Skavtihttp://skavti.si/ &nbsp; SkavtNET - skavtski spletni dom &nbsp; Postani skavt - Zskss &nbsp; LUČ MIRU IZ BETLEHEMA v-Sloveniji-2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POSTANI SKAVT! &Scaron;E NKOL BL SKAVT! - Praznovanje 20 letnice Stega Grosuplje 1 &Scaron;E NKOL BL SKAVT! &Scaron;e nkol bl lačn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &Scaron;e nkol bl glasn. &Scaron;e nkol bl utrgan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &Scaron;e nkol bl lep. &Scaron;e nkol bl prpravlen.&nbsp; &Scaron;e nkol bl skavt. &nbsp; POSTANITE SKAVTI! Srečanje za vse, ki bi radi postali skavti in ste stari 8 let ali več, bo zopet v začetku septembra! Več o SKAVTIH si oglejte na domači strani: http://www.skavt.net/ DOBRODELNOST ODRASLIH SKAVTOV Odrasli skavti v župniji Grosuplje delujemo od l.2006.Pridruženi smo veliki skavtski družini odraslih katoli&scaron;kih skavtinj in skavtov Slovenije, ki trenutno &scaron;teje 21 bratov&scaron;čin, v katerih deluje 298 skavtov in skavtinj.Vodilo pri na&scaron;em delovanju nam je skavtska obljuba, ki jo da vsak skavt, ko je sprejet v bratov&scaron;čino in 10 skavtskih zakonov. 3.skavtski zakon se &scaron;e posebno dotika karitativnega dela in pravi: skavt pomaga bližnjemu in vsak dan naredi vsaj eno dobro delo. Za poslanstvo svojega delovanja smo si skavti izbrali moto-zapustimo svet vsaj malo bolj&scaron;i,kot smo ga prejeli. Na&scaron;a bratov&scaron;čina sodeluje pri projektih, ki se tičejo vseh bratov&scaron;čin v Sloveniji.Tako smo lani sodelovali na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju v redarski službi, letos pa bomo pomočniki na dnevu bolnih in ostarelih in Brezjah.Dogovorili smo se,da bomo na svojih druženjih kjerkoli v Sloveniji izvedli nabirko prostovoljnih denarnih prispevkov za potrebe župnije ali posameznika v župniji, kjer tisti dan gostujemo. V domači župniji 2-3krat letno poskrbimo za či&scaron;čenje okolice cerkve,priskočimo na pomoč ob raznih posebnih priložnostih, kot je bila nova ma&scaron;a in obisk vitezov sv.Mihaela iz Italije.Vsako leto imamo letovanje v eni izmed primorskih župnij,kamor se potem vrnemo skozi leto in jim pomagamo v njihovih potrebah.Manj&scaron;a zidarska dela smo opravili v Sečovljah, v Bertokih pa letos obrezovanje drevja, či&scaron;čenje okolice cerkve in župni&scaron;ča.Posamezne skavtinje so aktivne pri pomoči v domu upokojencev.Za velik podvig na&scaron;e bratov&scaron;čine pa &scaron;tejemo sončno elektrarno na Madagaskarju, ki jo uporablja na&scaron; misijonar Jože Adamič. Ideja se je porodila med skavti, velik del sponzorskih sredstev in tehnične re&scaron;itve sta izvedla dva na&scaron;a člana. Pripravljeni sta že dve novi centrali za sosednjo župnijo na Madagaskarju, ki bosta s pomočjo Misijonskega sredi&scaron;ča odposlani v teh dneh. Vsak dan eno dobro delo! Ne vedno v denarju,tudi obisk, prijazen pozdrav, požreti pikro besedo, vzdržati se nepotrebnega jadikovanja in obsodb so &scaron;e kako potrebna dobra dela.Pridružite se nam v na&scaron;em trudu in gotovo bo svet malo bolj&scaron;i! Dan zemlje 2011 - Leto gozdov Drage voditeljice in voditelji, pred vami se nahaja gradivo za leto&scaron;njo obeležitev dneva Zemlje (22.4.). Čut do narave in sočloveka sta jedro aktualnega vzgojnega namena. Mladim želimo ponuditi priložnosti, da &scaron;e bolj razvijejo senzibilnost, občutljivost za drugega in naravo, da ne gledajo le nase, ampak tudi na drugega, &scaron;ir&scaron;e. S tem spodbujamo aktivno