Župnijska karitas Grosuplje&Scaron;kofijska karitas Ljubljana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; SLOVENSKA KARITAS&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZAVOD ŽIVIM Župnijska karitas Grosuplje - KORONAVIRUS -&nbsp; NOVO! URADNE URE: - vsak 1. in 3. torek v mesecu, od 17.00 do 19.00 ure, v prostorih Karitas, Hribska pot 6, Grosuplje; - po potrebi. KONTAKTNI PODATKI: E-naslov: karitas.grosuplje@gmail.com Tel: 070 344 362 Iztok Vrhovec, vodja Župnijske Karitas Grosuplje&nbsp; &nbsp; Župnijska karitas Grosuplje,&nbsp; Župnija Grosuplje in Mestna knjižnica Grosuplje vabimo na &nbsp; DOBRODELNI KONCERT &raquo;GLASBA OD SRCA&laquo;, ki bo v ponedeljek, 4. septembra 2017, ob 19.30 v stari cerkvi sv. Mihaela, Grosuplje. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za delovanje Župnijske karitas Grosuplje. &nbsp; Kolpingova družina Grosuplje in&nbsp;Župnija Grosuplje vabita na romanje v Maribor - Ko&scaron;ake, kjer je nova cerkev, posvečena . bl. A. M. Slom&scaron;ku.&nbsp; Romanje bo v soboto, 2. septembra. Ta dan bo tam srečanje Kolpingovih družin Slovenije, avstrijske &Scaron;tajerske in Koro&scaron;ke. Ob tej priložnosti bo ma&scaron;eval mariborski nad&scaron;kof &nbsp;msgr. Alojzij Cvikl.&nbsp; Odhod iz Grosuplja bo ob 8.30. Prijave zbiramo v župni&scaron;ču. &nbsp; Post 2017 - &nbsp; Teden Karitas 2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - V OBJEMU DOBROTE Leto&scaron;nji teden Karitas (od ponedeljka 21.11. do&nbsp; nedelje, 27.11.2016)&nbsp; poteka v smislu gesla &raquo;V objemu dobrote&laquo;. Slovenci radi pomagamo, podpiramo&nbsp; ljudi v stiski, smo odprtega srca. Sodelavci&nbsp; Župnijske karitas bomo organizirali zbiranje ozimnice oz. hrane z dalj&scaron;im rokom uporabe. Dana&scaron;nji čas, je čas hitrega življenja, zato &nbsp;lahko prezremo&nbsp; soseda, prijatelja, ...., ki je v pomanjkanju. Zato ljudje, &nbsp;odpirmo oči in poi&scaron;čimo ljudi, ki nas potrebujejo. Pomagajmo jim priti do nas - prostovoljcev Župnijske karitas Grosuplje. Delujemo z veseljem, v korist vseh, ki prihajajo k nam po pomoč.&nbsp; Opažamo, da ljudje v nas pogosto najdejo sogovornike, ker stiske ljudi včasih tudi najbližji spregledamo ali pa zanje sploh ne vemo. Pogovor s prostovoljcem - nematerialna pomoč &nbsp;je velikokrat lahko &raquo;več&laquo; &nbsp;kot 1 kg moke ali 1kg riža. Vrh tedna karitas bo nedelja&nbsp; Karitas &nbsp;27.11.2016 &nbsp;- prva adventna nedelja, ko se prične čas priprave na Božič. &nbsp;Prostovoljci ŽK bomo izdelali &nbsp;adventne venčke. Na voljo &nbsp;bodo v cerkvi Sv.Mihaela v Grosupljem.&nbsp; S prostovoljnimi prispevki, ki jih bomo prejeli &nbsp;za venčke,&nbsp; bomo&nbsp; v decembru&nbsp; z Miklavžem, obiskali stanovalce v Domu starej&scaron;ih občanov v Grosupljem. Decembra bomo obiskali tako kot vsko leto, &nbsp;&nbsp;otroke s prilagojenim programom v osnovni &scaron;oli Brinje. Tako &nbsp;jim z darili želimo&nbsp; &nbsp;za trenutek polep&scaron;ati decembrske dni. Prostovoljci ŽK smo na voljo &nbsp;v času uradnih &nbsp;ur pisarne Karitas Grosuplje, Hribska pot 6, Grosuplje; &nbsp;&nbsp;vsak 1.in 3. torek v mesecu. V &nbsp;zimskem času od 16.00 do 18.00 ure v spodnjih prostorih župnji&scaron;ča Grousplje. Darja Darinka Sa&scaron;ek,&nbsp; Župnijska karitas Grosuplje ŽUPNIJSKA KARITAS GROSUPLJE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hribska pot 6 1290 GROSUPLJE &nbsp; Pisarna je odprta vsak prvi in tretji torek v mesecu od 17. do 19. ure. &nbsp; Kratek pregled dela Župnijske karitas Grosuplje KARITAS -&nbsp; &nbsp;sočutje, ljubezen, pomoč, dobrodelnost Župnijska karitas Grosuplje je bila ustanovljena leta 1991, ob pomoči takratnega&nbsp; župnika NOVAK&nbsp; Franči&scaron;ka.&nbsp; Bližamo se jubilejnemu letu delovanja.&nbsp; Zahvala za vsa leta delovanja&nbsp; gre&nbsp;&nbsp; požrtvovalnim osebam, ki so svoj prosti čas namenile, prostovoljstvu , delu v Karitas. Tako&nbsp; med nami &scaron;e vedno&nbsp; delujejo člani od začetka ustanovitve.&nbsp; Delovanje &nbsp;karitas v župniji poteka čez celo leto ob podpori na&scaron;ega župnika. Ob večjih dogodkih nam pomagajo tudi mladi, sklavti, birmanci in na ta način spoznajo, kako se je potrebno približati ljudem. Pomoč nudimo v prehrambenih artiklih, oblačilih, pomoč pri nakupu &scaron;olskih potreb&scaron;činah, pomoč pri kurjavi, pomoč pri plačilu položnic. Pred Veliko nočjo in Božičem &nbsp;po domovih in v DSO obi&scaron;čemo starej&scaron;e in bolne. V decembru gremo v O&Scaron; Brinje med otroke s posebnimi potrebami in jih razveselimo z darili. Lepo je videti srečne otro&scaron;ke oči. Med letom organiziramo zbiranje prehrambenih izdelkov in smo zelo hvaležni za vso va&scaron;o &nbsp;pozornost,&nbsp; da župnijsko karitas zalagate&nbsp; z izdelki in pridelki. Letno izdamo več kot 600 paketov hrane. &Scaron;tevilo prosilcev se z dneva v dan povečuje. Vsakok leto v maju &nbsp;organiziramo srečanje za bolne in ostarele s sv. ma&scaron;o, kjer lahko prejmejo zakrament sv maziljenja. V septembru smo navzoči tudi na prireditvi Grosuplje v jeseni. Pred adventno nedeljo izdelujemo adventne venčke, ki jih ponudimo v cerkvi -tudi letos bo tako.