Predstavitev župnije in dekanije Dejavnosti in skupine v župniji Grosuplje ODRASLI: ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET - enkrat mesečno Me&scaron;ani pevski zbor MAGNIFIKAT: četrtek ob 20.00 Me&scaron;ani pevski zbor ZGODNJA DANICA: sreda ob 19.30 Instrumentalna skupina: po dogovoru Zakonska skupina sv. Jožef: 1. četrtek v mesecu v župni&scaron;ču Zakonska skupina Emanuel: 1. torek v mesecu ob 20.30 Zakonska skupina sv. Ana: 3. petek v mesecu - ob 20.00 Biblična skupina: &nbsp;2. torek ob 18.30 (od oktobra). Katehumenat - priprava na prejem zakramentov za odrasle: (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo) -od oktobra, nedelja ob 19.00 Priprava na krst za star&scaron;e in botre: četrtek pred 3. ned. v mesecu Neokatehumenska skupnost: sreda in sobota ob 20.00 Kateheze za odrasle in mlade: Tečaj Alfa - v pripravi Kolpingova družina sv. Mihaela - občasna srečanja in prireditve Molitvena skupina - sistem župnijskih celic: ponedeljek 19.30 Molitev za duhovne poklice in potrebe župnije: četrtek ob 18.00 Molitvena skupina VRTNICA - v Domu starej&scaron;ih občanov Katehisti in katehistinje: po dogovoru Pritrkovalci: po dogovoru Bralci beril: po dogovoru Delilci obhajila: po dogovoru Župnijska karitas: torek od 17.00 do 18.00 v župni&scaron;ču BOKSS - Bratov&scaron;čina odraslih katoli&scaron;kih skavtinj in skavtov: &nbsp;&nbsp;&nbsp; - vsak 2. petek (sv ma&scaron;a ob 18.00) nato srečanje ob 19.00 Kulturno dru&scaron;tvo sv. Mihaela: dramska, literarna, folklorna, glasbena, pevska skupina, pritrkovalci... &nbsp; MLADI: Animatorji za pripravo na sv. birmo Animatorji za oratorij Mladinska veroučna skupina Ministranti Skavti - NOPP - Noviciat popotnikov in popotnic (1. let. srednje &scaron;ole) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- PP - Popotniki in popotnice (16 do 20 let): sobota ob 17.00 &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OTROCI: Verouk &ndash; od pred&scaron;olskih otrok do 9. razreda O&Scaron; Otro&scaron;ki pevski zbor ZVEZDICA: sobota ob 9.00 Otro&scaron;ki orkester: po dogovoru Ministranti: sobota ob 10.00 v župni&scaron;ču Skavti: -VV - Volčiči in volkuljice (8 - 10 let): petek popoldne &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-IV - Izvidniki in vodnice (11 do 14 let): sobota popoldne &nbsp; Odrasli mladi in otroci: Glasbena &scaron;ola J. Galus Stična &ndash; oddelek Grosuplje: Orgle, solo petje, kitara ==================================================== PRIJAVNICA za skupino, kjer &nbsp;bi lahko &nbsp;sodeloval-a: &nbsp; Priimek in ime:______________________________________ Naslov: ____________________________________________ Telefon in e-naslov: __________________________________ ============================================================================================================= &nbsp; PASTORALNE DEJAVNOSTI V ŽUPNIJI GROSUPLJE -&nbsp; leto 2012/2013 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Urnik verouka: &nbsp;&nbsp;&nbsp; Pred&scaron;olski: sobota - ob 10.00 1. letnik: ponedeljek &ndash; 16.00, 17. 