Preskoči na vsebino


PRIJAVNICA - VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI  2018 - 2019    

Vpis k verouku in nabava knjig in zvezkov bo še v ponedeljek, torek in petek od 18h do 18.30   
in v soboto, 8. septembra, po sv. maši, ki je  ob 9h.   
Verouk se bo začel v ponedeljek, 10. septembra.  

Spodaj podpisani oče/mati/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi
in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.

 

Župnija:  GROSUPLJE 

Razred: _________     

SKUPINA:  _____________

Ime in priimek otroka:________________            

Datum rojstva: __________________            Kraj  rojstva:    _______________ 
Datum krsta:   ____________________        Župnija  krsta:  _______________   
Naslov: __________________________________________
   
Ime in priimek staršev: 

             Oče:    ___________________________________      

            Mati ali skrbnik:    ___________________________________             

E-pošta staršev ali skrbnikov:    ___________________________________            

Telefon staršev ali skrbnikov:      ___________________________________          

 

Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika.

Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njim:

__________________________________________________________________________________________________________________________        

Zagotavljamo, da bo Župnija Grosuplje zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijski katehezi ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica.

 

Seznanjen sem s prošnjo za prispevek (cca 10 EUR) za župnijsko katehezo – za celotno šolsko leto: knjiga, delovni in bogoslužni zvezek z nalepkami za vse nedelje in cerkvene praznike pa v višini 25 EUR. Kdor ne potrebuje knjige (od 4. – 9. razreda) pa je celoten prispevek 18 EUR. (Priporočamo, da to poravnajo botri otrok – in jim tako pokažejo, da želijo pomagat pri njihovi verski vzgoji…)

 Prispevek za katehezo bom v celoti poravnal ob vpisu.

Prispevek za katehezo bom poravnal v dveh obrokih:

    1. obrok: ______ ob vpisu;            2. obrok: _______ (do 28. 2. 2019).

Prosim za oprostitev(delnega oz. celotnega) plačila za katehezo zaradi:      

 

S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov in fotografij za arhiv Župnije Grosuplje  in objavo na spletnih straneh ter v tiskanih medijih Katoliške Cerkve v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti.

 

Kraj in datum: Grosuplje,   ______________________________    

Podpis očeta/matere ali skrbnika: ______________________________

Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen!

Vpisnico za vsakega otroka posebej - lahko izpolnite doma –
in podpisano oddate osebno!

 

Verouk je le en del verske vzgoje.  Še bolj pomembno je versko življenje doma 
(zgled staršev, družinska molitev, praznovanja...)
in vključenost v župnijo (sv. maša, spoved, obhajilo, skupine...).

PRAVILA

 1. obisk verouka. Potrebna je vsaj  75-odstotna udeležba.
 2. Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Starši lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-pošti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno  pozanimati in nalogo narediti.
 3. . Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura.
 4. Pri veroučnih urah: imeti delovni in bogoslužni zvezek, učbenik in pisalo!
 5. Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sv. maši in se podpišete.
 6. Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,  ne pije, ne žveči.
 7. V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. mašah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti starše.
 8. Udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.
 9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.
 10. V primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom.

Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši,
da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.


Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.

Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti - oz. skupin v župniji.

 

DEJAVNOSTI V ŽUPNIJI:

      Tedensko:
Pevski zbori: MePZ Zgodnja danica, MePZMagnificat, otroški pevski zbor Zvezdica (vaja je ob sobotah od 9.00 do 10.00)
Molitvene skupine:Sistem župnijskih celic, Marijina legija, Molitev za duhovne poklice in za župnijo, skupina VRTNICA v DSO.
Katehumenat -priprava na prejem zakramentov za odrasle  (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo). Prijave v septembru.
Delavnice molitve in življenja (občasno)

     Mesečno:
Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov
Zakonske skupine
: sv. Jožef, Emanuel, mlajša zakonska skupina
Biblična skupina, Večeri življenja...

Sodelavci – občasno: Bralci beril, instrumentalna skupina, animatorji birmanskih skupin, animatorji ali sodelavci pri oratoriju, delivci obhajila, kateheze za odrasle in mlade -
Tečaj Alfa, Župnijska karitas - pomoč v pisarni, obiskovanje bolnikov, čiščenje in urejanje okolice cerkve...

Kolpingova družina sv. Mihaela: občasna srečanja in prireditve, romanja in izleti...
Kulturno društvo sv. Mihaela: skupine: dramska, literarna, folklorna (odrasli in mladi), glasbena -tamburaška, pevska, pritrkovalci....


  Dodatni izbirni program: Poleg rednega programa, imajo veroučenci možnost, da se vključijo v katerega od dodatnih izbirnih programov.  Delijo se v tri skupine:

 •  (ministranti, otroški pevski zbor, branje prošenj, udeležba pri sv. maši, pobožnostih: šmarnice, rožni venec...)
 •  (dobrodelnost, pomoč, obiski...) in
 • (skavti, oratorij, Slomškovo bralno priznanje...).


Kot starša bova otroka–e  spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri  rasti v veri.
Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje.
Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in – skupaj z botrom–i  pomagala  otroku-om v pripravi na življenje.
Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši, da se srečamo z Bogom in s člani naše velike družine - župnije.

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri.  S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne šole in potrjujem, da se s prebranim strnjam.

 

Starši sodelujemo – oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti - oz. skupin v župniji.

_______________________________________

_______________________________________

 

 
Lokacija:
Print Friendly and PDF