&nbsp;&nbsp;&nbsp; V teh dneh smo že z mislimi v decembru. Vključili smo se &nbsp;tudi v projekt Božiček za en dan v sodelovanju z Dru&scaron;tvom Drevored. Radi bi obdarili vse otroke, kateri drugače v decembrskih dneh ne prejmejo daril. Vsak četrtek smo prisotni tudi v DSO Grosuplje.&nbsp; Na&scaron;i prostovoljci obiskujejo stanovalce doma. V občini smo vključeni&nbsp;&nbsp; v projekt Grosuplje prijazno starej&scaron;im. V dana&scaron;njem tempu življenja ljudje&nbsp; potrebujemo &nbsp;&nbsp;človeka,&nbsp; da nas &nbsp;&nbsp;poslu&scaron;a oz. &nbsp;Človeka za pogovor - sogovornika. Taki nematerialni pomoči &nbsp;&nbsp;&nbsp;v zadnjem času posvečamo veliko pozornosti. Zato se sodelavci Karitas na tem področju izobražujemo in udeležujemo delavnic. Opažamo, da prosilci &nbsp;&nbsp;to potrebujejo . Prosilci pravijo, da med nami najdejo sogovornika. To je največja pohvala. Vrata Karitas so odprta vsem.&nbsp;&nbsp; Podatki o na&scaron;em delovanju so objavljeni v na&scaron;ih oznanilih in na internetni strani&nbsp; župnije, kjer so navedeni tudi kontakti. Projektov in idej imamo veliko. Vedno znova se kažejo nove potrebe delovanje Župnijske karitas. Na&scaron;a&nbsp; župnija je zelo velika, zato smo veseli odličnega sodelovanja z različnimi organizacijami : Občino Grosuplje, Rotary clubom, Rdečim križem, Dru&scaron;tvom Drevored, stranko Mladi socialni demokrati, Osnovnimi &scaron;olami, sosednjimi župnijami in z veliko podjetji: Trgovskim centrom Mercator, Hofer, Pekarno Grosuplje ...veliko je &scaron;e dobrotnikov, ki i ne želijo biti imenovani.... 7.11.2015 je bil&nbsp; v na&scaron;i farni cerkvi Svetega Mihalea &nbsp;dobrodelni koncert z vrhunskimi priznanimi svetovnimi mojstri. ZAHVALA ROTARY CLUBU -&nbsp; predsednici dr. Katarini Vukelič in njeni ekipi za organizacijo&nbsp; in vsem&nbsp; nastopajočim. Večer je bil napolnjen z ljubeznijio, ljubeznijo do vrhunske glasbe, ljubeznijo do ljudi. Hvala vam, &nbsp;ki ste z nami in na&scaron;e karitativno delo podpirate. NOSIMO BREMENA DRUG DRUGEMU..... ozrimo se okoli sebe in odkrivajmo, spoznavajmo ter razmi&scaron;ljajmo o tem,&nbsp; kako lahko pomagamo. Pogosto prezremo stisko ljudi v na&scaron;i okolici. Pregovor pravi: kjer sta usmiljene in ljubezen, tam je Bog. Zato smo &nbsp;&scaron;e toliko bolj poklicani udejanjati ljubezen v skrbi&nbsp; in pozornosti do soljudi. ZATO Z ROKO V&nbsp; ROKI , DRUG ZA DRUGEGA,&nbsp; DAJAJMO IN DELAJMO Z LJUBEZNIJO. Bog povrni za vse va&scaron;e darove, ki jih namenite Župnijski karitas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Darja Sa&scaron;ek Dobrodelni koncert v Grosupljem V soboto, 7. novembra 2015 sta Župnija Grosuplje in Rotary klub Grosuplje organizirala dobrodelni koncert. Dr. Katarina Vukelič, predsednicaRotary kluba Grosuplje je pozdravila eminentne goste. &nbsp;župana dr. Petra Verliča, poobla&scaron;čenca župana, gospoda Iztoka Vrhovca,&nbsp; direktorja občinske uprave, gospoda Du&scaron;ana Hočevarja, z ženami, župana Občine Dobrepolje, Janeza Pavlina s spremljavalko, Alojza Kastelicai z Občine Trebnje, &scaron;tiričlansko delegacijo pobratenega Rotary kluba Dorfen iz Nemčije, katerega član je tudi organist Ernst Bartmann, pod vodstvom ustanovnega predsednika JuergenaHolza, ki je tudi vse lepo pozdravil. Nastopili so organist, prof. Ernst Bartmann,Ljubljanski godalni kvartet v sestavi: Monika Skalar (1. violina), Karel Žužek (2. violina), Franc Avsenek (viola) ter Stanislav Dem&scaron;ar (violončelo). Nastopil je tudi kvintet pihal iz Glasbene &scaron;ole Grosuplje ter baritonist Matjaž Robavs. Izvajali so klasično glasbo, med drugim so Ljubljanski godalni kvartet, kvintet pihal Grosupeljske glasbene &scaron;ole in organist, prof. Bartmannskupaj izvedli&nbsp; Mozartovo Cerkveno simfonijo. Končali so s Schubertovo Ave Marija, ki jo je ob spremljavi Ljubljanskega godalnega kvarteta zapel baritonist Matjaž Robavs. Tajnica Župnijske karitas Grosuplje, ga. Darinka Sa&scaron;ek, je predstavila delo Župnijskekaritas Grosuplje, ki deluje že od leta 1991. Pobudo za ustanovitev je dal takratni župnik Franc Novak in nekaj članov