SVETA EVHARISTIJA - SVETA MAŠA  -  SVETO OBHAJILO - več Priprava na prvo sveto obhajilo poteka v tretjem razredu. Pogoj pa je najmanj dve leti priprave pri rednem verouku in obisk nedeljske svete maše. Reden vpis v veroučno šolo je bil  septembra 2015   Vertouk - urnik- na spletni strani naše župnije. Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 15. maja, ob 10.30.   Bližnja priprava: Sodelovanje pri obredih od velikega tedna: VELIKI ČETRTEK - 18h, VELIKA NOČ - redne nedeljske svete maše, VELIKONOČNI PONEDELJEK ob 19h - namesto verouka - in po sv. maši kratek sestanek s starši. Obisk šmarnic od 1. maja naprej!  http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/766