
luč v temi; mavrica upanja;  pozornost, ki tolaži; roka, ki pomaga vstati.”

Beseda pa je lahko tudi zid, ki ločuje; ključ, ki zaklepa; kis, ki razjeda;
veter, ki zaduši plamene; klofuta, ki ponižuje; kamen, ki ubija.”

PRIJAVNICA - VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI  2019 - 2020

PRIJAVNICA ZA VEROUK  v župniji Grosuplje 2019/20
Spodaj podpisani oče/mati/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi.

Razred, oz. letnik.......................... verouka

Otrok - priimek in ime _____________________
Rojen-a, dne:____________________________
v kraju:_________________________________
Krščen-a, dne:___________________________
v župniji:________________________________
Bivališče:_______________________________
Oče: 
priimek in ime:_______________________
poklic:_______________________

Mama:  ime, priimek:_____________________
dekliški priimek:_________________________

poklic:_______________________

Telefon:_______________________________

E- pošta:_______________________________

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  
S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.

Podpis staršev: oče:________________ in (ali)


                                 mama:_________________

V tem šolskem letu se bo otrok vključil  med:
 x    ministrante      x   pevski zbor        x  skavte.......

Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti
oz. skupin v župniji (poglejspodaj oz.  zadaj).

__________________________________________________

Zagotavljamo, da bo Župnija Grosuplje zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno
za izvajanje in obveščanje o župnijski katehezi ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji.

S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
Vaše podatke bomo hranili do preklica.

 

Seznanjen sem s prošnjo za prispevek, ki je namenjen za župnijsko katehezo – za celotno šolsko leto ter za
knjigo oz. (in) delovni ter bogoslužni zvezek z nalepkami za vse nedelje in cerkvene praznike: v višini 25 EUR.
Kdor ne potrebuje knjige (od 4. – 9. razreda) pa je celoten prispevek 18 EUR. 
Priporočamo, da prispevek v celoti ali delno  poravnajo botri otrok – in jim tako pokažejo, da želijo pomagati pri njihovi verski vzgoji…

Prispevek za katehezo lahko poravnate tudi v dveh obrokih:

    1. obrok: ______ ob vpisu;            2. obrok: _______ (do 28. 2. 2020).

Če kdo ne zmore tega prispevka, posebej tam, kjer je več otrok, lahko zaprosi za oprostitev (delnega oz. celotnega) plačila in utemelji razlog.     

S podpisom dovoljujem tudi obdelavo osebnih podatkov in fotografij za arhiv Župnije Grosuplje 
in objavo na spletnih straneh ter v tiskanih medijih Katoliške Cerkve v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti.

Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni dokončno opravljen!

Vpisnico za vsakega otroka posebej - lahko izpolnite doma – in podpisano osebno oddate!

 

Verouk je le en del verske vzgoje.  Še bolj pomembno je versko življenje doma 
(zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...)
in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...).

PRAVILA

 1. obisk verouka. Potrebna je vsaj  75-odstotna udeležba.
 2. Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Starši lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-pošti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno  pozanimati in nalogo narediti.
 3. . Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura.
 4. Pri veroučnih urah: imeti delovni in bogoslužni zvezek, učbenik in pisalo!
 5. Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sv. maši in se podpišete.
 6. Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,  ne pije, ne žveči.
 7. V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. mašah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti starše.
 8. Udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.
 9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.
 10. V primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom.

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši,
da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.


Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.

Dodatni izbirni program za otroke: Poleg rednega programa, imajo veroučenci možnost, da se vključijo v katerega od dodatnih izbirnih programov. 

 • ministranti
 • otroški pevski zbor Zvezdica
 • skavti
 • oratorij
 • glasbena skupina
 • branje prošenj in uvodov
 • molitev: rožni venec, litanije, križev pot...
 • dobrodelnost, pomoč, obiski... in
 • Slomškovo bralno priznanje...

Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti - oz. skupin v župniji.