sodeluje že skoraj 25 let. Povprečno sodeluje okrog 20 prostovoljcev. Pri akcijah pa jim pomagajo tudi skavti in vsa župnija. Sredstva jim poleg župnije donira &scaron;e Občina Grosuplje, Mercator, Pekarna Grosuplje in drugi. Dobro sodelujejo tudi z Rdečim križem Grosuplje. S svojimi akcijami pomagajo skozi vse leto ljudem v stiski, pa tudi starej&scaron;im in otrokom. Dr. Katarina Vukelič in podpredsednik Rotary kluba Grosuplje gospod Marjan Kastelic sta se zahvalila vsem nastopajočim in gospodu župniku Janezu &Scaron;ketu za sodelovanje. Vsi navzoči pa smo bili povabljeni, da darujemo za Župnijsko karitas in tako se je zbralo 1100 eurov. Zapisala: Milena Nagelj &nbsp; 40 dni brez alkohola POSTNE MISLI - na YouTube Poslanica papeža Franči&scaron;ka ob svetovnem dnevu bolnikov 11.2.2015 ŽUPNIJSKA KARITAS GROSUPLJE Hribska pot 6 1290 GROSUPLJE Pisarna je odprta ob torkih od 17. do 18. ure, od&nbsp; aprila naprej pa od 18. do 19. ure. &Scaron;kofijska karitas Ljubljana SLOVENSKA KARITAS Na zemljevidu: Tel.: 01 786 13 44, &nbsp; 041 819 939 karitasgrosuplje@googlegroups.com TRR: 0202 2025 3630 419 Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.karitas.si &raquo;Poglobimo petkov post&laquo; &nbsp; VABILO ZA POSTNI ČAS Post nas nagovarja k sočutju z ljudmi v hudih stiskah z različnimi možnostmi za odpoved, dobra dela in poglobitev na&scaron;ega odnosa z Bogom. Slovenska karitas je tudi za letos pripravila različna povabila: Preventivna akcija 40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, bolezni in nesreč, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola. V leto&scaron;njem letu akcija nosi naslov &raquo;Moje in tvoje dostojanstvo?&laquo;. Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 18. februarja, in zaključila na velikonočno vigilijo, 4. aprila 2015. Povabljeni ste tudi na romanje v dve romarski sredi&scaron;či, ki bosta &scaron;e posebej namenjeni za spodbudo vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez alkohola, in vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola: Brezje &ndash; v soboto, 21. februarja, s pričetkom ob 10.00 s sveto ma&scaron;o celjskega &scaron;kofa Stanislava Lipov&scaron;ka in nato predavanjem Jožeta Pavlakoviča. Sveta Gora &ndash; v nedeljo, 15. marca, ob 14.30 križev pot in nadaljevanje s sveto ma&scaron;o ob 16.00. Dobrodelna akcija Ne pozabimo V postnem času bomo tudi letos nadaljevali z akcijo Ne pozabimo, ki je namenjena pomoči ljudem v stiski v bližnjih balkanskih državah, kjer se je rev&scaron;čina zaradi lanskoletnih poplav &scaron;e povečala. &Scaron;kofijske karitas vsako leto organizirajo tabore za mlade prostovoljce iz Slovenije v BiH in poskrbijo za gradbeni material za gradnjo hi&scaron; za revne družine. V Srbiji Karitas pomaga s paketi hrane in življenjskimi potreb&scaron;činami, kjer podpira tudi nego na domu in javno pralnico. V Skopju in Sarajevu podpira delovanje ljudske kuhinje, v Albaniji pa oskrbo 48-ih zapu&scaron;čenih otrok in mladih pri sestrah v Elbasanu, kjer deluje s. Slavka Cekuta. V Gramshu pa Karitas z zbranimi darovi omogoča delo s. Vide Gerkman pri negi invalidnih in ostarelih na domu ter delovanju ambulante. Veseli bomo va&scaron;e podpore in pomoči, da bomo skupaj lažje povrnili dostojanstvo ljudem v stiski. Poglobimo petkov post V sodelovanju z žpk. mag. Ivanom Likarjem smo za leto&scaron;nji postni čas pripravili gradiva za oblikovanje bogoslužja in križev pot, s katerim želimo spodbuditi k skrbi za človekovo dostojanstvo. V postnem času spodbujamo k poglobitvi petkovega posta s pobudo, da preživimo vsak petek v postu preprosto, solidarno in v bližini z Bogom. Tako privarčevana sredstva lahko namenimo za ljudi v stiski v na&scaron;i župniji, v Sloveniji ali po svetu. Ta dan se lahko odpovemo tudi drugemu razko&scaron;ju, kot je gledanje televizije, brskanje po računalniku in telefonu &hellip; in ta čas podarimo svojim bližnjim ali nekomu, ki potrebuje na&scaron;o bližino. Vzemimo si čas tudi za molitev in obi&scaron;čimo petkovo sv. ma&scaron;o. &raquo;Ena člove&scaron;ka družina, hrana za vse&laquo; V okviru globalne kampanje Caritas Internationalis &raquo;Ena člove&scaron;ka družina, hrana za vse&laquo;, ki jo podpira tudi papež Franči&scaron;ek, si vse Karitas prizadevamo, da bi se do leta 2025 končala lakota na svetu. Caritas Internationalis nas ob tem spodbuja, da naredimo tudi kaj konkretnega za ljudi, ki živijo v pomanjkanju hrane v na&scaron;i okolici. Zato v postnem času v okviru te kampanje spodbujamo vse župnije in Župnijske karitas, da na Veliki četrtek ali ob blagoslovu velikonočnih jedi na Veliko soboto v va&scaron;i župniji pred cerkvijo organizirate zbiranje hrane za ljudi v stiski. Več v bro&scaron;uri. V času pred tiho nedeljo bomo pričeli z vsakoletno dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena pomoči družinam in posameznikom v Sloveniji, ki jih je prizadela gospodarska kriza. -------------------------------------------------------------------- Postna akcija Pre-ŽIV!M V Zavodu ŽIV!M bomo v postnem času zbirali hrano za družine, ki se v stiski obračajo na nas. Vabimo Vas, da jim skupaj pomagamo. Geslo akcije se glasi: &ldquo;Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanj&scaron;ih bratov, ste meni storili.