državljanstvo in družbeno odgovornost. Skavti smo znani po tem, da z dobrimi deli pu&scaron;čamo svet vsaj za spoznanje bolj&scaron;i, kot smo ga prejeli. Zato je tudi to poleg čuta za sočloveka in naravo jedro tokratnega vzgojnega namena. Ne le, da potrebe opazimo, ampak se nanje tudi odzovemo s svojim delom. V Tropu za okoljsko vzgojo smo vam pripravili sklop raznolikih predlogov, delavnic in iger. Preglejte jih, izberite ter jih dodajte svojim ustvarjalnim idejam, da bo program kar se da prilagojen prav va&scaron;im skavtom. Kot uvod v različne dejavnosti naj vam služi Hvalnica stvarstva, ki jo lahko uporabite kot duhovno misel, ali sami poljubno dodate katehezi. Ker je letos mednarodno leto gozdov, imamo tudi skavti veliko priložnost, da se o njem &scaron;e nekaj naučimo. S samim gozdom smo vedno povezani, saj nam daje les za ogenj, uporabljamo ga za taborne zgradbe, za jambor in v gozdu skavti enostavno preživimo veliko na&scaron;ega časa. Kaj pa lahko mi damo njemu? Zaupajmo, da lahko spreminjamo svet na bolje! Okoljsko vzgojo pa ne le vna&scaron;ajmo, temveč živimo! Ne pozabimo, da moramo biti najbolj začudeni in navdu&scaron;eni nad naravo prav mi, kajti mi smo zgled svojim mladim varovancem. Tako bomo skupaj vzgojili čuteče, pozorne, odgovorne, ustvarjalne, spro&scaron;čene in okolju prijazne mlade ljudi . Bi-Pi! Trop za okoljsko vzgojo. DUHOVNA MISEL HVALNICA STVARSTVA Najvi&scaron;ji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvi&scaron;jemu, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, Najvi&scaron;ji, odseva. Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah; ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu, s katerim ohranja&scaron; svoje stvari. Hvaljen, moj Gospod, v na&scaron;i sestri vodi; mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Hvaljen, moj Gospod, v na&scaron;em bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuje&scaron;; lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen, moj Gospod, v na&scaron;i sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji, in prina&scaron;a različno sadje in pisane rože z zelenjem. Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpu&scaron;čajo, in prena&scaron;ajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, Najvi&scaron;ji, jih bo&scaron; kronal. Hvaljen, moj Gospod, v na&scaron;i sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetej&scaron;i volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sv. Franči&scaron;ek Asi&scaron;ki Kako se skavti obna&scaron;amo v gozdu in zakaj? Opozorimo na&scaron;e skavte na primerno obna&scaron;anje v gozdu, na spo&scaron;tovanje in občudovanje njegovih lepot in skrivnosti. &mdash; Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za življenje gozda, zato je nabiranje omejeno s predpisi. Ne uničuj rastja, gob, mahu. &mdash; Majhna in velika drevesa ter grmi so živa bitja, zato jih spo&scaron;tuj in ne po&scaron;koduj. ď&fnof;&mdash; Ogenj uniči drevesa, druge rastline in živalski svet, zato se skavti lotimo kurjenja ognja odgovorno. &mdash; Smeti in odpadki ne spadajo v gozd. Pospravi jih za seboj in odnesi v smetnjak oziroma na urejeno odlagali&scaron;če. &mdash;Pe&scaron; poti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljaj jih in ne hodi po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, mostove, klopi in druge naprave ohrani nepo&scaron;kodovane za vse obiskovalce gozda. &mdash;Gozdne živali so zelo pla&scaron;ne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjaj