KULTURNO DRUŠTVO svetega Mihaela GrosupljeKulturneo dru&scaron;tvo sv. Mihaela Grosuplje&nbsp;&nbsp; V A B I L O &nbsp; na praznovanje na&scaron;e 10-letnice &quot;Desetič v pomlad&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vabimo Vas na praznovanje 10-letnice dru&scaron;tva s prireditvijo, ki bo v soboto, 21. marca 2020, ob 19. uri, v Kulturnem domu Grosuplje. Na prireditvi bodo sodelovale vse skupine Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje. Vstop je prost! Janez &Scaron;ket, predsednik, &nbsp; Vera &Scaron;parovec, podpredsednica,&nbsp; Milena Nagelj, tajnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Izdali smo tudi stenski koledar z lepimi fotografijami posameznih sekcij, ki ga lahko dobite zase ali za darilo komu drugemu, v župni&scaron;ču. Hvala!&nbsp;&nbsp; Spo&scaron;tovani člani in prijatelji Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje. 13. decembra 2019 je minilo 10 let od ustanovnega zbora na&scaron;ega kulturnega dru&scaron;tva. &nbsp;&nbsp; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Literarna skupina KD sv. Mihaela Grosuplje vas vabi ob praznovanju Pre&scaron;ernovega rojstnega dne in ob &quot;tem veselem dnevu kulture&quot;&nbsp; na Večer poezije in proze dr. Franceta Pre&scaron;erna, z naslovom: Srce je prazno, srečno ni. Prireditev bo v&nbsp; torek, 3. decembra 2019, ob 18. uri v Mestni knjižnici Grosuplje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncert TAM-BURJA-&Scaron;I iz Vipave z Mihaelovimi tambura&scaron;i iz Grosuplja Grosuplje -&nbsp; Kulturni dom - nedelja, 26. maja 2019, ob 19h &nbsp; -&nbsp; VABLJENI! KULTURNO DRU&Scaron;TVO svetega Mihaela Grosuplje &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vabi na &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KONCERT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kdo?&nbsp; -&nbsp; TAM-BURJA-&Scaron;I iz Vipave in&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - &nbsp; Mihaelovi tambura&scaron;i iz Grosuplja. Kje?&nbsp;&nbsp; - Kulturni dom Grosuplje Kdaj?&nbsp; - v nedeljo, 26. maja 2019, ob 19h &nbsp; -&nbsp; VABLJENI&nbsp; - prav vsi! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE - &nbsp; &nbsp;&nbsp; tukaj&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VABILO &nbsp;NA &nbsp;REDNI &nbsp;LETNI &nbsp;OBČNI &nbsp;ZBOR&nbsp; KULTURNEGA &nbsp;DRU&Scaron;TVA &nbsp;SV. &nbsp;MIHAELA GROSUPLJE Spo&scaron;tovani, Vabimo Vas na redni letni občni zbor Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje, ki bo v petek, 22. marca&nbsp; 2019,&nbsp; ob 19. uri v veroučni učilnici pod cerkvijo. Predlog dnevnega reda občnega zbora: Uvodna kulturna točka in otvoritev občnega zbora, Sprejem dnevnega reda občnega zbora, Izvolitev organov občnega zbora: delovnega predsedstva in verifikacijske komisije, Obravnava in potrditev poročil o delu organov in skupin KD v letu 2018: poročilo predsednika, poročila vodij skupin, poročilo nadzornega odbora, poročilo tajnice. Sprejem delovnega programa skupin KD za leto 2019, Sprejem finančnega načrta KD za leto 2019, Določitev članarine za leto 2019 s povabilom po vplačilu članarine po končanem zboru, Sprejem novih članov, Razno &ndash; pobude in predlogi članstva, Zaključek občnega zbora in družabno srečanje. V pričakovanju Va&scaron;e udeležbe Vas prisrčno pozdravljamo, &nbsp; Grosuplje, 15.3.2019&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Upravni odbor Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje &nbsp;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Literarna skupina KD Sv. Mihaela Grosuplje&nbsp; vabi v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri &nbsp; v dvorano&nbsp; Mestne knjižnice Grosuplje, na večer poezije in glasbe&nbsp; &quot;Mati! S teboj prepevam pesmi življenja!&quot; v počastitev&nbsp; praznika materinskega dne. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; __________________________________________________________________________________ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Literarni večer:&nbsp; Ivan Cankar - 21.2.2018 Kulturno dru&scaron;tvo sv. Mihaela Grosuplje bo uprizorilo Jurčičevo satirično&nbsp; humoresko&nbsp; &quot;Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&quot;! nocoj 17.2. 2018, ob 19. uri v Kulturnem domu na &Scaron;kofljici. (to je nekdanja osnovna &scaron;ola, zdaj pa menda tudi občina). VABLJENI! &nbsp; Kulturno dru&scaron;tvo sv. Mihaela Grosuplje vas vabi na zadnjo gledali&scaron;ko uprizoritev -( v GROSUPLJEM!) Jurčičeve satirične humoreske &quot;Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&quot;! Predstava bo v nedeljo, 11. februarja 2018, ob 17. uri v Kulturnem domu Grosuplje. Iskreno vabljeni! Folklorna skupina KD svetega Mihaela in Prifarci - dobrodelni koncert v Grosupljem Nastop folklorne skupine KD svetega Mihaela iz Grosuplja z gosti TERMINSKI PLAN KULTURNIH PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI KDsMG 2017 Gledali&scaron;ka sekcija: 21.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DSO Grosuplje 22.