Župnija Št. Jurij pri Grosupljem - več MISIJON 2018 - Št. Jurij Župnijski list - Št. Jurij  http://zupnija-grosuplje.rkc.si/index.php/content/display/799