Preskoči na vsebino


PO VELIKI NOČI!  PDF OBLIKA

 

Za nami so veličastni velikonočni prazniki. Čudovito obhajanje tridnevja. Vse nas je dvigalo praznično vzdušje. Čutil sem, kako smo vsi srečni, da je naš Odrešenik trpel za ubogega človeka in mu pokazal pot zmage in vstajenja. Slovesen blagoslov jedil, križev pot, blagoslov ognja in vode, … vse te lepe šege in navade! Res se mi zdi, da je bilo veličastno. Sprašujem se, ali znamo živeti po praznikih? Črpati iz doživetega in prenašati v življenje. Premakniti se od žarometov in se zadovoljiti z žarki vsakdanjika? Je to res samo običaj?

Prazniki, ki jih obhajamo v župniji, kot skupnost verujočih v Jezusa Kristusa, imajo širši namen, kot le »preživeti  jih« in ohranjati tradicijo. Velika noč nima samo namena, da osvežimo spomin, ampak da ga spet zaživimo. Nima namena, da se spomnimo, kaj je bilo, ampak da nas spomni, kaj moramo. Nima namena samo »opraviti«, ampak še bolj zagreto »nadaljevati«. Iz tega doživetega moramo sedaj zaživeti. Tako bomo potem velikonočni kristjani. Zavedam se in na lastni koži je preizkušeno, da je »pretvoriti« teorijo v prakso najbolj zahteven del življenja. Pa se vsaj trudimo?

Velikonočni kristjan je tisti, ki veliko noč živi. Da sprejemaš vsakdanje preizkušnje, da živiš svoj sivi vsakdan in da vztrajaš. Veličina človeka je, da najde veselje v navadnih stvareh. Ko je Jezus vstal od mrtvih, ni iz tega naredil velikega pompa. Ni se šel pokazat Pilatu, vélikim duhovnikom, kralju Herodu in se jim hvalil, češ »dobro sem vas«. Pokazal se je svojim, v strahu zaprtim prijateljem, in jim dal upanja, moči, svetega Duha. Vstali Zveličar je nekaj v »vsakdanjiku«. V veličastju se razodene, a s teboj hodi v »vsakdanjiku«.

Ne malo ljudi srečamo, ki utrujeno in žalostno hodijo po naših cestah. Po večini utrujeni, zaskrbljeni, prezaposleni, mnogokrat naveličani. Časa ni, nič novega ni, služba, otroci, družina … To je vsakdanjik. Pa vendar v tem vsakdanjiku ni samo to. Je tudi priložnost, da ga osmislimo. Je priložnost, da črpam iz moči praznika, veličastva in vlagam v sivi vsakdan. Ne misliti za mano je, ampak sedaj bom z Jezusom vstajal.

Jezusovo vstajenje ima praktični značaj. Niso prividi ampak nas uči stvari videti od zgoraj, kar pomeni, da na stvari gledamo v luči Vstalega. Pogumno, dragi bralec, videl boš, kako se v Bogu najde smisel! Ni nekaj naučenega, je nekaj, kar se doživi!

VEROUK

V tednu od 12. 4. 2021 bomo imeli Zoom verouk kot je na spletni strani župnije.

KRŠČANSKI POGREB: Pokličite župnika

Hvala, ker namesto cvetja darujete za sv. maše in potrebe cerkve.

 

 

 

 

SPREMLJAJTE IN

SE POVEZUJMO PREKO:

www.facebook.com/zupnikm

Televizija T2 info, Golica TV

in Radia Ognjišče

 

Vsak dan ob 19h, ob nedeljah ob 10h

in vsak dan ob 18.00

na valovih Zelenega Vala

 

SVETE MAŠE OD 5.4. DO 18.4. 2021 (SVETE MAŠE BODO OPRAVLJENE INDIVIDUALNO)

5. 4. 2021

PONEDELJEK

7.00

8.00

17.00

19.00

Vincencij

+Ciril Zadnikar

+ Urška Gris

+Jože Premrl– sin in oče Jože Premrl

+Anton Zaviršek

Za zdravje v družini

6. 4. 2021

TOREK

7.00

8.00

17.00

19.00

Vilijem

+Alojz in Marija Knific

+Ana Šiško, p.n. Jelka Štrubelj

+teta Slavka Golja

+Dolinšek Franci

Mariji v zahvalo za uslišane prošnje

+Janez Škoda

7. 4. 2021

SREDA

7.00

8.00

17.00

19.00

Herman

+Marija Vidic

+starše Živalič, Eržen in Klemen Eržen

V zahvalo za zdravje

V dober namen

+Marija in Jože Kolarič

+ Ivo Lavrinovič

8. 4. 2021

ČETRTEK

7.00

8.00

17.00

19.00

Julija

+ Štefan in vsi njegovi

+Hamer Magdalena

+Jožef Zupančič, p.n. Valentinčič Tone

+Janez Perme

9. 4. 2021

PETEK

7.00

8.00

17.00

19.00

Hugo

Za zdravje v družini

+Roman Brlan, p.n. Uroš Brlan

+ Jože Zavodnik

+Družine Boh in Jarm

+Srečko Culjkar za roj. dan; 

10. 4. 2021

SOBOTA

7.00

8.00

17.00

19.00

Ezekiel

+ starši Rozman

+ Drobnič Franc p.n. Nečaka Veronika in Igor

+Alojzija Okoren, obl.