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mala Vas &ndash; &Scaron;t. Jurij 04.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vi&scaron;nja Gora 08.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dol pri Ljubljani 12.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ljubljana Rakovnik 18.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Krka 26.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vel. Loka 04.03.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ljubljana Hru&scaron;ica 30.07.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vi&scaron;nja Gora 10.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič: Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Žalna 14.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič:&nbsp; Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vransko 22.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič:&nbsp; Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ljubljana &ndash; Črnuče 29.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič:&nbsp; Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ljubljana Podutik 12.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič:&nbsp; Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vipava 19.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič:&nbsp; Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Račna 25.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J. Jurčič:&nbsp; Kozlovska sodba v Vi&scaron;nji Gori&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stična 26.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pamela L. Travers :&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mary Poppins&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03.12.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pamela L. Travers :&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mary Poppins&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje &nbsp; Folklorna sekcija:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 09.02.2017&nbsp;&nbsp; Da ne smem, si ukazala &ndash; večer poezije dr. Franceta Pre&scaron;erna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 17.02.2017&nbsp;&nbsp; Da ne smem, si ukazala &ndash; večer poezije dr. Franceta Pre&scaron;erna&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje Sap 18.2.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Srečanje odraslih folklornih skupin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Borovnica 27.2.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Revija mladinskih folklornih skupin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vrhnika 31.03.2017&nbsp;&nbsp; &raquo;Z glasbo in plesom v pomlad&laquo; dobrodelni glasbeno-plesni koncert&nbsp; Grosuplje 08.04.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Mihec se izgubi v času&laquo; - folklorna komedija&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Muljava 21.04.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Z glasbo in plesom v pomlad&laquo; plesno-glasbeni koncert&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&scaron;ka vas 28.4.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Revija folklornih plesov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Videm Dobrepolje &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Priložnostni nastopi na krajevnih prireditvah&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grosuplje - okolica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23.09.2017 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje v jeseni&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 21.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Dekle povej, povej!&laquo;&nbsp; celovečerni plesni koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 22.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Z glasbo in plesom v jesen&laquo; plesno-glasbeni koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vi&scaron;nja Gora 29.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Dekle povej, povej!&laquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; celovečerni plesni koncert &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ligojna 13.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Dekle povej, povej!&laquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; celovečerni plesni koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kokrica 26.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pamela L. Travers :&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mary Poppins&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 3.12.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pamela L. Travers :&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mary Poppins&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje &nbsp; &nbsp; Mihaelovi tambura&scaron;i: 06.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Polica 15.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lj.Rakovnik 11.03.