Draga zakonska jubilanta Že kar nekaj let v na&scaron;i župniji skupno obhajamo spomin na slovesno obljubo zakonske zvestobe. V dana&scaron;njem času, ko pravijo, da je zakonska zveza in z njo družina v krizi, ko država noče več posebej skrbeti za družinsko skupnost, čeprav jo v to zavezuje ustava, ko visoka politika celo sku&scaron;a izenačiti pravice, ne pa tudi dolžnosti, izvenzakonskih skupnosti, istospolnih skupnosti z družinskimi skupnostmi, se nam zdi &scaron;e posebej pomembno poudarjati zakonsko zvestobo. Zato praznujemo zakonske obletnice - jubileje za: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ali &scaron;e več let zvestobe. Vabimo Vaju k slovesni zahvalni sv. ma&scaron;i,&nbsp; ki bo v nedeljo, 5. 11. 2017 ob 9. uri v cerkvi sv. Mihaela v Grosuplju. Po ma&scaron;i sledi &scaron;e kratko druženje in pogostitev v učilnici pod cerkvijo. Hvala tudi za vajino pričevanje zvestobe! Veselimo se srečanja z vami in na vas kličemo Božji blagoslov! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Člani ŽPS in župnik Janez &Scaron;ket P.s. Prosimo, da se osebno ali po telefonu (do četrtka) prijavite v župni&scaron;ču. Ker vseh jubilantov ne poznamo oz. nimamo njihovih podatkov ali naslovov, prosimo, da &scaron;e vi povabite koga, ki ga osebno poznate in letos obhaja &raquo;okroglo&laquo; obletnico.&nbsp;&nbsp; ŽUPNIJA GROSUPLJE:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tel.: 01/ 786 13 44 &nbsp;&nbsp;&nbsp;ali &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;041 561 518,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-po&scaron;ta: janez.sket@rkc.si,&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spletna stran: http://zupnije.rkc.si/grosuplje/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prijavnica Ime in priimek obeh zakoncev: __________________________________________ Naslov: _____________________________________________________________ &Scaron;t. let zakona:________________________Telefon: _________________________ Prijavnico oddajte v zakristiji, v pisarni ali v po&scaron;tni nabiralnik pri župni&scaron;ču, lahko pa tudi članom Župnijskega pastoralnega sveta! Hvala! Zakonska skupina sv. Jožef - srečanje vsak prvi četrtek v mesecu, ob 20. uri. Zakonska skupina Emanuel - vsak mesec (ob torkih) po dogovoru &nbsp; &nbsp;http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/764<![CDATA[Zakonska skupina EMANUEL]]><![CDATA[Zakonska skupina Sveti Jožef]]>