&rdquo; (Mt 25,40) V na&scaron;em zavodu se zavzemamo predvsem za nerojene, katerih življenje je iz različnih razlogov ogroženo. Tokrat pa bomo zbirali hrano za 4 družine, ki živijo v izjemno težkih materialnih razmerah, pa so v trenutku preizku&scaron;nje pokazale dovolj poguma in zaupanja, da so se odločile za sprejem novega življenja. V vseh družinah živijo v težkih stanovanjskih razmerah: njihov bivanjski prostor je zelo utesnjen, nimajo sredstev za plačevanje stro&scaron;kov stanovanja in ogrevanja. Star&scaron;i v omenjenih družinah so brez zaposlitve. Kljub temu, da jo vztrajno i&scaron;čejo, so pogosto brez osnovnih dobrin za preživetje. Tem družinam želimo omogočiti, da jim vsaj v velikonočnem času zasije luč upanja. Hrano bomo zbirali od 18. februarja do 29. marca 2015. &nbsp; Drugi naslovi: &Scaron;KOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA Poljanska cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: + 386 1 439 21 30 Faks: + 386 1 433 32 51 Elektronska po&scaron;ta: info@lj.karitas.si TRR:Raiffaisen- Krekova banka: 24200-9004183815 TRR:Nova ljubljanska banka: 02140-0089842562 &Scaron;kofijska karitas Ljubljana Petkov postni dar Vsak dan opažamo velike stiske ljudi v na&scaron;i neposredni bližini, čedalje več ljudi je brez rednega mesečnega dohodka, zato težko preživljajo svoj vsakdan. &Scaron;e težje zgodbe o golem preživetju pa prihajajo med nas iz drugih držav in kontinentov. Postni čas je &scaron;e posebej priložnost za solidarnost, zato smo za leto&scaron;nji post na Karitas pripravili dobrodelno akcijo Petkov postni dar. Vabimo vse ljudi dobre volje, ki imajo dovolj sredstev za normalen vsakdan, da bi vsak petek v postu preživeli preprosto in solidarno. &Scaron;e posebej v postu, se lahko ob petkih odpovemo razvajanju in dobri hrani, tudi brezmesni in dan preživimo skromno kot npr. ob kruhu in vodi ali podobno. S tem, ko se odpovemo raznim dobrotam, lahko privarčujemo nekaj denarja, vsaj za eno dobro kosilo, ki stane približno 5 evrov. Ta denar pa lahko darujemo za tiste ljudi, ki so v stiski doma in po svetu, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, ki so ostali brez doma ali kako drugače trpijo zaradi materialne rev&scaron;čine. Na tak način se lahko tudi zelo dobro vživimo v življenje &scaron;tevilnih ljudi po svetu, ki dan preživijo z enim, dvema evroma ali &scaron;e manj. Prav tako pozivamo vse, da si ob petkih vzamemo več časa za na&scaron;e bližnje ali poglobljeno duhovnost. Lahko se odpovemo gledanju televizije, brskanju po elektronskih napravah . in ta čas podarimo nekomu, ki mu v vsakdanjem življenju posvečamo premalo pozornosti, to je lahko partner, otrok, star&scaron;i, sorodnik, sosed ali pa bolnik oziroma starej&scaron;i človek v na&scaron;i okolici. Lahko jih obi&scaron;čemo, pomagamo pospraviti stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz trgovine, pomagamo v gospodinjstvu &hellip; Za ljudi z odprtim srcem je priložnosti za dobra dela in solidarnost je več kot dovolj. Več o pomoči bližnjemu in darovanju najdete na tej strani. Petkov postni dar: Postna molitev PDF knjižica PDF 20 let Župnijske karitas Grosuplje Več na: &Scaron;kofijska karitas Slovenska karitas Župnijska karitas na dnevih jeseni 2011 KO V STISKI POTREBUJE&Scaron; POMOČ Pogovor s Petrom Tomažič-em,&nbsp; predsednikom Slovenske Karitas&nbsp; - 1.del -&nbsp; video Pogovor s predsednikom Slovenske karitas - 2.del&nbsp; - video &nbsp; TUKAJ SO NEKATERI NASLOVI: Duhovno sredi&scaron;če sv. Jožefa Zrinjskega 9, Ljubljana Tel. 01/ 23 22 077 (med 13. in 14. uro) zsi@rkc.si Franči&scaron;kanski družinski in&scaron;titut Pre&scaron;ernov trg 4, Ljubljana Tel. 01/200 67 60 fdi@siol.net Betanija Ciril Metodov trg 7, Ljubljana Tel. 01/43 23 179 betanija@rkc.si POMOČ PREKO TELEFONSKEGA POGOVORA Dru&scaron;tvo zaupni telefon Samarijan Tel. 080-11-13 TOM telefon za mladostnike in otroke Tel. 080-12-34 SOS telefon za ženske in otroke &ndash; žrtve nasilja Tel. 080-11-55 Svetovanje zakoncem in družinam, ki so v stiski