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Razstava jedi &ndash; Dru&scaron;tvo podeželskih žena Sončnica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grosuplje 31.03.2017&nbsp;&nbsp; &raquo;Z glasbo in plesom v pomlad&laquo; dobrodelni glasbeno-plesni koncert&nbsp; Grosuplje 21.04.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Z glasbo in plesom v pomlad&laquo; plesno-glasbeni koncert&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&scaron;ka vas 06.05.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Florjanova ma&scaron;a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grosuplje &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Priložnostni nastopi na krajevnih prireditvah&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grosuplje - okolica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23.09.2017 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje v jeseni&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 22.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Z glasbo in plesom v jesen&laquo; plesno-glasbeni koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vi&scaron;nja Gora 01.12.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Predpraznični prižig mestnih luči in obisk Miklavža&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 25.12.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 31.12.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje Sap Me&scaron;ani mladinski pevski zbor: 06.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Polica 08.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 14.01.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božični koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Iv. Gorica 08.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pre&scaron;ernov pohod na Kopanj&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 09.02.2017&nbsp;&nbsp; Da ne smem, si ukazala &ndash; večer poezije dr. Franceta Pre&scaron;erna&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 17.02.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Območna revija odraslih pevskih zborov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;entvid pri Stični 24.02.2017&nbsp;&nbsp; Da ne smem, si ukazala &ndash; večer poezije dr. Franceta Pre&scaron;erna&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje-Sap 25.03.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Mati v slovenski prozi in poeziji&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 25.04.2017&nbsp;&nbsp; Radoživo v pomladi &ndash;večer poezije Neže Maurer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 28.04.2017&nbsp;&nbsp; Radoživo v pomladi &ndash;večer poezije Neže Maurer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje-Sap 06.05.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Florjanova ma&scaron;a&laquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 14.05.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Župnijski dan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 24.07.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Pod lipo&laquo; počastitev slovenske državnosti&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Priložnostni nastopi na krajevnih prireditvah&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje - okolica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22.10.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Slovenska in evropska zborovska pesem - koncert&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 26.10.2017&nbsp;&nbsp; Iz bogate zapu&scaron;čine poezije Alojza Grozdeta &ndash; literarni večer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 27.10.2017&nbsp;&nbsp; Iz bogate zapu&scaron;čine poezije Alojza Grozdeta &ndash; literarni večer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje-Sap 25.12.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Božičnih koncert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje Literarna sekcija: 09.02.2017&nbsp;&nbsp; Da ne smem, si ukazala &ndash; večer poezije dr. Franceta Pre&scaron;erna&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 24.02.2017&nbsp;&nbsp; Da ne smem, si ukazala &ndash; večer poezije dr. Franceta Pre&scaron;erna&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje-Sap 25.03.2017 &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mati v slovenski prozi in poeziji&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 25.04.2017&nbsp;&nbsp; Radoživo v pomladi &ndash; večer poezije Neže Maurer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 28.04.2017&nbsp;&nbsp; Radoživo v pomladi &ndash; večer poezije Neže Maurer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje-Sap 14.05.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Župnijski dan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 20.10.2017&nbsp;&nbsp; Literarno delo in poezija Antona Martina Slom&scaron;ka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grosuplje 27.10.2017&nbsp;&nbsp; Literarno delo in poezija Antona Martina Slom&scaron;ka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;marje-Sap 10.11.2017&nbsp;&nbsp; Iz bogate zapu&scaron;čine poezije Lojzeta Grozdeta &ndash; literarni večer&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grosuplje 17.11.2017&nbsp;&nbsp; Iz bogate zapu&scaron;čine poezije Lojzeta Grozdeta &ndash; literarni večer&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Scaron;marje-Sap Tehnična podpora: Jan.