+ Plavček Nande

+ Pirc Terezija 11. obl.

11. 4. 2021

NEDELJA

7.00

8.00

10.00

17.00

18.00

2. VELIKONOČNA NEDELJA

Za župnijo Lipoglav in Grosuplje

+nadškof Alojz Uran, 1. obl.

+Gorše Silva

+sin Mahovljič Drago in oče Drago

+ Robert Papič, obl.

+ Kocman Jernej, obl. Marija in Jože Adamič

+ Cimerman in Ferdin, obl.

12. 4. 2021

PONEDELJEK

7.00

8.00

17.00

19.00

Viktor

+ družine Pavlakovič

Za močno vero, zdrav razum in modrost

+družine Zupančič

+ Angelca in Jože Furlan

13. 4. 2021

TOREK

7.00

8.00

17.00

19.00

Martin

+ Renata Kadunc, 30 dan

+ Francka Kozlevčar in starši Erjavec

+Amalija Skubic p.n. sin Marjan

+ Joži Burger obl.

+Amalija Kadunc, 1. obl.

14. 4. 2021

SREDA

 

Lidvina

+Alojz in Alojzijo, Minko Povhe, Anton, Ana, Antonija in Cvetko Jemec

+ Frančiška Kramberger

+Rudolf Paragi, obl.

Po namenu

15. 4. 2021

Četrtek

7.00

8.00

17.00

19.00

 

Helena

Za dober namen

+Janez Javornik, 7. dan

+ Janez Javornik, p.n. Minka Koprivec

+starši in Franc Potočar

+ Jože Adamič, obl.

16. 4. 2021

PETEK

7.00

8.00

17.00

19.00

Bernardka Lurška

+ Tone Krašovec

+Anton Štrubelj, p.n. sin Tpmaž

+ Jože Trontelj, p.n. hčere Jane

+ starše Zupanc in brata Janeza

+ Jože Trpin

+ Jurij Drofelnik

17. 4. 2021

SOBOTA

7.00

8.00

17.00

19.00

Rudolf

+ brate družine Rozman, Brezje

+ Jože Ahlin obl.

+Viktor in Marcela Valant in družina Požarnik

+starši, sestre, bratje Trontelj, Bičje

+ Štefka Kastelic, obl

18. 4. 2021

NEDELJA

7.00

8.00

10.00

17.00

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Za farane Grusuplja in Lipoglava

+ Ana Keber

Za zdravje

+ Zrnec Andrej in sin Andrej

+ Vreš Ivan, Neža, Leopold in Marija Novak

+ Vinko Trontelj, p.n. Marine

+Peter Koščak. Obl.

V zahvalo za življenje

 

OD NAS JE ODŠEL:

+ Janez Javornik. Pogreb bo v petek 9.4. ob 16 na Gatini.

 

Raduj se, Kraljica nebeška

 

Raduj se, Kraljica nebeška,

aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja.

 

Je vstal, kakor je rekel,

aleluja.
Prosi za nas Boga,

aleluja.

 

Veseli in raduj se, Devica Marija,

aleluja.
Ker je Gospod res vstal,

aleluja.

 

Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil

človeštvo. Po priprošnji njegove

deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. 

 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

KAKO ŽIVETI JEZUSA V VSAKDANJEM

ŽIVLJENJU?

 

Iz angelovih besed lahko razberemo dragocen nauk. Nikoli se ne utrudimo iskati vstalega Kristusa, ki daje življenje v obilju tistim, ki ga srečajo. Najti Kristusa pomeni najti mir srca. Ti dve ženi iz evangelija sta po prvotnem vznemirjenju v tem, da sta našli Učitelja živega, začutili veliko veselje (prim. vv. 8-9). V tem velikonočnem času voščim vsem vam, da za isto duhovno izkušnjo storite to, da sprejmete v srce, v domove, v družine veselo sporočilo Velike noči: »Vstali Kristus več ne umrje, smrt nima več moči nad Njim« (Obhajilni spev). Sporočilo Velike noči: Kristus je živ, Kristus spremlja moje življenje, Kristus je ob meni. Kristus trka na vrata mojega srca, da bi mu pustil vstopiti. Kristus je živ. Med temi velikonočnimi dnevi nam bo dobro delo ponavljati to: »Gospod živi«. Ta gotovost nas pripelje tako danes kot ves velikonočni čas do molitve: »Regina Caeli, laetare – Raduj se Kraljica nebeška«.

 

Angel Gabrijel jo je prvič tako pozdravil: »Raduj se, polna milosti!« (Lk 1,28). Sedaj je Marijino veselje polno, saj Jezus živi, Ljubljeni je zmagal.

 

Naj bo v tem tudi naše veselje!