zaradi medsebojnih odnosov Družinski center Betanija zakonsko, družinsko in osebno svetovanje delavnice za pare zakonske skupine Franči&scaron;kanski družinski in&scaron;titut individualna, zakonska in družinska terapija skupina za zakonce v krizi skupina za samopomoč razporočenim skupina za žrtve nasilja Duhovno sredi&scaron;če sv. Jožefa svetovalnica za pomoč v osebnih stiskah svetovanje pri težavah v vzgoji in partnerstvu Svetovanje in pomoč pri vzgojnih težavah Družinski center Betanija delavnice za star&scaron;e o vzgoji Franči&scaron;kanski družinski in&scaron;titut &scaron;ola za star&scaron;e Duhovno sredi&scaron;če sv. Jožefa &scaron;ola za star&scaron;e svetovalnica za pomoč v osebnih stiskah svetovanje pri težavah v vzgoji in partnerstvu Materialna pomoč Župnijska Karitas Grosuplje V župni&scaron;ču Grosuplje torek 17h &ndash; 18h &Scaron;kofijska Karitas Ljubljana Poljanska 2, Ljubljana Tel. 01/300 59 60 info@lj.karitas.si Ustanova Anin sklad (pomoč velikim družinam) Poljanska c. 6/II, Ljubljana Tel. 01/231 56 80 anin.sklad@rkc.si Pomoč zasvojenim (droge, alkohol) in svojcem Zavod Pelikan Karitas individualno svetovanje zasvojenim in svojcem priprava na zdravljenje v komuni Skupnost srečanje skupine za star&scaron;e in svojce zasvojenih pomoč pri vključevanju v družbo po zaključku terapijskega programa Litijska c. 24, Ljubljana Tel.01/548 03 63 SOS tel. 080 12 21 pelikan@karitas.si Anonimni alkoholiki pomoč alkoholikom, da postanejo in ostanejo trezni p.p. 3512, 1001 Ljubljana tel.01/ 433 82 25 aa.slo@amis.net Al anon v Grosuplju - v prostorih župni&scaron;ča ob petkih ob - 20h. Dru&scaron;tvo za samopomoč družinam alkoholikov Lepi pot 6, Mirje, Ljubljana Tel.01/ 251 30 00 alanon@email.si Pomoč bolnikom, invalidom, du&scaron;evno prizadetim in svojcem Kr&scaron;čansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije Združenje bolnih, invalidov in zdravih sodelavcev druženja, obiski, duhovne vaje, pikniki Tabor 12, Ljubljana prijatelj@rkc.si Vera in luč (skupine za du&scaron;evno prizadete in svojce &ndash; druženje, svetovanje, pomoč) &Scaron;t. Janž 92, Radlje rozi.ternik@siol.net Pomoč samskim, razporočenim, žalujočim Skupina za samske Novo upanje - Betanija Skupina za starej&scaron;e osamljene &ndash; Betanija Skupina za samopomoč žalujočim &ndash; Betanija Skupina za samopomoč razporočenim &ndash; Franči&scaron;kanski družinski in&scaron;titut Skupina za razvezane Srce &ndash; Duh. Sredi&scaron;če sv. Jožefa Pomoč žrtvam nasilja Skupina za žrtve spolnih zlorab: Franči&scaron;kanski družinski in&scaron;titut Pre&scaron;ernov trg 4, Ljubljana Tel. 01/200 67 60 fdi@siol.net Materinski dom &Scaron;kofljica &nbsp; Srečanje članov Župnijskih karitas dekanije Grosuplje: sobota, 9.marec 2013: ZVOČNI ZAPIS Besedilo zvočnega zapisa: Sestanek s sodelavci ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE, 29.8.2011 Na sestanku se je zbrala večina novih in dosedanjih sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE. DNEVNI RED: 1. Molitev 2. Pregled zapisnika prej&scaron;njega sestanka 3. Priprave na praznovanje 20 letnice delovanja ŽK Grosuplje 4. Razno Ad1) Molitev za uvod molitev za pravo pojmovanje družine - družinskega zakonika Ad2) Kratek pregled zapisnika prej&scaron;njega sestanka. Novi sodelavci ŽK bodo tudi v septembru &scaron;e naprej (seznam) ob torkih prihajali v pisarno, da bodo spoznavali delo delitev hrane in oblačil. Ad3) Priprave na praznovanje 20 letnice delovanja ŽK: Skupina za kulturni program - že ima potrditev sodelujočih za sodelovanje na petkovem večeru: Fink Marko, Marko Ga&scaron;per&scaron;ič, Stella, Me&scaron;ani pevski zbor Kopanj, Glasbena &scaron;ola (flavta, kitara..) Pevski zbor Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihael, Iztok Vrhovec, recitatorji Kulturnega dru&scaron;tva sv. Mihael Sobota sv.ma&scaron;a- po ma&scaron;i srečanje in pogostitev Nedelja zahvalna ma&scaron;a V pripravi je tekst za zgibanko, poiskati je potrebno slike za podobice in sliko za plakat (tehnična priprava g. Molan) Pripraviti vabila in jih poslati na več naslovov Ga. Alenko Adamič se zaprosi, da opravi intervju oz. zapis o dosedanjem delu prostovoljcev v ŽK in objava v Grosupeljskih odmevih Informacijo o delovanju ŽK - MIHAELOVO PISMO Obve&scaron;čanje na spletni strani - pomoč ponudila Manca Zavir&scaron;ek Ad4) Marina Rački je predstavila Medgeneracijsko dru&scaron;tvo, ki je v ustanavljanju. Delovalo bo na različnih področjih v smislu povezovanje starej&scaron;ih z mlaj&scaron;imi. Trenutno je skupina prostovoljcev, ki obiskuje starej&scaron;e v DSO Grosuplje. Tedensko se zbiramo ob bralni urici, ki je v četrtek popoldne, pripravljamo razne delavnice (izdelava adventnih venčkov...) Nekateri pa gredo po sobah do tistih, ki so na postelji in se z njimi pogovarjajo ali jim kaj preberejo. Na ta način jim polep&scaron;ajo vsakdan. Zelo so veseli mladih, ki jih pridejo obiskat. Ker je veliko več želja po obiskih bi bilo zaželeno, da se skupini pridruži več mlaj&scaron;ih prostovoljcev. Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 26.9.2011, ob 19.00 Zapisala: Darja Darinka Sa&scaron;ek ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sestanek s sodelavci ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE, 27.6.2011 Na sestanku se je zbrala večina novih in dosedanjih sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE. NA DNEVNEM REDU SMO IMELI NASLEDNJE TOČKE: 1. Molitev 2. Pregled zapisnika prej&scaron;njega sestanka 3. Novi sodelavci pri spoznavanje dela v pisarni 4. Informiranje - oglasna deska 5. Praznovanje ob 20-letnici delovanja Župnijske karitas Grosuplje 6. Razno Ad 1) Molitev za uvod je vodil g. župnik Ad2) Kratek pregled zapisnika prej&scaron;njega sestanka. Predavanje g. Kompare direktorja &Scaron;kofijske Karitas tema Medgeneracijsko sožitje - je bila zelo zanimiva in udeleženci , ki jih je bilo veliko so bili zelo zadovoljni. To predavanje in na kancu razprava - je vsem nam dalo veliko v razmislek. Vsi gremo po poti življenja čez različna obdobja in srečevanje sobivanja več generacij. Srečanje starej&scaron;ih in bolnih v soboto, 27. maja, je bilo lepo izpeljano tako sveta ma&scaron;a kot bogata pogostitev in druženje v veroučnih prostorih. Pohvalno je tudi sodelovanje novih članov v pripravi prostorov in pogostitve. Ad3) Nekaj novih sodelavcev Župnijske karitas se je že pridružilo pri spoznavanju dela v pisarni ob torkih, ko so uradne ure in poteka delitev hrane ter obleke. Izjave novih sodelavcev so, da je delo zelo obsežno, da se ga v eni uri ne da spoznati, ter da so zdaj&scaron;nje dolgoletne sodelavke Župnijske karitas zelo zavzete, pozorne tako da delo zelo lepo poteka. Sodelavke so zelo sočutne do ljudi, ki prihajajo po pomoč. Tudi kandidati, ki bi &scaron;e želeli spoznati delo v pisarni Karitas bodo s prisotnostjo v pisarni lahko nadaljevali v septembru, kajti pisarna je julija in avgusta zaprta. Ad4) Pri tej točki se je razpova zelo raz&scaron;irila. Veliko je bilo podanih idej, kako bi predstavili karitativno delovanje v župniji Grosuplje in &scaron;e privabili ljudi k delovanju in pritegnili ljudi kateri pomoč potrebujejo različna področja. - Izdelati PLAKAT in ZGIBANKO, ki bo na razpolago poleg nabiralnika za nove ideje in darove. - Informacijo o delovanju Župnijske Karitas in njenih dejavnostih objaviti v župnijskem listu MIHAELOVO PISMO. - Delo Župnijske karitas Grosuplje ob 20-letnici predstaviti na radiju OGNJI&Scaron;ČE in ZELENI VAL. - V časopisu GROSUPLEJSKI ODMEVI predstaviti DVAJSETLETNO DELO Župnijske karitas Grosuplje - Obve&scaron;čanje na spletni strani Ad5) dogodki pred nami ob praznovanju 20-letnice delovanja Župnijske Karitas: - 7.10.11 - petek - ob 18.00 sv. ma&scaron;a in po njej kulturni program v cerkvi - 8.10.11 - sobota ob 15.00 sv. ma&scaron;a za vse prosilce pomoči in pogostitev le teh, povabimo k sodelovanju otro&scaron;ki pevski zbor - 9.10.11 nedelja ob 9.00 slovesna ZAHVALNA MA&Scaron;A ob 20-letnici delovanja Župnijske karitas Grosuplje Za pripravo kulturnega programa se bo oblikovala skupina, ki bo pripravila točke programa in navezala stik možnimi nastopajočimi. Ad6) Pod razno je bilo izpostavljeno, da bi bilo potrebno imenovati vodje skupin določenih področij delovanja za lažjo organizacijo nudenja pomoči. Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 29.8.2011, ob 19.30. Zapisala: Darja Darinka Sa&scaron;ek &quot;KARITAS JE ... - dejavna ljubezen do bližnjega v okviru Cerkve na organiziran način, - delovanje v organizirani skupini, kjer se v pomoči bližnjemu izraža na&scaron; odnos ljubezni do Boga, sočloveka in samega sebe, - živeti evangelij v vsakdanjem življenju, - bistvena razsežnost Cerkve, živeta v sodobnem času, - živeti in delovati v času v katerem živi&scaron; in udejanjati vero - evangelij, - občestvo kristjanov, ki odkriva stiske ljudi, i&scaron;če vzroke zanje in si prizadeva odkriti primerne re&scaron;itve, - tretja veja pastorale (Oznanjevanje, Bogoslužje, Karitas), - ljubezen do bližnjega, - prina&scaron;anje ljubezni v ta svet ...