&divide;dec. 2017&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tehnična podpora kult. prireditev KDsMG Marec 2017&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formativno usposabljanje operaterjev tehnične opreme&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sept.&divide;nov. 2017&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Izdelava nove embalaže za sklad. in transport tehnične opreme &nbsp; &nbsp; VABILO Kulturno dru&scaron;tvo sv. Mihaela Grosuplje in Župnija Grosuplje prirejata v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 16. uri v Kulturnem domu Grosuplje dobrodelno prireditev &raquo;Župnija &ndash; na&scaron; dom!&laquo;. Kulturni program prireditve bodo oblikovale skupine Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje. &nbsp; Prostovoljni prispevki bodo namenjeni kritju stro&scaron;kov izgradnje prizidka k župni&scaron;ču, kjer bodo na&scaron;le prostor za delo in druženje različne skupine. &nbsp; Vabimo vas, da se nam na tej prireditvi pridružite in Vas lepo pozdravljamo! &nbsp; KD sv. Mihaela Grosuplje Video: Mladinski pevski zbor KD sv. Mihaela Grosuplje Foto: Mladinski pevski zbor KD sv. Mihaela Grosuplje &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dobrodelni Miklavžev koncert samospevov in duetov &nbsp;&nbsp; IZ &Scaron;IRNEGA SVETA &nbsp;&nbsp;&nbsp; V DOMAČO VAS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marcos Fink, basbariton&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jerica Steklasa, sopran &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tadej Horvat, klavir &nbsp;Nedelja, 14. december 2014, ob 16. uri &nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp; Kulturni dom Grosuplje &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izkupiček od vstopnic in donacij je namenjen pomoči potrebnim družinam. &nbsp; &nbsp;del programa koncerta: Franz&nbsp;Schubert&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;St&auml;ndchen / Podoknica&nbsp;(Ludwig&nbsp;Rellstab) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Der&nbsp;Lindenbaum&nbsp; / Lipa&nbsp;(Wilhelm&nbsp;M&uuml;ller) Gustav&nbsp;Mahler&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ich atmet&#39;&nbsp; einen&nbsp;linden&nbsp;Duft / Dihal sem &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lipov vonj&nbsp;(Friedrich&nbsp;R&uuml;ckert) Richard&nbsp;Strauss&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlechtes&nbsp;Wetter&nbsp;/ Slabo vreme &nbsp;&nbsp; (Heinrich&nbsp;Heine) Gabriel&nbsp;Faur&eacute; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En pri&egrave;re&nbsp;/ V molitvi (Stephan&nbsp;Bordese) Gabriel&nbsp;Piern&eacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les&nbsp;trois&nbsp;Chansons / Tri pesmi &nbsp;(Victor&nbsp;Hugo) Francis&nbsp;Poulenc &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les&nbsp;chemins&nbsp;de l&#39;amour / Poti ljubezni&nbsp; (Jean&nbsp;Anouilh) L&eacute;o&nbsp;Delibes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Les&nbsp;Filles&nbsp;de Cadix&nbsp;/ Dekleta iz Cadiza&nbsp; (Alfred&nbsp;de Musset) Astor&nbsp;Piazzolla &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jacinto&nbsp;Chiclana &nbsp;(Jorge L.&nbsp;Borges) Fernando&nbsp;Obradors Al amor&nbsp;/ Ljubezni (Cristobal&nbsp;de Castillejo) Carlos&nbsp;Guastavino&nbsp; &nbsp;Campanilla,&nbsp;ad&oacute;nde vas? / Kam gre&scaron;, modri slak? (L. Benar&oacute;s) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las&nbsp;achiras&nbsp;coloradas / Rdeče &raquo;ačire&laquo; (L. Benar&oacute;s) Manuel&nbsp;G. Carrillo &nbsp;&nbsp;Bailecito&nbsp;cantado / Zapeti ples (argentinska ljudska) &nbsp; del programa koncerta: Kamilo&nbsp;Ma&scaron;ek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Pod&nbsp;oknom&nbsp;(France&nbsp;Pre&scaron;eren) Marta&nbsp;Steklasa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Nezakonska&nbsp;mati&nbsp;(France&nbsp;Pre&scaron;eren),&nbsp; prir. Dominik Steklasa Fran&nbsp;Gerbič&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kam?