VPIS in URNIK - Verouk - biramanci&nbsp; ---&nbsp; BINKO&Scaron;TI: tukaj&nbsp; - novo! Družinska kateheza: Slovenski katehetski urad je pripravil lepo družinsko katehezo. &quot;V tem času se spominjamo Jezusovega vstajenja. Spominjamo se dogodkov, ko se je Jezus srečeval z učenci. Z ... Od 6. velikonočne nedelje do BINKO&Scaron;TI: https://portal.pridi.com/2020/05/18/kateheze-za-teden-od-6-velikonocne-nedelje-do-binkosti/ FB profil: Janez &Scaron;ket https://www.svetopismo.si/jezus-je-dal-zivljenje-zate/ Svetopisemska KATEHEZA - Jezus nas uči tudi tako! 1. Pozna&scaron; Jezusa ZDRAVNIKA, UČITELJA, KRALJA...? BIRMANCI - ste to že pregledali, predelali...? - kdor je, naj mi po&scaron;lje sporočilo na naslov: janez.sket@rkc.si https://www.svetopismo.si/jezus-je-dal-zivljenje-zate/ Svetopisemska KATEHEZA - Jezus nas uči tudi tako! 1. Pozna&scaron; Jezusa ZDRAVNIKA, UČITELJA, KRALJA...? BIRMANCI - ste to že pregledali, predelali...? - kdor je, naj mi po&scaron;lje sporočilo na naslov: janez.sket@rkc.si &nbsp; Za mlaj&scaron;e otroke poglejte tudi tukaj:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;http://sku.rkc.si &nbsp; &nbsp; &Scaron;MARNICE 2020 - Marjeta Cerar: Največji dar (besedilo, posnetek, &scaron;marnični izziv - pobarvanka ali naloga za re&scaron;evanje, povezovanje, labirint ..., slikica z nalogo) &nbsp; http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/ &Scaron;MARNICE - Vsak večer ob 19h&nbsp; &quot;v živo&quot; na fb (facebook-u - profil: Janez &Scaron;ket) &nbsp; Kateheze za otroke Naloge za vsak dan - poskusi že danes... Kateheze za otroke - 1. triletje Kateheze za otroke - 2. in 3. triletje &nbsp; PRIJAVNICA - VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI&nbsp; 2019 - 2020 Vpis v veroučno &scaron;olo nabava knjig, bogoslužnih in delovnih zvezkov in razpored v skupine bo v petek, 30. in v soboto, 31. avgusta, od 17h do 19h ter v soboto, 7. septembra, od 9h do 11h. 1. septembra se zopet začnejo nedeljske svete ma&scaron;e ob 10.30&nbsp; - razen 8. septembra, ko bo ŽUPNIJSKI DAN in bodo sv. ma&scaron;e le ob 7. h, 10h in ob 19h! Verouk bomo pričeli v ponedeljek, 9. septembra. Ob začetku &scaron;olskega leta bo blagoslov knjig in &scaron;olskih torb v nedeljo, 8. septembra, ob 10. uri- ko bo ŽUPNIJSKI DAN! BIRMANSKI DAN: bo v soboto, 14. septembra, (od 8. do 17. ure) - kot priprava na praznovanje in podelitev zakramenta svete birme. DEVETDNEVNICA pred birmo se bo začela v petek, 20. septembra 2019. BIRMA: Sv. birma bo letos na žegnanjsko nedeljo, 29. septembra 2019, ob 10.30. Verouk - malo drugače!!! - Vas zanima?&nbsp;&nbsp; Poglejte, preberite, predlagajte, sodelujte.... Verouk se bo začel v ponedeljek, 9. septembra.&nbsp; PRIJAVNICA - VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI&nbsp; 2019 - 2020 PRIJAVNICA ZA VEROUK&nbsp; v župniji Grosuplje 2019/20 Spodaj podpisani oče/mati/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi. Razred, oz. letnik.......................... verouka Otrok - priimek in ime _____________________ Rojen-a, dne:____________________________ v kraju:_________________________________ Kr&scaron;čen-a, dne:___________________________ v župniji:________________________________ Bivali&scaron;če:_______________________________ Oče:&nbsp; priimek in ime:_______________________ poklic:_______________________ Mama: &nbsp;ime, priimek:_____________________ dekli&scaron;ki priimek:_________________________ poklic:_______________________ Telefon:_______________________________ E- po&scaron;ta:_______________________________ Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri. &nbsp; S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne &scaron;ole in potrjujem, da se s prebranim strnjam. Podpis star&scaron;ev: oče:________________ in (ali) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mama:_________________ V tem &scaron;olskem letu se bo otrok vključil &nbsp;med: &nbsp;x&nbsp;&nbsp;&nbsp; ministrante&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x&nbsp;&nbsp; pevski zbor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;x&nbsp; skavte....... Star&scaron;i sodelujemo &ndash; oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti oz. skupin v župniji (poglejspodaj oz.