&quot; (z interneta: &Scaron;kofijska karitas Koper) 9. maj 2011 - Prvi sestanek z novimi sodelavci ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE Na sestanku se je zbrala večina novih in dosedanjih sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE. Po kratki molitvi smo se najprej drug drugemu predstavili in povedali na katerem področju bi lahko kdo sodeloval. Pogovor o nalogah, ki nas čakajo v prihodnjem obdobju: POMOČ in uvajanje v delo ob TORKIH: - vsak torek naj bi bila zraven dva od novih članov, da vidita, kako poteka delo. PREDAVANJE: Medgeneracijsko sožitje - Tone Kompare, direktor &Scaron;kofijske karitas Ljubljana, v petek, 27. maja, ob 19.30. SREČANJA BOLNIKOV in STAREJ&Scaron;IH, ki bo v soboto, 28. maja, ob 15. uri. OGLASNA DESKA: bo na spletni strani župnije Grosuplje ter na steni župni&scaron;ča. PRAZNOVANJE 20-LETNICE ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE - splo&scaron;en program, ki je bil pripravljen za odobritev sredstev na občini Grosuplje je potrebno dopolniti in natančneje izdelati ter določiti nosilce posameznih dogodkov in prireditev: Koncert, Dan odprtih vrat, slovesno zahvalno bogoslužje... ** PROGRAM DELA za pastoralno leto 2011 - 2012**:... Pomoč pri učenju - instrukcije za matematiko, tuje jezike... Pravni nasveti... &Scaron;e vedno dobrodo&scaron;li novi sodelavci! &#39;Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo!&#39; (Gal 6,2) PRIJAVNICA - NOVI SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS GROSUPLJE Župnijska karitas Grosuplje raz&scaron;irja svojo dejavnost n vabi nove sodelavce prostovoljce. Sem pripravljen-a ponuditi svoj prosti čas, svoje sposobnosti in talente ljudem, ki potrebujejo pomoč? Kak&scaron;ne so potrebe? Pomoč v pisarni pogovor z ljudmi Pomoč v pisarni delo na računalniku Pomoč pri pripravi paketov Pomoč pri skladi&scaron;čenju hrane (delo za mo&scaron;ke!) Pogovor ob zakonskih ali družinskih stiskah Pomoč otroku ali dijaku pri učenju Pomoč star&scaron;em pri varstvu majhnih otrok kak&scaron;no uro na teden Pomoč starej&scaron;im pri prevozu k zdravniku, v trgovino, na banko, po&scaron;to Pomoč starej&scaron;im pri prevozu ob nedeljah v cerkev Pomoč pri urejanju ŽUPNIJSKE OGLASNE DESKE - spletna stran Pomoč pri zbiranju in delitvi oblačil - občasno Pomoč ob letnem srečanju starej&scaron;ih in bolnih v župnijski cerkvi Pomoč pri prevozu pohi&scaron;tva in bele tehnike Pomoč pri urejanju stanovanjskih prostorov Pomoč v posameznih slučajih (težka bolezen, nesreča...) Pomoč pri dobrodelnih prireditvah Obisk starej&scaron;ega v Domu, za pogovor, branje časopisa ali knjige Drugo odročje, kjer bi lahko sodeloval-a: ___________________________ Priimek in ime:________________________________________________ Naslov: ______________________________________________________ Telefon in e-naslov: ____________________________________________ Hvalospev ljubezni (1 Kor 13,1-13) Ko bi govoril člove&scaron;ke in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar prero&scaron;tva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevo&scaron;čljiva, ljubezen se ne pona&scaron;a, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne i&scaron;če svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prena&scaron;a, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Prero&scaron;tva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo pre&scaron;lo Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. Ozrimo se okoli sebe! Med nami so ljudje z različnimi težavami in stiskami! Če jih bomo opazili, bodo tudi na&scaron;e težave morda malo manj&scaron;e in bomo videli, da je mogoče &scaron;e s kom kaj deliti, saj smo obdarovani bolj kot nekateri drugi. Imam oči, u&scaron;esa, roke, noge hrano, stanovanje Mnogim manjka HRANA, si ne morejo kupiti obleke, čevljev Sem se pripravljen čemu odpovedati in to darovati potrebnim? Nekaterim manjka TOPLA, PRIJAZNA BESEDA, DOBER NASVET, ISKREN PRIJATELJ Imam kaj ljubezni? Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. (Iv 13,35). Tako naj va&scaron;a luč sveti pred ljudmi, da bodo videli va&scaron;a dobra dela in slavili va&scaron;ega Očeta, ki je v nebesih. Mt 5,16 Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakr&scaron;no mero namreč merite, s tak&scaron;no se vam bo odmerilo. (Lk 6,38) Župnijska karitas Grosuplje deluje že od 8.10. 