jih s hrupom. Psa vedno, kadar gre&scaron; v gozd, vodi na vrvici. &mdash;Voda je dragocena. Gozd jo čisti, zadržuje in nam jo pomaga ohranjati pitno. Sodeluj pri tem tudi ti, in ne spu&scaron;čaj v vodo ali gozdna tla &scaron;kodljivih snovi. DEJAVNOSTI Dežela &scaron;kratov Dežela &scaron;kratov je pedago&scaron;ka dejavnost, katere namen je preko igralne dejavnosti v naravi ter z navdihom pravljičnosti spodbujati otro&scaron;ko ustvarjalnost, domi&scaron;ljijo, nepote&scaron;ljivo željo po znanju, odkrivanju novega, po tem, da bi čutili, videli, se dotikali, posku&scaron;ali in spra&scaron;evali. Gradnja dežele &scaron;kratov tudi krepi otrokovo voljo in potrpežljivost. V gozdu ob potoku poi&scaron;čemo z otroki lep ko&scaron;ček narave. Povemo navodila (hi&scaron;ke morajo biti lepo in natančno izdelane, da bodo &scaron;krati z njimi zadovoljni, uporabljajo lahko izključno naravne materiale - lubje, semena, listje, jih razdelimo v skupine po &scaron;tiri do &scaron;est, določimo čas, jih navdu&scaron;imo, mlaj&scaron;im lahko zelo prepričljivo predstavimo življenje &scaron;kratov (predlog: Velika knjiga o &scaron;kratih, Huyen, 1998), nato pa jih prepustimo vsej pestrosti naravnih materialov. Med samo igro si izmislijo tudi zgodbico o &scaron;kratih, ki jo ob koncu ustvarjanja ocenimo skupaj s hi&scaron;ico. Gosenica Otrokom zavežemo oči in jih razvrstimo v kolono. Če je zunaj res toplo in smo na sončku, jim lahko naročimo, da naj bodo bosi, saj bodo tako lahko spoznali gozd tudi pri tleh. Primejo se za ramena tistega, ki je pred njimi. Glava gosenice nima zavezanih oči in vodi ostale otroke po gozdu, preko razgibanega terena. Na poti je zaželeno čim več raznolikosti (dotikanje iglic, storžev, &scaron;umenje listov, preko korenin, skozi praprot. Spodbujamo aktivacijo vseh čutov, poslu&scaron;anje ptičjega petja, &scaron;elestenja, vetra, tipanje z nogami, rokami, telesom, lahko tudi jim ponudimo tudi kak&scaron;no užitno rastlino za poku&scaron;anje. Na koncu v krogu vsak opi&scaron;e svoja doživetja, kaj je občutil, kaj mu je bilo v&scaron;eč, kaj ga je presenetilo. Predlagamo tudi dejavnosti iz zloženke Okno v svet, ki jo je lani izdalo Združenje. Ustvarjalnost - npr. risanje življenja v gozdu, pisanje japonskega haiku-ja , skeči na temo gozda, hvalnica gozdu, molitev, ples, fotografija. Origami (kot veste je glavna surovina za papir celuloza, ki jo pridobivajo iz dreves) - naredijo (žabico, &scaron;katlico, zvezdico, razne živali) za na rutko, napi&scaron;ejo nanj, kaj vse nam gozd daje, kaj v njem dobimo, kako se v njem počutimo, zakaj nam je v&scaron;eč. Na koncu si ga zavežemo na rutke. http://www.origami-fun.com/easy-origami.html http://www.origami-instructions.com/simple-origami.html Ob tem vam priporočamo, da seveda poveste nekaj o gozdu in o pridelavi papirja. Raziskovanje kako stara so drevesa v gozdu (pre&scaron;tevanje letnic); kako se imenujejo mahovi, rastlinice v gozdu, kak&scaron;ne so čisto od blizu (linije, vzorčki, barve. Vsak poi&scaron;če kak&scaron;no živalco in jo opazuje, poi&scaron;če v knjižicah, ki jih priskrbijo voditelji, kako se imenuje, kaj rada je itd., predstavi to ostalim. Narobe svet Skavtom razdelimo ogledalca in jih razdelimo v skupine po 5-8 otrok. V koloni jih vodimo po gozdu tako, da držijo ogledalca na nosu, z drugo roko pa se za ramo držijo tistega, ki je pred njimi. Vodimo jih po terenu, ki ni preveč razgiban. Izbira lastnega kotička in doživljanje