&nbsp; zadaj). __________________________________________________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zagotavljamo, da bo Župnija Grosuplje zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obve&scaron;čanje o župnijski katehezi ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Va&scaron;e podatke bomo hranili do preklica. &nbsp; Seznanjen sem s pro&scaron;njo za prispevek, ki je namenjen za župnijsko katehezo &ndash; za celotno &scaron;olsko leto: knjiga, delovni in bogoslužni zvezek z nalepkami za vse nedelje in cerkvene praznike v vi&scaron;ini 25 EUR. Kdor ne potrebuje knjige (od 4. &ndash; 9. razreda) pa je celoten prispevek 18 EUR.&nbsp; Priporočamo, da prispevek v celoti ali delno&nbsp; poravnajo botri otrok &ndash; in jim tako pokažejo, da želijo pomagati pri njihovi verski vzgoji&hellip; Prispevek za katehezo lahko poravnate tudi v dveh obrokih: &nbsp;&nbsp; &nbsp;1. obrok: ______ ob vpisu; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. obrok: _______ (do 28. 2. 2020). Če kdo ne zmore tega prispevka, lahko zaprosi za oprostitev (delnega oz. celotnega) plačila za katehezo in utemelji razlog. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S podpisom dovoljujem tudi obdelavo osebnih podatkov in fotografij za arhiv Župnije Grosuplje&nbsp; in objavo na spletnih straneh ter v tiskanih medijih Katoli&scaron;ke Cerkve v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti. Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni dokončno opravljen! Vpisnico za vsakega otroka posebej - lahko izpolnite doma &ndash; in podpisano osebno oddate! &nbsp; Verouk je le en del verske vzgoje.&nbsp; &Scaron;e bolj pomembno je versko življenje doma&nbsp; (zgled star&scaron;ev, družinska molitev, praznovanja...) in vključenost v župnijo (sv. ma&scaron;a, spoved, obhajilo, skupine...). PRAVILA obisk verouka. Potrebna je vsaj&nbsp; 75-odstotna udeležba. Za odsotnost od veroučnih ur je treba prinesti podpisano opravičilo. Star&scaron;i lahko tudi ustno opravičijo izostanek (opravičila po SMS-u ali e-po&scaron;ti ne sprejemamo). V primeru odsotnosti se je potrebno &nbsp;pozanimati in nalogo narediti. . Brezbrižno zamujanje pomeni neopravičena ura. Pri veroučnih urah: imeti delovni in bogoslužni zvezek, učbenik in pisalo! Narejene naloge in urejen bogoslužni zvezek. Če ste bili pri ma&scaron;i v župniji, kjer ne delijo listkov, star&scaron;i v okvirček napi&scaron;ete, kje ste bili pri sv. ma&scaron;i in se podpi&scaron;ete. Med veroučno uro se ne uporablja mobilnega telefona, se ne je,&nbsp; ne pije, ne žveči. V primeru neopravljanja nalog, odsotnosti pri verouku ali sv. ma&scaron;ah ter motenja reda pri verouku katehet obvesti star&scaron;e. Udeležba na sestankih naj bo za star&scaron;e samoumevna. Star&scaron;i ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti. V primeru kakr&scaron;nekoli nejasnosti se star&scaron;i pogovorite s katehetom in (ali) z župnikom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom. Kot star&scaron;a bova otroka&ndash;e &nbsp;spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri &nbsp;rasti v veri. Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje. Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in &ndash; skupaj z botrom&ndash;i &nbsp;pomagala &nbsp;otroku-om v pripravi na življenje. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. ma&scaron;i, da se srečamo z Bogom in s člani na&scaron;e velike družine - župnije. Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri. &nbsp;S podpisom potrjujem, da sem prebral/a pravilnik veroučne &scaron;ole in potrjujem, da se s prebranim strnjam. Dodatni izbirni program za otroke: Poleg rednega programa, imajo veroučenci možnost, da se vključijo v katerega od dodatnih izbirnih programov.&nbsp; ministranti otro&scaron;ki pevski zbor Zvezdica skavti oratorij glasbena skupina branje pro&scaron;enj in uvodov molitev: rožni venec, litanije, križev pot... dobrodelnost, pomoč, obiski... in Slom&scaron;kovo bralno priznanje... Star&scaron;i sodelujemo &ndash; oz. bi se vključili v eno izmed dejavnosti - oz. skupin v župniji. DEJAVNOSTI&nbsp; V&nbsp;&nbsp; ŽUPNIJI: Tedensko: Pevski zbori: MePZ Zgodnja danica, MePZMagnificat, otro&scaron;ki pevski zbor Zvezdica (vaja je ob sobotah od 9.00 do 10.00) Molitvene skupine: Slavljenje - ponedeljek, Marijina legija - torek, Molitev za duhovne poklice in za župnijo - četrtek, skupina VRTNICA v DSO, Katehumenat -priprava na prejem zakramentov za odrasle&nbsp; (sv. krst, sv. birma, sv. spoved, sv. obhajilo). Prijave v septembru. Delavnice molitve in življenja (občasno) Kulturno dru&scaron;tvo sv. Mihaela: skupine: dramska, literarna, folklorna (odrasli in mladi), glasbena -tambura&scaron;ka, pevska, pritrkovalci.... 2x mesečno: Če&scaron;čenje sv. Re&scaron;njega Telesa in Krvi&nbsp; (prva nedelja zvečer in tretji petek popoldne).&nbsp; 1 x mesečno: Bratov&scaron;čina odraslih katoli&scaron;kih skavtinj in skavtov - BOKSS Zakonske skupine: sv. Jožef, Emanuel, DiŽ - mlaj&scaron;a zakonska skupina Občasno: Biblična skupina, Večeri življenja, Tečaj Alfa... Sodelavci: Bralci beril, instrumentalna skupina, animatorji birmanskih skupin, animatorji ali sodelavci pri oratoriju, delivci obhajila, kateheze za odrasle in mlade - Župnijska karitas - pomoč v pisarni, obiskovanje bolnikov, či&scaron;čenje in urejanje okolice cerkve... Kolpingova družina sv. Mihaela: občasna srečanja in prireditve, romanja in izleti... Kot star&scaron;a bova otroka&ndash;e &nbsp;spodbujala k dobremu in mu- jim - s svojim zgledom pomagala pri &nbsp;rasti v veri. Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu otrok-a, da bova izpolnjevala nalogo verske vzgoje. Zato se bova tudi sama rada izobraževala v veri in &ndash; skupaj z botrom&ndash;i &nbsp;pomagala &nbsp;otroku-om v pripravi na življenje. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. ma&scaron;i, da se srečamo z Bogom in s člani na&scaron;e velike družine - župnije. &nbsp; Molitev ob začetku &scaron;olskega leta Gospod, Ti nas vodi&scaron; in spremlja&scaron;. Prosimo te, da bi bil že začetek &scaron;olskega leta čim lep&scaron;i. Razsvetljuj star&scaron;e s Svetim Duhom, da bodo iskali in na&scaron;li to, kar je otrokom najbolj potrebno. Dobri Oče, pomagaj star&scaron;em, babicam, dedkom in vsem, ki bodo v tem letu vzgajali otroke, da bi jih z zgledom in besedo oblikovali v dobre ljudi. Naj vzgojitelji sodelujejo med seboj in se podpirajo pri vzgoji. Gospod, odpiraj nam oči za bližnje, za vse, ki so v stiskah in jih bomo v tem &scaron;olskem letu srečali. Jezus, na&scaron; učitelj, bodi na&scaron;a &raquo;Pot, Resnica in Življenje&laquo;. Mati Marija, tudi ti nas spremljaj, varuj in podpiraj na poteh življenja!&nbsp; Amen &nbsp; &ldquo;Beseda je lahko most, ki združuje; ključ, ki odpre; balzam, ki blaži; luč v temi; mavrica upanja;&nbsp; pozornost, ki tolaži; roka, ki pomaga vstati.&rdquo; &ldquo;Beseda pa je lahko tudi zid, ki ločuje; ključ, ki zaklepa; kis, ki razjeda; veter, ki zadu&scaron;i plamene; klofuta, ki ponižuje; kamen, ki ubija.&rdquo; Lepo povabljeni k skupnemu sooblikovanju leto&scaron;njega verouka. Za vsa vpra&scaron;anja, morebitne nejasnosti, težave in odzive, smo Vam vedno na voljo. _______________________________________ POSTNA AKCIJA 2019 http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/762<![CDATA[Vpis]]><![CDATA[Prijavnica za verouk]]><![CDATA[URNIK]]><![CDATA[Učni načrt]]><![CDATA[Pravila]]>