Preskoči na vsebino


Molitev za PRIPOROČENE RAJNE - november 2019

župnik Tone Bohinc

Danilo in Pavla, Marija in Franc ter Stane in  Fani Gliha

ter Stane in  Fani Gliha

Starši Rejec

Veronika Lautar

Rozalija Mikolič

Vitomir Peterlin

Marija Nestič

Marjan Lautar

Jožef in Mica Kordež

Pok. iz družine Kordež

Jernej Groznik

Ana in Adam Pavuna

Janko in Jozepina Lepej

Luka in Marija Kordež

pok Kordež, Lepej, Gruber in Jarc

Ana in Jože Rupnik iz Ribnice

starša Frančiško in Antona Omahen

Pok. iz družin: Trontelj, Omahen in Bavdek

starši Šuštar, starši Šimc

Vinko Šuštar Viktor Škulj

Jože Premru starejši, Jože Premru mlajši

Tončko Kocjan

starši Potokar in Dajana

Pok. iz družine Lipič

Marko Zadnik

Jože Zagorec

Marija Ahčin

Anton Ahčin

Pepca Rus

Franc Rus

Frančiška Rus

Pok. iz družine Tomšič

Ivanka in Franc Korbar

Majda Cimerman

starši Vida in Milan Gale

Pok iz družin Mihalič ter Tomšič

sestra Novak

Izidor Minka in Alojz Javornik

Frančiška in Martin Potokar

za pok. starše Jožefo in in Janeza Zupanc

brat Janez

za pok starše Anico in Feliksa Urbančič

sestra Veronika

Pok. iz družine Garbas iz Brvac

župnik Anton Bohinc

Pok. iz družin Kavšek in Tušek

Alojzij Lojze

Matjaž Ahlin

Pok. iz družine Ahlin

Pok. iz družine Rosi

Lado Kramar

Pok. iz družin: Ahlin in Ahec

Milka Mehle in Ante Zaviršek

Pok. iz družine Kramar (Ogrinčevi)

