Delanijski pevski zbori - Grosuplje, sv. Cecilija 2015 Me PZ Zgodnja danicahttp://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/694