00, &nbsp;sreda &ndash; 17.00 2. letnik: ponedeljek - 13.15, &nbsp;16.45, sreda - 16.00 3. letnik: ponedeljek - 12.30,&nbsp; 16.00, torek &ndash; 16.30 4. letnik: torek &ndash; 13.15, torek 16.45, četrtek &ndash; 7.15 5. letnik: torek &ndash; 16.00, četrtek &nbsp;- 13.15, &nbsp;15.00 6. letnik: torek &ndash; 7.15, sreda - 13.30, četrtek &ndash; 16.00 7. letnik: torek &ndash; 15.00, &nbsp;sreda - 7.15, četrtek - 14.15 8. letnik: sreda &ndash; 7.15, 16.00, 17.00 9. letnik: torek &ndash; 7.15, 14.00, 15.00 Birmanske skupine: -&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;branje pri bogoslužju, petje in glasba, či&scaron;čenje in kra&scaron;enje, karitas, animatorji - sodelovanje pri oratoriju, spletna stran župnije in računalni&scaron;tvo - začetek oktobra &nbsp; Mladinska vokalno instrumentalna skupina &ndash; ob petkih ob 19.00 Molitev in pesem mladih: 1. marec 2013 ob 18.30 Plesni tečaj:&nbsp; po dogovoru ZSKSS &ndash; ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLI&Scaron;KIH &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SKAVTINJ IN SKAVTOV VV &ndash; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Volčiči in volkuljice (8 &ndash; 10 let): petek popoldne IV&nbsp; &ndash; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Izvidniki in vodnice (11 do 14 let): sobota popoldne NOPP -&nbsp;&nbsp;&nbsp; Noviciat popotnikov in popotnic (1. let. srednje &scaron;ole) PP -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Popotniki in popotnice (16 do 20 let): sobota ob 17.00 &nbsp; ORATORIJ - poleti &nbsp; BOKSS &ndash; Bratov&scaron;čina odraslih katoli&scaron;kih skavtinj in skavtov: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsak 2. petek v mesecu ob 18.00 im razlini podvigi po dogovoru Zakonsko občestvo Emanuel: 2. torek v mesecu ob 20.30 v župni&scaron;ču Zakonsko občestvo sv. Ana: Zakonsko občestvo sv. Jožef: 1. četrtek v mesecu v župni&scaron;ču Biblični in teolo&scaron;ki krožek: začetek v postu Katehumenat - priprava na prejem zakramentov za odrasle: (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo): nedelja po večerni ma&scaron;i Priprava na krst za star&scaron;e in botre: četrtek pred 3. ned. v mesecu ob 19.00 Neokatehumenska skupnost: sreda in sobota Kateheze za odrasle in mlade: Kolpingova družina sv. Mihaela - občasna srečanja in prireditve Molitvena skupina &ndash; župnijske celice: ponedeljek po večerni sv. ma&scaron;i Molitev za duhovne poklice: četrtek od 17.00 - 18.00 - v cerkvi Molitvena skupina VRTNICA &ndash; v Domu starej&scaron;ih občanov Župnijska karitas: torek od 17.00 do 18.00 (letni čas 18.00 do 19.00 v župni&scaron;ču) Ministranti: ob sobotah: 9.00 v župni&scaron;ču PEVSKI ZBORI: Otro&scaron;ki pevski zbor ZVEZDICA: sobota ob 9.00 Dekli&scaron;ki pevski zbor STELLA: po dogovoru Me&scaron;ani pevski zbor MAGNIFIKAT: torek ob 20.00 Me&scaron;ani pevski zbor ZGODNJA DANICA: sreda ob 19.30 http://portal.rkc.si/user_admin/assets/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Thumbnail&amp;type=Images&curren;tFolder=2013-01%2Fvsebina-673&amp;FileName=mepzzgodnjadanica_8ff8.jpg Instrumentalna skupina: po dogovoru &nbsp; ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET:&nbsp; v tork, 29. 1. 2013, ob 19.30 Župnijski gospodarski svet: po dogovoru Katehisti in katehistinje: po dogovoru Pritrkovalci: po dogovoru Bralci beril: po dogovoru Delilci obhajila: po dogovoru &nbsp; Kulturno dru&scaron;tvo svetega Mihaela Grosuplje: Gledali&scaron;ka sekcija Tambura&scaron;ki orkester Komorna glasba Zborovsko petje Folklorna skupina Folklorna skupina - mladi Literarna skupina &nbsp;http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/673<![CDATA[Zakonske skupine]]><![CDATA[Župnijska celica za evangelizacijo]]><![CDATA[Skavti]]><![CDATA[Župnijski pastoralni svet]]><![CDATA[Kolpingova družina Grosuplje]]><![CDATA[Tečaj Alfa]]><![CDATA[Mladi]]><![CDATA[Pevski zbori]]><![CDATA[Neokatehumenska skupnost]]>