Kristina Demšar

Janja Vrhunc

Pok. starši bratje in sorodniki Rebolj

starši brata Antona in Alojza ter sorodnike Trontelj

Janez Marija in Lojze Lakner

Jože Bambič

Silva Grabnar

Pok. iz družin: Grabljevec in Miklavčič

starši Jože in Marija Zaviršek

 sorodnike Trontelj in Zaviršek prijatelje znance sosede in duhovnike

duše v vicah

Jože in Marija Markovič

Nada Oberč

Silva Gorše

Jože in sorodniki Ahlin

Janez Ana sorodniki Garbas in Novljan

Alojz in Malči Kastelic

Slavko Trontelj

za vse ki trpijo

Pok. iz družin: Lavrih Adamlje Kladnik in Perko

Stane Adamlje

Ana in Franc Javornik

Jože Štrubelj

starši sestre in brata Boh

Pok. iz družin: Boh in Lužar

Stane in Marija Adamič

Olga in France Adamič

Pok iz družin: Savšek Adamič Gruden Prijatelj Beleta ter Cajhen

starša Marija in Jože Zaviršek

brat Jože

starši Rozalija in Janez Brodnik

Pok. iz rodbine Zaviršek in Brodnik

Jože Zupančič

starša Ano in Viktorja Oblak

stare starše Debeljak in Oblak

Pok. iz družin: Zupančič in Oblak

Joži Burger

Marija Dervarič

Pok. iz družin: Gruden Hotko Svetek Štrlekar

Franc in Tončka Hotko

Anica Gruden

Franc in Rozi Mehle

Tone Bartol

Marjeta Križman

Pok. iz družin: Novljan Viršek Brlan in Žužek

starši Šeme

starši Čakš

Jožeta Čakša

Frančiško Mrak

Roka Mustarja

starši Macedoni

Pok. iz družin: Mahovlič, Šimečak, Golobič  ter Peričak

pozabljene duše v vicah

Pok. iz družin: Rudolf in Zupančič

Anico Kastelic

Anton Garbas

starši Križman

Joži Tomaž ter Franc Ahlin

Jože in Marija Adamič

Pok. iz družin: Miklič ter Skubic

Alojzijo Zalah

Jože Janez in starši Kocman

Marija in Alojz Potokar

Pok. iz družine Potokar in Bučar

Pok. iz družin: Gumzelj Muhič in Saje

Franc Koprivec

Anton Ana ter Miha Adamič

pok. Mihatovi

starši Erjavec

starši Janežič

Francka Kozlevčar

Marija Mehle

Meri Strojan

Jožef Švigelj

Jože Švigelj

Frančišek Trontelj

bratje sestre ter starši Trontelj

starši brata ter nečaka Jager

Veronika Kordiš

Anica Urbančič

Feliks Urbančič

 Pok. iz družin: Adamič Šuklje ter Šinkovec

zakonca Samsa - Ana in Jože

Janez Smolič

Tončka Ciber

Alojz Perme

starši Gruden

Rudi in Mara Gruden

Ana in Marija Ahec

Alojz Perme

Anica Lampret

pokojne sorodnike

starši bratje in sestre Ljubič

starši bratje in sestre Lopatič

Jožica in Ignac Petrovič

starši Radež

Rok Ljubič

duhovnik Anton Bohinc

Pok. iz družin: Sivec Goršič Troha

Alojzija Furlan

starši bratje in sestre Trontelj (Bičje)

Pok. iz družine Furlan (Bičje)