1991. Največ dela opravijo sedaj tri prostovoljke, ob večjih akcijah pa jim pomagajo &scaron;e nekateri posamezniki. Največ pomoči lahko Župnijska karitas nudi v obliki hrane, nekaj tudi obleke in kak&scaron;no manj&scaron;o pomoč v obliki plačila položnic. Sicer pa usmerja prosilce na &Scaron;kofijska karitas. Zato je potrebno vključevanje novih članov in &scaron;iritev dejavnosti. V letu solidarnosti in dobrodelnosti odpiramo ŽUPNIJSKO OGLASNO DESKO na na&scaron;i spletni strani: Kdor potrebuje kakr&scaron;nokoli pomoč, naj nam sporoči (po e-po&scaron;ti, navadni po&scaron;ti pismo lahko vržete v nabiralnik župnijskega urada, ali po telefonu...) Pomoč ni samo oz. predvsem v materialnih dobrinah. Mnogi potrebujejo pomoč v zakonskih ali družinskih stiskah, otroci pri učenju, star&scaron;i pri varstvu majhnih otrok, starej&scaron;i pri prevozu k zdravniku, v cerkev, pri opravkih v trgovini, banki, po&scaron;ti Mnogi starej&scaron;i, ki so v Domu, bi bili veseli kak&scaron;nega obiska, kramljanja, branja časopisa ali knjige Kdor lahko ponudi kakr&scaron;no koli obliko pomoči, naj to sporoči v župni&scaron;če. Ne pozabite navesti telefonske &scaron;tevilke ali e-naslova, da vas lahko pokličemo. Vsi va&scaron;i podatki bodo tajni in dosegljivi samo osebam, ki bodo pomagale vzpostaviti potrebne stike in vam posredovati potrebne naslove oz. informacije. Želimo več sodelovanja z drugimi dobrodelnimi ter vzgojno izobraževalnimi organizacijami in dru&scaron;tvi (Kolpingova družina, Skavti, Kulturno dru&scaron;tvo sv. Mihaela, Rdeči križ, Center za socialno delo, osnovne &scaron;ole, gasilska dru&scaron;tva) Kaj nas preseneča pri ljudeh? Srečal sem starca. &quot;Ali ima&scaron; čas?&quot; sem vpra&scaron;al. &quot;Rad bi te nekaj vpra&scaron;al.&quot; Starec se nasmehne: &quot;Časa imam dovolj. Kaj pa te zanima?&quot; &quot;Dolgo si že na svetu. Kaj te je v tem času presenečalo pri ljudeh?&quot; Starec odgovori: &quot;Naveličajo se otro&scaron;tva in si želijo odrasti, nato pa si spet želijo postati otroci. Izgubijo zdravje zaradi naprezanja po čim večjim zaslužkom, nato pa ta denar zapravijo, da bi si povrnili zdravje. Medtem ko zaskrbljeno razmi&scaron;ljajo o prihodnosti, pozabijo na sedanjost, tako da ne živijo niti v sedanjosti niti v prihodnosti. Živijo, kot da ne bodo umrli, in umrejo, kot da niso nikdar živeli...&quot; Starec me je prijel za roko in nekaj časa sva uživala v ti&scaron;ini, nato pa sem ga vpra&scaron;al: &quot;Kot oče, kateri so tisti življenjski nasveti, za katere bi želel, da se jih naučijo tvoji sinovi?&quot; Starec je odgovoril z nasmehom: &quot;Da se naučijo, da nikogar ne morejo prisiliti, da jih ljubi. Kar lahko naredijo, je, da pustijo,da so ljubljeni od drugih. Da se naučijo, da v življenju ni najpomembneje, kaj imajo, temveč koga imajo. Da se naučijo, da se ni dobro primerjati z drugimi. Da se naučijo, da ni bogat tisti, ki ima največ, temveč tisti, ki najmanj potrebuje. Da se naučijo, da potrebuje&scaron; le nekaj sekund, da odpre&scaron; globoke rane ljubljene osebe, in da traja nekaj let, da te rane zaceli&scaron;. Da se naučijo odpu&scaron;čati. Da se naučijo, da dva človeka gledata na isto stvar zelo različno. Da se naučijo, da včasih ni dovolj, da jim je opro&scaron;čeno, oprostiti morajo tudi sami sebi.&quot; Post: Čas za vajo v bolj kr&scaron;čanskem življenju in za pripravo na bližnjo veliko noč z dobro pripravljenim srcem. Program poznamo že dolgo: moliti, postiti se in deliti. Toda vsakokrat ga lahko uresničujemo drugače. Moli. Vsako jutro očena&scaron; in vsak večer zdravamarijo. Poi&scaron;či v nedeljskem evangeliju kratek stavek, ki ga bo&scaron; premi&scaron;ljeval ves teden. Kadarkoli kupi&scaron; kaj takega, česar ne potrebuje&scaron; za življenje - luksuzen predmet - daj nekaj tudi revežem ali kaki ustanovi. Podari jim majhen odstotek. Preobilje zahteva delitev. Naredi vsak dan komu kaj dobrega. Preden te on ali ona za to prosi. Ko ti kdo da neprijeten predlog, ne misli, da bi mu moral takoj vrniti z enakim. To ne vzpostavlja ravnotežja. Dejansko pade&scaron; v kolesje. Raje utihni za minuto in kolo se bo ustavilo. Če po četrt ure neuspe&scaron;nega prebiranja ne najde&scaron; pravega (kanala na TV), izključi aparat in vzemi knjigo. Ali pa se pogovarjaj s tistimi, ki stanujejo s teboj: bolje je prebirati med ljudmi; to uspeva brez daljinca. V postnem času vstani od mize vedno nekoliko lačen. Specialisti za dietetiko so &scaron;e strožji: tako delaj vse leto. Ena oseba med tremi trpi zaradi debelosti. Od-pustiti je superlativ od dati. (&#39;par-donner&#39; / &#39;donner&#39;) Že večkrat si obljubil, da bo&scaron; nekoga poklical po telefonu ali ga obiskal. Naredi to vendar! Ne daj se zavesti reklamam, ki ogla&scaron;ajo popust. Sicer je res 30% ceneje. Toda tvoja omara za obleko začenja pokati in je za 30% preveč nabasana. kardinal Godfried Danneelshttp://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/604<![CDATA[Oglasna deska župnijske karitas]]><![CDATA[VABILA Župnijska karitas]]><![CDATA[Dejavnost Župnijske karitas]]><![CDATA[Zavod ŽIVIM]]><![CDATA[Dekanijsko srečanje - nagovor g. Mirca iz Schia]]>