&nbsp;(France&nbsp;Pre&scaron;eren) Anton&nbsp;Lajovic&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mesec&nbsp;v izbi&nbsp;(Li Tai Po - Oton&nbsp;Župančič) Benjamin&nbsp;Ipavec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Mak&nbsp;žari&nbsp;(Cvetko&nbsp;Golar) Josip&nbsp;Pavčič&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dedek&nbsp;samonog&nbsp;(Oton&nbsp;Župančič) Benjamin&nbsp;Ipavec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Če na&nbsp;poljane rosa pade (Josip&nbsp;Murn) Rado&nbsp;Simoniti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Ples&nbsp;v rdečem&nbsp;(Srečko&nbsp;Kosovel) Slovenske ljudske:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaj&nbsp;ti je&nbsp;deklica? &nbsp;&nbsp; &nbsp;Pa&nbsp;j&#39;upihnila luč&nbsp; (prir. Anton Nagele) &nbsp;&nbsp; &nbsp;V&nbsp;dolin&#39;ci&nbsp;prijetni &nbsp;&nbsp; &nbsp;So&nbsp;ptičice&nbsp;zbrane (prir. Anton Nagele) &nbsp;&nbsp; &nbsp;Sem&nbsp;deklica&nbsp;mlada&nbsp;vesela &nbsp;&nbsp; &nbsp;Je&nbsp;pa kraj&#39;čec&nbsp;posvava (prir. Anton Nagele) &nbsp;&nbsp; &nbsp;Oj,&nbsp;le &scaron;umi gozd zeleni (prir. Anton Nagele) &nbsp; Marko&nbsp;(Marcos) Fink Basbaritonist&nbsp;Marko&nbsp;(Marcos) Fink&nbsp;je rojen slovenskim star&scaron;em v Buenos Airesu, Argentini. Svoj glas je &scaron;olal pri profesorjih Ivan Ivanovu in Victorju Srugu, kasneje pa sodeloval pri mojstrskih tečajih za repertoar pri profesorjih Ph. Huttenlockerju, W. Sch&ouml;neju, E Werbi, A. Baldinu. Leta 1988 je dobil &scaron;tipendijo in v Londonu &scaron;tudiral pri H. Harper in R. Sutherlandu. Svoj operni debut je doživel leta 1990 v salzbur&scaron;ki Grossesfestspielhaus. Nastopa v operah, na koncertih in recitalih samospevov v dvoranah po vsem svetu (Paris,&nbsp;Bordeaux, Frankfurt, Barcelona, Dunaj, Ženeva, Tokyo, Osaka, Ljubljana, Milano, Buenos Aires, Berlin, Houston &hellip;), pod taktirko uglednih dirigentov (Michel Corboz, Hans Graf, Leopold Hager, Alain Lombard, Semyon Bychkow, Milan Horvat, Pinchas Steinberg, Anton Nanut, Lior Shambadal, Ren&egrave; Jacobs, Uro&scaron; Lajovic &hellip;) in z odličnimi orkestri (Orchestre da la Suisse Romande, Orchestre National de Paris, Orchestre Philarmonic de Strassbourg, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orkester Slovenske filharmonije, Simfonični orkester RTV Slovenija, Concerto K&ouml;ln, Wiener Symphoniker, M&uuml;nchner Philharmoniker, Freiburger Barock Orkester, Akademie f&uuml;r Alte Musik Berlin &hellip;). Sodeloval je pri posnetkih: Puccini&nbsp;Messa di gloria, J. Haydn&nbsp;Ma&scaron;a sv. Cecilije, Bach Ma&scaron;a v&nbsp;h-molu&nbsp;in Schemellijevi korali&nbsp;(s svojo sestro Bernardo), Mozart&nbsp;Requiem, Don Giovanni&nbsp;(Leporello) in&nbsp;Cos&igrave; fan tutte (Don Alfonso), F. Martin&nbsp;Golgotha&nbsp;(Kristus), Rossini&nbsp;Mala slavnostna ma&scaron;a, Leopold I&nbsp;Musica imperialis, C. Guastavino&nbsp;Flores argentinas, A. Honegger&nbsp;Le cantique des cantiques, G. Faur&eacute;&nbsp;Requiem,&nbsp;pri antolo&scaron;ki zbirki Musica sacra Slovenica,&nbsp;E. Marxsen&nbsp;Lieder,&nbsp;&hellip; Pri Harmonia mundi (HM) je iz&scaron;el tudi DVD Mozartove opere&nbsp;Don Giovanni&nbsp;(Leporello) pod vodstvom Ren&egrave;ja Jacobsa, ki je tudi dirigiral leta 2010 izdano opero Die Zauberfl&ouml;te (Sarastro), dobitnica BBC Awards leta 2010 in pred kratkim izdano H&auml;ndlovo opero&nbsp;Agrippina&nbsp;(Claudio). Za ZKP Radia Slovenija je ob klavirski spremljavi Nata&scaron;e Valant posnel Schubertove cikle&nbsp;Lepa mlinarica, Labodji spev&nbsp;in&nbsp;Zimsko popotovanje&nbsp;(nagrada Zlati Orfej za interpretacijo Acad&eacute;mie du Disque Lyrique v Parizu, 1998), Schumannove&nbsp;Samospeve&nbsp;op.39&nbsp;in cikel&nbsp;Pesnikovo ljubezen,&nbsp;dvojni CD&nbsp;Slovenskih samospevov&nbsp;(17 slovenskih skladateljev) in druge. Marcos Fink je dobitnik nagrade Pre&scaron;ernovega sklada 1999. S sestro Bernardo sta leta 2006 posnela pri založbi HM plo&scaron;čo&nbsp;Canciones Argentinas, ki je bila nominirana za nagrado Grammy (Best classical vocal performance) in BBC Music Award. Leta 2009 je Glasbena Matica izdala plo&scaron;čo posvečeno&nbsp;Samospevom Josipa Ipavca, pred kratkim pa je pri francoski založbi HM iz&scaron;la &scaron;e plo&scaron;ča s slovenskimi samospevi&nbsp;Slovenija, ki sta jo s sestro Bernardo in pianistom Anthonyjem Spirijem posnela v Berlinu. Njegovi zadnji nastopi so ga peljali v Bordeaux, Aix-en-Provence, Ženevo, Torino, Berlin, Lizbono, Bruselj, Pariz, Salzburg, Amsterdam &hellip; &nbsp; &nbsp; Jerica Steklasa Mlada sopranistka Jerica Steklasa (1992) je stopila na glasbeno pot s &scaron;estimi leti z igranjem violine, 3 leta kasneje pa tudi klavirja. Učenje petja je pričela s 13. leti na KGB Ljubljana v razredu odlične pevske pedagoginje prof. Doroteje Cestnik Spasić, od leta 2011 pa &scaron;tudira operno petje na Akademiji za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju (Universit&auml;t f&uuml;r Musik und darstellende Kunst Wien) pri svetovno priznani profesorici Claudii Visca. Jerica veliko koncertira, tako doma kot v tujini (Avstrija, Bulgarija, Nemčija ...), ter je prejela že &scaron;tevilne prve državne in mednarodne nagrade. Novembra 2013 je na mednarodnem operetnem tekmovanju &raquo;Nico Dostal&laquo; prejela 2. nagrado in posebno nagrado publike. Julija 2014 je na mednarodnem pevskem tekmovanju &raquo;Ljuba Wellitsch&laquo; na Dunaju prejela 3. nagrado. Sodelovala je s priznanimi slovenskimi in tujimi Simfoničnimi orkestri (RTV Slovenija, SNG Opera in balet Ljubljana, Sch&ouml;nbrunn Orchester, Simfonični orkester Opere Russe, Simfonični orkester Opere Burgas, T&uuml;ringen Philharmonie ...) in mnogimi priznanimi dirigenti (Guido Mancusi, Hermann Breuer, Loris Voltolini ...). Jerica ima za seboj tudi že kar nekaj opernih vlog in produkcij. Po povabilu avstralskega glasbenika Carla Raffertyja je Jerica Steklasa aprila in maja 2013 v Avstraliji, Sydney in Canberra, doživela svoj prvi operni &raquo;debut&laquo; v vlogi Pamine v Mozartovi operi Čarobna pi&scaron;čal. Za vseh &scaron;est predstav je dobila odlične kritike. Časopis &quot;Canberra Times&quot;: &raquo;Slovenska sopranistka Jerica Steklasa je dovr&scaron;eno odigrala vlogo Pamine z veličastno toploto tona (glasu), brezhibnimi prehodi med nizkim in visokim registrom in s samozavestnim odrskim nastopanjem.