Učni načrtRedni program verouka      Redni program verouka v naši župniji za prvo in drugo triado osnovne šole poteka po učbenikih, ki jih je pripravil Slovenski katehetski urad. Otroci se učijo spoznavati osnovne krščanske resnice. Kdo je Bog in kdo nas je ustvaril. Kdo je Jezus Kristus in kakšna je bila njegova življenjska pot. Ob svetopisemskih osebah in dogodkih Stare in Nove zaveze, skušamo odkriti sledi Božjega delovanja na svetu in Božje skrbi za ljudi. Posebno pozornost namenimo Desetim Božjim zapovedim in življenju po njihovem nauku. Skušamo spoznati in odkriti kako bi bilo naše življenje lepše, če bi vsi spolnjevali zapovedi. Skupaj pogledamo še cerkveno leto in praznike, ki se v njem nahajajo. Prva triada se zaključi s praznikom prvega svetega obhajila, ko so učenci zadosti krščansko zreli, da pristopijo k središčni skrivnsti naše vere, to je k sveti Evharistiji.     Zadnjo triado verouka pa zaznamuje priprava na zakrament svete birme. Kot učni pripomoček uporabljamo Knjigo Pridi Sveti Duh. Znova se poglobimo v osnovne krščanskega verovanja. Ponovno si ogledamo Deset Božjih zapovedi in življenje po njihovem nauku. Precej pozornosti namenimo tudi sedmim zakramentom. V začetku devetga razreda veroučenci prejmejo zakrament svete birme in s tem pokažejo, da so v svojem krščanskem poslanstu že dovolj zreli za samostojno in odgovorno krščansko življenje.   1. razred - PRAZNUJMO IN SE VESELIMO Skupaj nam je lepo V nebesih so naši prijatelji Jezus nam pripoveduje Jezus nas ima rad V naravi je lepo Marijo pozdravljamo 2. razred - PRAZNUJMO Z JEZUSOM Bog je naš stvarnik in oče Z Bogom se pogovarjamo Bog nam pošilja Jezusa Jezus za nas umre in vstane od mrtvih Z Jezusom se srečujemo    3. razred - KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ Jezus se nam razodeva Človeštvo potrebuje odrešenika Odrešenik prihaja Jezus nas uči moliti Jezus nas odrešuje s trpljenjem in vstajenjem Odrešenik je med nami 4. razred - POT V SREČNO ŽIVLJENJE Pravila življenja Bog sklene zavezo s svojim ljudstvom Ljubimo Boga z vsem srcem Ljubimo bližnjega kakor samega sebe Jezus dopolni zapovedi 5. razred - ZNAMENJA NA POTI K BOGU Čas do adventa Adventni čas Božični čas Postni čas Velikonočni čas Čas med letom 6. razred - SKUPAJ V NOVI SVET Odkrivajmo svoj življenjski načrt Odločajmo se odgovorno Prisluhnimo božjemu glasu Sodelujmo z ljudmi dobre volje V Cerkvi živimo in se vzgajamo Skrbimo za pravično družbo in čisto okolje   7. in 8. - Pridi Sveti Duh          Dodatno je mogoče uporabljati tudi YOUCAT - katekizem za mlade Zakramenti Družbeni nauk Cerkve Kaj kristjani verujemo Sveto pismo ali - in KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE Krščansk življenje po zapovedih Zakramenti Družbeni nauk Cerkve Kaj kristjani verujemo Sveto pismo Bogoslužni zvezek  duhovni koledar, ki spremlja naše življenje spodbuda družinam za krščansko življenje kompas za pravo duhovno smer zbirka nedeljskih in prazničnih listkov vprašanja ob nedeljskem evangeliju    http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/761