Osnovni podatki ŽUPNIJSKI KOLEDAR Predstavitev župnije Grosuplje na TV pot-i KRATKA PREDSTAVITEV NAŠE CERKVE: /www.drevored.si Škofija: Nadškofija Ljubljana Zavetnik: sv. nadangel Mihael Kraji: Brezje, Brvace, Dobje, Gatina, Grosuplje, Mala Stara vas, Sp. Slivnica, Sp. Blato, Sp. Duplice, del Hrastjega (Preval), del Velikega Mlačevega (Log) in del Ponove vasi (Banat) Podružnice: Sv. Janeza Krstnika na Gatini, sv. Katarine v Mali Stari vasi in sv. Petra in Pavla na Slivnici Število župljanov: ok. 9000 Sv. krst: V letu 2013 je bilo v naši župniji krščenih 46  otrok in 3 odrasli (leto prej skupaj 55 krščenih). 5 otrok iz naše župnije je bilo krščenih drugje, iz drugih župnij pa sta bila pri nas krščena dva otroka. Sv. birma: Zakrament sv. birme je prejelo 50 otrok iz devetega razreda in 6 odraslih. Sv. obhajilo: Razdeljenih  je bilo 74.000 svetih obhajil (leto prej 71.800). Prvoobhajancev je bilo 48. Od teh je bilo 42 otrok iz tretjega razreda in 6 odraslih. Nedeljski obisk sv. maše: Ob nedeljah obiskuje sveto mašo v naši župnijski cerkvi povprečno 1350 odraslih in otrok. Vseh prebivalcev v župniji pa je že čez 9000; nedeljnikov je okoli 20 % od vseh katoličanov. Poroke: V letu 2013 je bilo v naši župniji 7 cerkvenih porok (leto prej pa 12). 3 pari iz naše župnije pa so se poročili drugje. Med temi sta bila en ženin in ena nevesta nekrščena. Krščanski pogrebi: V letu 2013 je umrlo 32 faranov, ki so bili cerkveno pokopani (leto prej (44)); od tega 20 moških in 12 žensk. Med umrlimi je bilo 17 previdenih, 2 sta redno prejemala zakramente, neprevidenih pa je bilo 13 pokojnih. Verouk: Verouk obiskuje okoli 500 otrok, kar je približno 60 % vseh osnovnošolskih otrok. Podatki so za leto 2013.   Predstavitev župnije, ki jo je ob pripravi na 50-letnico župnije posnela TV Pot-i: http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/754