&laquo; V avgustu 2013 je debutirala v vlogi Susanne v Mozartovi operi Figarova svatba, ki se je odvijala v Schlosstheatru Sch&ouml;nbrunn na Dunaju. Prav tako je debutirala marca in avgusta 2014 v Mozartovi operi Cosi fan tutte (Tak&scaron;ne so vse) z vlogo Fiordiligi. Naslednje leto, avgusta 2015, bo prvič nastopila v vlogi Adele v Straussovi opereti Netopir v Schlosstheatru Sch&ouml;nbrunn na Dunaju. &nbsp; Tadej Horvat Pianist Tadej Horvat je svoje glasbeno izobraževanje začel na G&Scaron; Franca &Scaron;turma v Ljubljani, kjer se je začel učiti harmoniko pri prof. Nevi &Scaron;tamcar in pol leta kasneje &scaron;e klavir pri prof. Milici Rener Poljanec. &Scaron;olanje je nadaljeval na ljubljanski Srednji glasbeni in baletni &scaron;oli v razredu prof. Majde Martinc in po maturi na Akademiji za glasbo v razredu redne prof. Dubravke Tom&scaron;ič Srebotnjak, kjer je z odliko diplomiral. Junija 2007 je uspe&scaron;no zaključil specialistični &scaron;tudij klavirja v razredu prof. Aleksandra Madžarja v Bernu. Kot solist je ogromno nastopal doma in v tujini in zelo uspe&scaron;no sodeloval na državnih tekmovanjih, kjer je v letih 1998 in 2001 dosegel dve 1. nagradi in zlati plaketi, v letu 2004 pa 2. nagrado. V letu 2005 sta v klavirskem duu z Miho Haasom prejela 1.nagrado in zlato plaketo ter posebno nagrado za osvojenih 100 točk. V času &scaron;tudija je uspe&scaron;no nastopil kot solist z različnimi slovenskimi in tujimi orkestri in med drugimi koncerti (Mendelssohn, Liszt, Rachmaninov, Beethoven) izvedel tudi slovensko noviteto &ndash; Koncert za klavir in orkester &scaron;t. 2 v C-duru Janeza Osredkarja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Maja 2011 je na povabilo Slovenske vojske v počastitev njihovega 20-letnega delovanja v samostojni Sloveniji izvedel Ljubljanski koncert za klavir in orkester Bojana Adamiča, februarja 2013 pa je na povabilo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Simona Krečiča izvedel Klavirski koncert &scaron;t. 1 v Es-duru Franza Liszta v okviru abonmajskega koncerta Noč klavirjev v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Za dosežene uspehe je prejel &Scaron;kerjančevo nagrado na SGB&Scaron; in Pre&scaron;ernovi nagradi na Akademiji za glasbo (2005) ter ljubljanski Univerzi (2006). Tadej Horvat je zaposlen na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani kot profesor klavirja in korepetitor, postal pa je tudi asistent oz. vi&scaron;ji strokovni sodelavec na ljubljanski Akademiji za glasbo. &nbsp; &nbsp; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Literarna skupina KD Sv. Mihaela vabi na prvi del trilogije o Louisu Adamiču z naslovom Človek: od Praproč do Mountain Viewa, v četrtek ob 18h, ki bo v mestni knjižnici Grosuplje. &nbsp; &nbsp; Louis Adamič &nbsp; --------------------------------------------------------------------------- &nbsp; Svetovni slovenski kongres VABI&nbsp; v četrtek, 14. marca 2013, ob 18.00 v svojo dvorano na Cankarjevi 1/IV na literarno predstavo KD sv. Mihaela Grosuplje: G&ouml;ttscheabar hot lai oin Hoim&ouml;t - Kočevar ima samo eno domovino Program Esej Deželica in ljudje / Lantle &uuml;nt Laitə Recital Starodavne, Vojne, Člove&scaron;ke Glasba Kočevarske ljudske in umetne ---------------------------------------------------------------------- Litetrarna skupina Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje in Mestna knjižnica Grosuplje vabita na recital pesmi Toneta Pavčka, ki bo v četrtek ob 19. uri v dvorani Mestna knjižnice Grosuplje. Gledali&scaron;če Kulturnega&nbsp;dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje : &quot;Priložnostni zdravnik&quot;, Premierna uprizoritev komedije je bila v nedeljo, 14. oktobra 2012,&nbsp; uri v&nbsp;dvorani Kulturnega doma Grosuplje. &nbsp; V nedeljo, 9. decembra 2012, je Gledali&scaron;če Kulturnega&nbsp;dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje otroke in odrasle&nbsp; razveselio z igro: &raquo;Kekec je pač kekec&laquo;. -------------------------------------------------------------------------------------------- Na zemljevidu: KD svetega Mihaela Grosuplje je bilo ustanovljeno 1. januarja 2011. V tem letu je dramska sekcija pripravila in večkrat uprizorila Miklovo Zalo - dramatizirano povest iz časov tur&scaron;kih vpadov. Nastopili so trikrat v KULTURNEM DOMU GROSUPLJE in v &scaron;tevilnih drugih krajih. Fran Žižek MIKLOVA ZALA slovenska zgodovinska igra Povest o Miklovi Zali, veliki koro&scaron;ki