gozda Vsak skavt si izbere svoj kotiček v gozdu. Na list papirja napi&scaron;e, kaj bi rad vpra&scaron;al drevo, ki raste v tem kotičku in zakaj so izbrali ravno ta prostor. Starej&scaron;i skavti pa lahko opi&scaron;ejo tudi svoje doživljanje gozda. Pajkova mreža Med dvema drevesoma se napnejo vrvi in se jih oblikuje v pajkovo mrežo. Skupina skavtov mora priti skozi luknje (vsak po svoji poti, skozi svojo luknjo) in se ne smejo dotakniti vrvi. Či&scaron;čenje gozda - lahko tudi očistite del gozda, gozdne poti. Spoznavanje tujerodnih rastlin Tujerodne rastline so velik problem po svetu. Ogrožajo tudi gozdove in hitro zakrivajo velike povr&scaron;ine povr&scaron;ja, predvsem najbolj ranljive predele. Katere so, kako se branimo proti njim, kako jih lahko izkoreninimo, kako jih prepoznamo. Čim bolj prepričljivo predstavimo skavtom &scaron;kodljivost teh rastlin, naj jih ne sadijo po vrtovih, naj opozorijo in&scaron;titucije, ki se borijo proti, naj se organizirajo in izkoreninijo predel, za katerega vedo, da je prepreden z njimi. Spoznavanje rastlin in učenje o njih, ime, lastnosti, užitnost (kuhanje v naravi), zanimivosti. IGRE Re&scaron;en na drevesu Napadalna skupina se posku&scaron;a prebiti v tabor skozi zelo redek gozd, ki ga branijo branilci. Ti lahko napadalca izločijo le, če se ta ne dotika drevesa. Približevanje k srni Igralec &quot;srna&quot; stoji nepremičen v gozdu na sredi označenega prostora (premera okrog 10 metrov). Vsi ostali se mu približujejo, ne da bi jih opazil. Igralec je izključen, ko srna pokaže nanj in pove njegovo ime. Zmaga tisti, ki se prvi prebije do označenega prostora. V tem prostoru lahko obesimo nekaj zastavic, ki jih morajo igralci odnesti. Pazi, da te ne vidi Vodja igre, ki ima na prsih (ali na kapi) pripet listek z naključno izbrano &scaron;tevilko ali imenom živali, prehodi določeno pot. Naloga igralcev je, da preberejo napis na listku, ne da bi jih vodja igre videl in prepoznal. Stražarji in vohuni Igralce razdelimo v dve skupini: na stražarje in vohune. Vohuni posku&scaron;ajo prenesti sporočila (barve listke) mimo gozda, kjer so stražarji. Ko ti vohuna ujamejo, mora ta dovoliti, da ga pregledajo. Pregled lahko traja največ 1 minuto, nato vohuna spustijo. Sporočilo lahko vohun skrije le pod zunanjo plast obleke. Pantomima Dve manj&scaron;i skupini med seboj tekmujeta. Najprej en iz prve skupine kaže svoji skupini žival (rastlino, naravni pojav, ki jo določi druga skupina. Če v eni (dveh) minuti pokaže, dobi njegova ekipa točko. Nato pa pride nekdo iz druge skupine k prvi po geslo (žival), ki jo pokaže svoji, drugi skupini. Tako si nabirajo točke za vsako ugotovljeno geslo. Pik&scaron;ionari Vsaka skupina (po 4-6) izbere prostovoljca. Ti dobijo vsi enako geslo, povezano z gozdom. Na znak gredo vsak k svoji skupini in jim z risanjem predstavijo geslo. Tista skupina, ki prva ugotovi, dobi točko. Kdo sem? Vsak napi&scaron;e na listek žival in jo da osebi pred sabo na čelo, ne da bi jo ta videl. Ko ima na čelu vsak svoj listek z napisano živaljo, v krogu vsak spra&scaron;uje, kdo je, tako da mu drugi odgovarjajo le z da ali ne. Ko dobi odgovor ne, je na vrsti naslednji. Kamuflaža Pri tej igri je zelo pomembna sposobnost kamufliranja igralcev. Prva skupina ima na razpolago določen čas, da se v omejenem delu gozda (s potmi, jasami in vodotoki) kar čim bolje skrije (ne na drevesu). Ko se čas izteče, ima druga skupina nalogo, da v določenem času prei&scaron;če gozd in jih najde kar čim več (znak dajemo s pi&scaron;čalko). Vlogi se nato zamenjata. Gozdna žogica Skavte razdelimo na 3-4 skupine, ki imajo vsaka svojega vodjo (lahko ga določijo same). Vsaka ekipa na dodeljenem terenu (naj bo čim bolj razgiban gozdni teren) iz priročnega materiala (vej, kamenja, lubja &euro;Ś) izdela progo, po kateri bodo spu&scaron;čali manj&scaron;o žogo (skupina sama določi startno mesto, obliko in smer proge). Cilj igre je zadržati žogico na progi čim dlje. Pri tekmovalnem delu ima vsaka ekipa 3 poizkuse. Za končen rezultat &scaron;teje najdalj&scaron;a pot, ki jo natančno izmerimo z vrvico. Igre iz knjige Josepha Cornell-a Približajmo naravo otrokom Zemeljska okna, Srečanje z drevesom, Slepa steza, Nenaravna steza, Podvojitev, Prepletanje, Živalska igra, Katera žival sem?, Določevanje, Lov za zakladom, Zme&scaron;njava divjih živali, Maskiranje, Divjaki v jel&scaron;evju, Klicanje ptic, Klicanje plenilcev. Viri in literatura: Cornell, 1994&nbsp; http://www.origami-fun.com/easy-origami.html http://www.origami-instructions.com/simple-origami.html http://www.letogozdov.si/index.php _http://www.ekologicen.si/&nbsp; http://www.digitalna-knjiznica.bf.unilj.si/dn_divjak_zalokar_luka.pdf _Divjak Zalokar, L., Pomen gozdne pedagogike pri oblikovanju odnosa otrok do gozda, diplomska naloga, BF, odd. za gozdarstvo, 2008 _______________________________________________________________________________________ 20- letnica stega Grosuplje 1 Ob praznovanju 20 letnice Grosuplje 1 smo za vas organizirali &scaron;e nkol bl tekmovanje v skavtskem znanju. Zberi ekipo 4 ali 5 članov in se prijavi na utrgano zanimivo prvič izvedeno tekmovanje v skavtskem znanju. Za pripravo na tekmovanje ti priporočamo, da pre&scaron;tudira&scaron; Bodi &euro;&ldquo; Pripravljen, Skavtsko pesmarico, Skavtstvo za fante in &scaron;e mnogo drugo podobnih knjig, saj bo potrebno dobro znanje, da bo&scaron; lahko perfektno opravil test iz bivakov, orientacije, ognja, pakiranja nahrbtnika, morsejeva in &scaron;e ostalih zanimiv točk, ki pa naj ostanejo skrivnostď&Scaron;. Tekmovanje je sestavljeno iz poti, ki vsebuje začetek in konec, ter vmesne točkeď&Scaron;. Zmagovalce tekmovanje bo čakalo zanimivo presenečenje. Bolj podrobno navodila o tekmovanja in potrebnih znanjih pa kmalu v bližnji prihodnosti. Tekmovanju se bo pričelo ob 13.uri pri osnovni &scaron;oli Louisa Adamiča, takoj po obljubah in bo trajalo do 16.ure, ko bomo svečano upihnili svečke in začeli z zabavo ob hrani in pijači ter živi glasbi. Prijavi se do 24. aprila na elektronski naslov 20let.grosuplje1@skavt.net. Prijavnina zna&scaron;a simbolni evro po osebi (za na&scaron;itek:P). Tekmovanje je namenenjo za vejo IV in vse kar je starej&scaron;eď&Scaron; Poleg tekmovanja iz skavtskega znanja pa se bodo na osrednjem prostoru odvijale zanimive delavnice in igre. Na stojnicah si boste ogledali na&scaron;o pestro zgodovino. Imeli pa bomo tudi skavtarnico. V glavnem hitro se prijavite in pridete na tekmovanje iz skavtskega znanja, kjer vas grosupeljski klan pa take fore &scaron;e nkol bl čaka odprtih rok. Pridi in bodi z nami &scaron;e nkol bl skavt! Bi se radi nauči kaj novega in predvsem uporabnega? Radi spite v &scaron;otoru? Bi se radi naučili postaviti in zakuriti ogenj? Bi si radi pridobili nove prijatelje? Bi se radi zabavali? Želite svoj prosti čas posvetiti čemu koristnemu?http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/359<![CDATA[Bratovščina odraslih skavtov]]><![CDATA[Duhovnost v savtstvu]]>