Postna akcija Pre-ŽIV!M   V Zavodu ŽIV!M bomo v postnem času zbirali hrano za družine, ki se v stiski obračajo na nas. Vabimo Vas, da jim skupaj pomagamo. Geslo akcije se glasi: “Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.” (Mt 25,40) V našem zavodu se zavzemamo predvsem za nerojene, katerih življenje je iz različnih razlogov ogroženo. Tokrat pa bomo zbirali hrano za 4 družine, ki živijo v izjemno težkih materialnih razmerah, pa so v trenutku preizkušnje pokazale dovolj poguma in zaupanja, da so se odločile za sprejem novega življenja. V vseh družinah živijo v težkih stanovanjskih razmerah: njihov bivanjski prostor je zelo utesnjen, nimajo sredstev za plačevanje stroškov stanovanja in ogrevanja. Starši v omenjenih družinah so brez zaposlitve. Kljub temu, da jo vztrajno iščejo, so pogosto brez osnovnih dobrin za preživetje. Tem družinam želimo omogočiti, da jim vsaj v velikonočnem času zasije luč upanja. Hrano bomo zbirali od 18. februarja od 29. marca 2015.   Lahko jo dostavite: LJUBLJANA: prostori Zavoda ŽIV!M, Tabor 12, Lj. zbiranje bo potekalo vsak delovni dan od 9.00 do 14.00   CELJE: Stolno župnišče sv. Daniela, Slomškov trg 2, Celje zbiranje bo potekalo: 29. marca od 19.00 do 21.00   NOVO MESTO: Zavod Friderika I. Barage, Smrečnikova 60, Novo mesto zbiranje bo potekalo: 29. marca od 18.00 do 20.00   ŠKOFJA LOKA: Uršulinski samostan Sv. Duh, Sv. Duh 224, Škofja Loka zbiranje bo potekalo: 27. marca od 17.00 do 19.00   VIPAVA: Regijski center SKAM v dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava zbiranje bo potekalo: 24. marca od 18.30 do 20.30   Dodatne informacije na tel.: 040 342 123; e-naslov: jani.jericek@gmail.com     Vabimo vas, da se v postnem času odrečete kakšni svoji razvadi, ki jo sami najbolje poznate in denar namenite hrani za družine. Ker pa post dobi svoj pravi smisel v odnosu z Bogom, vas vabimo, da se družin, ki se kljub stiski odločajo za življenje, spomnite v molitvi.   GOSPOD, v postnem času Te prosimo za vse ljudi in vse družine, ki varujejo in branijo življenje, še posebej za tiste, ki živijo v neugodnih razmerah. Spominjamo se tvojih besed: »Karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Daj nam moči in poguma, da Te ne bomo zatajili v osamljenih in zapuščenih!    http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/787