junakinji, živi že petsto let. Legenda o njenem življenju se staplja z resničnim življenjem koro&scaron;kih Slovencev in večine Slovencev nasploh, ki so v svoji zgodovini izku&scaron;ali zatiranost, brezpravnost in trpljenje, ki jim ga je v zadnjih stoletjih zadajala fevdalna gosposka, tur&scaron;ki vpadi, potujčevalci, novodobni totalitarizmi, kakor tudi nesloga, naivnost in nezvestoba sebi in narodu. Te nadloge so tako iz slovenske dežele odvlekle in zatrle na tisoče Slovenk in Slovencev. Ko presojamo dana&scaron;nje stanje in perspektivo slovenstva, se zdi, da pozabljamo na žrtve na&scaron;ih prednikov in da se iz na&scaron;e zgodovine slabo učimo - blago rečeno; slabo napredujemo v krepostih po&scaron;tenja, poguma, vere, sloge, domoljubja in narodnega ponosa. Namen na&scaron;e uprizoritve Miklove Zale je spodbuda k razmisleku in k dejavnemu odgovoru na aktualna vpra&scaron;anja o obstoju na&scaron;ega naroda. Uprizoritev Miklove Zale smo pripravili: Serajnik: Mirko Anželj Strelec: Darko Ko&scaron;čak Mirko: Jaka Cunk Tresoglav: Miha &Scaron;tebej Mikl: Martin Oblak Almira: Nevenka Marolt Miklovka: &Scaron;tefka Zavir&scaron;ek Iskender: Marjan Adamič Zala: Petra Zavir&scaron;ek Odposlanec: Jože Klavs Davorin: Metod Hribar Fant1: Matic Žmuc Tevže: Jernej Kastelic Fant2: Janez Potokar Vinko: Ambrož Zavir&scaron;ek Turek: Tone Kutnar Turki in kmetje: Alojz Potokar, Tone Rajh, Janez Grum, David Adamič, Ludvik Kokole, Jan Kolenc Dekleta in žene: Metka Krejan, Slavka in Zala Potokar, &Scaron;pela Ivan, Mojca Malovrh, Ivanka Rajh Otroci: Jakob Adamič, Hana in Zala Klavs, Jakob in Monika Mohar, Anej Koželj Režija in organizacija: Marjan Adamič in &Scaron;tefka Zavir&scaron;ek Priredba: Lea Adamič in Metka Krejan Scenografija: Vili Mokorel in Petra Krejan Ples in gibi: Cveto Jagodič in Jernej Ivan Kostumi: Milan in Jožica Koželj Luč in zvoki: Tomaž Cunder in Luka Pu&scaron; Zvoki: Robert Ribič in Bo&scaron;tjan Modic &Scaron;epetalki: Lea Adamič, Manca Zavir&scaron;ek Tehnika: Emil Rus, Mitja Gerzina V prej&scaron;nji sezoni so uspe&scaron;no uprizorili Finžgarjevo ljudsko igro VERIGA. &nbsp; REDNI LETNI OBČNI ZBOR KULTURNEGA DRU&Scaron;TVA SV. MIHAELA GROSUPLJE Redni letni občni zbor Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihaela Grosuplje je potekal v petek, 4. februarja 2011, ob 18.30 uri v Grosupljem v učilnicah pod grosupeljsko župnijsko cerkvijo sv. Mihaela. DNEVNI RED OBČNEGA ZBORA Kratek kulturni program ob župnijski lipi - v počastitev slovenskega kulturnega praznika Otvoritev občnega zbora Sprejem dnevnega reda občnega zbora Izvolitev organov občnega zbora: delovnega predsedstva in verifikacijske komisije Obravnava in potrditev poročil o delu organov in sekcij KD v letu 2010 - poročilo predsednika - poročilo tajnice - poročilo nadzornega odbora - poročila vodij gledali&scaron;ke, literarne, folklorne, komorne in zborovske sekcije Sprejem delovnega programa sekcij Dru&scaron;tva za leto 2011 Ustanovitev pritrkovalske in jasličarske sekcije Dru&scaron;tva Sprejem finančnega načrta Dru&scaron;tva za leto 2011 Določitev članarine za leto 2011 Sprejem novih članov Razno - pobude in predlogi članstva Zaključek občnega zbora in družabno srečanje Upravni odbor KD sv. Mihaela Grosuplje Iz STATUTA: Nameni, cilji in dejavnosti dru&scaron;tva Namen in programska usmeritev dru&scaron;tva je promocija slovenske narodne in kr&scaron;čanske omike, domoljubja, prostovoljstva in dejavnega druženja ljudi, ki ga člani dru&scaron;tva uresničujejo preko naslednjih kulturnih dejavnosti: - organiziranje in izvajanje gledali&scaron;ke dejavnosti s poudarkom na uprizarjanju slovenske ljudske igre in sorodnih dramskih del; - organiziranje in izvajanje zborovskega petja s poudarkom na poustvarjanju slovenske narodne, ponarodele in cerkvene zborovske pesmi; - organiziranje in izvajanje instrumentalne komorne in orkestrske glasbe s poudarkom na poustvarjanju skladb slovenskih avtorjev, sakralne glasbe in skladb primernih za obogatitev krajevnih, cerkvenih in ostalih slovesnosti in kulturnih prireditev; - organiziranje in izvajanje literarne dejavnosti - recitali, dramatizacija poezije in proze slovenskih literatov in besedil za priložnostne krajevne kulturne in verske prireditve, za spominske akademije in za potrebe vzgojno-izobraževalnih programov; - organiziranje in izvajanje folklorne in plesne dejavnosti s poudarkom na negovanju izročila slovenske etnolo&scaron;ke dedi&scaron;čine; - organiziranje in izvajanje likovne dejavnosti; - organiziranje in izvajanje fotografske in filmske dejavnosti s poudarkom na snemanju in predvajanju slovenskih literarnih in filmskih del, ter na posnetkih oz. snemanju pomembnej&scaron;ih kulturnih in družbenih krajevnih dogodkov; - organiziranje nastopov lastnih kulturnih skupin in kulturnih prireditev ter aktivnosti s področja svojega delovanja; - izdajanje publikacij s svojega področja dela; - organiziranje izobraževanja s svojega področja dela; - sodeluje s kulturnimi ustanovami, &scaron;olami, Cerkvijo in drugimi sorodnimi dru&scaron;tvi