Marija in Anton Ahčin

sorodnike dobrotnike in znance

krstne in birmanske botre

za duše v vicah

Alojz ter Franc Francelj

Anica in Feliks Urbančič

Fani in Ciril Kralj

Kristina Lampelj

Veronika Kordiš

Franc Krevs

Mile Tunanovič Mato

Pok. iz družine Vidic

Rado Sedevčič

Niko Jensterle

starši in sorodniki Malovrh 

starši, sorodniki Pustovrh in Bizjak

Ana Kadunc in Aleš Medved

Marija Javornik

Frančiška in Janez Javornik

Marija in Jože Zaviršek

Lojze Rački

stari starši Janežič

Ivan Habjan

Martin Predalič

Marija Predalič

Vid Zupančič

Amalija in Alojzij Kristran

Frančiška Rus

Kristina Hojnik

starši Golf

Toni Majda

Franc Oberstar

Marko Vovk

starši Bavdek stari starši in Janez Skubic

starši Štangar

Pok. iz družine Gačnik

Brane Koželj

Jože Ahlin

Frančiška Ahlin

Lado Kuralt

Andrej Koželj

Alojzij Zorc

starši in bratje Strmole

Pok. Ribičevi in Urbinčevi

Pok. iz družin: Strajnar Kandare ter Fink

Marija Novak

Ljubo Lavrič starejši

Ljubo Lavrič mlajši

Pok. iz družin: Škof Molan Gradišek

Malči Kastelic

Ani Levstik

Franc Hočevar

Anka Hočevar

Franc Krivec

starši Grata

Janez in Jože Podržaj

Janez Rigler

Pok. iz družine Podržaj

Jožefa Mencin in starši Žmuc

Frančišek Trontelj

Frančiška in Stanislav Kadunc

Pok. iz družine Kadunc

Matej Rozman

starši Rozman

Pok. iz rodbine Kozlevčar

Frančiška in Stanislav Repar

Marjan Hočevar

Marjan Slak

Pok. iz družin: Ahlin in Novak

Pok. iz družin: Vidmar in Glavič

Mihaela Lenarčič

Starši Zalar

starši Hribar

Pok. iz družine Lenarčič

Pok. iz družine Nučič

Marija Ana Nučič

Pok. iz družine Škulj

Pok iz družine Hren

Pok. iz družin: Kralj in Lavrih iz Št. Vida

Vili Mišič

Frančiška Hribar

duhovnik Janez- Ivan Lavrih

Pokojni iz družin: Perko in Kuhelj

Pokojni iz družin: Hočevar in Boldan

starši in brata Jeršin

Jeršinovi in Virantovi

Kovačičevi in Permetovi

Franc Vidic

Marija Vidic

stari starši iz družine Vidic

Lojze Možina

Magda Klobučar

Franc in Fani Strajnar

Vinko in Ivanka Poljšak

Marija Fink- Novak

Viktor in starši Škulj

starši Šeme

Vinko Šuštar

Jožefa in Anton Potokar

Franc Gerzina

Elizabeta Uršič

Zlatka Novak

Jože Novak

Jože in Marija Zaviršek (Brezje)

Pokojne iz družin: Zaviršek in Božnar

Pokojne iz vasi Brezje

Marijo Turk

Margita Grdič

Ana Gračan

Ivo Grdič

Marko Gračan

Anton Garbas

starši Križman

Joži Tomaž ter Franc Ahlin

Pokojni iz družin: Škerlj Habjan Zupančič Kastelic

Adam Marić

Pokojni iz družine Zajc ter prijatelji in znanci

 

za pozabljene duše v vicah

Pokojni iz družin: Tadič Čančar Međžugorac

vse pokojne žlahtnike

prijatelji in pozabljene duše v vicah

Frančiška knez

Pokojni iz družine Pangerc

Leopold Marija in Vinko Müller

Ana in Štefan Weiss

Katica Weiss

Štefka in Jurij Narat

Katarina Rajer

starši Ignac in Marija Rome

Pokojni iz družine Rome

Pokojni iz družine Ahlin

Ana Janez in Ivan Ahlin

za pokojne starše Franca in Alojzije Potokar

Pokojni iz družine Garvas

Ana Strmole

Marija Potokar

za vse pokojne duhovnike

Pokojni iz družine Podržaj

starši Lavš

pokojni iz družine Lavš

starši in stari starši Sečkar in Zver

pokojni prijatelji in sorodniki

Ivanka Leban

Frančišek Zaletelj

Tiberij  Polanc

Jožefa Leban

Franc Leban

Franc in Ana Kastelic

Marija Rozman

Ivan in Julka Krapež

Jože Zupančič

Pokojni iz družine Zupančič

starši Habjan

Anton in Andrej Habjan

Ana Sašek

Pokojni iz družine Rojc z Doba

Pokojni iz družine Jaklič iz Šahovca

Janez Perme

starši in brat Gregorčič

Janez Ana in Ivica Hren

Marija in Franc Balažič

starši in bratje Palčar

pokojni iz rodbine Brlan (Palan)

za duše v vicah

starši in brata Rozman

starši in brat Jagodic

Štefan Fortuna

Pokojni iz družine Fortuna

Pokojni iz družine Fajdiga

Potrpin Jože in starši Potrpin

Karol in Karolina Pirnat

Neža Kokalj

starši Likovič in Žagar

Anton Zajec iz Grosuplja

Miha Omahen iz Zagreba

Dragica Ognjenovič iz Ljubljane

Julka Maver iz Ljubljane

starši Omahen s Hrastja

Ančka Zajec z Muljave

starši Lukan

brata Milan in Vinko

starši Rigler

sestra Marija

bratje Frenk Anton in Jože

Anton Garbas

starši Križman

Joži Tomaž ter Franc Ahlin

Darja Strnard

Anton Gramc

Pokojni iz družin: Gramc in Pangeršič

Rudolf Paragi

Tina in Robert Gorše

starši Gorše

Martin Boh

Pokojni iz družin: Novak in Boh

Pokojni iz družin:  Garbas in Vovk

Štefka Kastelic

Pokoji KUŠAR, KADUNC, URBANČIČ in HRIBAR

Marija in Pavel Adamič

Janez Gale

starši Zaviršek in starši Trontelj

Pokojni iz družine Janežič

Olga Glinšek