DEJAVNOSTI  V   ŽUPNIJI:

Tedensko:
Pevski zbori: MePZ Zgodnja danica, MePZMagnificat, otroški pevski zbor Zvezdica (vaja je ob sobotah od 9.00 do 10.00)
Molitvene skupine: Slavljenje - ponedeljek, Marijina legija - torek, Molitev za duhovne poklice in za župnijo - četrtek, skupina VRTNICA v DSO,

Katehumenat -priprava na prejem zakramentov za odrasle  (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo). Prijave v septembru.
Delavnice molitve in življenja (občasno)

Kulturno društvo sv. Mihaela: skupine: dramska, literarna, folklorna (odrasli in mladi), glasbena -tamburaška, pevska, pritrkovalci....

2x mesečno:
Češčenje sv. Rešnjega Telesa in Krvi 
(prva nedelja zvečer in tretji petek popoldne). 

1 x mesečno:
Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov - BOKSS
Zakonske skupine
: sv. Jožef, Emanuel, DiŽ - mlajša zakonska skupina
Občasno:
Biblična skupina, Večeri življenja, Tečaj Alfa...
Sodelavci: Bralci beril, instrumentalna skupina, animatorji birmanskih skupin, animatorji ali sodelavci pri oratoriju, delivci obhajila, kateheze za odrasle in mlade -
Župnijska karitas - pomoč v pisarni, obiskovanje bolnikov, čiščenje in urejanje okolice cerkve...
Kolpingova družina sv. Mihaela: občasna srečanja in prireditve, romanja in izleti...

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.

Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši, da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.

 

Molitev ob začetku šolskega leta

Gospod, Ti nas vodiš in spremljaš. Prosimo te, da bi bil že začetek šolskega leta čim lepši.

Razsvetljuj starše s Svetim Duhom, da bodo iskali in našli to, kar je otrokom najbolj potrebno.

Dobri Oče, pomagaj staršem, babicam, dedkom in vsem, ki bodo v tem letu vzgajali otroke, da bi jih z zgledom in besedo oblikovali v dobre ljudi.

Naj vzgojitelji sodelujejo med seboj in se podpirajo pri vzgoji.

Gospod, odpiraj nam oči za bližnje, za vse, ki so v stiskah in jih bomo v tem šolskem letu srečali.
Jezus, naš učitelj, bodi naša »Pot, Resnica in Življenje«.

Mati Marija, tudi ti nas spremljaj, varuj in podpiraj na poteh življenja!  Amen

 

Beseda je lahko most, ki združuje; ključ, ki odpre; balzam, ki blaži;
luč v temi; mavrica upanja;  pozornost, ki tolaži; roka, ki pomaga vstati.”

Beseda pa je lahko tudi zid, ki ločuje; ključ, ki zaklepa; kis, ki razjeda;
veter, ki zaduši plamene; klofuta, ki ponižuje; kamen, ki ubija.”

Lepo povabljeni k skupnemu sooblikovanju letošnjega verouka.

Za vsa vprašanja, morebitne nejasnosti, težave in odzive, smo Vam vedno na voljo.


Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši, da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.

Predviden urnik veroučne šole Grosuplje 

za leto 2019-20

M. Š. (3-6 let) 

ČET  17h v adventu in v

postu

1. RAZRED:

ČET 15h

ČET 16h

ČET  17h

2. RAZRED: 

PON 18h 

ČET  15h

ČET  16h

3. RAZRED:

PON 17h

TOR  14h 

TOR  17h 

4. RAZRED: 

PON 15h 

PON 17h

ČET  16h

5. RAZRED:

SRE  17h

ČET  14h 

ČET  16h 

6. RAZRED: 

PON 14h 

PON 16h

ČET  15h

7. RAZRED:

TOR 14h 

TOR  16h 

SRE  15h

8. RAZRED: 

PON 14h 

PON 16h

TOR  15h 

9. RAZRED:

PON 15h

PON 17h

SRE  16h

 

 
Lokacija:
Print Friendly and PDF