doma in v tujini; - opravljanje nalog, ki so povezane z dejavnostjo in poslanstvom dru&scaron;tva; - ohranjanje spomina na zaslužne občane, zlasti iz področja kulture, umetnosti, duhovnosti, in vzgoje; - negovanje in promocija kr&scaron;čanskih vrednot, pomembnih za razvoj in vzgojo mladine; - ohranjaje in &scaron;irjenje čuta za narodno in domovinsko pripadnost, ponos in ljubezen. Dru&scaron;tvo se lahko vključuje kot član v druge sorodne organizacije s podobnimi nameni in cilji. Dru&scaron;tvo sodeluje z drugimi podobnimi dru&scaron;tvi, Katoli&scaron;ko cerkvijo, &scaron;olami, lokalnimi skupnostmi in drugimi kulturnimi organizacijami pri uresničevanju svojih ciljev. Dru&scaron;tvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno dru&scaron;tveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s tem statutom, pod pogojem, da dejavnost teh organizacij ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije. Članstvo Član dru&scaron;tva lahko postane vsaka oseba, ki sprejema ta statut, ter izrazi željo postati član dru&scaron;tva ter v ta namen podpi&scaron;e pristopno izjavo. Članstvo v dru&scaron;tvu je prostovoljno. Član dru&scaron;tva je lahko tudi oseba, mlaj&scaron;a od 15 let. V tem primeru podpi&scaron;e pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Zakoniti zastopnik ima vse pravice in dolžnosti člana dru&scaron;tva, razen neposrednega umetni&scaron;kega dela mladoletnika, zaradi katerega se mladoletnik vključuje v dru&scaron;tvo ter je odgovoren za delo in ravnanje mladoletnika. Pravice članov dru&scaron;tva so: - da sodelujejo v delu dru&scaron;tva - da volijo in so izvoljeni v organe dru&scaron;tva da sodelujejo pri delu organov dru&scaron;tva - da dajejo predloge organom dru&scaron;tva za delo in izpolnjevanje nalog - da so obve&scaron;čeni o delu dru&scaron;tva in njegovih organov - da jim je omogočen vpogled v materialno in finančno dokumentacijo dru&scaron;tva - da koristijo ugodnosti, ki jih omogoča dru&scaron;tvo svojim članom - da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v dru&scaron;tvu ter za dosežene uspehe Dolžnosti članov dru&scaron;tva so: - da sodelujejo pri delu dru&scaron;tva in njegovih organov da spo&scaron;tujejo ta statut in sklepe organov dru&scaron;tva - da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa dru&scaron;tva - da redno plačujejo članarino - da se udeležujejo dru&scaron;tvenih aktivnosti - da morebitne medsebojne spore in spore, ki se tičejo njihove umetni&scaron;ke oz. kulturne dejavnosti re&scaron;ujejo pred disciplinsko komisijo - da prena&scaron;ajo svoje izku&scaron;nje in znanje na mlaj&scaron;e in nove člane - da varujejo ugled dru&scaron;tva - da skrbijo za objekte kulturne dedi&scaron;čine, osnovna sredstva in druga sredstva, s katerimi razpolaga dru&scaron;tvo. Pravice in dolžnosti članov organov dru&scaron;tva so častne. Za svoje delo v organih dru&scaron;tva člani ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član dru&scaron;tva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado. Članstvo v dru&scaron;tvu preneha: - s prostovoljnim izstopom - s črtanjem - z izključitvijo - s smrtjo Organizacija dru&scaron;tva Organi dru&scaron;tva so: - občni zbor - upravni odbor - nadzorni odbor - disciplinska komisija Občni zbor je najvi&scaron;ji organ dru&scaron;tva. Sestavljajo ga vsi člani in častni člani dru&scaron;tva. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega organa ali na zahtevo tretjine članov dru&scaron;tva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče občni zbor polovica članov dru&scaron;tva. Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican. Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja dru&scaron;tva, je potrebno, da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov in da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razre&scaron;nici organov dru&scaron;tva, o tem ne morejo glasovati člani organov dru&scaron;tva, ki se razre&scaron;ujejo. Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem dru&scaron;tva, kot npr. predstavniki drugih sorodnih organizacij, &scaron;ol, državnih organov ali občani nasploh, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno odloži za nadaljnjih 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov. Občni zbor odpre predsednik dru&scaron;tva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli &scaron;e zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvr&scaron;ni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik dru&scaron;tva ter po en predstavnik vsake sekcije. Sekcije Dru&scaron;tvo lahko ustanovi sekcije. Organizirajo se po interesnem principu članov dru&scaron;tva. Sekcije ustanovi občni zbor na predlog upravnega odbora. So organizacijska oblika delovanja dru&scaron;tva pri izvajanju namenov in ciljev dru&scaron;tva in niso pravne osebe. &nbsp;http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/382<![CDATA[Mladinski pevski zbor]]><![CDATA[Folklorna skupina]]><![CDATA[Tamburaška skupina]]><![CDATA[Gledališka skupina]]><![CDATA[Literarna skupina]]>