ZAKRAMENT SVETE BIRME - več Zadnja sveta birma je bila 29. septembra 2019. Birmanci so bili iz 9. razreda. Birmovalec je bil dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof.  http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/765