Festival mladih v SCHIU 14.-18.8.2013 FESTIVAL MLADIH v MEDJUGORJE: 1.-6-8.2013 STIČNA MLADIH 2013 VSAKO JUTRO nekaj lepega zate Kr&scaron;čanske TV oddaje POT-I Poslanica papeža Benedikta XVI. za 28. svetovni dan mladih &raquo;Pojdite in naredite vse narode za moje učence&laquo; (prim. Mt 28,19) &nbsp; 28. svetovni dan mladih bo v Riu de Janeiru v Braziliji potekal od torka, 23. do nedelje, 28. julija 2013. NEKAJ ODLOMKOV IZ POSLANICE: Celotno poslanico najdete na: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20121018_youth_sl.html Iz prvega poglavja: Nujen klic &raquo;Zgodovina je pokazala, koliko mladih je veliko prispevalo k Božjemu kraljestvu in razvoju tega sveta, ko so preko velikodu&scaron;nega darovanja samih sebe oznanjali evangelij. Z velikim navdu&scaron;enjem so &scaron;irili veselo oznanilo Božje ljubezni, ki se je razodela v Kristusu, in to z mnogo slab&scaron;imi sredstvi in možnostmi, kot jih imamo na razpolago danes. V mislih imam na primer blaženega Jos&eacute;ja de Anchieta, mladega &scaron;panskega jezuita iz 16. stoletja, ki je z manj kot dvajsetimi leti od&scaron;el v misijone v Brazilijo in je postal velik apostol Novega sveta. V mislih pa imam tudi tolike izmed vas, ki se velikodu&scaron;no posvečajo misijonu Cerkve: o tem sem doživel presenetljivo pričevanje na svetovnem dnevu mladih v Madridu, posebej ob srečanju s prostovoljci.&laquo; &hellip;.&raquo;Z navdu&scaron;enjem gradite svet, ki bo bolj&scaron;i od sedanjega!&laquo; (Poslanica mladim, 8. december 1965)&hellip;. Bog je ljubezen. Človek, ki pozabi na Boga, je brez upanja in postane nezmožen ljubiti bližnjega. Zato je nujno potrebno, da pričujemo o Božji prisotnosti, da bi jo lahko vsakdo izkusil: v igri je odre&scaron;enje člove&scaron;tva in odre&scaron;enje vsakega od nas. Kdor razume to nujnost, ne more drugače, kot da vzklika s sv. Pavlom: &raquo;Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!&laquo; (1 Kor 9,16).&laquo; Iz drugega poglavja:Postanite Kristusovi učenci. &raquo;Blaženi Janez Pavel II. (1978&ndash;2005) je zapisal: &raquo;Vero krepimo s tem, da jo dajemo naprej!&laquo; (Okrožnica Odre&scaron;enikovo poslanstvo, 2). Ko oznanjate evangelij, vi sami rastete in se vedno globlje zakoreninjate v Kristusu, postajate zreli kristjani.&laquo; Prizadevanje za misijone je ena od temeljnih razsežnosti verovanja: nismo pravi verniki, če ne evangeliziramo. &hellip;. Svetujem vam, da se spominjate darov, ki ste jih prejeli od Boga, da jih boste ob svojem času prenesli naprej. Naučite se pregledovati svojo osebno zgodovino in se zavedajte tudi čudovite dedi&scaron;čine preteklih generacij: toliko vernikov nam je pogumno posredovalo vero, čeprav so se pri tem soočali s preizku&scaron;njami in nerazumevanjem. Nikoli ne pozabimo: smo člen v ogromni verigi mož in žena, ki so nam posredovali resnico vere in računajo na nas, da jo bodo po nas prejeli &scaron;e mnogi drugi.&laquo; Iz tretjega poglavja: Pojdite&laquo; &raquo;Jezus je svoje učence poslal v misijone s tem naročilom: &raquo;Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in bo kr&scaron;čen, bo re&scaron;en.&laquo; (Mk 16,15&ndash;16) Evangelizirati pomeni prina&scaron;ati ljudem veselo oznanilo odre&scaron;enja, to veselo oznanilo pa je oseba: Jezus Kristus. Ko se srečam z njim, ko odkrijem, kako zelo me Bog ljubi in odre&scaron;uje, se v meni rojeva ne le želja, temveč obveza, da ga predstavim drugim.&laquo; Iz četrtega poglavja: Pojdite k vsem narodom &raquo;Dragi prijatelji, odprite oči in ozrite se okrog sebe: toliko mladih je izgubilo smisel svojega življenja. Pojdite! Kristus potrebuje tudi vas. Pustite se zaplesti v njegovo ljubezen, bodite orodje te neizmerne ljubezni, da bi dosegla vse, posebej &scaron;e &raquo;oddaljene&laquo;. &hellip;.Vsem odprimo vrata na&scaron;ega srca; posku&scaron;ajmo začeti preprost in spo&scaron;tljiv pogovor: če bomo v ta pogovor vključili pravo prijateljstvo, bo obrodil sad.&laquo; Iz petega poglavja: Naredite za moje učence! &raquo;Rad bi, da se vsak vpra&scaron;a: ali sem kdaj zbral pogum, da sem predlagal krst tistim mladim, ki ga &scaron;e niso prejeli? Ali sem koga povabil, naj sledi poti odkrivanja kr&scaron;čanske vere? Dragi prijatelji, ne bojte se ponuditi va&scaron;im vrstnikom srečanja s Kristusom. Kličite Svetega Duha: On vas bo vodil, da boste vedno bolj spoznavali in ljubili Kristusa in vam bo dal ustvarjalnost za &scaron;irjenje evangelija.&laquo; Iz &scaron;estega poglavja: Utrjeni v veri &raquo;Zato vas vabim, da se ukoreninite v molitvi in zakramentih. Prava evangelizacija se vedno rojeva iz molitve in je z njo podprta: najprej moramo govoriti z Bogom, da bomo lahko govorili o Bogu.&laquo; Iz sedmega poglavja: Z vso Cerkvijo &raquo;Večja sreča je dajati, kakor prejemati!&laquo; (Apd 20,35) Tistim, ki vse zapustijo, da bi mu sledili, je Jezus obljubil stokratno in večno življenje (prim. Mt 19,29)!&laquo; Iz osmega poglavja: &raquo;Tukaj sem Gospod&laquo; &raquo;Vi ste Jezusovo srce in roke! Pojdite pričevat o njegovi ljubezni, bodite novi misijonarji, navdihnjeni z ljubeznijo in sprejemanjem! S posebno naklonjenostjo vam vsem podeljujem moj apostolski blagoslov.&laquo;&nbsp; Papež benedikt XVI.http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/736<![CDATA[Mladi za mlade]]>